Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0328(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0063/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0063/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Usvojeni tekstovi
PDF 136kWORD 47k
Četvrtak, 25. listopada 2018. - Strasbourg
Mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2017)0735),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 114. i članak 168. stavak 4.c Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0421/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 17. listopada 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0063/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(1);

2.  odbacuje Zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. i Zajednički pristup koji joj je priložen te poziva na uključenje Europskog parlamenta u većoj mjeri u postupak donošenja odluka o lokaciji i preseljenju agencija i tijela s obzirom na ovlasti koje kao suzakonodavac ima u okviru redovnog zakonodavnog postupka;

3.  prihvaća svoju izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

4.  prima na znanje izjavu Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji;

5.  žali zbog toga što Europski parlament, a u konačnici i predstavnici građana Unije, nisu bili u potpunosti uključeni u postupak odabira novog sjedišta Europske agencije za lijekove (EMA), koje je na kraju izabrano ždrijebom, usprkos tome što se radilo o važnoj odluci; odluke o lokaciji sjedišta tijela i agencija potrebno je donositi, i po zakonskim propisima, u redovnom zakonodavnom postupku, uz potpuno poštovanje ovlasti Parlamenta, pri čemu su Europski parlament i Vijeće ravnopravni suzakonodavci;

6.  žali zbog odluke Vijeća koja dovodi do produbljivanja geografske nerazmjernosti, pri čemu se samo devet od 37 decentraliziranih agencija EU-a nalazi u novim državama članicama, što je u suprotnosti sa zaključcima Europskog vijeća 5381/04 i 11018/1/08, u kojima se prednost daje novim državama članicama;

7.  poziva proračunska tijela i Komisiju da zajamče da će troškove vezane za promjenu sjedišta Agencije u potpunosti pokriti aktualna zemlja domaćin; ističe da će se neki troškovi preseljenja s trenutačne lokacije možda morati pretfinancirati iz proračuna EU-a prije financijskog dogovora s aktualnom zemljom domaćinom;

8.  poziva proračunska tijela i Komisiju da zajamče da će dodatne troškove dvostrukog preseljenja sjedišta Agencije, prvo na privremenu lokaciju, a potom u zgradu Vivaldi, u potpunosti pokriti nizozemska vlada i da to neće negativno utjecati na opći proračun Unije;

9.  poziva proračunska tijela i Komisiju da učine sve što je potrebno kako dvostruko preseljenje ne bi ugrozilo uobičajene operativne potrebe Agencije te da zajamče kontinuitet poslovanja i njezino neometano funkcioniranje, bez prekida, nakon ožujka 2019.;

10.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

11.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene 15. ožujka 2018. (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0086).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 u pogledu mjesta sjedišta Europske agencije za lijekove
P8_TC1-COD(2017)0328

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2018/1718. )


PRILOZI ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Europskog Parlamenta

Europski parlament žali zbog toga što njegova uloga suzakonodavca nije propisno uzeta u obzir te što nije bio uključen u postupak odabira novog sjedišta Europske agencije za lijekove.

Europski parlament želi podsjetiti na ovlasti koje ima kao suzakonodavac te inzistira na potpunom poštovanju redovnog zakonodavnog postupka kad je riječ o mjestu tijela i agencija.

Kao jedina neposredno izabrana institucija Unije i predstavnik građana Unije, Parlament je prvi jamac poštovanja demokratskog načela u Uniji.

Europski parlament osuđuje postupak za odabir novog sjedišta, u kojemu su mu de facto oduzete ovlasti s obzirom na to da nije zaista bio uključen u taj proces, a sada se od njega očekuje da samo potvrdi odabir novog mjesta u redovnom zakonodavnom postupku.

Europski parlament podsjeća da Zajednički pristup, priložen Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije o decentraliziranim agencijama potpisanoj 2012. godine, nije pravno obvezujući, kao što je potvrđeno u samoj Izjavi te da je dogovoren ne dovodeći u pitanje zakonodavne ovlasti institucija.

Stoga Europski parlament inzistira na tome da se postupak za odabir novog sjedišta revidira te da se u budućnosti više ne koristi u ovom obliku.

Konačno, Europski parlament želi isto tako podsjetiti da su se u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(1) tri institucije obvezale na iskrenu i transparentnu suradnju te podsjeća na jednakost obaju suzakonodavaca, kako je utvrđeno Ugovorima.

Izjava Vijeća u vezi s EBA-om i EMA-om

Podsjećajući na obvezu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o iskrenoj i transparentnoj suradnji i uzimajući u obzir postupak koji se slijedio u pogledu premještanja EMA-e i EBA-e te koji je bio specifičan za navedenu situaciju i nije činio presedan za lokaciju agencija u budućnosti,

Podsjećajući na Ugovore Vijeće prepoznaje vrijednost pojačane razmjene informacija od početnih stadija budućih postupaka u vezi s mjestom agencija.

Tom ranom razmjenom informacija trima institucijama olakšalo bi se ostvarivanje prava iz Ugovora povezanim postupcima.

Vijeće prima na znanje zahtjev Europskog parlamenta za što skoriju reviziju Zajedničke izjave i zajedničkog pristupa o decentraliziranim agencijama iz 2012. Poziva Komisiju da, kao prvi korak, do travnja 2019. podnese dubinsku analizu provedbe Zajedničke izjave i zajedničkog pristupa s obzirom na mjesto decentraliziranih agencija. Ta bi analiza poslužila kao osnova za procjenu daljnjih koraka u vezi s provedbom te revizije.

(1) SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti