Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0074(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0310/2018

Texte depuse :

A8-0310/2018

Dezbateri :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Texte adoptate
PDF 245kWORD 78k
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg
Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 25 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu
Propunere de
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008
de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt durabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precauționară a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului.
(4)  Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt durabile din punct de vedere ecologic pe termen lung și că sunt gestionate în concordanță cu obiectivele legate de obținerea de beneficii economice, sociale și de ocupare a forței de muncă, pentru a reduce dependența pieței Uniunii de importurile de alimente, a promova crearea directă și indirectă a locurilor de muncă și dezvoltarea economică a zonelor de coastă, precum și să aplice abordarea precauționară a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   În conformitate cu principiile politicii comune în domeniul pescuitului și pentru a asigura condiții de concurență echitabile și o concurență loială între bazinele maritime, ar trebui să existe un cadru uniform pentru toate planurile multianuale și nu ar trebui acordată nicio derogare specifică bazinelor maritime în ceea ce privește principiile stabilirii cotelor.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Pentru realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, urmează a fi adoptate o serie de măsuri de conservare corespunzătoare în orice combinație a acestora, cum ar fi planurile multianuale, măsurile tehnice, stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.
(5)  Pentru realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, urmează a fi adoptate o serie de măsuri de conservare corespunzătoare în orice combinație a acestora, cum ar fi planurile multianuale, măsurile tehnice, stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede în mod expres obiectivul de refacere și menținere a populațiilor de specii recoltate peste nivelurile care permit obținerea producției maxime durabile. Pentru a atinge obiectivul respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede că toate stocurile ar trebui să atingă treptat o rată de exploatare care să permită obținerea producției maxime durabile până în 2015, dacă se poate, sau până cel târziu în 2020.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, acest plan ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite.
(6)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, acest plan ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite, reducerea la minimum a impactului asupra mediului marin, în special limitarea perturbării habitatului și a fundului mării, precum și în vederea îndeplinirii obiectivelor sociale și economice.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Comisia ar trebui să obțină cele mai bune avize științifice disponibile pentru stocurile care intră sub incidența planului multianual. Pentru aceasta ea încheie memorandumuri de înțelegere cu Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Avizele științifice emise de ICES ar trebui să se bazeze pe acest plan multianual și ar trebui să indice, în special, intervalele FMSY și nivelurile de referință pentru biomasă, și anume MSY Btrigger și Blim. Aceste valori ar trebui să fie indicate în avizele privind respectivele stocuri și, după caz, în toate avizele științifice disponibile public, inclusiv, de exemplu, în avizele referitoare la activitățile de pescuit mixt emise de ICES.
(8)  Comisia ar trebui să obțină cele mai bune avize științifice disponibile pentru stocurile care intră sub incidența planului multianual. Pentru aceasta ea încheie memorandumuri de înțelegere cu Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Avizele științifice emise de ICES ar trebui să se bazeze pe acest plan multianual și ar trebui să indice, în special, intervalele FMSY și nivelurile de referință pentru biomasă, și anume MSY Btrigger și Blim. Aceste valori ar trebui să fie indicate în avizele privind respectivele stocuri și, după caz, în toate avizele științifice disponibile public, inclusiv, de exemplu, în avizele referitoare la activitățile de pescuit mixt și/sau la cele care vizează mai multe specii, emise de ICES.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Regulamentele (CE) nr. 811/200418, (CE) nr. 2166/200519, (CE) nr. 388/200620, (CE) nr. 509/200721, (CE) nr. 1300/200822 și (CE) nr. 1342/200823 ale Consiliului stabilesc normele pentru exploatarea stocului de merluciu din zonele nordice, stocurile de merluciu și de langustină din Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice, de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii, de hering din vestul Scoției și de cod din Kattegat, Marea Nordului din vestul Scoției și Marea Irlandei. Acestea și alte stocuri demersale sunt capturate în cadrul pescuitului mixt. Prin urmare, este necesar să se stabilească un plan multianual unic care să ia în considerare astfel de interacțiuni tehnice.
(9)  Regulamentele (CE) nr. 811/200418, (CE) nr. 2166/200519, (CE) nr. 388/200620, (CE) nr. 509/200721, (CE) nr. 1300/200822 și (CE) nr. 1342/200823 ale Consiliului stabilesc normele pentru exploatarea stocului de merluciu din zonele nordice, stocurile de merluciu și de langustină din Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice, de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii, de hering din vestul Scoției și de cod din Kattegat, Marea Nordului din vestul Scoției și Marea Irlandei. Acestea și alte stocuri demersale sunt capturate în cadrul pescuitului mixt și/sau al pescuitului care vizează mai multe specii. Prin urmare, este necesar să se stabilească un plan multianual unic care să ia în considerare astfel de interacțiuni tehnice.
_________________
_________________
18 Regulamentul (CE) nr. 811/2004 al Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri de refacere a stocului de merluciu din regiunile nordice (JO L 150, 30.4.2004, p. 1).
18 Regulamentul (CE) nr. 811/2004 al Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri de refacere a stocului de merluciu din regiunile nordice (JO L 150, 30.4.2004, p. 1).
19 Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor de Urophycis floridana și de langustină în Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 345, 28.12.2005, p. 5).
19 Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor de Urophycis floridana și de langustină în Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 345, 28.12.2005, p. 5).
20 Regulamentul (CE) nr. 388/2006 al Consiliului din 23 februarie 2006 de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaya (JO L 65, 7.3.2006, p. 1).
20 Regulamentul (CE) nr. 388/2006 al Consiliului din 23 februarie 2006 de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaya (JO L 65, 7.3.2006, p. 1).
21 Regulamentul (CE) nr. 509/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unui plan multianual de exploatare durabilă a rezervelor de limbă de mare în Canalul de Vest (JO L 122, 11.5.2007, p. 7).
21 Regulamentul (CE) nr. 509/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unui plan multianual de exploatare durabilă a rezervelor de limbă de mare în Canalul de Vest (JO L 122, 11.5.2007, p. 7).
22 Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri (JO L 344, 20.12.2008, p. 6).
22 Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri (JO L 344, 20.12.2008, p. 6).
23 Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 (JO L 348, 24.12.2008, p. 20).
23 Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 (JO L 348, 24.12.2008, p. 20).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Unele stocuri demersale sunt exploatate atât în apele occidentale, cât și în apele adiacente. Prin urmare, domeniul de aplicare al dispozițiilor planului referitoare la țintele și garanțiile pentru stocurile care sunt exploatate în principal în apele occidentale ar trebui să fie extins la zonele din afara apelor occidentale. În plus, pentru stocurile prezente și în apele occidentale care sunt exploatate în principal în afara apelor occidentale, este necesar să se stabilească țintele și garanțiile în planurile multianuale pentru zonele din afara apelor occidentale, unde sunt exploatate în principal stocurile respective, extinzând domeniului de aplicare al acestor planuri multianuale, astfel încât acestea să acopere și apele occidentale.
(11)  Unele stocuri demersale sunt exploatate atât în apele occidentale, cât și în apele adiacente. Prin urmare, domeniul de aplicare al dispozițiilor planului referitoare la țintele și garanțiile pentru stocurile demersale care sunt exploatate în principal în apele occidentale ar trebui să fie extins la zonele care conțin stocurile respective, situate în afara apelor occidentale, cu condiția să nu se afle sub suveranitatea sau jurisdicția unei țări terțe. În plus, pentru stocurile prezente și în apele occidentale care sunt exploatate în principal în afara apelor occidentale, este necesar să se stabilească țintele și garanțiile în planurile multianuale pentru zonele din afara apelor occidentale, unde sunt exploatate în principal stocurile demersale respective, extinzând domeniul de aplicare al acestor planuri multianuale, astfel încât acestea să acopere și apele occidentale.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)   Planul de gestionare nu ar trebui să includă doar mecanisme de stabilire a posibilităților de pescuit pe termen scurt, generând astfel incertitudine și lipsă de transparență în sector.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Domeniul de aplicare geografic al planului multianual ar trebui să se bazeze pe distribuția geografică a stocurilor indicată în cele mai recente avize științifice privind stocurile emise de ICES. Este posibil ca, în viitor, să fie necesare modificări ale distribuției geografice a stocurilor care figurează în planul multianual, fie datorită îmbunătățirii informațiilor științifice, fie datorită migrației stocurilor. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în vederea ajustării distribuției geografice a stocurilor prevăzute în planul multianual, în cazul în care avizele științifice emise de ICES indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.
(12)  Domeniul de aplicare geografic al planului multianual ar trebui să se bazeze pe distribuția geografică a stocurilor demersale indicată în cele mai recente avize științifice privind stocurile emise de ICES. Este posibil ca, în viitor, să fie necesare modificări ale distribuției geografice a stocurilor care figurează în planul multianual, fie datorită îmbunătățirii informațiilor științifice, fie datorită migrației stocurilor demersale. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în vederea ajustării distribuției geografice a stocurilor prevăzute în planul multianual, în cazul în care avizele științifice emise de ICES sau de un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Obiectivul acestui plan ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la atingerea și menținerea MSY pentru stocurile vizate, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul unor limite de captură, la promovarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. El ar trebui să fie coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 (în conformitate cu Directiva 2008/56/CE) și cu obiectivele Directivei 2009/147/CE și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului. De asemenea, acest plan ar trebui să precizeze detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
(14)  Obiectivul acestui plan ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la atingerea și menținerea stocurilor vizate de prezentul regulament peste nivelurile de biomasă care permit atingerea producției maxime durabile, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul unor limite de captură, la promovarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. El ar trebui să fie coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 (în conformitate cu Directiva 2008/56/CE) și cu obiectivele Directivei 2009/147/CE și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului. De asemenea, acest plan ar trebui să precizeze detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru speciile capturate în activitățile de pescuit de specii demersale și cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Este adecvat să se stabilească rata-țintă a mortalității prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea MSY (FMSY). Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice, sunt necesare în scopul de a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a ține seama de caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY ar trebui calculate de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în special în avizul său periodic privind capturile. Potrivit acestui plan, intervalele ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % în producția pe termen lung în comparație cu MSY24. Limita superioară a intervalului este plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %. Limita superioară se conformează, de asemenea, „normei de aviz” a ICES, care prevede că, atunci când nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței este într-o stare precară, F urmează să fie redus la o valoare care nu depășește o limită superioară egală cu valoarea punctului FMSY înmulțită cu nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței în anul TAC, împărțită la MSY Btrigger. ICES folosește aceste elemente și norma de aviz atunci când emite avize științifice privind mortalitatea prin pescuit și opțiunile de capturare.
(16)  Este adecvat să se stabilească rata-țintă a mortalității prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea MSY (FMSY). Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice, sunt necesare în scopul de a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a ține seama de caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY ar trebui calculate, printre altele, de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în special în avizul său periodic privind capturile. Potrivit acestui plan, intervalele ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % în producția pe termen lung în comparație cu MSY24. Limita superioară a intervalului este plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %. Limita superioară se conformează, de asemenea, „normei de aviz” a ICES, care prevede că, atunci când nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței este într-o stare precară, F urmează să fie redus la o valoare care nu depășește o limită superioară egală cu valoarea punctului FMSY înmulțită cu nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței în anul TAC, împărțită la MSY Btrigger. ICES folosește aceste elemente și norma de aviz atunci când emite avize științifice privind mortalitatea prin pescuit și opțiunile de capturare.
___________
___________
24 Cerere UE către ICES de a furniza intervale FMSY pentru stocurile selectate din subzonele ICES 5-10.
24 Cerere UE către ICES de a furniza intervale FMSY pentru stocurile selectate din subzonele ICES 5-10.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)   În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este adecvat să se stabilească o rată-țintă a mortalității prin pescuit (F) care să nu depășească rata de exploatare pentru producția maximă durabilă. Această rată ar trebui atinsă cât mai repede posibil și, pe baza unei creșteri progresive, cel târziu până în 2020, pentru toate stocurile vizate de prezentul regulament.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Ar trebui să fie posibil să se stabilească capturile totale admisibile (TAC) pentru langustina din apele occidentale ca suma limitelor de captură stabilite pentru fiecare unitate funcțională și a dreptunghiurilor statistice din afara unităților funcționale din cadrul respectivei zone de TAC. Cu toate acestea, aceasta nu împiedică adoptarea de măsuri pentru a proteja unitățile funcționale specifice.
(20)  Ar trebui să fie posibil să se stabilească capturile totale admisibile (TAC) pentru un stoc de langustine din apele occidentale ca suma limitelor de captură stabilite pentru fiecare unitate funcțională și a dreptunghiurilor statistice din afara unităților funcționale din cadrul zonei definite pentru acest stoc. Cu toate acestea, aceasta nu împiedică adoptarea de măsuri pentru a proteja unitățile funcționale specifice.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)  Ar trebui stabilite de acum anumite interdicții privind pescuitul de biban-de-mare și de polac, în special pentru a proteja reproducătorii din aceste specii în timpul perioadei de reproducere. Pentru a proteja nivelurile în scădere ale stocurilor de biban-de-mare și polac, statele membre ar trebui să stabilească măsuri adecvate de redresare vizând deopotrivă pescuitul comercial și recreativ, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  În cazul în care Consiliul are în vedere un impact semnificativ al pescuitului recreativ în cadrul posibilităților de pescuit pentru un anumit stoc, el ar trebui să fie în măsură să stabilească o TAC pentru capturile comerciale care să ia în considerare volumul capturilor rezultate în urma pescuitului recreativ și/sau să adopte alte măsuri de restricționare a pescuitului recreativ, cum ar fi prin limitarea numărului de capturi și perioadele de prohibiție.
(22)  Dacă mortalitatea cauzată de pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra unui stoc gestionat pe baza MSY, Consiliul ar trebui să fie în măsură să stabilească posibilități de pescuit individuale și nediscriminatorii pentru pescarii care practică pescuitul recreativ. Aceste posibilități individuale pentru pescuitul recreativ ar trebui să acopere perioade care să nu poată fi mai mici de o lună, respectând realitățile aferente practicilor și capturilor din pescuitul recreativ. Capturile rezultate în urma pescuitului recreativ din anumite specii cu valoare comercială ridicată ar trebui să fie indicate prin intermediul ablației unei părți a înotătoarei caudale, astfel încât capturile respective să nu poată fi ușor utilizate ilegal în canalele comerciale de distribuție a peștelui.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  În vederea respectării obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare urmând a fi precizate ulterior în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
(23)  În vederea respectării obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare urmând a fi precizate ulterior, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special măsuri menite să evite și să elimine treptat aruncarea capturilor și să reducă la minimum impactul negativ al pescuitului asupra ecosistemului, luând în considerare cele mai bune avize științifice. De asemenea, ar trebui precizat că obligația de debarcare nu se aplică în cazul pescuitului recreativ. În lipsa unor recomandări comune, Comisia poate adopta acte delegate.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)   Pentru a proteja speciile și habitatele sensibile, în special cele critic periclitate și afectate de presiunea exercitată de pescuit asupra stocurilor, planul ar trebui să stabilească măsuri de gestionare a activităților de pescuit vizate, inclusiv modificarea uneltelor navelor, modificarea activităților derulate de nave și modificarea navelor. Planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare urmând a fi precizate ulterior în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Comisia ar trebui să fie în măsură să adopte acte de punere în aplicare care prezintă o analiză a bazinului maritim, precum și formatul și calendarele de transmitere și aprobare a măsurilor de gestionare.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Comisia ar trebui să prezinte anual un raport Parlamentului European privind cele mai bune avize științifice disponibile care au fost utilizate pentru determinarea posibilităților de pescuit sau pentru aplicarea unor măsuri de salvgardare de către Consiliu. Comisia ar trebui, de asemenea, să informeze în prealabil Parlamentul European în legătură cu situațiile în care avizele științifice ar putea duce la variații semnificative în ceea ce privește determinarea posibilităților de pescuit.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile de remediere și punerea în aplicare a obligației de debarcare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare25. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
(26)  În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile de remediere și punerea în aplicare a obligației de debarcare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate cu consiliile consultative implicate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
_________________
_________________
25 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
25 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Aplicarea unor trimiteri dinamice la intervale FMSY și niveluri de referință pentru conservare garantează că acești parametri, care sunt esențiali pentru stabilirea posibilităților de pescuit, nu ajung să fie depășiți și Consiliul este întotdeauna în măsură să utilizeze cele mai bune avize științifice disponibile. De altfel, ar trebuie să se urmeze abordarea care furnizează trimiteri dinamice la cele mai bune avize științifice disponibile pentru gestionarea stocurilor din Marea Baltică. În acest context, „cele mai bune avize științifice disponibile” se referă la avizele științifice aflate la dispoziția publicului care se întemeiază pe cele mai recente date și metode științifice și care au fost emise sau examinate de către un organism științific independent recunoscut la nivelul Uniunii Europene sau la nivel internațional. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/113927 ar trebui modificat.
(28)  Aplicarea unor trimiteri dinamice la intervale FMSY și niveluri de referință pentru conservare garantează că acești parametri, care sunt esențiali pentru stabilirea posibilităților de pescuit, nu ajung să fie depășiți și Consiliul este întotdeauna în măsură să utilizeze cele mai bune avize științifice disponibile. De altfel, ar trebui să se urmeze abordarea care furnizează trimiteri dinamice la cele mai bune avize științifice disponibile pentru gestionarea stocurilor din Marea Baltică. Comisia ar trebui, de asemenea, să prezinte anual un raport Parlamentului European privind cele mai bune avize științifice disponibile care au fost utilizate și să informeze în prealabil Parlamentul European în legătură cu situațiile care ar putea conduce la variații semnificative în ceea ce privește determinarea posibilităților de pescuit. În acest context, „cele mai bune avize științifice disponibile” se referă la avizele științifice aflate la dispoziția publicului care au fost supuse unei revizuiri inter pares de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) sau de către alte organisme științifice adecvate, precum Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Acestea se întemeiază pe cele mai recente date și metode științifice disponibile și respectă cerințele prevăzute de articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
_________________
27 Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Prezentul regulament stabilește un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru următoarele stocuri demersale, inclusiv stocurile de specii de adâncime, în apele occidentale, inclusiv pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și, în cazul în care aceste stocuri se întind dincolo de apele occidentale, în apele adiacente:
1.  Prezentul regulament stabilește un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru stocurile demersale enumerate mai jos, inclusiv stocurile de specii de adâncime, în apele occidentale, și, în cazul în care aceste stocuri se întind dincolo de apele occidentale, în apele adiacente care nu se află sub suveranitatea sau în jurisdicția unor țări terțe, precum și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective:
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
(4)  biban-de-mare (Dicentrarchus labrax) în diviziunile 4b, 4c, 7a și 7d-h;
(4)  biban-de-mare (Dicentrarchus labrax) în diviziunile 4b, 4c, 7a, 7b, 7d-h și 7j, subzona 8 și diviziunea 9a;
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – liniuța 1
–  din sudul Golfului Biscaya (FU 25);
–  din sudul Golfului Biscaya (FU 23-24);
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – liniuța 1
–  din vestul Galiciei (FU 26-27);
–  din vestul Galiciei (FU 26);
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – liniuța 2
–   din apele Iberice (FU 28-29);
eliminat
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – liniuța 2 a (nouă)
—  din nordul Portugaliei (FU 27)
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – liniuța 2 b (nouă)
—  din apele Portugaliei (sudul Portugaliei și Algarve) (FU 28-29)
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul în care avizele științifice indică o schimbare în distribuția geografică a stocurilor enumerate la primul paragraf din prezentul alineat, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 15 modificând prezentul regulament prin ajustarea zonelor menționate mai sus pentru a reflecta această schimbare. Astfel de ajustări nu extind zonele cu stocuri dincolo de apele Uniunii din subzonele 4-10 și zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0.
În cazul în care cele mai bune dintre avizele științifice disponibile, în special cele emise de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), indică o schimbare în distribuția geografică a stocurilor enumerate la primul paragraf din prezentul alineat, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 15 modificând prezentul regulament prin ajustarea zonelor menționate mai sus pentru a reflecta această schimbare. Astfel de ajustări nu extind zonele cu stocuri dincolo de apele Uniunii din subzonele 4-10 și zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
2.  Atunci când, pe baza avizelor științifice, consideră că lista stocurilor menționate la alineatul (1) primul paragraf trebuie modificată, Comisia poate să prezinte o propunere pentru modificarea listei respective.
2.  Atunci când, pe baza celor mai bune avize științifice, consideră că lista stocurilor menționate la alineatul (1) primul paragraf trebuie modificată, Comisia poate să prezinte o propunere pentru modificarea listei respective.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3
3.  În ceea ce privește apele adiacente menționate la alineatul (1) din prezentul articol, se aplică numai articolele 4 și 6 și măsurile privind posibilitățile de pescuit de la articolul 7 din prezentul regulament.
3.  În ceea ce privește apele adiacente menționate la alineatul (1) din prezentul articol, se aplică numai articolele 4 și 6, măsurile privind posibilitățile de pescuit de la articolul 7, precum și articolul 9 alineatul (3a) și articolul 9a din prezentul regulament.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4
4.  Prezentul regulament se aplică și stocurilor capturilor accidentale din apele occidentale în cadrul pescuitului din stocurile menționate la alineatul (1). Cu toate acestea, atunci când intervalele FMSY și măsurile de salvgardare legate de biomasă pentru stocurile respective sunt stabilite în temeiul altor acte juridice ale Uniunii de stabilire a unor planuri multianuale, se aplică respectivele intervale și măsuri de salvgardare.
4.  Prezentul regulament se aplică și stocurilor capturilor accidentale din apele occidentale în cadrul pescuitului din stocurile demersale menționate la alineatul (1) și asigură faptul că exploatarea tuturor resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)
4a.   Prezentul regulament specifică, de asemenea, detaliile privind punerea în aplicare a măsurilor de reducere la minimum a impactului activităților de pescuit asupra mediului marin, în special în ceea ce privește capturile accidentale a speciilor protejate, în apele occidentale ale Uniunii pentru toate activitățile de pescuit derulate în aceste ape. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care prezintă o analiză a bazinului maritim și stabilesc forma și calendarele de transmitere și aprobare a măsurilor de gestionare.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5
5.  De asemenea, prezentul regulament precizează detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
5.  De asemenea, prezentul regulament precizează detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și care sunt capturate în activitățile de pescuit de specii demersale.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6
6.  Prezentul regulament prevede măsurile tehnice, astfel cum se prevede la articolul 8, aplicabile în apele occidentale, în legătură cu orice stoc.
6.  Prezentul regulament prevede măsurile tehnice pentru activitățile de pescuit comerciale și recreative, astfel cum se prevede la articolul 8, aplicabile în apele occidentale, în legătură cu orice stoc demersal.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
(2)  «interval FMSY» înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;
(2)  «interval FMSY» înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) sau ale unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5
(5)  «valoarea FMSY» înseamnă valoarea estimată a mortalității prin pescuit care, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile actuale de mediu, asigură producția maximă pe termen lung;
(5)  «FMSY» înseamnă valoarea estimată a mortalității prin pescuit care, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile actuale de mediu, asigură producția maximă pe termen lung.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
(8)  «Blim» înseamnă nivelul de referință al dimensiunii stocului furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;
(8)  «Blim» înseamnă nivelul de referință al dimensiunii stocului furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES sau de un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
(9)  „MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere sau, în cazul langustinei, nivelul declanșator de abundență, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung.
(9)  „MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere sau, în cazul langustinei, nivelul declanșator de abundență, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)
(9a)  „cele mai bune avize științifice disponibile” înseamnă avizele științifice disponibile în mod public care sunt susținute de cele mai recente date și metode științifice care au fost elaborate sau evaluate inter pares de către un organism științific independent, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, precum Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) și Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și care îndeplinește cerințele articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precauționare în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY.
1.  Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precauționare în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY. Pe lângă faptul că planul urmărește asigurarea durabilității mediului, acesta este gestionat în concordanță cu obiectivele legate de obținerea de beneficii economice, sociale și în materie de ocupare a forței de muncă, contribuind în același timp la asigurarea disponibilității produselor alimentare.
Rata de exploatare care permite obținerea producției maxime durabile se atinge progresiv pentru toate stocurile până în 2020 cel târziu, după care este menținută la acest nivel.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.  Planul contribuie la eliminarea aruncării capturilor prin evitarea și reducerea, pe cât posibil, a capturilor nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare stabilită la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul limitelor de captură și care sunt supuse prezentului regulament.
2.  Planul contribuie la eliminarea aruncării capturilor prin evitarea și reducerea, pe cât posibil, inclusiv prin folosirea de unelte și tehnici de pescuit selective inovatoare, a capturilor nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare stabilită la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul limitelor de captură și care sunt supuse prezentului regulament.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
3.  Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. El este coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE și cu obiectivele prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 2009/147/CE și la articolele 6 și 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului.
3.  Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin, și în special asupra habitatelor vulnerabile și a speciilor protejate, inclusiv a mamiferelor marine, a reptilelor marine și a păsărilor marine, a munților submarini, a recifelor de corali de mare adâncime și a culturilor de corali sau a coloniilor de bureți, este redus la minimum și de preferință eliminat, asigurând totodată că pescarii pot continua să pescuiască în mod durabil și selectiv. El este coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE și cu obiectivele prevăzute în Directiva 2009/147/CE și în Directiva 92/43/CEE a Consiliului.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera b
(b)  să contribuie la îndeplinirea altor descriptori relevanți incluși în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora.
(b)  să asigure faptul că impactul negativ al pescuitului asupra mediului marin este redus la minimum, în special în ceea ce privește habitatele vulnerabile și speciile protejate, inclusiv mamiferele și păsările marine.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5
5.  Măsurile din cadrul planului sunt adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. În cazul în care nu există date suficiente, se urmărește un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante.
5.  Măsurile din cadrul planului sunt adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. Cele mai bune avize științifice disponibile sunt supuse unei revizuiri inter pares de către organisme științifice fiabile și adecvate, precum Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) sau de către Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). Acestea sunt puse la dispoziția publicului cel mai târziu în momentul în care Comisia propune măsurile respective. În cazul în care nu există date suficiente, se urmărește un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  Aceste intervale FMSY bazate pe acest plan sunt solicitate din partea ICES.
2.  Aceste intervale FMSY bazate pe acest plan sunt solicitate din partea ICES, sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – litera a
(a)  dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt;
(a)  dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt și/sau al celui care vizează mai multe specii, în special pentru limitarea constrângerilor socioeconomice aplicate activităților de pescuit;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – litera c
(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %.
(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %, cu excepția cazurilor în care se atenuează situațiile de blocaj sau alte situații care paralizează ori afectează în mod semnificativ activitatea anumitor flote.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)
6a.   Pentru a evita situațiile în care gestionarea pe termen scurt împiedică punerea în aplicare a gestionării multianuale și pentru a favoriza participarea părților interesate la procesul de luare a deciziilor, este posibil să se aprobe, în cadrul prezentului regulament, norme de exploatare prin intermediul regionalizării.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  Aceste stocuri sunt gestionate în conformitate cu abordarea precauționară a gestionării pescuitului, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care nu sunt disponibile informații științifice adecvate.
2.  Aceste stocuri sunt gestionate în conformitate cu abordarea precaută a gestionării pescuitului, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care nu sunt disponibile informații științifice adecvate și se asigură cel puțin un nivel de conservare comparabil cu MSY, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3
3.  În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, gestionarea pescuitului mixt în ceea ce privește stocurile menționate la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament ia în calcul dificultatea de a pescui toate stocurile la MSY în același timp, în special în cazurile în care acest lucru conduce la o închidere prematură a activităților de pescuit.
3.  În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, gestionarea pescuitului mixt și/sau a pescuitului care vizează mai multe specii în ceea ce privește stocurile menționate la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament ia în calcul dificultatea de a pescui toate stocurile la MSY în același timp, în special în cazurile în care acest lucru conduce la o închidere prematură a activităților de pescuit.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă
Următoarele nivelurile de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate din partea ICES pe baza acestui plan:
Următoarele niveluri de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate, pe baza acestui plan, din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar recunoscut la nivelul Uniunii Europene sau la nivel internațional, precum și în conformitate cu definiția celor mai bune avize științifice:
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
1.  Atunci când avizele științifice indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină — abundența, pentru oricare dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub MSY Btrigger, se iau toate măsurile de remediere adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea producției maxime durabile. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), posibilitățile de pescuit se stabilesc la niveluri compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul superior FMSY, ținând cont de scăderea biomasei.
1.  Atunci când avizele științifice indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină — abundența, pentru oricare dintre stocurile demersale menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub MSY Btrigger, se iau toate măsurile de remediere adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea producției maxime durabile. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), posibilitățile de pescuit se stabilesc la niveluri compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul superior FMSY, ținând cont de scăderea biomasei.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină — abundența, pentru oricare dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub Blim, se iau măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste nivelul care permite atingerea producției maxime durabile. În special, astfel de măsuri de remediere pot include, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul sau unitatea funcțională în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.
2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină — abundența, pentru oricare dintre stocurile demersale menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub Blim, se iau măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste nivelul care permite atingerea producției maxime durabile. În special, astfel de măsuri de remediere pot include, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul sau unitatea funcțională în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament, cu privire la următoarele măsuri tehnice:
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament, cu privire la următoarele măsuri tehnice pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile demersale în apele occidentale:
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a
(a)  specificațiile caracteristicilor uneltelor de pescuit și normele referitoare la utilizarea acestora, pentru a asigura sau îmbunătăți selectivitatea sau pentru a reduce capturile nedorite ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;
(a)  specificațiile caracteristicilor uneltelor de pescuit și normele referitoare la utilizarea acestora, pentru a asigura sau îmbunătăți selectivitatea sau pentru a reduce capturile nedorite, în special a puietului, ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3.
2.  Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 și sunt aplicabile în egală măsură pescuitului comercial și recreativ.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)
Articolul 8a
Sezoane și zone închise pentru pescuitul de biban-de-mare european
1.  Se interzice pescuitul comercial și pescuitul recreativ al bibanului-de-mare în apele occidentale și în diviziunile ICES 4b și 4c între 1 februarie și 30 aprilie. Se interzice reținerea la bord, transbordarea, relocalizarea, debarcarea sau conservarea bibanului-de-mare european capturat de pe țărm în zonele respective.
2.  De asemenea, se interzice navelor de pescuit ale Uniunii pescuitul bibanului-de-mare în diviziunile ICES 7b, 7c, 7j și 7k, precum și în apele diviziunilor ICES 7a și 7g care se află la mai mult de 12 mile marine de la liniile de bază aflate sub suveranitatea Regatului Unit. Se interzice navelor de pescuit ale Uniunii reținerea la bord, transbordarea, relocalizarea sau debarcarea bibanului-de-mare capturat în zonele respective.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
3.  Fără a aduce atingere articolului 7, capturile totale admisibile pentru stocurile de langustină din apele occidentale pot reprezenta suma limitelor de captură pentru unitățile funcționale și pentru dreptunghiurile statistice din afara unităților funcționale.
3.  Fără a aduce atingere articolului 7, capturile totale admisibile pentru un stoc de langustină pot reprezenta suma limitelor de captură pentru unitățile funcționale și pentru dreptunghiurile statistice din afara unităților funcționale ale zonei definite pentru stocul respectiv.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
4.  Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul ține cont de acestea și poate limita acest tip de pescuit atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit.
eliminat
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a
Pescuitul recreativ
1.  Statele membre țin seama de mortalitatea prin pescuitul recreativ în momentul alocării posibilităților de pescuit de care dispun și care sunt menționate la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit.
Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra ratei mortalității prin pescuit a unui stoc menționat la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, Consiliul poate stabili posibilități de pescuit individuale nediscriminatorii pentru persoanele care practică pescuitul recreativ.
2.  Consiliul se bazează pe criterii transparente și obiective, inclusiv de natură ecologică, socială și economică, la stabilirea posibilităților de pescuit pentru pescuitul recreativ. Criteriile utilizate pot include, printre altele, impactul acestor activități de pescuit asupra mediului, importanța acestei activități pentru societate și contribuția ei la economia din zonele de coastă.
3.  Statele membre iau măsurile necesare și proporționale pentru controlul și colectarea de date în vederea unei estimări fiabile a nivelurilor de capturi efective care fac obiectul dispozițiilor de la articolul (1).
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 9 b (nou)
Articolul 9b
Marcarea capturilor rezultate în urma pescuitului recreativ
1.  Exemplarele de biban-de-mare, cod, polac și limbă-de-mare capturate în zonele stocurilor corespunzătoare menționate la articolul 1 alineatul (1) fac obiectul unei marcări atunci când sunt păstrate de un pescar care practică pescuitul recreativ.
2.  Această marcare constă în îndepărtarea părții inferioare sau superioare a înotătoarei caudale, însă de o manieră care să nu împiedice măsurarea dimensiunii peștelui.
3.  Această marcare se efectuează imediat după capturarea și uciderea peștelui, fie la mal, fie după aducerea peștelui la bord în cazul pescuitului recreativ efectuat de pe o ambarcațiune. Cu toate acestea, exemplarele aduse la bordul unei ambarcațiuni de pescuit recreativ și care sunt păstrate vii și în stare bună înainte de a fi eliberate nu sunt marcate.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1
Pentru toate stocurile de specii din apele occidentale cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament specificând detaliile respectivei obligații, așa cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Pentru toate stocurile de specii demersale din apele occidentale cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru capturile accidentale de specii pelagice în zone de pescuit care exploatează stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) în cazul cărora se aplică obligația de debarcare, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament specificând detaliile respectivei obligații, așa cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)
Obligația de debarcare menționată la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică pescuitului recreativ, inclusiv în cazurile în care Consiliul stabilește posibilități de pescuit individuale în temeiul articolul 9a din prezentul regulament.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)
Articolul 10a
Pescuitul artizanal și costier în regiunile ultraperiferice
Prezentul regulament ține seama de constrângerile legate de dimensiunea navelor de pescuit artizanal și de pescuit costier utilizate în regiunile ultraperiferice. Prin urmare, este permisă debarcarea capturilor accidentale, în măsura în care aceasta nu agravează impactul asupra biomasei stocului de reproducere.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
1.  Pentru fiecare dintre zonele ICES menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, fiecare stat membru emite autorizații de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului pentru navele care arborează pavilionul său și care desfășoară activități de pescuit în zona respectivă. În aceste autorizații de pescuit, statele membre pot să limiteze și capacitatea totală exprimată în kW a acestor nave atunci când utilizează o anumită unealtă.
1.  Pentru zonele ICES menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, fiecare stat membru emite autorizații de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului pentru navele care arborează pavilionul său și care desfășoară activități de pescuit în zona respectivă.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)
1a.   În autorizațiile de pescuit menționate la alineatul (1), statele membre pot să limiteze și capacitatea totală a navelor menționate la alineatul respectiv care utilizează o anumită unealtă.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a stabili limitări ale capacității totale a flotelor statelor membre implicate cu scopul de a facilita atingerea obiectivelor stabilite la articolul 3.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
1.  Articolul 18 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 8 și 10 din prezentul regulament.
1.  Articolul 18 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 8, 10 și 11b din prezentul regulament.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de nord-vest și statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de sud-vest pot trimite recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu mai târziu de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior, la douăsprezece luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 14. Acestea pot, de asemenea, să trimită astfel de recomandări atunci când consideră necesar, în special în cazul unei modificări subite a situației pentru oricare dintre stocurile vizate de prezentul regulament. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a anului anterior.
2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de nord-vest și statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de sud-vest pot trimite recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu mai târziu de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior, la douăsprezece luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 14. Acestea pot, de asemenea, să trimită recomandări suplimentare atunci când este necesar, în special în cazul unei modificări a situației oricăruia dintre stocurile vizate de prezentul regulament, precum și să stabilească un plan care include măsuri de punere în aplicare a abordării ecosistemice în gestionarea pescuitului în apele occidentale. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a anului anterior sau cât mai repede posibil în cazul în care astfel de recomandări comune vizează abordarea unor situații de urgență identificate de cele mai recente avize științifice.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 18 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia poate adopta acte delegate și în absența unei recomandări comune astfel cum se menționează la alineatele respective.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)
Articolul 13a
Monitorizarea și notificarea prealabilă a modificărilor avizelor științifice
1.  Până la data de 1 aprilie a fiecărui an, Comisia transmite un raport Parlamentului European cu cele mai bune avize științifice disponibile care au stat la baza deciziilor Consiliului referitoare la stabilirea posibilităților de pescuit, adoptate în temeiul prezentului regulament între data de 1 februarie a anului precedent și data de 31 ianuarie a anului în curs.
Pentru toate stocurile și speciile în cauză, acest raport conține, în special, posibilitățile de pescuit stabilite de Consiliu în conformitate cu articolele 4 și 5 și, după caz, articolul 7 din prezentul regulament, specificând, de asemenea, valorile corespunzătoare în materie de mortalitate prin pescuit. Aceste date sunt comparate cu avizele științifice folosite pentru a stabili limitele de mortalitate prin pescuit (intervalul inferior FMSY, FMSY și intervalul superior FMSY și oportunitățile de pescuit aferente acestora), nivelul biomasei stocului de reproducere și pragurile de referință ale biomasei (MSY Btrigger și Blim).
2.  Comisia comunică Parlamentului European cât mai curând posibil după ce a fost informată, și, în orice caz, înainte de adoptarea unei noi decizii a Consiliului privind stabilirea posibilităților de pescuit, situațiile în care valorile cele mai recente ale FMSY corespund unor fluctuații ale posibilităților de pescuit care se abat cu mai mult de 20 % de la posibilitățile de pescuit corespunzătoare valorii punctului FMSY din avizul științific care a fost utilizat în vederea stabilirii posibilităților de pescuit pentru perioada în curs. În mod similar, Comisia comunică Parlamentului European cât mai curând posibil și, în orice caz, înainte de adoptarea unei noi decizii a Consiliului, cazurile în care avizele științifice cu privire la diferitele niveluri de referință ale biomasei stocurilor de reproducere justifică luarea unor măsuri de salvgardare în temeiul articolului 7.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 14 – titlu
Evaluarea planului
Evaluarea și aplicarea planului
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 15 – aliniatul 2
2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1) și la articolele 8 și 10 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1), la articolele 8 și 10 și la articolul 11 alineatul (1b) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 15 – aliniatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1) și articolele 8 și 10 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării ei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1), la articolele 8 și 10 și la articolul 11 alineatul (1b) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 15 – aliniatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (1) și articolelor 8 și 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (1) sau al articolelor 8 și 10, precum și al articolului 11 alineatul (1b) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1139
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
(2)  «interval FMSY» înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;
(2)  «interval FMSY» înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) sau ale unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1139
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
(8)  «Blim» înseamnă nivelul de referință al dimensiunii stocului furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;
(8)  «Blim» înseamnă nivelul de referință al dimensiunii stocului furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES sau de către un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1139
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
(9)  «MSY Btrigger» înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung;
(9)  «MSY Btrigger» înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung;
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 2016/1139
Articolul 4 – alineatul 2
2.  Aceste intervale FMSY bazate pe acest plan sunt solicitate din partea ICES.
2.  Aceste intervale FMSY bazate pe acest plan sunt solicitate din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 2016/1139
Articolul 4 – alineatul 5 – litera c
(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %.
(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %, cu excepția cazurilor în care se atenuează situațiile de blocaj sau alte situații care paralizează sau afectează în mod semnificativ activitatea anumitor flote.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1139
Articolul 4a – paragraful 1 – partea introductivă
Următoarele nivelurile de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate din partea ICES pe baza acestui plan:
Următoarele niveluri de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, pe baza acestui plan:
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1139
Articolul -15 (nou)
4a.  În capitolul IX se introduce următorul articol:
„Articolul -15
Monitorizarea și notificarea prealabilă a modificărilor avizului științific
1.  Până la data de 1 aprilie a fiecărui an, Comisia transmite un raport Parlamentului European cu cele mai bune avize științifice disponibile care au servit ca referință pentru deciziile Consiliului referitoare la stabilirea posibilităților de pescuit, adoptate în temeiul prezentului regulament între data de 1 februarie a anului precedent și data de 31 ianuarie a anului în curs.
Pentru toate stocurile și speciile în cauză, acest raport conține, în special, posibilitățile de pescuit stabilite de Consiliu în conformitate cu articolele 4 și 5 și, după caz, articolul 7 din prezentul regulament, specificând, de asemenea, valorile corespunzătoare în materie de mortalitate prin pescuit. Aceste date sunt comparate cu avizele științifice folosite pentru a stabili limitele de mortalitate prin pescuit (intervalul inferior FMSY, FMSY și intervalul superior FMSY și oportunitățile de pescuit aferente acestora), nivelul biomasei stocului de reproducere și pragurile de referință ale biomasei (MSY Btrigger și Blim).
2.  Comisia comunică Parlamentului European cât mai curând posibil după ce a fost informată, și, în orice caz, înainte de adoptarea unei noi decizii a Consiliului privind stabilirea posibilităților de pescuit, situațiile în care valorile științifice cele mai recente ale FMSY corespund unor fluctuații ale posibilităților de pescuit care se abat cu mai mult de 20 % de la posibilitățile de pescuit corespunzătoare valorii FMSY din avizul științific care a fost utilizat în vederea stabilirii posibilităților de pescuit pentru perioada în curs. În mod similar, Comisia comunică Parlamentului European cât mai curând posibil și, în orice caz, înainte de adoptarea unei noi decizii a Consiliului, cazurile în care avizele științifice cu privire la diferitele niveluri de referință ale biomasei stocurilor de reproducere justifică luarea unor măsuri de salvgardare în temeiul articolului 7. ”;

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0310/2018).

Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate