Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2885(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0498/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.18

Приети текстове :

P8_TA(2018)0434

Приети текстове
PDF 139kWORD 53k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Саудитска Арабия, и по-специално резолюцията от 11 март 2014 г. относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка(1), от 12 февруари 2015 г. относно случая с Раиф Бадауи(2), от 8 октомври 2015 г. относно случая на Али Мохамед ал-Нимр(3), от 31 май 2018 г. относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия(4), както и резолюциите от 25 февруари 2016 г.(5) относно хуманитарното положение в Йемен и от 30 ноември 2017 г.(6) и 4 октомври 2018 г.(7) относно положението в Йемен,

—  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски(8);

—  като взе предвид забележките на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) Федерика Могерини от 9 октомври 2018 г. по време на съвместната пресконференция с министъра на външните работи на Португалия и от 15 октомври 2018 г. във връзка със заседанието на Съвета по външни работи, както и нейното изявление от името на Европейския съюз от 20 октомври 2018 г. относно актуалните разкрития по случая със саудитския журналист Джамал Кашоги,

—  като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване(9),

—  като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 19 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид декларацията от 16 октомври 2018 г. на комисаря на ООН по правата на човека Мишел Башле, в която настоятелно се призовава Саудитска Арабия да разкрие цялата информация относно изчезването на Джамал Кашоги, с която разполага,

—  като взе предвид изявлението на експерти на ООН от 9 октомври 2018 г., в което се настоява за проучване на обстоятелствата по изчезването на саудитския журналист Джамал Кашоги в Истанбул,

—  като взе предвид доклада на работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора от 18 октомври 2018 г., в който се изразява дълбоко безпокойство относно „новата практика“ на подбудени от държавата отвличания,

—  като взе предвид изявлението на министрите на външните работи на държавите от Г-7 от 17 октомври 2018 г. относно изчезването на Джамал Кашоги,

—  като взе предвид съвместното изявление на министрите на външните работи на Обединеното кралство, Франция и Германия от 14 октомври 2018 г. относно изчезването на саудитския журналист Джамал Кашоги, както и това от 21 октомври 2018 г. относно неговата смърт,

—  като взе предвид изявлението на саудитското министерство на външните работи относно изчезването на Джамал Кашоги – саудитски гражданин,

—  като взе предвид факта, че Саудитска Арабия е член на Съвета на ООН по правата на човека,

—  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид Арабската харта за правата на човека, ратифицирана от Саудитска Арабия през 2009 г.,

—  като взе предвид Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид факта, че наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта и свобода на изразяване на мнение беше присъдена на саудитския блогър Раиф Бадауи през 2015 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че известният саудитски журналист Джамал Кашоги беше изчезнал, след като е влязъл в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври 2018 г., за да получи документи, които са му били необходими за сключване на брак, и оттогава никой не го е виждал освен саудитските длъжностни лица, които първоначално заявиха, че е напуснал сградата; като има предвид, че се появи изключително тревожна информация за съдбата му, която доведе до твърдения за възможно извънсъдебно и подбудено от държавата убийство;

Б.  като има предвид, че Саудитска Арабия първоначално отричаше да е замесена в изчезването на г-н Кашоги, но след силен международен натиск призна, че убийството му е извършено в нейното консулство в Истанбул;

В.  като има предвид, че на 19 октомври 2018 г. саудитският прокурор заяви, че „разследванията по случая продължават [...] с цел привеждане под отговорност на всички замесени в случая лица, както и изправянето им пред съд“; като има предвид, че на 21 октомври 2018 г. министърът на външните работи на Саудитска Арабия заяви, че операцията е била проведена от няколко лица, които са превишили правомощията си и своята компетентност, и че саудитските органи са решени да накажат всички, които са отговорни за това убийство; като има предвид, че тъй като Мохамед бин Салман Ал Сауд упражнява пълен контрол над службите за сигурност, е малко вероятно операцията да е била извършена без неговото знание или без неговия контрол;

Г.  като има предвид, че съществуват твърдения, определени от саудитските органи като „неоснователни“ и „абсолютно неверни“, че записите от камерите за видеонаблюдение са били изнесени от консулството, че всички турски служители са получили нареждане да ползват почивен ден, че части на консулството са пребоядисани сега, след изчезването на Джамал Кашоги, и че 15 саудитски лица, повечето от които – според твърденията – имат връзки с престолонаследника принц Мохамед бин Салман, службите за държавна сигурност, военното министерство или други министерства в рамките на правителството, са пристигнали в Истанбул и са напуснали града с два чартърни самолета на 2 октомври 2018 г. – деня, в който е изчезнал Джамал Кашоги;

Д.  като има предвид, че след изчезването на Джамал Кашоги саудитските органи създадоха пречки, за да затруднят провеждането на бързо, цялостно, ефективно, безпристрастно и прозрачно разследване; като има предвид, че едва след международен натиск и след споразумение с турските органи разследващите са получили разрешение да извършат проверка на вътрешността на консулството на Саудитска Арабия на 15 октомври 2018 г., а достъп до резиденцията на генералния консул им е бил предоставен на 17 октомври 2018 г.;

Е.  като има предвид, че длъжностни лица от Турция и Саудитска Арабия обявиха извършването на съвместно разследване на изчезването на Джамал Кашоги; като има предвид, че експерти на ООН призоваха за международно и независимо проучване на неговото изчезване; като има предвид, че Европейският съюз и неговите държави членки настояват, че е необходимо да се продължи задълбочено, надеждно и прозрачно разследване, за да се добие достатъчно добра представа за обстоятелствата, свързани с убийството на Джамал Кашоги, и да се гарантира, че всички лица, които носят отговорност, ще бъдат подведени под отговорност;

Ж.  като има предвид, че целенасочените действия срещу Джамал Кашоги от страна на агенти на саудитските служби за сигурност в саудитското консулство в Истанбул представляват грубо нарушение на Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г., член 55, параграф 2 от която гласи, че консулските служби „не трябва да се използват по какъвто и да е начин, несъвместим с упражняването на консулски функции“; като има предвид, че член 41 от посочената конвенция предвижда, че дипломатическият имунитет може да бъде снет в случай на „тежко престъпление“, ако такова решение бъде взето от компетентен съд;

З.  като има предвид, че Саудитска Арабия и Турция са страни по Конвенцията на ООН срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и са длъжни да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на изтезанията, принудителното изчезване и други тежки нарушения на правата на човека, да разследват твърденията за действия, които съставляват такива престъпления, и да изправят пред съд лицата, заподозрени в извършването им; като има предвид, че по силата на Конвенцията на Организацията на обединените нации конкретното престъпление, а именно убийство на Джамал Кашоги, подлежи на универсална юрисдикция и следователно всички заподозрени могат да бъдат задържани където и да било на територията на държавите, подписали Конвенцията, и ако е целесъобразно – да бъдат съдени в техните национални съдилища;

И.  като има предвид, че свободата на мнение и изразяване на пресата и медиите – както онлайн, така и офлайн, са основни права на всяко човешко същество и са ключови предпоставки и катализатори за демократизацията и реформите, както и съществен механизъм за контрол върху органите на властта; като има предвид, че свободните, разнообразни и независими медии са от основно значение във всяко общество, когато става дума за насърчаване и защита на правата на човека; като има предвид, че работата на журналистите за разкриване на злоупотреби с власт, хвърляне на светлина върху случаи на корупция и поставяне под въпрос на широко приети схващания често ги излага на конкретен риск от сплашване и насилие;

Й.  като има предвид, че убийството на журналиста Джамал Кашоги е част от извършваните мащабни репресии срещу видни защитници на правата на човека, адвокати, журналисти, писатели и блогъри, които се засилиха, откакто престолонаследникът принц Мохамед бин Салман започна да консолидира своя контрол върху институциите за сигурност на страната; като има предвид, че органите на властта искат смъртно наказание за няколко от тези активисти; като има предвид, че за наблюдение и проследяване на движението на защитници на правата на човека и критици в Саудитска Арабия се използват системи за наблюдение и други изделия с двойна употреба; като има предвид, че саудитски журналисти и правозащитници, установени извън страната, включително в западни столици, са получавали заплахи за семействата си в Саудитска Арабия;

К.  като има предвид, че в същото време саудитският режим провежда скъпоструваща международна медийна кампания, с която се представя като модернизационна сила, и обявява реформи, докато системата продължава да бъде недемократична и дискриминационна; като има предвид, че няколко високопоставени оратори, спонсори и медийни партньори отмениха предварително участието си в конференцията „Инициативата за инвестиции в бъдещето“, която се провежда през октомври 2018 г. в Рияд, от възмущение по повод на изчезването на г-н Кашоги;

Л.  като има предвид, че саудитският режим на няколко пъти е упражнявал натиск, принуда и заплахи спрямо държави и международни организации и е блокирал международни независими разследвания в отговор на критики от тези държави и организации във връзка с нарушения на правата на човека в Саудитска Арабия или нарушения на международното хуманитарно право, извършени в Йемен;

М.  като има предвид, че германският канцлер заяви на 21 октомври 2018 г., че Германия ще спре временно износа на оръжие за Саудитска Арабия с оглед на неизяснените обстоятелства около смъртта на Джамал Кашоги;

1.  осъжда най-категорично изтезаването и убийството на Джамал Кашоги и поднася своите съболезнования на семейството и приятелите му; настоятелно призовава органите на Саудитска Арабия да разкрият местонахождението на неговите тленни останки; припомня, че систематичната практика на насилствени изчезвания и извънсъдебни екзекуции представлява престъпление срещу човечеството;

2.  призовава за независимо и безпристрастно международно разследване на обстоятелства около смъртта на Джамал Кашоги; призовава отговорните лица да бъдат идентифицирани и подведени под съдебна отговорност след провеждането на справедлив съдебен процес в съответствие с международните стандарти пред безпристрастен съд и в присъствието на международни наблюдатели;

3.  изразява изключителна загриженост по повод на информацията за съдбата на Джамал Кашоги и участието на саудитски агенти; отбелязва текущото разследване от страна на турски и саудитски длъжностни лица и насърчава по-нататъшните съвместни усилия; призовава органите на Саудитска Арабия да сътрудничат в пълна степен на турските органи и настоятелно призовава турските органи да предоставят, от своя страна, цялата налична информация, за да се изясни – отвъд предположенията – какво точно се е случило на 2 октомври 2018 г.;

4.  отново заявява, че ако изчезването и убийството на Джамал Кашоги бъде приписано на саудитски агенти, трябва да се търси отговорност както от държавни субекти, така и от индивиди; в тази връзка призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да бъдат в готовност – след като бъдат установени фактите – да наложат целеви санкции, включително забрани за издаване на визи и замразяване на активи, срещу саудитски физически лица, както и санкции, свързани с правата на човека, срещу Кралство Саудитска Арабия; настоява, че тези санкции следва да са насочени не само към извършителите, но и към организаторите и подбудителите на това престъпление;

5.  изразява загриженост, че изчезването на г-н Кашоги е свързано с неговото критично отношение към политиката на Саудитска Арабия през последните години; отново призовава органите на Саудитска Арабия да приемат основните права, включително правото на живот и правото на свободно изразяване и мирен протест;

6.  настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да проведат структурен диалог със Саудитска Арабия по правата на човека, основните свободи и обезпокоителната роля на страната в региона в рамките на отношенията на ЕС със Съвета за сътрудничество в Персийския залив;

7.  осъжда извършвания от саудитските органи продължаващ тормоз на защитници на правата на човека, ангажирани адвокати, журналисти, духовни лица, писатели и блогъри, както в рамките на страната, така и извън нея, който подкопава доверието в процеса на реформи в Саудитска Арабия; настоява саудитските органи да предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност на всички свободно да упражняват правата си, без съдебен тормоз или други репресии, като заплахи за техните семейства; призовава саудитските органи незабавно и безусловно да освободят всички защитници на правата на човека и други лица, лишени от свобода заради убежденията си, които са задържани и осъдени само заради упражняването на своето право на свобода на изразяване и заради своята мирна дейност в защита на правата на човека;

8.  подчертава колко е важна защитата на свободата на изразяване както онлайн, така и офлайн, свободата на печата, както и осигуряването на закрила на журналистите; подчертава, че при никакви обстоятелства не може да се приеме заплашването, нападането или убийството на журналисти и че това е въпрос, който буди изключително безпокойство;

9.  припомня на саудитските органи техните международни задължения по Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

10.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да заемат силна позиция на следващата среща на Съвета по правата на човека в Женева, по време на която, в рамките на универсалния периодичен преглед, на 5 ноември 2018 г. Саудитска Арабия ще представи своите резултати в областта на правата на човека; отново призовава държавите – членки на ЕС, да предложат на Съвета на ООН по правата на човека да назначи специален докладчик за правата на човека в Саудитска Арабия; призовава държавите членки да поемат инициативата на следващото заседание на Съвета на ООН по правата на човека и да повдигнат въпроса за членството на държави със силно съмнителни практики в областта на правата на човека, в т.ч. Саудитска Арабия; изразява съжаление по повод на гласуването на няколко държави членки в подкрепа на членството на Саудитска Арабия в Съвета по правата на човека;

11.  категорично подкрепя инициативата за създаване на глобален режим на ЕС в областта на правата на човека за санкции срещу лицата, нарушаващи правата на човека в световен мащаб, което би включвало предприемането на целенасочени мерки срещу определени лица чрез забрани за издаване на визи и замразяване на активи; очаква конкретни резултати от конференцията, организирана от нидерландските власти с цел да се постави началото на инициативата, която е планирано да се проведе в Хага през ноември, и насърчава държавите членки и ЕСВД да подкрепят изцяло това предложение;

12.  призовава саудитските органи да освободят незабавно и безусловно Раиф Бадауи, тъй като той е считан за затворник заради убежденията си, задържан и осъден единствено заради упражняването на правото си на свобода на изразяване; призовава органите на ЕС да продължат да повдигат въпроса за неговия случай при всички евентуални контакти на високо равнище и да създадат междуинституционална работна група със съответните участници, включително ЕСВД и делегацията на ЕС, за да се увеличат усилията за гарантиране на освобождаването му;

13.  призовава за мораториум върху смъртното наказание; призовава за преразглеждане на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че при провеждането на въпросните съдебни процеси се спазват международните стандарти;

14.  призовава Съвета да постигне обща позиция с цел налагане на оръжейно ембарго на целия ЕС срещу Саудитска Арабия и да се придържа към Обща позиция 2008/944/ОВППС; призовава за налагането на ембарго върху износа на системи за наблюдение и други изделия с двойна употреба, които могат да бъдат използвани в Саудитска Арабия за репресивни цели;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на генералния секретар на ООН, на върховния комисар на ООН за правата на човека, на правителството на Турция, на Негово Величество крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд и на престолонаследника принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, на правителството на Кралство Саудитска Арабия, както и на генералния секретар на Центъра за национален диалог на Кралство Саудитска Арабия; призовава настоящата резолюция да бъде преведена на арабски език.

(1) OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 64.
(2) ОВ С 310, 25.8.2016 г., стр. 29.
(3) OВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 34.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0232.
(5) OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142.
(6) OВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 104.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0383.
(8) OВ C 408, 30.11.2017 г., стр. 43.
(9) OВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

Последно осъвременяване: 9 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност