Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0074(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0310/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0310/2018

Rasprave :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Usvojeni tekstovi
PDF 239kWORD 78k
Četvrtak, 25. listopada 2018. - Strasbourg
Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)(1)

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Naslov
Prijedlog
Prijedlog
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008
o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br 1300/2008
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Osiguravanje dugoročne ekološke održivosti ribolova i akvakulture, primjena predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom i provedba pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu među glavnim su ciljevima ZRP-a.
(4)  Osiguravanje dugoročne ekološke održivosti ribolova i akvakulture, upravljanje ribolovnim aktivnostima i aktivnostima akvakulture u skladu s ciljevima stvaranja gospodarske i socijalne koristi te koristi u smislu zaposlenja, smanjenje ovisnosti tržišta Unije o uvozu hrane, promicanje izravnog i neizravnog stvaranja radnih mjesta i gospodarski razvoj obalnih regija, primjena predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom i provedba pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu među glavnim su ciljevima ZRP-a.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4.a)   U skladu s načelima zajedničke ribarstvene politike te kako bi se zajamčili jednaki uvjeti i pošteno tržišno natjecanje među morskim bazenima, svi višegodišnji planovi trebali bi imati jedinstven okvir i ni za jedan morski bazen ne bi trebala postojati posebna odstupanja u vezi s načelima utvrđivanja kvota.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Za postizanje ciljeva ZRP-a potrebno je donijeti određene mjere očuvanja, prema potrebi i u bilo kojoj kombinaciji, kao što su višegodišnji planovi, tehničke mjere te utvrđivanje i raspodjela ribolovnih mogućnosti.
(5)  Za postizanje ciljeva ZRP-a potrebno je donijeti određene mjere očuvanja, prema potrebi i u bilo kojoj kombinaciji, kao što su višegodišnji planovi, tehničke mjere te utvrđivanje i raspodjela ribolovnih mogućnosti u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetom.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5.a)   Uredbom (EU) br. 1380/2013 izričito je utvrđen cilj obnavljanja i održavanja populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Kako bi se taj cilj ostvario, Uredbom (EU) br. 1380/2013 propisano je da se za sve stokove do 2015., gdje je to moguće najkasnije do 2020. postupno postigne stopa iskorištavanja kojom se osigurava najviši održivi prinos.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji planovi moraju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima. U skladu s odredbama tih članaka ovaj plan trebao bi sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke za očuvanje te zaštitne i tehničke mjere namijenjene izbjegavanju i smanjenju neželjenih ulova.
(6)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji planovi moraju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima. U skladu s odredbama tih članaka ovaj plan trebao bi sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke za očuvanje te zaštitne i tehničke mjere namijenjene izbjegavanju i smanjenju neželjenih ulova kako bi se učinak na morski okoliš sveo na najmanju moguću mjeru, prije svega kad je riječ o narušavanju staništa i morskog dna, te kako bi se ostvarili socijalni i gospodarski ciljevi.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Komisija bi trebala prikupiti najbolje raspoložive znanstvene savjete o stokovima iz područja primjene višegodišnjeg plana. U tu svrhu zaključuje memorandume o razumijevanju s Međunarodnim vijećem za istraživanje mora (ICES). Znanstveno mišljenje ICES-a trebalo bi se temeljiti na ovom višegodišnjem planu i posebno bi trebalo sadržavati raspon vrijednosti koje su u skladu s postizanjem najvećeg održivog prinosa (FMSY) i referentne točke biomase, tj. MSY Btrigge i Blim. Te vrijednosti trebalo bi navesti u relevantnom savjetu za stokove i, prema potrebi, u drugim javno dostupnim znanstvenim savjetima, uključujući, na primjer, savjet ICES-a za mješoviti ribolov.
(8)  Komisija bi trebala prikupiti najbolje raspoložive znanstvene savjete o stokovima iz područja primjene višegodišnjeg plana. U tu svrhu, zaključuje memorandume o razumijevanju s Međunarodnim vijećem za istraživanje mora (ICES). Znanstveni savjet ICES-a trebao bi se temeljiti na ovom višegodišnjem planu i posebno bi trebao sadržavati raspon vrijednosti koje su u skladu s postizanjem najvećeg održivog prinosa (FMSY) i referentne točke biomase, tj. MSY Btrigge i Blim. Te vrijednosti trebalo bi navesti u relevantnom savjetu za stokove i, prema potrebi, u drugim javno dostupnim znanstvenim savjetima, uključujući, na primjer, savjet ICES-a o mješovitom ribolovu i/ili o ribolovu na više vrsta.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  U uredbama Vijeća (EZ) br. 811/200418, (EZ) br. 2166/200519, (EZ) br. 388/200620, (EZ) br. 509/200721, (EZ) br. 1300/200822 i (EZ) br. 1342/200823 utvrđena su pravila za iskorištavanje sjevernih stokova oslića, stokova oslića i škampa u Kantabrijskome moru i zapadno od Iberijskog poluotoka, lista u Biskajskom zaljevu, lista u zapadnom dijelu kanala La Manche, haringe zapadno od Škotske i bakalara u Kattegatu, Sjevernome moru, zapadno od Škotske i Irskome moru. Ti i drugi pridneni stokovi love se u mješovitom ribolovu. Stoga je potrebno utvrditi jedinstveni višegodišnji plan u kojem će se uzeti u obzir takve tehničke interakcije.
(9)  U uredbama Vijeća (EZ) br. 811/200418, (EZ) br. 2166/200519, (EZ) br. 388/200620, (EZ) br. 509/200721, (EZ) br. 1300/200822 i (EZ) br. 1342/200823 utvrđena su pravila za iskorištavanje sjevernih stokova oslića, stokova oslića i škampa u Kantabrijskome moru i zapadno od Iberijskog poluotoka, lista u Biskajskom zaljevu, lista u zapadnom dijelu kanala La Manche, haringe zapadno od Škotske i bakalara u Kattegatu, Sjevernome moru, zapadno od Škotske i Irskome moru. Ti i drugi pridneni stokovi love se u mješovitom ribolovu i/ili ribolovu na više vrsta. Stoga je potrebno utvrditi jedinstveni višegodišnji plan u kojem će se uzeti u obzir takve tehničke interakcije.
_________________
_________________
18 Uredba Vijeća (EZ) br. 811/2004 od 21. travnja 2004. o utvrđivanju mjera za obnavljanje stoka sjevernog oslića (SL L 150, 30.4.2004., str. 1.).
18 Uredba Vijeća (EZ) br. 811/2004 od 21. travnja 2004. o utvrđivanju mjera za obnavljanje stoka sjevernog oslića (SL L 150, 30.4.2004., str. 1.).
19 Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi mjera za oporavak stokova oslića južnih mora i škampa u Kantabrijskom moru i zapadno od Iberijskog poluotoka te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 345, 28.12.2005., str. 5.).
19 Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi mjera za oporavak stokova oslića južnih mora i škampa u Kantabrijskom moru i zapadno od Iberijskog poluotoka te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 345, 28.12.2005., str. 5.).
20 Uredba Vijeća (EZ) br. 388/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u Biskajskom zaljevu (SL L 65, 7.3.2006., str. 1.).
20 Uredba Vijeća (EZ) br. 388/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u Biskajskom zaljevu (SL L 65, 7.3.2006., str. 1.).
21 Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u zapadnom dijelu kanala La Manche (SL L 122, 11.5.2007., str. 7.).
21 Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u zapadnom dijelu kanala La Manche (SL L 122, 11.5.2007., str. 7.).
22 Uredba Vijeća (EZ) br. 1300/2008 od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stok haringi koji živi zapadno od Škotske i ribarstvo koje iskorištava taj stok (SL L 344, 20.12.2008., str. 6.).
22 Uredba Vijeća (EZ) br. 1300/2008 od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stok haringi koji živi zapadno od Škotske i ribarstvo koje iskorištava taj stok (SL L 344, 20.12.2008., str. 6.).
23 Uredba Vijeća (EZ) br. 1342/2008 od 18. prosinca 2008. o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 423/2004 (SL L 348, 24.12.2008., str. 20.).
23 Uredba Vijeća (EZ) br. 1342/2008 od 18. prosinca 2008. o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 423/2004 (SL L 348, 24.12.2008., str. 20.).
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Neki pridneni stokovi iskorištavaju se u zapadnim vodama i njima susjednim vodama. Stoga bi područje primjene odredbi plana koje se odnose na ciljeve i zaštitne mjere za stokove koji se uglavnom iskorištavaju u zapadnim vodama trebalo proširiti na područja izvan zapadnih voda. Nadalje, za stokove koji se uglavnom iskorištavaju izvan zapadnih voda, a koji su prisutni i u zapadnim vodama, potrebno je utvrditi ciljeve i zaštitne mjere u višegodišnjim planovima za područja izvan zapadnih voda na kojima se ti stokovi uglavnom iskorištavaju te proširiti područje primjene tih višegodišnjih planova na način da se njima obuhvate i zapadne vode.
(11)  Neki pridneni stokovi iskorištavaju se u zapadnim vodama i njima susjednim vodama. Stoga bi područje primjene odredbi plana koje se odnose na ciljeve i zaštitne mjere za pridnene stokove koji se uglavnom iskorištavaju u zapadnim vodama trebalo proširiti na područja tih stokova izvan zapadnih voda, pod uvjetom da ona nisu pod suverenitetom ili jurisdikcijom trećih zemalja. Nadalje, za stokove koji se uglavnom iskorištavaju izvan zapadnih voda, a koji su prisutni i u zapadnim vodama, potrebno je utvrditi ciljeve i zaštitne mjere u višegodišnjim planovima za područja izvan zapadnih voda na kojima se ti pridneni stokovi uglavnom iskorištavaju te proširiti područje primjene tih višegodišnjih planova na način da se njima obuhvate i zapadne vode.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11.a)   Plan upravljanja ne bi trebao sadržavati samo mehanizme za utvrđivanje kratkoročnih ribolovnih mogućnosti, čime bi se stvorila nesigurnost i nedostatak transparentnosti u ovom sektoru.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Geografsko područje primjene višegodišnjeg plana trebalo bi se temeljiti na geografskoj rasprostranjenosti stokova iz najnovijeg znanstvenog savjeta ICES-a o stokovima. Geografska rasprostranjenost stokova iz višegodišnjeg plana možda će se morati izmijeniti zbog bolje znanstvene informiranosti ili migracija stokova. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata o prilagodbi geografske rasprostranjenosti stokova iz višegodišnjeg plana ako znanstveni savjeti ICES-a pokažu da je došlo do promjene geografske rasprostranjenosti predmetnih stokova.
(12)  Geografsko područje primjene višegodišnjeg plana trebalo bi se temeljiti na geografskoj rasprostranjenosti pridnenih stokova iz najnovijeg znanstvenog savjeta ICES-a o stokovima. Geografska rasprostranjenost stokova iz višegodišnjeg plana možda će se morati izmijeniti zbog bolje znanstvene informiranosti ili migracija pridnenih stokova. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata o prilagodbi geografske rasprostranjenosti stokova iz višegodišnjeg plana ako znanstveni savjeti ICES-a ili sličnoga neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili na međunarodnoj razini pokažu da je došlo do promjene geografske rasprostranjenosti predmetnih stokova.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Cilj ovog plana trebao bi biti ostvarivanje ciljeva ZRP-a, i to posebno postizanje i održavanje MSY-ja za ciljane stokove, provedba obveze iskrcavanja za pridnene stokove podložne ograničenjima ulova te promicanje pravednog životnog standarda stanovništva koje ovisi o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu obalno ribarstvo i društveno-gospodarske aspekte. U planu bi se trebao primjenjivati pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. (u skladu s Direktivom 2008/56/EZ), te ciljevima Direktive 2009/147/EZ i Direktive Vijeća 92/43/EEZ. Planom bi se trebale utvrditi i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Unijinim zapadnim vodama za sve stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
(14)  Cilj ovog plana trebao bi biti doprinos ostvarivanju ciljeva ZRP-a, i to posebno postizanje i održavanje razine stokova obuhvaćenih ovom Uredbom iznad razine koja omogućuje najviši održivi prinos, provedba obveze iskrcavanja za pridnene stokove podložne ograničenjima ulova te promicanje pravednog životnog standarda stanovništva koje ovisi o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu obalno ribarstvo i društveno-gospodarske aspekte. U planu bi se trebao primjenjivati pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. (u skladu s Direktivom 2008/56/EZ), te ciljevima Direktive 2009/147/EZ i Direktive Vijeća 92/43/EEZ. Planom bi se trebale utvrditi i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u zapadnim vodama Unije za vrste ulovljene pridnenim ribolovom na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Ciljanu stopu ribolovne smrtnosti (F) koja odgovara cilju postizanja i održavanja MSY-a trebalo bi utvrditi kao raspone vrijednosti koji su u skladu s postizanjem MSY-a (FMSY). Ti rasponi, temeljeni na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, potrebni su kako bi se omogućila fleksibilnost s obzirom na promjene znanstvenih savjeta, pridonijelo provedbi obveze iskrcavanja i uzelo u obzir karakteristike mješovitog ribolova. Raspone FMSY-ja trebalo bi izračunati Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES), posebno u okviru svojeg periodičnog savjeta o ulovu. Ti se rasponi izvode iz ovog plana kako bi se postiglo smanjenje dugoročnog prinosa od najviše 5 % u odnosu na MSY24. Gornja granica raspona ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod Blim-a iznosi najviše 5 %. Ta je gornja granica u skladu s ICES-ovim „pravilom za izdavanje savjeta” u kojem se navodi da, ako je biomasa stoka u mrijestu ili brojnost u lošem stanju, F treba smanjiti na vrijednost koja ne prelazi gornju granicu koja je jednaka najvišoj vrijednosti FMSY-ja pomnoženoj s biomasom stoka u mrijestu ili brojnošću u godini za ukupni dopušteni ulov (TAC) podijeljenoj s vrijednošću MSY Btrigger. ICES primjenjuje ta razmatranja i navedeno pravilo pri izradi znanstvenog savjeta o ribolovnoj smrtnosti i opcijama ulova.
(16)  Ciljanu stopu ribolovne smrtnosti (F) koja odgovara cilju postizanja i održavanja MSY-a trebalo bi utvrditi kao raspone vrijednosti koji su u skladu s postizanjem MSY-a (FMSY). Ti rasponi, temeljeni na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, potrebni su kako bi se omogućila fleksibilnost s obzirom na promjene znanstvenih savjeta, pridonijelo provedbi obveze iskrcavanja i uzelo u obzir karakteristike mješovitog ribolova. Raspone FMSY-ja trebalo bi izračunati, među ostalim, Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES), posebno u okviru svojeg periodičnog savjeta o ulovu. Ti se rasponi izvode iz ovog plana kako bi se postiglo smanjenje dugoročnog prinosa od najviše 5 % u odnosu na MSY24. Gornja granica raspona ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod Blim-a iznosi najviše 5 %. Ta je gornja granica u skladu s ICES-ovim „pravilom za izdavanje savjeta” u kojem se navodi da, ako je biomasa stoka u mrijestu ili brojnost u lošem stanju, F treba smanjiti na vrijednost koja ne prelazi gornju granicu koja je jednaka najvišoj vrijednosti FMSY-ja pomnoženoj s biomasom stoka u mrijestu ili brojnošću u godini za ukupni dopušteni ulov (TAC) podijeljenoj s vrijednošću MSY Btrigger. ICES primjenjuje ta razmatranja i navedeno pravilo pri izradi znanstvenog savjeta o ribolovnoj smrtnosti i opcijama ulova.
___________
___________
24 Zahtjev EU-a ICES-u da osigura raspone FMSY-ja za odabrane stokove na potpodručjima ICES-a od 5 do 10.
24 Zahtjev EU-a ICES-u da osigura raspone FMSY-ja za odabrane stokove na potpodručjima ICES-a od 5 do 10.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16.a)   Kako bi se postigli ciljevi određeni u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjereno je utvrditi ciljanu ribolovnu smrtnost (F) kao onu koja ne prelazi stopu iskorištavanja najvišeg održivog prinosa. Tu bi stopu trebalo postići što prije, i to na uzastopnoj, postupnoj osnovi najkasnije do 2020. za sve stokove na koje se odnosi Uredba.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Ukupni dopušteni ulovi (TAC-ovi) za škampa u zapadnim vodama trebali bi se moći odrediti kao zbroj ograničenja ulova utvrđenih za svaku funkcionalnu jedinicu i statistički pravokutnik izvan funkcionalnih jedinica u okviru tog područja TAC-a. Međutim, to ne isključuje donošenje mjera za zaštitu određenih funkcionalnih jedinica.
(20)  Ukupni dopušteni ulovi (TAC-ovi) za stok škampa u zapadnim vodama trebali bi se moći odrediti kao zbroj ograničenja ulova utvrđenih za svaku funkcionalnu jedinicu i statistički pravokutnik izvan funkcionalnih jedinica u području utvrđenom za taj stok. Međutim, to ne isključuje donošenje mjera za zaštitu određenih funkcionalnih jedinica.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.a (nova)
(21.a)  Stoga sada treba utvrditi određene zabrane ribolova lubina i kolje, posebno radi zaštite matičnih jata tih vrsta u vrijeme razmnožavanja. Da bi zaštitile opadajuće razine stoka lubina i kolje, države članice trebaju uspostaviti primjerene komercijalne i rekreacijske mjere oporavka utvrđene najboljim dostupnim znanstvenim dokazima.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Ako Vijeće uzima u obzir velik utjecaj rekreacijskog ribolova u okviru ribolovnih mogućnosti za određeni stok, trebalo bi moći odrediti TAC za ulove ostvarene komercijalnim ribolovom kojim se uzima u obzir količina ulova ostvarenih rekreacijskim ribolovom i/ili donijeti druge mjere kojima se ograničava rekreacijski ribolov kao što su količinska ograničenja i razdoblja zabrane ribolova.
(22)  Ako smrtnost zbog rekreacijskog ribolova ima znatan učinak na stok kojim se upravlja na temelju MSY-ja, Vijeće bi trebalo moći utvrditi individualne i nediskriminatorne ribolovne mogućnosti za rekreativni ribolov. Takvim individualnim mogućnostima rekreacijskog ribolova trebala bi se obuhvatiti razdoblja koja ne smiju biti kraća od jednog mjeseca, s obzirom na prakse i ulov u sklopu rekreacijskog ribolova. Također je potrebno da se rekreativni ulov određenih vrsta visoke komercijalne vrijednosti obilježava odstranjivanjem dijela repne peraje, kako bi se ograničile mogućnosti za nezakonito korištenje takvog ulova u kanalima trgovine ribom.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Radi poštovanja obveze iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u planu bi trebalo predvidjeti dodatne mjere upravljanja utvrđene u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
(23)  Radi poštovanja obveze iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te kako bi se negativni utjecaji na ekosustav sveli na najmanju moguću mjeru, u planu bi trebalo predvidjeti dodatne mjere upravljanja, posebice za postupno izbjegavanje i eliminiranje odbačenih ulova te za svođenje negativnih učinaka na ekosustav na najmanju moguću mjeru, uzimajući u obzir najbolje raspoložive znanstvene savjete utvrđene, prema potrebi, u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Također bi trebalo pojasniti da se obveza iskrcavanja ne primjenjuje na rekreacijski ribolov. U nedostatku zajedničkih preporuka, Komisija može donijeti delegirane akte.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.a (nova)
(23.a)   Da bi se zaštitile osjetljive vrste i staništa, posebice vrste i staništa koji su kritično ugroženi i koji su pod utjecajem ribolovnog pritiska, planom treba utvrditi mjere upravljanja za predmetna ribarstva, uključujući izmjenu alata plovila, izmjenu aktivnosti plovila i izmjene samog plovila. U planu bi trebalo predvidjeti dodatne mjere upravljanja utvrđene u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Komisija bi trebala moći donijeti provedbene akte kojima se propisuje analiza morskog bazena te format i raspored podnošenja i odobrenja mjera upravljanja.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24.a)  Komisija bi trebala svake godine podnijeti izvješće Europskom parlamentu o najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima upotrijebljenim za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti ili primjenu zaštitnih mjera od strane Vijeća te unaprijed obavijestiti Parlament o situacijama u kojima znanstveni savjet može dovesti do velikih varijacija u utvrđivanju ribolovnih mogućnosti.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  Kako bi se ova Uredba pravodobno i na razmjeran način prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku te kako bi se osigurala fleksibilnost i omogućio razvoj određenih mjera, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s dopunom ove Uredbe u pogledu korektivnih mjera i provedbe obveze iskrcavanja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.25 Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
(26)  Kako bi se ova Uredba pravodobno i na razmjeran način prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku te kako bi se osigurala fleksibilnost i omogućio razvoj određenih mjera, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s dopunom ove Uredbe u pogledu korektivnih mjera i provedbe obveze iskrcavanja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja s predmetnim savjetodavnim vijećima, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.25 Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
_________________
_________________
25 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
25 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  Primjenom dinamičnog upućivanja na raspone FMSY-ja i referentne točke za očuvanje jamči se ažuriranost tih parametara, ključnih za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti, a Vijeću se omogućuje da uvijek upotrijebi najbolje raspoložive znanstvene savjete. Nadalje, pristup dinamičnog upućivanja na najbolji raspoloživi znanstveni savjet trebalo bi primijeniti i na upravljanje stokovima u Baltičkome moru. U tom kontekstu „najbolji raspoloživi znanstveni savjeti” odnose se na javno dostupne znanstvene savjete koji se temelje na najnovijim znanstvenim podacima i metodama i koje je izdalo ili revidiralo nezavisno znanstveno tijelo koje je priznala Europska unija ili je priznato na međunarodnoj razini. Uredbu (EU) 2016/113927 trebalo bi stoga izmijeniti.
(28)  Primjenom dinamičnog upućivanja na raspone FMSY-ja i referentne točke za očuvanje jamči se ažuriranost tih parametara, ključnih za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti, a Vijeću se omogućuje da uvijek upotrijebi najbolje raspoložive znanstvene savjete. Nadalje, pristup dinamičnog upućivanja na najbolji raspoloživi znanstveni savjet trebalo bi primijeniti i na upravljanje stokovima u Baltičkome moru. Komisija bi također trebala svake godine podnositi izvješće Europskom parlamentu o najboljim upotrijebljenim raspoloživim znanstvenim savjetima te unaprijed obavijestiti Parlament o situacijama u kojima znanstveni savjet može dovesti do velikih varijacija u utvrđivanju ribolovnih mogućnosti. U tom kontekstu „najbolji raspoloživi znanstveni savjeti” odnose se na javno dostupne znanstvene savjete koje su stručno revidirali Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ili druga odgovarajuća znanstvena tijela, kao što je Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES). Temelje se na najnovijim raspoloživim znanstvenim podacima i metodama i zadovoljavaju zahtjeve iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
_________________
27 Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).
Amandman 24
Proposal for a Regulation
Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za sljedeće pridnene stokove, uključujući dubokomorske stokove, u zapadnim vodama, uključujući ribarstvo koje iskorištava te stokove, i, ako su ti stokovi prošireni izvan zapadnih voda, u njima susjednim vodama:
1.  Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za niže navedene pridnene stokove, uključujući dubokomorske stokove, u zapadnim vodama, i, ako su ti stokovi prošireni izvan zapadnih voda, u njima susjednim vodama koje nisu pod suverenitetom ili jurisdikcijom trećih zemalja, te za ribarstvo koje iskorištava te stokove:
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
(4)  lubin (Dicentrarchus labrax) u zonama 4b, 4c, 7a i 7d – h;
(4)  lubin (Dicentrarchus labrax) u zonama 4b, 4c, 7a – b, 7d – h i 7j te u potpodručju 8 i zoni 9a;
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 23. – alineja 1.
–  u južnom dijelu Biskajskog zaljeva (funkcionalna jedinica 25);
–  u Biskajskom zaljevu (funkcionalne jedinice 23-24);
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 24. – alineja 1.
–  zapadno od Galicije (funkcionalne jedinice 26 – 27);
–  zapadno od Galicije (funkcionalna jedinica 26);
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 24. – alineja 2.
–   u iberskim vodama (funkcionalne jedinice 28 – 29);
Briše se.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 24. – alineja 2.a (nova)
–  sjever Portugala (funkcionalna jedinica 27)
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 24. – alineja 2.b (nova)
–  u vodama Portugala (jug Portugala i Algarve) (funkcionalne jedinice 28-29)
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2.
Ako znanstveni savjet pokaže da je došlo do promjene u geografskoj rasprostranjenosti stokova navedenih u prvom podstavku ovog stavka, Komisija u skladu s člankom 15. može donijeti delegirane akte o izmjeni ove Uredbe prilagodbom prethodno navedenih područja kako bi se uzela u obzir ta promjena. Područja stokova takvim se izmjenama ne smiju proširiti izvan voda Unije na potpodručjima od 4 do 10 te u zonama CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.
Ako najbolji raspoloživ znanstveni savjet, osobito savjet Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES), pokaže da je došlo do promjene u geografskoj rasprostranjenosti stokova navedenih u prvom podstavku ovog stavka, Komisija u skladu s člankom 15. može donijeti delegirane akte o izmjeni ove Uredbe prilagodbom prethodno navedenih područja kako bi se uzela u obzir ta promjena. Područja stokova takvim se izmjenama ne smiju proširiti izvan voda Unije na potpodručjima od 4 do 10 te u zonama CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
2.  Ako Komisija na temelju znanstvenih savjeta ustvrdi da je popis stokova iz prvog podstavka stavka 1. potrebno izmijeniti, ona može podnijeti prijedlog za izmjenu tog popisa.
2.  Ako na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta smatra da je popis stokova iz stavka 1. podstavka 1. potrebno izmijeniti, Komisija može podnijeti prijedlog izmjene tog popisa.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 3.
3.  Na susjedne vode obuhvaćene stavkom 1. ovog članka primjenjuju se samo članci 4. i 6. i mjere povezane s ribolovnim mogućnostima iz članka 7. ove Uredbe.
3.  Na susjedne vode obuhvaćene stavkom 1. ovog članka primjenjuju se samo članci 4. i 6., mjere povezane s ribolovnim mogućnostima iz članka 7. te članka 9. stavka 3.a i članka 9.a ove Uredbe.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 4.
4.  Ova Uredba primjenjuje se i na usputni ulov ulovljen u zapadnim vodama u lovu stokova navedenih u stavku 1. Međutim, ako su rasponi FMSY-ja i zaštitne mjere koje se odnose na biomasu za te stokove utvrđeni drugim pravnim aktima Unije o utvrđivanju višegodišnjih planova, primjenjuju se ti se rasponi i zaštitne mjere.
4.  Ova Uredba primjenjuje se i na usputni ulov ulovljen u zapadnim vodama u lovu na pridnene stokove navedene u stavku 1. te se njome osigurava da se iskorištavanjem svih živih morskih bioloških resursa obnavljaju populacije ulovljenih vrsta i da se održavaju iznad razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos, u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 4.a (novi)
4.a   U ovoj se Uredbi također detaljno utvrđuju pojedinosti za provedbu mjera za svođenje učinka ribolova na morski okoliš na najmanju mjeru, posebice kad je riječ o povremenom ulovu zaštićenih vrsta, u zapadnim vodama Unije za sve ribarstvo u tim vodama. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se propisuju analiza morskog bazena te format i raspored podnošenja i odobrenja mjera upravljanja.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 5.
5.  Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Unijinim zapadnim vodama za sve stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
5.  Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u zapadnim vodama Unije za stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, koje su ulovljene pridnenim ribolovom.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 6.
6.  Ovom se Uredbom propisuju tehničke mjere, kako je utvrđeno u članku 8., primjenjive u zapadnim vodama u pogledu svakog stoka.
6.  Ovom se Uredbom propisuju tehničke mjere za komercijalni i rekreacijski ribolov, kako je utvrđeno u članku 8., primjenjive u zapadnim vodama u pogledu svakog pridnenog stoka.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.
(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES), pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;
(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5.
(5)  „najviša vrijednost FMSY-ja” znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja uz određeni obrazac ribolova i trenutačne okolišne uvjete omogućuje dugoročni najviši prinos;
(5)  „FMSY znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja s obzirom na način ribolova i postojeće ekološke uvjete dugoročno omogućuje najviši prinos;
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 8.
(8)  „Blim” znači referentna točka veličine stoka iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta, posebno iz savjeta ICES-a, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;
(8)  „Blim” znači referentna točka veličine stoka iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta, posebno iz savjeta ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.
(9)  „MSY Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu, ili za brojnost u slučaju škampa, navedena u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno znanstvenom savjetu ICES-a, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY.
(9)  „MSY Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu, ili za brojnost u slučaju škampa, navedena u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno znanstvenom savjetu ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)
(9.a)  „Najbolji raspoloživi znanstveni savjeti” odnose se na javno dostupne znanstvene savjete potkrijepljene najnovijim znanstvenim podacima i metodama, koje je ili izdalo ili stručno revidiralo neovisno međunarodno znanstveno tijelo priznato na razini Unije ili na međunarodnoj razini, kao što su Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ili Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES), i koje ispunjava zahtjeve iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Planom se pridonosi postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, i to posebno primjenom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY.
1.  Planom se pridonosi postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, i to posebno primjenom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY. Uz rad na postizanju ekološke održivosti, planom treba upravljati na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i kojim se doprinosi dostupnosti zaliha hrane.
Stopa iskorištavanja koja osigurava najviši održivi prinos za sve će se stokove postupno postići najkasnije do 2020. te će se od tog se trenutka nadalje održati.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.
2.  Planom se pridonosi napuštanju prakse odbacivanja ulova, tako da se, koliko god je to moguće, neželjeni ulov izbjegava i smanjuje, te provedbi obveze iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste koje podliježu ograničenju ulova i na koje se primjenjuje ova Uredba.
2.  Planom se pridonosi napuštanju prakse odbacivanja ulova, tako da se, koliko god je to moguće, među ostalim i upotrebom inovativnih selektivnih ribolovnih alata i tehnika, neželjeni ulov izbjegava i smanjuje, te provedbi obveze iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste koje podliježu ograničenju ulova i na koje se primjenjuje ova Uredba.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.
3.  U ovom planu primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Plan je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ te ciljevima iz članaka 4. i 5. Direktive 2009/147/EZ i članaka 6. i 12. Direktive Vijeća 92/43/EEZ.
3.  U ovom planu primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se na najmanju mjeru sveli, a po mogućnosti i eliminirali negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav, te kako bi se zajamčilo da ribari nastave ribariti na održiv i selektivan način. To se posebice odnosi na osjetljiva staništa i zaštićene vrste, uključujući morske sisavce, morske reptile, morske ptice, podmorske planine, dubokomorske grebene i koraljne vrtove ili kolonije spužvi. Plan je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ te ciljevima Direktive 2009/147/EZ i Direktive Vijeća 92/43/EEZ.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 4. – točka b
(b)  pridonijeti ispunjenju drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribolov ima u njihovu ispunjavanju.
(b)  osigurati smanjenje negativnih učinaka ribolova na morski okoliš, posebice u vezi s osjetljivim staništima i zaštićenim vrstama, uključujući morske sisavce i morske ptice.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 5.
5.  Mjere iz ovog plana poduzimaju se u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima. Ako su dostupni podaci nedovoljni, održava se usporediva razina očuvanja relevantnih stokova.
5.  Mjere iz ovog plana poduzimaju se u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima. Najbolje raspoložive znanstvene savjete stručno revidiraju pouzdana i odgovarajuća znanstvena tijela kao što su Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) ili Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF). Oni moraju biti javno dostupni najkasnije kada Komisija predloži te mjere. Ako su dostupni podaci nedovoljni, održava se usporediva razina očuvanja relevantnih stokova.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.
2.  Te raspone FMSY-ja na temelju ovog plana treba zatražiti od ICES-a.
2.  Te raspone FMSY-ja na temelju ovog plana treba zatražiti od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 5. – točka a
(a)  ako je to na temelju znanstvenog savjeta ili dokaza potrebno za postizanje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;
(a)  ako je to na temelju znanstvenog savjeta ili dokaza potrebno za postizanje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova i/ili ribolova na više vrsta, osobito radi smanjenja socioekonomskih ograničenja u pogledu ribarstva;
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 5. – točka c
(c)  kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %.
(c)  kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %, osim u slučajevima u kojima se olakšavaju situacije ograničavanja ribolova ili situacije koje onemogućavaju ili u velikoj mjeri utječu na aktivnost određenih flota.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 6.a (novi)
6.a   Kako bi se spriječilo da kratkoročno upravljanje naruši provedbu višegodišnjeg upravljanja i kako bi se pogodovalo sudjelovanju dionika u donošenju odluka, moguće je u okviru ove Uredbe odobriti pravila o iskorištavanju posredstvom regionalizacije.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.
2.  Ako odgovarajući znanstveni podaci nisu na raspolaganju, tim stokovima upravlja se na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
2.  Ako odgovarajući znanstveni podaci nisu na raspolaganju, tim stokovima upravlja se na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te treba osigurati stupanj očuvanja koji je barem usporediv s MSY-om, kako je utvrđeno u članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3.
3.  U skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri upravljanju mješovitim ribolovom s obzirom na stokove iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe uzimaju se u obzir poteškoće koje podrazumijeva istovremeni ribolov svih stokova uz najviši održivi prinos, osobito u slučajevima u kojima to dovodi do prerane zabrane ribolova.
3.  U skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri upravljanju mješovitim ribolovom i ribolovom na više vrsta s obzirom na stokove iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe uzimaju se u obzir poteškoće koje podrazumijeva istovremeni ribolov svih stokova uz najviši održivi prinos, osobito u slučajevima u kojima to dovodi do prerane zabrane ribolova.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio
Radi zaštite pune sposobnosti razmnožavanja stokova iz članka 1. stavka 1. na temelju ovog plana od ICES-a treba zatražiti sljedeće referentne točke za očuvanje:
Radi zaštite pune sposobnosti razmnožavanja stokova iz članka 1. stavka 1. na temelju ovog plana od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato u skladu s definicijom najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta treba zatražiti sljedeće referentne točke za očuvanje:
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.
1.  Ako znanstveni savjet pokaže da je za određenu godinu biomasa stoka u mrijestu, ili brojnost u slučaju stokova škampa, za bilo koji stok iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti MSY Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine iznad od onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5. ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama koje su u skladu s ribolovnom smrtnošću koja je smanjena ispod višeg raspona FMSY-ja uzimajući u obzir smanjenje biomase.
1.  Ako znanstveni savjet pokaže da je za određenu godinu biomasa stoka u mrijestu, ili brojnost u slučaju stokova škampa, za bilo koji pridneni stok iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti MSY Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine iznad od onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5. ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama koje su u skladu s ribolovnom smrtnošću koja je smanjena ispod višeg raspona FMSY-ja uzimajući u obzir smanjenje biomase.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.
2.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa stoka u mrijestu, ili brojnost u slučaju stokova škampa, za bilo koji stok iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti Blim, donose se daljnje korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine iznad onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, te korektivne mjere mogu uključivati, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5., obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok ili funkcionalnu jedinicu i primjereno smanjenje ribolovnih mogućnosti.
2.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa stoka u mrijestu, ili brojnost u slučaju stokova škampa, za bilo koji pridneni stok iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti Blim, donose se daljnje korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine iznad onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, te korektivne mjere mogu uključivati, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5., obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok ili funkcionalnu jedinicu i primjereno smanjenje ribolovnih mogućnosti.
A
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u pogledu sljedećih tehničkih mjera:
1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnim vodama u pogledu sljedećih tehničkih mjera:
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka a
(a)  specifikacija karakteristika ribolovnog alata i pravila kojima se uređuje njihova upotreba kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjen ulov ili na najmanju moguću mjeru sveo negativan utjecaj na ekosustav;
(a)  specifikacija karakteristika ribolovnog alata i pravila kojima se uređuje njihova upotreba kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjen ulov, posebice juvenilnih organizama, ili na najmanju moguću mjeru sveo negativan utjecaj na ekosustav;
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Mjerama iz stavka 1. ovog članka pridonosi se postizanju ciljeva iz članka 3.
2.  Mjerama iz stavka 1. ovog članka pridonosi se postizanju ciljeva iz članka 3. te se one mogu primjenjivati i na komercijalni i na rekreacijski ribolov.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 8.a (novi)
Članak 8.a
Prostorne i vremenske zabrane ribolova lubina
1.  Komercijalni i rekreativni ribolov lubina zabranjen je u zapadnim vodama i u zonama ICES-a 4b i 4c od 1. veljače do 30. travnja. Zabranjeno je zadržavanje na plovilu, premještanje, prekrcavanje i iskrcavanje lubina ulovljenog u tim područjima, kao i čuvanje lubina ulovljenog s obale.
2.  Ribarskim plovilima Unije također se zabranjuje lov lubina u zonama ICES-a 7.b, 7.c, 7.j i 7.k te u vodama u zonama ICES-a 7.a i 7.g koje su više od dvanaest nautičkih milja od polazne crte pod suverenitetom Ujedinjene Kraljevine. Ribarskim plovilima Unije zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, premještanje ili iskrcavanje lubina ulovljenog u tim područjima.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
3.  Ne dovodeći u pitanje članak 7., ukupni dopušteni ulov za stokove škampa u zapadnim vodama može biti zbroj ograničenja ulova za funkcionalne jedinice i statističke pravokutnike izvan funkcionalnih jedinica.
3.  Ne dovodeći u pitanje članak 7., ukupni dopušteni ulov za određeni stok škampa u zapadnim vodama može biti zbroj ograničenja ulova za funkcionalne jedinice i statističke pravokutnike izvan funkcionalnih jedinica područja utvrđenog za taj stok.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.
4.  Ako znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost određenog stoka, Vijeće ga uzima u obzir i pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti može ograničiti rekreacijski ribolov kako bi se izbjeglo prekoračenje ukupne ciljane ribolovne smrtnosti.
Briše se.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 9.a (novi)
Članak 9.a
Rekreacijski ribolov
1.  Države članice uzimaju u obzir smrtnost zbog rekreacijskog ribolova pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju i koje su navedene u članku 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se izbjeglo prekoračenje ukupne ciljane ribolovne smrtnosti.
Ako znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost nekog stoka navedenog u članku 1. stavku 1. ove Uredbe, Vijeće može utvrditi individualne i nediskriminatorne ribolovne mogućnosti za rekreativni ribolov.
2.  Vijeće utvrđuje ribolovne mogućnosti za rekreacijski ribolov na temelju transparentnih i objektivnih kriterija, uključujući i one ekološke, socijalne i ekonomske prirode. Kriteriji koji se koriste mogu uključivati utjecaj dane vrste ribolova na okoliš, društvenu važnost te aktivnosti i njezin doprinos gospodarstvu obalnih područja.
3.  Države članice poduzimaju potrebne i razmjerne mjere za praćenje i prikupljanje podataka radi pouzdane procjene stvarnih razina ulova iz stavka 1.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 9.b (novi)
Članak 9.b
Označavanje ulova ostvarenog rekreacijskim ribolovom
1.  Ako rekreativni ribar zadrži primjerke lubina, bakalara, kolje i lista ulovljene u područjima odgovarajućih ribljih stokova iz članka 1. stavka 1., ti se primjerci označavaju.
2.  Oznaka se sastoji od uklanjanja donjeg ili gornjeg dijela repne peraje, tako da se ne spriječi mjerenje veličine ribe.
3.  Takvo označavanje provodi se odmah nakon ulova i usmrćivanja ribe, bilo na obali bilo na plovilu, kad se rekreacijski ribolov vrši s plovila. S druge strane, ne označavaju se primjerci koji se drže živima i u dobrom stanju u bazenima na plovilu za rekreacijski ribolov i koje se kasnije pušta na slobodu.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
Za sve stokove vrsta u zapadnim vodama na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem pojedinosti o toj obvezi kako je predviđeno u točkama od (a) do (e) članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Za sve pridnene stokove vrsta u zapadnim vodama na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i za povremene ulove pelagičnih vrsta u okviru ribarstva koje iskorištava stokove iz članka 1. stavka 1. na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem pojedinosti o toj obvezi kako je predviđeno u točkama od (a) do (e) članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.a (novi)
Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne primjenjuje se na rekreacijski ribolov, među ostalim ni u slučajevima kada Vijeće utvrđuje individualne ribolovne mogućnosti u skladu s člankom 9.a ove Uredbe.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 10.a (novi)
Članak 10.a
Artizanalni i obalni ribolov u najudaljenijim regijama
U ovoj se Uredbi moraju uzeti u obzir ograničenja povezana s veličinom artizanalnih plovila i plovila za obalni ribolov koja se upotrebljavaju u najudaljenijim regijama. U skladu s time, iskrcavanje usputnog ulova dopušta se ako se njime ne pogoršava učinak na biomasu stoka u mrijestu.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.
1.  Za svaku zonu ICES-a iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe svaka država članica izdaje odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 za plovila koja plove pod njezinom zastavom i obavljaju ribolovne aktivnosti na tom području. U tim odobrenjima za ribolov države članice mogu ograničiti i ukupni kapacitet izražen u kW tih plovila koja upotrebljavaju poseban alat.
1.  Za zone ICES-a iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe svaka država članica izdaje odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 za plovila koja plove pod njezinom zastavom i obavljaju ribolovne aktivnosti na tom području.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.a (novi)
1.a   U odobrenjima za ribolov iz stavka 1. države članice mogu također ograničiti ukupni kapacitet plovila iz tog stavka koja upotrebljavaju poseban alat.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.b (novi)
1.b  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 13. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi ograničavanja ukupnog kapaciteta flota predmetnih država članica kako bi se olakšalo postizanje ciljeva utvrđenih u članku 3.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.  Članak 18. stavci od 1. od 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuju se na mjere iz članaka 8. i 10. ove Uredbe.
1.  Članak18. stavci od 1. do 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuju se na mjere iz članaka 8., 10. i 11.b ove Uredbe.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.
2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka, države članice koje imaju izravan upravljački interes u sjeverozapadnim vodama i države članice koje imaju izravan upravljački interes u jugozapadnim vodama mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe i zatim dvanaest mjeseci nakon svakog dostavljanja evaluacije plana u skladu s člankom 14. Države članice takve preporuke mogu podnijeti i kad to smatraju potrebnim, a posebno u slučaju nagle promjene stanja u vezi s bilo kojim stokom na koji se primjenjuje ova Uredba. Zajedničke preporuke za mjere koje se odnose na određenu kalendarsku godinu podnose se najkasnije 1. srpnja prethodne godine.
2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka, države članice koje imaju izravan upravljački interes u sjeverozapadnim vodama i države članice koje imaju izravan upravljački interes u jugozapadnim vodama mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe i zatim dvanaest mjeseci nakon svakog dostavljanja evaluacije plana u skladu s člankom 14. Države članice mogu podnijeti i dodatne preporuke kad to smatraju potrebnim, a posebno u slučaju promjene stanja u vezi s bilo kojim stokom na koji se primjenjuje ova Uredba te kako bi utvrdile plan koji obuhvaća mjere primjene pristupa upravljanju ribarstvom u zapadnim vodama koji se temelji na ekosustavu. Zajedničke preporuke za mjere koje se odnose na određenu kalendarsku godinu podnose se najkasnije 1. srpnja prethodne godine ili čim prije kad se takvim zajedničkim preporukama žele rješavati hitne situacije utvrđene najnovijim znanstvenim savjetima.
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.a (novi)
2.a  Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavke 1. i 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013, Komisija može također donijeti delegirane akte ako ne postoji zajednička preporuka na koju se upućuje u tim stavcima.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 13.a (novi)
Članak 13.a
Praćenje i prethodno obavještavanje o promjenama znanstvenog savjeta
1.  Svake godine do 1. travnja, Komisija izvješćuje Europski parlament o najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima koji su poslužili kao temelj za odluke Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti u skladu s ovom Uredbom između 1. veljače prethodne godine i 31. siječnja tekuće godine.
Za sve dotične riblje vrste i stokove, u njemu se navode ribolovne mogućnosti koje je odredilo Vijeće u skladu s člancima 4. i 5. i, prema potrebi, člankom 7. ove Uredbe, kao i odgovarajuće vrijednosti izražene u ribolovnoj smrtnosti. Ti se podaci uspoređuju s referentnim znanstvenim savjetima koji su korišteni za utvrđivanje ribolovne smrtnosti (MSY Flower, FMSY i RMD Fupper i njihove ribolovne mogućnosti), biomase stokova u mrijestu i graničnih referentnih točaka biomase (MSY Btrigger i Blim).
2.  Komisija što je prije moguće, a u svakom slučaju prije donošenja nove odluke Vijeća o određivanju ribolovnih mogućnosti, obavješćuje Europski parlament o situacijama u kojima najnovije vrijednosti FMSY odražavaju promjene ribolovnih mogućnosti koje za više od 20 % odstupaju od ribolovnih mogućnosti koje odgovaraju najvišoj vrijednosti FMSY iz znanstvenog savjeta korištenog za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti za tekuće razdoblje. Isto tako, Komisija što je prije moguće, a u svakom slučaju prije donošenja nove odluke Vijeća, obavješćuje Europski parlament o slučajevima u kojima znanstveni savjeti o različitim referentnim točkama za biomasu stokova u mrijestu opravdavaju donošenje zaštitnih mjera u skladu s člankom 7.
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 14. – naslov
Evaluacija plana
Evaluacija i provedba plana
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.
2.  Delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1. te članaka 8. i 10. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
2.  Delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1. te članaka 8. i 10., kao i iz članka 11. stavka 1.b, dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1. te članaka 8. i 10. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1. te članaka 8. i 10., kao i iz članka 11. stavka 1.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 6.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1 stavka 1. te članaka 8. i 10. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1 stavka 1. te članaka 8. i 10., kao i članka 11. stavka 1.b, stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EU) br. 2016/1139
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.
(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES), pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;
(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EU) br. 2016/1139
Članak 2. – stavak 1. – točka 8.
(8)  „Blim” znači referentna točka veličine stoka iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta, posebno iz savjeta ICES-a, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;
(8)  „Blim” znači referentna točka veličine stoka iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta, posebno iz savjeta ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EU) br. 2016/1139
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.
(9)  „MSY Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu navedena u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu ICES-a, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY;
(9)  „MSY Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu navedena u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno znanstvenom savjetu ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY;
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EU) br. 2016/1139
Članak 4. – stavak 2.
2.  Te raspone FMSY-ja na temelju ovog plana treba zatražiti od ICES-a.
2.  Te raspone FMSY-ja na temelju ovog plana treba zatražiti od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EU) br. 2016/1139
Članak 4. – stavak 5. – točka c
(c)  kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %.
(c)  kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %, osim u slučajevima u kojima se olakšavaju situacije ograničavanja ribolova ili koje onemogućavaju ili u velikoj mjeri utječu na aktivnost određenih flota.
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 2016/1139
Članak 4.a – stavak 1. – uvodni dio
Radi zaštite pune sposobnosti razmnožavanja stokova iz članka 1. stavka 1. na temelju ovog plana od ICES-a treba zatražiti sljedeće referentne točke za očuvanje:
Radi zaštite pune sposobnosti razmnožavanja stokova iz članka 1. stavka 1. na temelju ovog plana od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato treba zatražiti sljedeće referentne točke za očuvanje:
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka 4.a (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1139
Članak -15. (novi)
4.a  U poglavlju IX. umeće se sljedeći članak:
,Članak -15.
Praćenje i prethodno obavještavanje o promjenama znanstvenog mišljenja
1.  Svake godine do 1. travnja, Komisija izvješćuje Europski parlament o najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima koji su upotrijebljeni kao reference za odluke Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti u skladu s ovom Uredbom između 1. veljače prethodne godine i 31. siječnja tekuće godine.
Za sve dotične riblje vrste i stokove, u njemu se navode ribolovne mogućnosti koje je odredilo Vijeće u skladu s člancima 4. i 5. i, prema potrebi, člankom 7. ove Uredbe, kao i odgovarajuće vrijednosti izražene u ribolovnoj smrtnosti. Ti se podaci uspoređuju s referentnim znanstvenim savjetima koji su korišteni za utvrđivanje ribolovne smrtnosti (MSY Flower, FMSY i RMD Fupper i njihove ribolovne mogućnosti), biomase stokova u mrijestu i graničnih referentnih točaka biomase (MSY Btrigger i Blim).
2.  Komisija što je prije moguće, a u svakom slučaju prije donošenja nove odluke Vijeća o određivanju ribolovnih mogućnosti, obavješćuje Europski parlament o situacijama u kojima najnovije znanstvene vrijednosti FMSY odražavaju promjene ribolovnih mogućnosti koje za više od 20 % odstupaju od ribolovnih mogućnosti koje odgovaraju vrijednosti FMSY iz znanstvenog savjeta korištenog za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti za tekuće razdoblje. Isto tako, Komisija što je prije moguće, a u svakom slučaju prije donošenja nove odluke Vijeća, obavješćuje Europski parlament o slučajevima u kojima znanstveni savjeti o različitim referentnim točkama za biomasu stokova u mrijestu opravdavaju donošenje zaštitnih mjera u skladu s člankom 7. ’;

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0310/2018).

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti