Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0074(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0310/2018

Pateikti tekstai :

A8-0310/2018

Debatai :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Priimti tekstai
PDF 253kWORD 66k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

2018 m. spalio 25 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008
kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų demersinių išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  BŽP tikslai yra, inter alia, užtikrinti ilgalaikį žvejybos ir akvakultūros tvarumą aplinkos atžvilgiu, žuvininkystės valdymui taikyti atsargumo principą ir įgyvendinti ekosisteminį žvejybos valdymo metodą;
(4)  BŽP tikslai yra, inter alia, užtikrinti ilgalaikį žvejybos ir akvakultūros tvarumą aplinkos atžvilgiu ir tokį jų valdymą, kuris atitiktų ekonominės, socialinės ir užimtumo naudos tikslus, mažinti Sąjungos rinkos priklausomybę nuo maisto importo, skatinti kurti tiesiogines ir netiesiogines darbo vietas ir pakrančių regionų ekonominį vystymąsi, žuvininkystės valdymui taikyti atsargumo principą ir įgyvendinti ekosisteminį žvejybos valdymo metodą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)   laikantis bendros žuvininkystės politikos principų ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir sąžiningą konkurenciją tarp jūrų baseinų, reikalinga bendra visų daugiamečių planų sistema, o taikant kvotų nustatymo principus nė vienam jūrų baseinui neturėtų būti suteikiamos specialios nukrypti leidžiančios nuostatos;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  siekiant BŽP tikslų, turi būti priimamos įvairios išsaugojimo priemonės, kurios, jei reikia, derinamos tarpusavyje, pvz., daugiamečiai planai, techninės priemonės, nustatomos ir skirstomos žvejybos galimybės;
(5)  siekiant BŽP tikslų, turi būti priimamos įvairios išsaugojimo priemonės, kurios, jei reikia, derinamos tarpusavyje, pvz., daugiamečiai planai, techninės priemonės, nustatomos ir skirstomos žvejybos galimybės, laikantis patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 aiškiai nustatytas tikslas atkurti ir išlaikyti žvejojamų rūšių išteklius tokio dydžio, kuris viršytų dydį, kuriam esant galimas didžiausias tausios žvejybos laimikis. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 nurodyta, kad visų išteklių žvejybos lygis, kuriam esant galimas didžiausias tausios žvejybos laimikis, palaipsniui turi būti pasiektas, jei įmanoma, iki 2015 m., bet ne vėliau kaip 2020 m.;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsniais, daugiamečiai planai turėtų būti pagrįsti mokslinėmis, techninėmis ir ekonominėmis rekomendacijomis. Laikantis tų nuostatų, šiame plane turėtų būti nurodyti tikslai, kiekybiniai tiksliniai rodikliai ir aiškūs jų įgyvendinimo tvarkaraščiai, išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškai ir apsaugos bei techninės priemonės, kuriomis siekiama išvengti nepageidaujamo laimikio arba jį sumažinti;
(6)  remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsniais, daugiamečiai planai turėtų būti pagrįsti mokslinėmis, techninėmis ir ekonominėmis rekomendacijomis. Laikantis tų nuostatų, šiame plane turėtų būti nurodyti tikslai, kiekybiniai tiksliniai rodikliai ir aiškūs jų įgyvendinimo tvarkaraščiai, išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškai ir apsaugos bei techninės priemonės, kuriomis siekiama išvengti nepageidaujamo laimikio arba jį sumažinti, kuo labiau sumažinti poveikį jūros aplinkai, visų pirma buveinių ir jūros dugno ardymą, taip pat įgyvendinti socialinius ir ekonominius tikslus;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Komisija turėtų gauti patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas dėl išteklių, kuriems taikomas daugiametis planas. Šiuo tikslu ji sudaro susitarimo memorandumą su Tarptautine jūrų tyrinėjimo taryba (ICES). ICES mokslines rekomendacijas turėtų rengti remdamasi šiuo daugiamečiu planu ir jose turėtų nurodyti visų pirma FMSY intervalus ir biomasės atskaitos taškus, t. y. MSY Btrigger ir Blim. Šios vertės turėtų būti nurodomos atitinkamų išteklių mokslinėse rekomendacijose ir atitinkamais atvejais kitose viešai skelbiamose mokslinėse rekomendacijose, įskaitant, pvz., ICES rengiamas mišriosios žvejybos rekomendacijas;
(8)  Komisija turėtų gauti patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas dėl išteklių, kuriems taikomas daugiametis planas. Šiuo tikslu ji sudaro susitarimo memorandumą su Tarptautine jūrų tyrinėjimo taryba (ICES). ICES mokslines rekomendacijas turėtų rengti remdamasi šiuo daugiamečiu planu ir jose turėtų nurodyti visų pirma FMSY intervalus ir biomasės atskaitos taškus, t. y. MSY Btrigger ir Blim. Šios vertės turėtų būti nurodomos atitinkamų išteklių mokslinėse rekomendacijose ir atitinkamais atvejais kitose viešai skelbiamose mokslinėse rekomendacijose, įskaitant, pvz., ICES rengiamas mišriosios ir (arba) daugiarūšės žvejybos rekomendacijas;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 811/200418, (EB) Nr. 2166/200519, (EB) Nr. 388/200620, (EB) Nr. 509/200721, (EB) Nr. 1300/200822 ir (EB) Nr. 1342/200823 nustatytos europinių jūrinių lydekų šiaurinių išteklių, Kantabrijos jūros ir prie vakarinės Pirėnų pusiasalio dalies esančių vandenų europinių jūrinių lydekų ir norveginių omarų išteklių, Biskajos įlankos jūrų liežuvių išteklių, vakarinės Lamanšo sąsiaurio dalies jūrų liežuvių išteklių, į vakarus nuo Škotijos esančių vandenų atlantinių silkių išteklių ir Kategato sąsiaurio, Šiaurės jūros, į vakarus nuo Škotijos esančių vandenų ir Airijos jūros atlantinių menkių išteklių žvejybos taisyklės. Šių ir kitų demersinių išteklių individai sužvejojami vykdant mišriąją žvejybą. Todėl tikslinga parengti vieną bendrą daugiametį planą, kuriame būtų atsižvelgiama į tokią techninę sąveiką;
(9)  Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 811/200418, (EB) Nr. 2166/200519, (EB) Nr. 388/200620, (EB) Nr. 509/200721, (EB) Nr. 1300/200822 ir (EB) Nr. 1342/200823 nustatytos europinių jūrinių lydekų šiaurinių išteklių, Kantabrijos jūros ir prie vakarinės Pirėnų pusiasalio dalies esančių vandenų europinių jūrinių lydekų ir norveginių omarų išteklių, Biskajos įlankos jūrų liežuvių išteklių, vakarinės Lamanšo sąsiaurio dalies jūrų liežuvių išteklių, į vakarus nuo Škotijos esančių vandenų atlantinių silkių išteklių ir Kategato sąsiaurio, Šiaurės jūros, į vakarus nuo Škotijos esančių vandenų ir Airijos jūros atlantinių menkių išteklių žvejybos taisyklės. Šių ir kitų demersinių išteklių individai sužvejojami vykdant mišriąją ir (arba) daugiarūšę žvejybą. Todėl tikslinga parengti vieną bendrą daugiametį planą, kuriame būtų atsižvelgiama į tokią techninę sąveiką;
_________________
_________________
18 2004 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 811/2004, nustatantis priemones šiaurinių jūrų lydekų ištekliams atkurti (OL L 150, 2004 4 30, p. 1).
18 2004 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 811/2004, nustatantis priemones šiaurinių jūrų lydekų ištekliams atkurti (OL L 150, 2004 4 30, p. 1).
19 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2166/2005, nustatantis Zelandijos merlūzų ir norveginių omarų išteklių Kantabrijos jūroje ir prie vakarinės Pirėnų pusiasalio dalies atkūrimo priemones ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 345, 2005 12 28, p. 5).
19 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2166/2005, nustatantis Zelandijos merlūzų ir norveginių omarų išteklių Kantabrijos jūroje ir prie vakarinės Pirėnų pusiasalio dalies atkūrimo priemones ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 345, 2005 12 28, p. 5).
20 2006 m. vasario 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 388/2006, nustatantis jūrų liežuvių išteklių Biskajos įlankoje tausojančio naudojimo daugiametį planą (OL L 65, 2006 3 7, p. 1).
20 2006 m. vasario 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 388/2006, nustatantis jūrų liežuvių išteklių Biskajos įlankoje tausojančio naudojimo daugiametį planą (OL L 65, 2006 3 7, p. 1).
21 2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2007, nustatantis Lamanšo sąsiaurio vakarinės dalies jūrų liežuvių išteklių tausojančio naudojimo daugiametį planą (OL L 122, 2007 5 11, p. 7).
21 2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2007, nustatantis Lamanšo sąsiaurio vakarinės dalies jūrų liežuvių išteklių tausojančio naudojimo daugiametį planą (OL L 122, 2007 5 11, p. 7).
22 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (OL L 344, 2008 12 20, p. 6).
22 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (OL L 344, 2008 12 20, p. 6).
232008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2004 (OL L 348, 2008 12 24, p. 20).
232008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2004 (OL L 348, 2008 12 24, p. 20).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  kai kurie demersiniai ištekliai žvejojami tiek vakarų vandenyse, tiek gretimuose vandenyse. Todėl į plano nuostatų, susijusių su išteklių, kurie daugiausia žvejojami vakarų vandenyse, tiksliniais rodikliais ir apsaugos priemonėmis, taikymo sritį turėtų būti įtraukti ir tie už vakarų vandenų ribų esantys rajonai. Išteklių, kurie paplitę ir vakarų vandenyse, bet daugiausia žvejojami už jų ribų, tiksliniai rodikliai ir apsaugos priemonės turi būti nustatytos daugiamečiuose planuose, taikomuose tiems už vakarų vandenų ribų esantiems rajonams, kuriuose tie ištekliai daugiausia žvejojami, ir į tų daugiamečių planų taikymo sritį reikia įtraukti ir vakarų vandenis;
(11)  kai kurie demersiniai ištekliai žvejojami tiek vakarų vandenyse, tiek gretimuose vandenyse. Todėl į plano nuostatų, susijusių su demersinių išteklių, kurie daugiausia žvejojami vakarų vandenyse, tiksliniais rodikliais ir apsaugos priemonėmis, taikymo sritį turėtų būti įtraukti ir tie už vakarų vandenų ribų esantys šių išteklių rajonai, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso trečiųjų valstybių jurisdikcijai. Išteklių, kurie paplitę ir vakarų vandenyse, bet daugiausia žvejojami už jų ribų, tiksliniai rodikliai ir apsaugos priemonės turi būti nustatytos daugiamečiuose planuose, taikomuose tiems už vakarų vandenų ribų esantiems rajonams, kuriuose tie demersiniai ištekliai daugiausia žvejojami, ir į tų daugiamečių planų taikymo sritį reikia įtraukti ir vakarų vandenis;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)   nustatant išteklių valdymo planą reikėtų neapsiriboti tik žvejybos galimybių nustatymo trumpam laikotarpiui mechanizmais, nes tai lemtų neužtikrintumą ir skaidrumo stoką sektoriui;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  geografinė daugiamečio plano taikymo sritis turėtų būti pagrįsta naujausiose ICES mokslinėse rekomendacijose nurodytu geografiniu išteklių paplitimu. Gavus patikimesnės mokslinės informacijos arba migruojant ištekliams ateityje gali reikėti pakoreguoti daugiamečiame plane nurodytą geografinį išteklių paplitimą. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais koreguojamas daugiamečiame plane nustatytas geografinis išteklių paplitimas, jei ICES pateiktose mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad atitinkamų išteklių geografinis paplitimas pasikeitė;
(12)  geografinė daugiamečio plano taikymo sritis turėtų būti pagrįsta naujausiose ICES mokslinėse rekomendacijose nurodytu geografiniu demersinių išteklių paplitimu. Gavus patikimesnės mokslinės informacijos arba migruojant demersiniams ištekliams ateityje gali reikėti pakoreguoti daugiamečiame plane nurodytą geografinį išteklių paplitimą. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais koreguojamas daugiamečiame plane nustatytas geografinis išteklių paplitimas, jei ICES arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos pateiktose mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad atitinkamų išteklių geografinis paplitimas pasikeitė;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  šiuo planu turėtų būti siekiama padėti įgyvendinti BŽP tikslus, visų pirma pasiekti ir išlaikyti tikslinių išteklių MSY, įgyvendinti įpareigojimą iškrauti demersinių išteklių, kuriems taikomai sužvejojamo kiekio apribojimai, laimikį ir užtikrinti deramą nuo žvejybos veiklos priklausomų asmenų gyvenimo lygį, atsižvelgiant į priekrantės žvejybos ir socialinius bei ekonominius aspektus. Kad neigiamas žvejybos veiklos poveikis jūrų ekosistemai būtų kuo mažesnis, planu taip pat turėtų būti įgyvendinamas ekosisteminis žuvininkystės valdymo metodas. Jis turėtų derėti su Sąjungos aplinkos teisės aktais, visų pirma Direktyvoje 2008/56/EB nustatytu tikslu iki 2020 m. užtikrinti gerą aplinkos būklę ir Direktyvoje 2009/147/EB bei Tarybos direktyvoje 92/43/EEB nustatytais tikslais. Šiame plane taip pat išsamiai nustatoma, kaip turi būti įgyvendinamas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, Sąjungai priklausančiuose vakarų vandenyse žvejojant visų rūšių, dėl kurių tas įpareigojimas nustatytas, išteklius;
(14)  šiuo planu turėtų būti siekiama padėti įgyvendinti BŽP tikslus, visų pirma užtikrinti ir išlaikyti visus šiame reglamente nurodytus išteklius, kad jie būtų didesnio dydžio nei biomasės dydis, kuriam esant galimas didžiausias tausios žvejybos laimikis, įgyvendinti įpareigojimą iškrauti demersinių išteklių, kuriems taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, laimikį ir užtikrinti deramą nuo žvejybos veiklos priklausomų asmenų gyvenimo lygį, atsižvelgiant į priekrantės žvejybos ir socialinius bei ekonominius aspektus. Kad neigiamas žvejybos veiklos poveikis jūrų ekosistemai būtų kuo mažesnis, planu taip pat turėtų būti įgyvendinamas ekosisteminis žuvininkystės valdymo metodas. Jis turėtų derėti su Sąjungos aplinkos teisės aktais, visų pirma Direktyvoje 2008/56/EB nustatytu tikslu iki 2020 m. užtikrinti gerą aplinkos būklę ir Direktyvoje 2009/147/EB bei Tarybos direktyvoje 92/43/EEB nustatytais tikslais. Šiame plane taip pat nustatoma, kaip turi būti įgyvendinamas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti atitinkamų rūšių laimikį, Sąjungai priklausančiuose vakarų vandenyse vykdant demersinę žvejybą;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  reikėtų nustatyti tikslinio mirtingumo dėl žvejybos lygį (F), kuris atitinka tikslą pasiekti ir išlaikyti MSY, ir jį išreikšti MSY tikslą atitinkančių verčių intervalais (FMSY). Šie patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis grindžiami intervalai būtini tam, kad būtų galima lanksčiai atsižvelgti į kintančias mokslines rekomendacijas, padėti įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį ir atsižvelgti į mišriosios žvejybos ypatumus. FMSY intervalus turėtų apskaičiuoti ir savo rekomendacijose, visų pirma reguliariose laimikio rekomendacijose, nurodyti Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES). Remiantis šiuo planu, nustatomi intervalai turėtų užtikrinti, kad ilgalaikis laimikis nesumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su MSY24. Viršutinė intervalo riba nustatoma taip, kad tikimybė, jog išteklių dydis taps mažesnis už Blim, būtų ne didesnė kaip 5 proc. Ši viršutinė riba taip pat atitinka ICES rekomendacijų taisyklę, pagal kurią tais atvejais, kai neršiančių žuvų biomasė arba gausa yra maža, F vertė turi būti sumažinta tiek, kad neviršytų viršutinės ribos, lygios FMSY taško vertei, padaugintai iš atitinkamų metų, kuriems nustatomas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK), neršiančių žuvų biomasės ar gausos rodiklio, padalinto iš MSY Btrigger. Tuos principus ir rekomendacijų taisyklę ICES taiko rengdama mokslines rekomendacijas dėl mirtingumo dėl žvejybos ir laimikio galimybių;
(16)  reikėtų nustatyti tikslinio mirtingumo dėl žvejybos lygį (F), kuris atitinka tikslą pasiekti ir išlaikyti MSY, ir jį išreikšti MSY tikslą atitinkančių verčių intervalais (FMSY). Šie patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis grindžiami intervalai būtini tam, kad būtų galima lanksčiai atsižvelgti į kintančias mokslines rekomendacijas, padėti įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį ir atsižvelgti į mišriosios žvejybos ypatumus. FMSY intervalus turėtų apskaičiuoti ir savo rekomendacijose, visų pirma reguliariose laimikio rekomendacijose, nurodyti visų pirma Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES). Remiantis šiuo planu, nustatomi intervalai turėtų užtikrinti, kad ilgalaikis laimikis nesumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su MSY24. Viršutinė intervalo riba nustatoma taip, kad tikimybė, jog išteklių dydis taps mažesnis už Blim, būtų ne didesnė kaip 5 proc. Ši viršutinė riba taip pat atitinka ICES rekomendacijų taisyklę, pagal kurią tais atvejais, kai neršiančių žuvų biomasė arba gausa yra maža, F vertė turi būti sumažinta tiek, kad neviršytų viršutinės ribos, lygios FMSY taško vertei, padaugintai iš atitinkamų metų, kuriems nustatomas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK), neršiančių žuvų biomasės ar gausos rodiklio, padalinto iš MSY Btrigger. Tuos principus ir rekomendacijų taisyklę ICES taiko rengdama mokslines rekomendacijas dėl mirtingumo dėl žvejybos ir laimikio galimybių;
___________
___________
24 ES prašo ICES pateikti atrinktų išteklių FMSY intervalus, taikytinus ICES 5–10 parajoniuose.
24 ES prašo ICES pateikti atrinktų išteklių FMSY intervalus, taikytinus ICES 5–10 parajoniuose.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)   siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus, reikėtų nustatyti tikslinio mirtingumo dėl žvejybos lygį (F), kuris neviršytų didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį atitinkančio naudojimo lygio. Šis lygis turėtų būti pasiektas, kai įmanoma, kuo greičiau ir palaipsniui didinant, bet ne vėliau kaip 2020 m. visų išteklių, kuriems taikomas šis reglamentas, atveju;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  turėtų būti įmanoma nustatyti tokius vakarų vandenyse taikomus norveginių omarų BLSK, kurie būtų lygūs sužvejojamo kiekio apribojimų, nustatytų to BLSK rajono kiekvienam funkciniam vienetui ir kiekvienam funkciniams vienetams nepriklausančiam statistiniam stačiakampiui, sumai. Tačiau tai netrukdo priimti priemonių konkretiems funkciniams vienetams apsaugoti;
(20)  turėtų būti įmanoma nustatyti tokius vakarų vandenyse taikomus norveginių omarų išteklių BLSK, kurie būtų lygūs sužvejojamo kiekio apribojimų, nustatytų tų išteklių rajono kiekvienam funkciniam vienetui ir kiekvienam funkciniams vienetams nepriklausančiam statistiniam stačiakampiui, sumai. Tačiau tai netrukdo priimti priemonių konkretiems funkciniams vienetams apsaugoti;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)  šiuo metu derėtų nustatyti tam tikrus paprastųjų vilkešerių ir sidabrinių polakų žvejybos draudimus, visų pirma siekiant apsaugoti šių rūšių reprodukcines žuvis neršto laikotarpiu. Siekdamos išsaugoti mažėjančius vilkešerių ir sidabrinių polakų išteklius, valstybės narės turėtų parengti atitinkamas verslinei ir mėgėjų žvejybai taikytinas atkūrimo priemones, pagrįstas patikimiausiais turimais moksliniais įrodymais;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  tais atvejais, kai Taryba, nustatydama tam tikro ištekliaus žvejybos galimybes, turi atsižvelgti į didelį mėgėjų žvejybos poveikį, jai turėtų būti sudaryta galimybė verslinės žvejybos laimikio BLSK nustatyti atsižvelgiant į mėgėjų žvejybos laimikį ir (arba) priimti kitas mėgėjų žvejybą ribojančias priemones, kaip antai dienos ribas ir žvejybos draudimo laikotarpius;
(22)  tais atvejais, kai mirtingumas dėl mėgėjų žvejybos turi didelį poveikį ištekliams, valdomiems atsižvelgiant į jų MSY tikslą, Taryba turėtų galėti nustatyti individualias ir nediskriminacines žvejams mėgėjams skirtas žvejybos galimybes. Tokios individualios mėgėjų žvejybos galimybės turėtų apimti ne mažiau kaip vieno mėnesio laikotarpius ir atitikti mėgėjų žvejybos praktikos ir laimikių realijas. Mėgėjų sužvejoti tam tikrų didelės verslinės vertės rūšių laimikiai turėtų būti ženklinami – turėtų būti pašalinama dalis uodegos peleko, siekiant sumažinti galimybes neteisėtai pardavinėti tokius laimikius prekybos žuvimi grandinėse;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  tam, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo iškrauti laimikį, šiame plane turėtų būti numatytos papildomos valdymo priemonės, kurios konkrečiau apibrėžiamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį;
(23)  tam, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo iškrauti laimikį ir siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį ekosistemai, šiame plane turėtų būti numatytos papildomos valdymo priemonės, visų pirma priemonės, kuriomis palaipsniui siekiama išvengti laimikio išmetimo į jūrą, užtikrinti, kad jis nebebūtų į jūrą išmetamas, ir kuo labiau sumažinti neigiamą žvejybos poveikį ekosistemai, atsižvelgiant į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas, ir kurios, kai tikslinga, konkrečiau nustatomos pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį. Taip pat derėtų nurodyti, kad įpareigojimas iškrauti laimikį netaikomas mėgėjų žvejybai. Jei nėra bendrų rekomendacijų, Komisija gali priimti deleguotuosius aktus;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)   siekiant apsaugoti jautrias rūšis ir buveines, visų pirma labai nykstančias ir paveiktas intensyvios žvejybos, plane turėtų būti numatytos atitinkamų tipų žvejybai taikomos valdymo priemonės, įskaitant žvejybos įrankių modifikacijas, laivų veiklos pakeitimus ir pačių laivų modifikacijas. Plane turėtų būti numatytos papildomos valdymo priemonės, kurios toliau bus konkrečiai nustatomos pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį. Komisijai turėtų būti suteikta galimybė priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma jūros baseino analizė, valdymo priemonių pateikimo ir patvirtinimo forma ir terminai;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  Komisija turėtų kasmet Europos Parlamentui pateikti ataskaitą dėl patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų, kuriomis pasinaudota Tarybai nustatant žvejybos galimybes arba taikant apsaugos priemones, ir iš anksto informuoti Parlamentą tais atvejais, kai, laikantis mokslinių rekomendacijų, nustatomos žvejybos galimybės labai pasikeistų;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  siekiant laiku ir proporcingai prisitaikyti prie technikos ir mokslo pažangos, taip pat užtikrinti lankstumą ir sudaryti sąlygas plėtoti kai kurias priemones, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų papildytos šio reglamento nuostatos dėl taisomųjų priemonių ir įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros25 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(26)  siekiant laiku ir proporcingai prisitaikyti prie technikos ir mokslo pažangos, taip pat užtikrinti lankstumą ir sudaryti sąlygas plėtoti kai kurias priemones, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų papildytos šio reglamento nuostatos dėl taisomųjų priemonių ir įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros25 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
_________________
_________________
25 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
25 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  kai FMSY intervalams ir išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškams taikomos dinaminės nuorodos, yra užtikrinama, kad šie esminiai žvejybos galimybių nustatymo parametrai nepasentų ir kad Taryba visuomet galėtų remtis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis. Principas taikyti dinamines nuorodas į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas turėtų būti taikomas ir Baltijos jūros išteklių valdymui. Tuo tikslu naudojamos patikimiausios turimos mokslinės rekomendacijos – tai naujausiais moksliniais duomenimis ir metodais grindžiamos viešos mokslinės rekomendacijos, kurias rengia arba peržiūri nepriklausoma Europos Sąjungos ar tarptautiniu lygmeniu pripažinta mokslo įstaiga. Todėl Reglamentas (ES) 2016/113927 turėtų būti iš dalies pakeistas;
(28)  kai FMSY intervalams ir išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškams taikomos dinaminės nuorodos, yra užtikrinama, kad šie esminiai žvejybos galimybių nustatymo parametrai nepasentų ir kad Taryba visuomet galėtų remtis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis. Principas taikyti dinamines nuorodas į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas turėtų būti taikomas ir Baltijos jūros išteklių valdymui. Be to, Komisija turėtų kasmet Parlamentui pateikti ataskaitą dėl patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų, kuriomis pasinaudota, ir iš anksto informuoti Parlamentą tais atvejais, kai, laikantis mokslinių rekomendacijų, nustatomos žvejybos galimybės labai pasikeistų. Tuo tikslu naudojamos patikimiausios turimos mokslinės rekomendacijos – tai viešos mokslinės rekomendacijos, kurias recenzuoja Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF) ar kita atitinkama mokslo organizacija, pvz., Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES). Jos grindžiamos naujausiais turimais moksliniais duomenimis ir metodais ir turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 straipsnio reikalavimus;
_________________
27 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 (OL L 191, 2016 7 15, p. 1).
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Šiuo reglamentu nustatomas daugiametis planas (toliau – planas), taikomas toliau išvardytiems vakarų vandenų (o jei ištekliai paplitę už vakarų vandenų ribų, – ir gretimų vandenų) demersiniams ištekliams, įskaitant giliavandenius išteklius, taip pat tų išteklių žvejybai:
1.  Šiuo reglamentu nustatomas daugiametis planas (toliau – planas), taikomas toliau išvardytiems vakarų vandenų (o jei ištekliai paplitę už vakarų vandenų ribų, – ir gretimų vandenų), į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso trečiųjų valstybių jurisdikcijai, demersiniams ištekliams, įskaitant giliavandenius išteklius, ir tų išteklių žvejybai:
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4)  paprastiesiems vilkešeriams (Dicentrarchus labrax) 4b, 4c, 7a ir 7d–h kvadratuose;
4)  paprastiesiems vilkešeriams (Dicentrarchus labrax) 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h ir 7j kvadratuose, 8 parajonyje ir 9a kvadrate;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 23 punkto 1 įtrauka
–  pietų Biskajos įlankoje (25 FV);
–  Biskajos įlankoje (23–24 FV);
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 24 punkto 1 įtrauka
–  vakarų Galisijoje (26–27 FV);
–  vandenyse prie vakarų Galisijos krantų (26 FV);
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 24 punkto 2 įtrauka
–   Pirėnų pusiasalio vandenyse (28–29 FV);
Išbraukta.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 24 punkto 2 a įtrauka (nauja)
–   šiaurės Portugalijoje (27 FV);
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 24 punkto 2 b įtrauka (nauja)
–   Portugalijos vandenyse (pietų Portugalijoje ir Algarvėje) (28–29 FV);
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Jei mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad pasikeitė šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų išteklių geografinis paplitimas, Komisija pagal 15 straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas – atsižvelgiant į tą pokytį koreguojami pirmiau nurodyti rajonai. Šios korekcijos išteklių rajonų negali išplėsti už 4–10 parajonių ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0 zonų Sąjungos vandenų ribų.
Jei patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, ypač tose, kurias pateikė Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES), nurodyta, kad pasikeitė šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų išteklių geografinis paplitimas, Komisija pagal 15 straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas – atsižvelgiant į tą pokytį koreguojami pirmiau nurodyti rajonai. Šios korekcijos išteklių rajonų negali išplėsti už 4–10 parajonių ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0 zonų Sąjungos vandenų ribų.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
2.  Jei remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis Komisija nusprendžia, kad reikia iš dalies pakeisti 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų išteklių sąrašą, ji gali pateikti pasiūlymą dėl šio sąrašo pakeitimo.
2.  Jei remdamasi patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis Komisija nusprendžia, kad reikia iš dalies pakeisti 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų išteklių sąrašą, ji gali pateikti pasiūlymą dėl šio sąrašo pakeitimo.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems gretimiems vandenims taikomi tik šio reglamento 4 bei 6 straipsniai ir 7 straipsnyje nurodytos su žvejybos galimybėmis susijusios priemonės.
3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems gretimiems vandenims taikomi tik šio reglamento 4 bei 6 straipsniai, 7 straipsnyje nurodytos su žvejybos galimybėmis susijusios priemonės, 9 straipsnio 3a dalis ir 9a straipsnis.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis
4.  Šis reglamentas taip pat taikomas priegaudai, sužvejojamai vakarų vandenyse žvejojant 1 dalyje išvardytus išteklius. Tačiau, jei tų išteklių FMSY intervalai ir su jų biomasės dydžiu susijusios apsaugos priemonės jau yra nustatyti pagal kitus Sąjungos teisės aktus, kuriais nustatomi daugiamečiai planai, taikomi tie intervalai ir tos apsaugos priemonės.
4.  Šis reglamentas taip pat taikomas priegaudai, sužvejojamai vakarų vandenyse žvejojant 1 dalyje išvardytus demersinius išteklius, ir juo užtikrinama, kad visi gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų naudojami taip, kad būtų atkurti ir išlaikyti žvejojamų rūšių populiacijų dydžiai, viršijantys dydžius, kuriems esant galimas didžiausias tausios žvejybos laimikis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Šiame reglamente taip pat išsamiai nustatoma, kaip įgyvendinti priemones, kuriomis būtų kuo labiau mažinamas žvejybos poveikis jūros aplinkai, visų pirma atsitiktinai sugaunamų saugomų rūšių gyvūnų kiekis, Sąjungai priklausančiuose vakarų vandenyse vykdant bet kokio tipo žvejybą. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma jūros baseino analizė, valdymo priemonių pateikimo ir patvirtinimo forma ir terminai.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
5.  Šiame reglamente taip pat išsamiai nustatoma, kaip turi būti įgyvendinamas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, Sąjungai priklausančiuose vakarų vandenyse žvejojant visų rūšių, dėl kurių tas įpareigojimas nustatytas, išteklius.
5.  Šiame reglamente taip pat nustatoma, kaip turi būti įgyvendinamas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti atitinkamų rūšių laimikį, Sąjungai priklausančiuose vakarų vandenyse vykdant demersinę žvejybą.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 dalis
6.  Šiame reglamente numatytos 8 straipsnyje nurodytos techninės priemonės, taikomos bet kuriems ištekliams vakarų vandenyse.
6.  Šiame reglamente numatytos 8 straipsnyje nurodytos verslinei ir mėgėjų žvejybai skirtos techninės priemonės, taikomos bet kuriems demersiniams ištekliams vakarų vandenyse.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
2)  FMSY intervalas – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos (ICES) rekomendacijose, nustatytas verčių intervalas, kurį atitinkantys visi mirtingumo dėl žvejybos lygiai, taikant tam tikrą žvejybos modelį, esamomis įprastomis aplinkos sąlygomis ilgam laikui užtikrina didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) ir nedaro didelio poveikio atitinkamo ištekliaus reprodukcijos procesui. Intervalas turi būti toks, kad jo laikantis ilgalaikis laimikis nesumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su didžiausiu galimu tausios žvejybos laimikiu. Intervalo aukščiausia riba turi būti tokia, kad jos neviršijus tikimybė, jog ištekliaus dydis taps mažesnis už ribinį ištekliaus neršiančių žuvų biomasės atskaitos tašką (Blim), būtų ne didesnė kaip 5 proc.;
2)  FMSY intervalas – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos (ICES) arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos rekomendacijose, nustatytas verčių intervalas, kurį atitinkantys visi mirtingumo dėl žvejybos lygiai, taikant tam tikrą žvejybos modelį, esamomis įprastomis aplinkos sąlygomis ilgam laikui užtikrina didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) ir nedaro didelio poveikio atitinkamo ištekliaus reprodukcijos procesui. Intervalas turi būti toks, kad jo laikantis ilgalaikis laimikis nesumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su didžiausiu galimu tausios žvejybos laimikiu. Intervalo aukščiausia riba turi būti tokia, kad jos neviršijus tikimybė, jog ištekliaus dydis taps mažesnis už ribinį ištekliaus neršiančių žuvų biomasės atskaitos tašką (Blim), būtų ne didesnė kaip 5 proc.;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
5)  FMSY taško vertė – apskaičiuoto mirtingumo dėl žvejybos vertė, kuri, taikant tam tikrą žvejybos modelį, esamomis aplinkos sąlygomis užtikrina ilgalaikį didžiausią laimikį;
5)  FMSY – apskaičiuoto mirtingumo dėl žvejybos vertė, kuri, taikant tam tikrą žvejybos modelį, esamomis aplinkos sąlygomis užtikrina ilgalaikį didžiausią laimikį;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
8)  Blim – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma ICES rekomendacijose, nustatytas ištekliaus dydžio atskaitos taškas, kurio nepasiekus galimas mažesnis reprodukcinis pajėgumas;
8)  Blim – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma ICES arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos rekomendacijose, nustatytas ištekliaus dydžio atskaitos taškas, kurio nepasiekus galimas mažesnis reprodukcinis pajėgumas;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
9)  MSY Btrigger – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma ICES rekomendacijose, nustatytas ištekliaus neršiančių žuvų biomasės, o norveginių omarų atveju – gausos, atskaitos taškas; jeigu biomasė (norveginių omarų atveju – gausa) yra mažesnė už šį dydį, reikia imtis konkrečių tinkamų valdymo veiksmų siekiant užtikrinti tokį žvejybos lygį, kuris kartu su natūraliais svyravimais leistų ištekliams atsikurti iki didesnio dydžio nei tas, kurį pasiekus ilgam laikui užtikrinamas MSY.
9)  MSY Btrigger – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma ICES arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos rekomendacijose, nustatytas ištekliaus neršiančių žuvų biomasės, o norveginių omarų atveju – gausos, atskaitos taškas; jeigu biomasė (norveginių omarų atveju – gausa) yra mažesnė už šį dydį, reikia imtis konkrečių tinkamų valdymo veiksmų siekiant užtikrinti tokį žvejybos lygį, kuris kartu su natūraliais svyravimais leistų ištekliams atsikurti iki didesnio dydžio nei tas, kurį pasiekus ilgam laikui užtikrinamas MSY.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
9a)  patikimiausios turimos mokslinės rekomendacijos – naujausiais moksliniais duomenimis ir metodais paremtos viešos mokslinės rekomendacijos, kurias paskelbia arba recenzuoja Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažinta nepriklausoma mokslo įstaiga, tokia kaip Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF) ar Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES), ir kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 straipsnio reikalavimus;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Planas turi padėti siekti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje išdėstytų bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslų, visų pirma taikant atsargumo principą žuvininkystės valdymui, ir juo turi būti siekiama užtikrinti, kad gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų naudojami taip, jog būtų atkurti ir išlaikyti tokie žvejojamų rūšių populiacijų dydžiai, kurie viršija dydžius, užtikrinančius MSY.
1.  Planas turi padėti siekti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje išdėstytų bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslų, visų pirma taikant atsargumo principą žuvininkystės valdymui, ir juo turi būti siekiama užtikrinti, kad gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų naudojami taip, jog būtų atkurti ir išlaikyti tokie žvejojamų rūšių populiacijų dydžiai, kurie viršija dydžius, užtikrinančius MSY. Neskaitant aplinkosauginio darnumo užtikrinimo, planas turi būti rengiamas taip, kad derėtų su ekonominės, socialinės ir užimtumo naudos tikslais ir sykiu padėtų užtikrinti maisto produktų tiekimą.
Visų išteklių naudojimo lygis, atitinkantis didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį, turi būti palaipsniui pasiektas ne vėliau kaip 2020 m. ir po to išlaikomas.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
2.  Planas turi padėti sustabdyti laimikio išmetimą į jūrą, kiek įmanoma vengiant nepageidaujamo laimikio ir mažinant jo kiekį, ir įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytą įpareigojimą iškrauti laimikį žvejojant rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai ir šis reglamentas, išteklius.
2.  Planas turi padėti sustabdyti laimikio išmetimą į jūrą, kiek įmanoma vengiant nepageidaujamo laimikio ir mažinant jo kiekį, taip pat naudojant novatoriškus selektyviosios žvejybos įrankius ir metodus, įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytą įpareigojimą iškrauti laimikį žvejojant rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai ir šis reglamentas, išteklius.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Planu turi būti įgyvendinamas ekosisteminis žvejybos valdymo metodas – taip siekiama užtikrinti, kad neigiamas žvejybos veiklos poveikis jūrų ekosistemai būtų kuo mažesnis. Planas turi derėti su Sąjungos aplinkos teisės aktais, visų pirma su Direktyvos 2008/56/EB 1 straipsnio 1 dalyje nustatytu tikslu iki 2020 m. užtikrinti gerą aplinkos būklę ir Direktyvos 2009/147/EB 4 bei 5 straipsniuose ir Tarybos direktyvos 92/43/EEB 6 bei 12 straipsniuose nustatytais tikslais.
3.  Planu turi būti įgyvendinamas ekosisteminis žvejybos valdymo metodas – taip siekiama užtikrinti, kad neigiamas žvejybos veiklos poveikis jūrų ekosistemai, visų pirma pažeidžiamoms buveinėms ir saugomoms rūšims, įskaitant jūrų žinduolius, jūrų roplius ir jūrų paukščius, jūrų kalnus, giliavandenius rifus, koralų sodus ir pinčių kolonijas, būtų kuo mažesnis ir, pageidautina, jo būtų visai išvengta, užtikrinant, kad žvejai toliau vykdytų darnią ir selektyvią žvejybą. Planas turi derėti su Sąjungos aplinkos teisės aktais, visų pirma su Direktyvos 2008/56/EB 1 straipsnio 1 dalyje nustatytu tikslu iki 2020 m. užtikrinti gerą aplinkos būklę ir Direktyvoje 2009/147/EB bei Tarybos direktyvoje 92/43/EEB nustatytais tikslais.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  padėti įvykdyti kitų atitinkamų Direktyvos 2008/56/EB I priede pateiktų deskriptorių sąlygas proporcingai vaidmeniui, kurį jas vykdant atlieka žvejyba.
b)  užtikrinti, kad neigiamas žvejybos poveikis jūros aplinkai, visų pirma įskaitant pažeidžiamas buveines ir saugomas rūšis, tokias kaip jūrų žinduoliai ir jūrų paukščiai, būtų kuo mažesnis.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis
5.  Plane nustatytos priemonės taikomos laikantis patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų. Jei nėra pakankamai duomenų, turi būti siekiama užtikrinti panašų atitinkamų išteklių išsaugojimo lygį.
5.  Plane nustatytos priemonės taikomos laikantis patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų. Patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas recenzuoja patikimos ir atitinkamos mokslo įstaigos, pvz., Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) arba Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF). Jos viešai paskelbiamos ne vėliau nei tuo metu, kai Komisija pasiūlo tokias priemones. Jei nėra pakankamai duomenų, turi būti siekiama užtikrinti panašų atitinkamų išteklių išsaugojimo lygį.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal šį planą FMSY intervalus nustatyti prašoma ICES.
2.  Pagal šį planą FMSY intervalus nustatyti prašoma ICES arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies a punktas
a)  jei, remiantis mokslinėmis rekomendacijomis ar duomenimis, tai būtina, kad vykdant mišriąją žvejybą būtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti tikslai;
a)  jei, remiantis mokslinėmis rekomendacijomis ar duomenimis, mišriosios ir (arba) daugiarūšės žvejybos atveju tai yra būtina siekiant 3 straipsnyje nustatytų tikslų, visų pirma siekiant sumažinti sukeliamus su žvejyba susijusius socialinius ir ekonominius suvaržymus;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies c punktas
c)  siekiant, kad kelerių iš eilės einančių metų žvejybos galimybės nesvyruotų daugiau kaip 20 proc.
c)  siekiant, kad kelerių iš eilės einančių metų žvejybos galimybės nesvyruotų daugiau kaip 20 proc., išskyrus tuos atvejus, kai palengvinamos sąlygos, kuriomis stabdoma žvejyba arba kitaip paralyžiuojama ar smarkiai paveikiama tam tikrų laivynų veikla.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.   Siekiant užtikrinti, kad trumpojo laikotarpio valdymas nekliudytų daugiamečio valdymo priemonių įgyvendinimui, ir paskatinti suinteresuotuosius subjektus dalyvauti sprendimų priėmimo procese, galima patvirtinti išteklių naudojimo taisykles pagal šį reglamentą, taikant regionalizavimo principą.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Jei nėra tinkamos mokslinės informacijos, tie ištekliai valdomi remiantis žuvininkystės valdymui taikomu atsargumo principu, apibrėžtu Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte.
2.  Jei nėra tinkamos mokslinės informacijos, tie ištekliai valdomi remiantis žuvininkystės valdymui taikomu atsargumo principu, apibrėžtu Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte, ir užtikrinamas bent toks išsaugojimo lygis, kuris atitinka MSY, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 straipsnio 2 dalyje.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
3.  Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 straipsnio 5 dalies, valdant mišriąją žvejybą, kurios metu žvejojami šio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje nurodyti ištekliai, atsižvelgiama į tai, kad visus išteklius tuo pat metu žvejoti MSY lygiu yra problematiška, ypač tais atvejais, kai dėl to tenka pirma laiko uždrausti žvejybą.
3.  Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 straipsnio 5 dalies, valdant mišriąją ir (arba) daugiarūšę žvejybą, kurios metu žvejojami šio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje nurodyti ištekliai, atsižvelgiama į tai, kad visus išteklius tuo pat metu žvejoti MSY lygiu yra problematiška, ypač tais atvejais, kai dėl to tenka pirma laiko uždrausti žvejybą.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Siekiant išsaugoti visą 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų išteklių reprodukcinį pajėgumą, pagal šį planą ICES prašoma nustatyti šiuos išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškus:
Siekiant išsaugoti visą 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų išteklių reprodukcinį pajėgumą, pagal šį planą ir laikantis patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų apibrėžties ICES arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos prašoma nustatyti šiuos išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškus:
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
1.  Jei patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad konkrečiais metais kurio nors 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto ištekliaus neršiančių žuvų biomasė, o norveginių omarų atveju – gausa, nesiekia MSY Btrigger, priimamos visos tinkamos taisomosios priemonės, kuriomis užtikrinama, kad atitinkamas išteklius ar funkcinio vieneto populiacija greitai atsikurtų iki didesnio dydžio nei tas, kurį pasiekus užtikrinamas MSY. Visų pirma, nukrypstant nuo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, nustatytas žvejybos galimybių lygis turi atitikti mirtingumo dėl žvejybos lygį, sumažintą žemiau viršutinės FMSY intervalo dalies, ir jį nustatant turi būti atsižvelgiama į biomasės sumažėjimą.
1.  Jei patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad konkrečiais metais kurio nors 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto demersinio ištekliaus neršiančių žuvų biomasė, o norveginių omarų atveju – gausa, nesiekia MSY Btrigger, priimamos visos tinkamos taisomosios priemonės, kuriomis užtikrinama, kad atitinkamas išteklius ar funkcinio vieneto populiacija greitai atsikurtų iki didesnio dydžio nei tas, kurį pasiekus užtikrinamas MSY. Visų pirma, nukrypstant nuo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, nustatytas žvejybos galimybių lygis turi atitikti mirtingumo dėl žvejybos lygį, sumažintą žemiau viršutinės FMSY intervalo dalies, ir jį nustatant turi būti atsižvelgiama į biomasės sumažėjimą.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
2.  Jei patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad kurio nors 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto ištekliaus neršiančių žuvų biomasė, o norveginių omarų atveju – gausa, nesiekia Blim, imamasi papildomų taisomųjų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad atitinkamas išteklius ar funkcinio vieneto populiacija greitai atsikurtų iki didesnio dydžio nei tas, kurį pasiekus užtikrinamas MSY. Tos taisomosios priemonės, nukrypstant nuo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, visų pirma gali apimti atitinkamo ištekliaus ar funkcinio vieneto tikslinės žvejybos sustabdymą ir atitinkamą žvejybos galimybių sumažinimą.
2.  Jei patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad kurio nors 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto demersinio ištekliaus neršiančių žuvų biomasė, o norveginių omarų atveju – gausa, nesiekia Blim, imamasi papildomų taisomųjų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad atitinkamas išteklius ar funkcinio vieneto populiacija greitai atsikurtų iki didesnio dydžio nei tas, kurį pasiekus užtikrinamas MSY. Tos taisomosios priemonės, nukrypstant nuo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, visų pirma gali apimti atitinkamo ištekliaus ar funkcinio vieneto tikslinės žvejybos sustabdymą ir atitinkamą žvejybos galimybių sumažinimą.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisijai pagal šio reglamento 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos šio reglamento nuostatos dėl šių techninių priemonių:
1.  Komisijai pagal šio reglamento 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos šio reglamento nuostatos dėl šių vakarų vandenyse vykdomai demersinių išteklių žvejybai taikomų techninių priemonių:
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  žvejybos įrankių charakteristikų specifikacijų ir jų naudojimo taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti arba pagerinti selektyvumą, sumažinti nepageidaujamą laimikį arba kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį ekosistemai;
a)  žvejybos įrankių charakteristikų specifikacijų ir jų naudojimo taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti arba pagerinti selektyvumą, sumažinti nepageidaujamą laimikį, visų pirma jauniklių, arba kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį ekosistemai;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis priemonėmis padedama siekti 3 straipsnyje nustatytų tikslų.
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis priemonėmis padedama siekti 3 straipsnyje nustatytų tikslų ir jos taikomos tiek verslinei, tiek mėgėjų žvejybai.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)
8a straipsnis
Paprastųjų vilkešerių žvejybos laikotarpių ir rajonų draudimai
1.  Paprastųjų vilkešerių verslinė ir mėgėjų žvejyba draudžiama vakarų vandenyse ir ICES 4b ir 4c kvadratuose nuo vasario 1 d. iki balandžio 30 d. Draudžiama laive laikyti, perkrauti į kitą laivą, perkelti arba iškrauti tuose rajonuose sužvejotus paprastuosius vilkešerius, taip pat draudžiama nepaleisti sužvejotų žuvų į jūrą.
2.  Sąjungos žvejybos laivams taip pat draudžiama žvejoti paprastuosius vilkešerius ICES 7b, 7c, 7j ir 7k kvadratuose, taip pat ICES 7a ir 7g kvadratų vandenyse, esančiuose toliau kaip 12 jūrmylių nuo Jungtinės Karalystės bazinės linijos. Sąjungos žvejybos laivams draudžiama laive laikyti, perkrauti į kitą laivą, perkelti arba iškrauti tuose rajonuose sužvejotus paprastuosius vilkešerius.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
3.  Nepažeidžiant 7 straipsnio, vakarų vandenų norveginių omarų išteklių bendras leidžiamas sužvejoti kiekis gali būti lygus sužvejojamo kiekio apribojimų, nustatytų kiekvienam funkciniam vienetui ir kiekvienam funkciniams vienetams nepriklausančiam statistiniam stačiakampiui, sumai.
3.  Nepažeidžiant 7 straipsnio, bendras leidžiamas sužvejoti vakarų vandenų konkrečių norveginių omarų išteklių kiekis gali būti lygus sužvejojamo kiekio apribojimų, nustatytų apibrėžto tų išteklių rajono kiekvienam funkciniam vienetui ir kiekvienam funkciniams vienetams nepriklausančiam statistiniam stačiakampiui, sumai.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
4.  Jei mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad mėgėjų žvejyba daro didelį poveikį tam tikro ištekliaus individų mirtingumui dėl žvejybos, Taryba gali į tai atsižvelgti ir apriboti mėgėjų žvejybą nustatydama žvejybos galimybes, kad nebūtų viršytas bendras tikslinis žuvų mirtingumas dėl žvejybos.
Išbraukta.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Mėgėjų žvejyba
1.  Paskirstydamos turimas žvejybos galimybes, numatytas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnyje, valstybės narės atsižvelgia į mirtingumą dėl mėgėjų žvejybos, kad nebūtų viršytas bendras tikslinis mirtingumas dėl žvejybos.
Jei mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad mėgėjų žvejyba daro didelį poveikį šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų išteklių mirtingumui dėl žvejybos, Taryba gali nustatyti individualias ir nediskriminacines žvejams mėgėjams skirtas žvejybos galimybes.
2.  Nustatydama mėgėjų žvejybai skirtas žvejybos galimybes, Taryba remiasi skaidriais ir objektyviais kriterijais, įskaitant aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius kriterijus. Taikomi kriterijai gali būti visų pirma šios žvejybos poveikis aplinkai, šios veiklos visuomeninė svarba ir jos indėlis į pakrančių regionų ekonomiką.
3.  Valstybės narės priima būtinas ir proporcingas stebėjimo ir duomenų rinkimo nuostatas, siekiant patikimai įvertinti 1 dalyje nurodytą faktinį laimikio kiekį.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
9 b straipsnis (naujas)
9b straipsnis
Mėgėjų žvejybos laimikių ženklinimas
1.  Paprastieji vilkešeriai, menkės, sidabriniai polakai ir jūrų liežuviai, sužvejoti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų išteklių rajonuose, turi būti ženklinami, jeigu žvejys mėgėjas jų nepaleidžia atgal į jūrą.
2.  Ženklinant pašalinama apatinė arba viršutinė uodegos peleko dalis, tačiau taip, kad būtų galima išmatuoti žuvies ilgį.
3.  Ženklinama iškart vos sužvejojus ir užmušus, krante arba laive, kai žuvis ištraukiama į laivą, jeigu mėgėjų žvejyba vykdoma iš laivo. Tačiau tos žuvys, kurios ištrauktos į mėgėjų žvejybos laivą gyvos ir nesužalotos ir iki paleidimo išsaugomos geros būklės, neženklinamos.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa
Komisijai pagal šio reglamento 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl visų rūšių, dėl kurių taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, išteklių vakarų vandenyse, kuriais šis reglamentas papildomas išsamiomis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies a–e punktuose numatytomis to įpareigojimo įgyvendinimo nuostatomis.
Komisijai pagal šio reglamento 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl visų rūšių, dėl kurių taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, demersinių išteklių ir vykdant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų išteklių žvejybą atsitiktinai sugautų pelaginių rūšių, dėl kurių taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, vakarų vandenyse, kuriais šis reglamentas papildomas išsamiomis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies a–e punktuose numatytomis to įpareigojimo įgyvendinimo nuostatomis.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas įpareigojimas iškrauti laimikį netaikomas mėgėjų žvejybai, įskaitant tuos atvejus, kai Taryba nustato individualias žvejybos galimybes pagal šio reglamento 9a straipsnį.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)
10a straipsnis
Smulkioji ir priekrantės žvejyba atokiausiuose regionuose
Šiame reglamente atsižvelgiama į problemas, susijusias su smulkiosios ir priekrantės žvejybos laivų, naudojamų atokiausiuose regionuose, dydžiu. Atitinkamai leidžiama iškrauti priegaudą, jeigu tai nepadidina poveikio išteklių neršiančių žuvų biomasei.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė su savo vėliava plaukiojantiems laivams, kurie dalyvauja 1 straipsnio 1 dalyje nurodytose ICES zonose vykdomoje žvejybos veikloje, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 7 straipsnį išduoda žvejybos kiekvienoje iš tų zonų leidimus. Tuose žvejybos leidimuose valstybės narės taip pat gali apriboti laivų, naudojančių tam tikrą įrankį, bendrą pajėgumą (išreikštą kW).
1.  Kiekviena valstybė narė su savo vėliava plaukiojantiems laivams, kurie dalyvauja 1 straipsnio 1 dalyje nurodytose ICES zonose vykdomoje žvejybos veikloje, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 7 straipsnį išduoda žvejybos kiekvienoje iš tų zonų leidimus.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Išduodamos 1 dalyje nurodytus žvejybos leidimus, valstybės narės taip pat gali apriboti toje dalyje nurodytų laivų, naudojančių tam tikrą įrankį, bendrą pajėgumą.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Komisijai pagal šio reglamento 13 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi bendro visų atitinkamų valstybių narių laivynų pajėgumo apribojimai, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas siekti 3 straipsnyje nustatytų tikslų.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Šio reglamento 8 ir 10 straipsniuose nurodytoms priemonėms taikomos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1–6 dalys.
1.  Šio reglamento 8, 10 ir 11b straipsniuose nurodytoms priemonėms taikomos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1–6 dalys.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  Taikant šio straipsnio 1 dalį, tiesioginių valdymo interesų šiaurės vakarų vandenyse turinčios valstybės narės ir tiesioginių valdymo interesų pietvakarių vandenyse turinčios valstybės narės gali teikti bendras rekomendacijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 dalį: pirmą kartą jos teikiamos ne vėliau kaip praėjus dvylikai mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, o po to – ne vėliau kaip praėjus dvylikai mėnesių nuo kiekvieno šio plano įvertinimo pateikimo pagal šio reglamento 14 straipsnį. Tokias rekomendacijas jos gali teikti ir tais atvejais, kai mano, kad tai yra būtina, visų pirma staiga pasikeitus kurio nors ištekliaus, kuriam taikomas šis reglamentas, būklei. Bendros rekomendacijos dėl atitinkamais kalendoriniais metais taikytinų priemonių pateikiamos ne vėliau kaip ankstesnių metų liepos 1 d.
2.  Taikant šio straipsnio 1 dalį, tiesioginių valdymo interesų šiaurės vakarų vandenyse turinčios valstybės narės ir tiesioginių valdymo interesų pietvakarių vandenyse turinčios valstybės narės gali teikti bendras rekomendacijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 dalį: pirmą kartą jos teikiamos ne vėliau kaip praėjus dvylikai mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, o po to – ne vėliau kaip praėjus dvylikai mėnesių nuo kiekvieno šio plano įvertinimo pateikimo pagal šio reglamento 14 straipsnį. Papildomas rekomendacijas jos gali teikti ir tais atvejais, kai būtina, visų pirma staiga pasikeitus kurio nors ištekliaus, kuriam taikomas šis reglamentas, būklei, taip pat siekiant parengti planą, kuriame būtų pateiktos priemonės dėl ekosisteminio žvejybos vakarų vandenyse valdymo metodo įgyvendinimo. Bendros rekomendacijos dėl atitinkamais kalendoriniais metais taikytinų priemonių pateikiamos ne vėliau kaip ankstesnių metų liepos 1 d. arba kuo greičiau, kai tokiomis bendromis rekomendacijomis siekiama taisyti kritinę padėtį, nurodytą naujausiose mokslinėse rekomendacijose.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatų, Komisija gali priimti deleguotuosius aktus ir tais atvejais, kai nėra tose dalyse nurodytos bendros rekomendacijos.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)
13a straipsnis
Mokslinių rekomendacijų pasikeitimų stebėjimas ir išankstinė informacija
1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 1 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui dėl patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų, kuriomis naudotasi priimant Tarybos sprendimus dėl žvejybos galimybių nustatymo pagal šį reglamentą nuo praėjusių metų vasario 1 d. iki einamųjų metų sausio 31 d.
Toje ataskaitoje visų pirma pateikiamos pagal šio reglamento 4, 5 ir atitinkamais atvejais 7 straipsnius Tarybos nustatytos atitinkamų išteklių ir žvejojamų rūšių žvejybos galimybės ir nurodomos atitinkamos mirtingumo dėl žvejybos vertės. Šie duomenys palyginami su mokslinėmis rekomendacijomis, pagal kurias nustatyti mirtingumo dėl žvejybos intervalai (MSY Flower, FMSY ir MSY Fupper ir juos atitinkančios žvejybos galimybės), neršiančių išteklių biomasės įverčiai ir ribiniai biomasės atskaitos taškai (MSY Btrigger ir Blim).
2.  Komisija, kai tik gauna informaciją ir bet kokiu atveju prieš priimant naują Tarybos sprendimą dėl žvejybos galimybių nustatymo, kuo greičiau informuoja Parlamentą apie atvejus, kai naujausios FMSY vertės atitinka tokias žvejybos galimybes, kurios daugiau kaip 20 proc. skiriasi nuo žvejybos galimybių, atitinkančių FMSY vertes, nurodytas mokslinėse rekomendacijose, kuriomis naudotasi nustatant žvejybos galimybes einamajam laikotarpiui. Komisija taip pat kuo greičiau ir bet kokiu atveju prieš priimant naują Tarybos sprendimą informuoja Europos Parlamentą apie atvejus, kai mokslinės rekomendacijos, susijusios su įvairiais reprodukcinių žuvų biomasės atskaitos taškais, pagrindžia apsaugos priemonių taikymą pagal 7 straipsnį.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antraštinė dalis
Plano įvertinimas
Plano įvertinimas ir įgyvendinimas
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
2.  1 straipsnio 1 dalyje, 8 ir 10 straipsniuose nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
2.  1 straipsnio 1 dalyje, 8 ir 10 straipsniuose, taip pat 11 straipsnio 1b dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 1 dalyje, 8 ir 10 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 1 dalyje, 8 ir 10 straipsniuose, taip pat 11 straipsnio 1b dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 1 straipsnio 1 dalį, 8 ir 10 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 1 straipsnio 1 dalį, 8 ir 10 straipsnius, taip pat 11 straipsnio 1b dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1139
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
2)  FMSY intervalas – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos (ICES) rekomendacijose, nustatytas verčių intervalas, kurį atitinkantys visi mirtingumo dėl žvejybos lygiai, taikant tam tikrą žvejybos modelį, esamomis įprastomis aplinkos sąlygomis ilgam laikui užtikrina didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) ir nedaro didelio poveikio atitinkamo ištekliaus reprodukcijos procesui. Intervalas turi būti toks, kad jo laikantis ilgalaikis laimikis nesumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su didžiausiu galimu tausios žvejybos laimikiu. Intervalo aukščiausia riba turi būti tokia, kad jos neviršijus tikimybė, jog ištekliaus dydis taps mažesnis už ribinį ištekliaus neršiančių žuvų biomasės atskaitos tašką (Blim), būtų ne didesnė kaip 5 proc.;
2)  FMSY intervalas – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos (ICES) arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos rekomendacijose, nustatytas verčių intervalas, kurį atitinkantys visi mirtingumo dėl žvejybos lygiai, taikant tam tikrą žvejybos modelį, esamomis įprastomis aplinkos sąlygomis ilgam laikui užtikrina didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) ir nedaro didelio poveikio atitinkamo ištekliaus reprodukcijos procesui. Intervalas turi būti toks, kad jo laikantis ilgalaikis laimikis nesumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su didžiausiu galimu tausios žvejybos laimikiu. Intervalo aukščiausia riba turi būti tokia, kad jos neviršijus tikimybė, jog ištekliaus dydis taps mažesnis už ribinį ištekliaus neršiančių žuvų biomasės atskaitos tašką (Blim), būtų ne didesnė kaip 5 proc.;
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1139
2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
8)  Blim – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma ICES rekomendacijose, nustatytas ištekliaus dydžio atskaitos taškas, kurio nepasiekus galimas mažesnis reprodukcinis pajėgumas;
8)  Blim – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma ICES arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos rekomendacijose, nustatytas ištekliaus dydžio atskaitos taškas, kurio nepasiekus galimas mažesnis reprodukcinis pajėgumas;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1139
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
9)  MSY Btrigger – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma ICES rekomendacijose, nustatytas ištekliaus neršiančių žuvų biomasės atskaitos taškas; jeigu biomasė yra mažesnė už šį dydį, reikia imtis konkrečių tinkamų valdymo veiksmų siekiant užtikrinti tokį žvejybos lygį, kuris kartu su natūraliais svyravimais leistų ištekliams atsikurti iki didesnio dydžio nei tas, kurį pasiekus ilgam laikui užtikrinamas MSY;
9)  MSY Btrigger – patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, visų pirma ICES arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos rekomendacijose, nustatytas ištekliaus neršiančių žuvų biomasės atskaitos taškas; jeigu biomasė yra mažesnė už šį dydį, reikia imtis konkrečių tinkamų valdymo veiksmų siekiant užtikrinti tokį žvejybos lygį, kuris kartu su natūraliais svyravimais leistų ištekliams atsikurti iki didesnio dydžio nei tas, kurį pasiekus ilgam laikui užtikrinamas MSY;
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1139
4 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal šį planą FMSY intervalus nustatyti prašoma ICES.
2.  Pagal šį planą FMSY intervalus nustatyti prašoma ICES arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1139
4 straipsnio 5 dalies c punktas
c)  siekiant, kad kelerių iš eilės einančių metų žvejybos galimybės nesvyruotų daugiau kaip 20 proc.
c)  siekiant, kad kelerių iš eilės einančių metų žvejybos galimybės nesvyruotų daugiau kaip 20 proc., išskyrus tuos atvejus, kai palengvinamos sąlygos, kuriomis stabdoma žvejyba arba kitaip paralyžiuojama ar smarkiai paveikiama tam tikrų laivynų veikla.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1139
4a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Siekiant išsaugoti visą 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų išteklių reprodukcinį pajėgumą, pagal šį planą ICES prašoma nustatyti šiuos išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškus:
Siekiant išsaugoti visą 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų išteklių reprodukcinį pajėgumą, pagal šį planą ICES arba panašios nepriklausomos Sąjungos arba tarptautiniu mastu pripažintos mokslo įstaigos prašoma nustatyti šiuos išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškus:
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1139
-15 straipsnis (naujas)
4a.  IX skyriuje įterpiamas šis straipsnis:
„-15 straipsnis
Mokslinių rekomendacijų pasikeitimų stebėjimas ir išankstinė informacija
1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 1 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui dėl patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų, kuriomis naudotasi priimant Tarybos sprendimus dėl žvejybos galimybių nustatymo pagal šį reglamentą nuo praėjusių metų vasario 1 d. iki einamųjų metų sausio 31 d.
Toje ataskaitoje visų pirma pateikiamos pagal šio reglamento 4, 5 ir atitinkamais atvejais 7 straipsnius Tarybos nustatytos atitinkamų išteklių ir žvejojamų rūšių žvejybos galimybės ir nurodomos atitinkamos mirtingumo dėl žvejybos vertės. Šie duomenys palyginami su mokslinėmis rekomendacijomis, pagal kurias nustatyti mirtingumo dėl žvejybos intervalai (MSY Flower, FMSY ir MSY Fupper ir juos atitinkančios žvejybos galimybės), neršiančių išteklių biomasės įverčiai ir ribiniai biomasės atskaitos taškai (MSY Btrigger ir Blim).
2.  Komisija, kai tik gauna informaciją ir bet kokiu atveju prieš priimant naują Tarybos sprendimą dėl žvejybos galimybių nustatymo, kuo greičiau informuoja Parlamentą apie atvejus, kai naujausios FMSY mokslinės vertės atitinka tokias žvejybos galimybes, kurios daugiau kaip 20 proc. skiriasi nuo žvejybos galimybių, atitinkančių FMSY vertes, nurodytas mokslinėse rekomendacijose, kuriomis naudotasi nustatant žvejybos galimybes einamajam laikotarpiui. Komisija taip pat kuo greičiau ir bet kokiu atveju prieš priimant naują Tarybos sprendimą informuoja Europos Parlamentą apie atvejus, kai mokslinės rekomendacijos, susijusios su įvairiais reprodukcinių žuvų biomasės atskaitos taškais, pagrindžia apsaugos priemonių taikymą pagal 7 straipsnį.“;

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0310/2018).

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika