Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2885(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0498/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.18

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0434

Přijaté texty
PDF 142kWORD 50k
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk
Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie (2018/2885(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Saúdské Arábii, zejména na usnesení ze dne 11. března 2014 o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe(1), na usnesení ze dne 12. února 2015 o případu Ráifa Badawího(2), na usnesení ze dne 8. října 2015 o případu Alího Mohameda an-Nimra(3), na usnesení ze dne 31. května 2018 o situaci obránců ženských práv v Saúdské Arábii(4), na usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární situaci v Jemenu(5) a na usnesení ze dne 30. listopadu 2017 o situaci v Jemenu(6) a ze dne 4. října 2018 o situaci v Jemenu(7),

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 2. dubna 2014 k zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského(8);

–  s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové, které učinila na společné tiskové konferenci s portugalským ministrem zahraničí dne 9. října 2018, na její vyjádření ze dne 15. října 2018 na zasedání Rady pro zahraniční věci a na její prohlášení, které jménem Evropské unie učinila dne 20. října 2018 v souvislosti s aktuálním vývojem v případu saúdského novináře Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu(9),

–  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 19. října 2018,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 16. října 2018, v němž na představitele Saúdské Arábie naléhá, aby sdělili vše, co vědí o zmizení Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na prohlášení odborníků z OSN ze dne 9. října 2018, v němž požadují, aby bylo zmizení saúdského novináře Džamála Chášukdžího v Istanbulu vyšetřeno,

–  s ohledem na zprávu pracovní skupiny OSN pro vynucená a nedobrovolná zmizení ze dne 18. října 2018, v níž vyjadřuje hluboké znepokojení nad novou praxí státem podporovaných únosů;

–  s ohledem na prohlášení ministrů zahraničních věcí zemí G7 ze dne 17. října 2018 o zmizení Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Spojeného království, Francie a Německa ze dne 14. října 2018 o zmizení saúdského novináře Džamála Chášukdžího a na jejich prohlášení ze dne 21. října 2018 o jeho smrti,

–  s ohledem na prohlášení ministerstva zahraničních věcí Saúdské Arábie o zmizení občana Saúdské Arábie Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na členství Saúdské Arábie v Radě pro lidská práva OSN,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, kterou Saúdská Arábie ratifikovala v roce 2009,

–  s ohledem na Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích z roku 1963,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení a projevu saúdskému bloggerovi Ráifovi Badawímu v roce 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že přední saúdský novinář Džamál Chášukdží byl pohřešován od chvíle, kdy dne 2. října 2018 vstoupil na konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu, aby vyzvedl dokumenty nezbytné k uzavření sňatku, a od té doby jej nikdo neviděl navzdory původnímu tvrzení saúdských úředníků, že pan Chášukdží budovu opustil; vzhledem k tomu, že se na veřejnost dostaly mimořádně znepokojivé informace o jeho osudu, které podnítily různé domněnky o jeho možném mimosoudnímu zabití a státem podporované vraždě;

B.  vzhledem k tomu, Saúdská Arábie nejprve popírala, že by měla se zmizením Džamála Chášukdžího cokoli společného, avšak na silný nátlak mezinárodního společenství připustila, že byl zabit v prostorách jejího istanbulského konzulátu;

C.  vzhledem k tomu, že saúdský státní zástupce dne 19. října 2018 uvedl, že „vyšetřování případu pokračuje [...], aby mohly být všechny osoby zapojené do tohoto případu povolány k odpovědnosti a předány spravedlnosti“; vzhledem k tomu, že dne 21. října 2018 saúdský ministr zahraničí prohlásil, že operaci provedli jedinci, kteří překročili svěřené pravomoci a pověření, a že saúdské orgány hodlají potrestat všechny osoby, které nesou za vraždu odpovědnost; vzhledem k tomu, že Muhammad bin Salmán ál-Saúd zcela kontroluje bezpečnostní služby, a proto je velmi nepravděpodobné, že by byla tato operace provedena bez jeho vědomí či dohledu;

D.  vzhledem k údajným obviněním, která saúdské orgány označují za „nepodložená“ a „naprosto lživá“, že z konzulátu byly odstraněny záznamy z bezpečnostních kamer, že si všichni turečtí zaměstnanci konzulátu museli vzít den volna, že některé prostory konzulátu byly po zmizení Džamála Chášukdžího vymalovány a že dne 2. října 2018, tj. v den zmizení Džamála Chášukdžího, do Istanbulu přiletělo charterovým letem 15 občanů Saúdské Arábie, z nichž má údajně většina vazby na korunního prince Muhammada bin Salmána ál-Saúda, státní bezpečnostní služby, armádu nebo různá ministerstva, a téhož dne stejným způsobem Istanbul opustilo;

E.  vzhledem k tomu, že saúdské orgány kladou od zmizení Džamála Chášukdžího překážky rychlému, důkladnému, účinnému, nestrannému a transparentnímu vyšetřování; vzhledem k tomu, že až na mezinárodní nátlak a po uzavření dohody s tureckými orgány bylo vyšetřovatelům dne 15. října 2018 povoleno prohledat interiéry saúdského konzulátu a dne 17. října 2018 jim byl umožněn přístup do rezidence generálního konzula;

F.  vzhledem k tomu, že turečtí a saúdští představitelé oznámili, že zmizení Džamála Chášukdžího budou vyšetřovat společně; vzhledem k tomu, že odborníci OSN vyzvali k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování jeho zmizení; vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy trvají na tom, aby pokračovalo důkladné, věrohodné a transparentní vyšetřování, aby bylo možné řádně objasnit okolnosti vraždy Džamála Chášukdžího a zajistit plnou odpovědnost všech zúčastněných osob;

G.  vzhledem k tomu, že napadení Džamála Chášukdžího aúdskoarabskými agenty na saúdském konzulátu v Istanbulu je hrubým porušením Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963, jejíž čl. 55 odst. 2 stanoví, že prostory konzulátu „se nesmí používat způsobem, který by byl v rozporu s výkonem konzulárních funkcí“; vzhledem k tomu, že článek 41 této úmluvy stanoví, že diplomatickou imunitu lze zrušit rozhodnutím příslušného soudního orgánu v případech „těžkého zločinu“;

H.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie a Turecko jsou stranami Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a jsou povinny přijmout veškerá opatření, aby zabránily mučení, násilnému mizení osob a dalším závažným případům porušování lidských práv, aby vyšetřily obvinění z těchto trestných činů a osoby podezřelé z jejich spáchání postavily před soud; vzhledem k tomu, že podle Úmluvy OSN podléhá trestný čin zabití Džamála Chášukdžího univerzální jurisdikci, a proto mohou být podezřelé osoby zatčeny na území kterékoli signatářské země a případně postaveny před jejich vnitrostátní soudy;

I.  vzhledem k tomu, že svoboda přesvědčení a projevu a svoboda tisku a sdělovacích prostředků, ať on-line, či off-line, jsou základními právy každého člověka a představují klíčovou podmínku a katalyzátor demokratizačního a reformního procesu i zásadní prostředek ke kontrole moci; vzhledem k tomu, že svobodná, různorodá a nezávislá média mají v každé společnosti zásadní význam pro prosazování a ochranu lidských práv; vzhledem k tomu, že práce novinářů, která spočívá v odhalování zneužívání moci, upozorňování na korupci a zpochybňování obecně přijímaných názorů, je často vystavuje riziku zastrašování a násilí;

J.  vzhledem k tomu, že vražda novináře Džamála Chášukdžího je součástí rozsáhlých tvrdých zásahů proti čelným obráncům lidských práv, aktivistkám zabývajícím se právy žen, právníkům, novinářům, spisovatelům a bloggerům, které nabraly na intenzitě poté, co korunní princ Muhammad bin Salmán ál-Saúd začal upevňovat kontrolu nad bezpečnostními orgány v zemi; vzhledem k tomu, že státní orgány žádají pro některé z těchto aktivistů trest smrti; vzhledem k tomu, že k lokalizaci a sledování pohybu obránců lidských práv v Saúdské Arábii jsou používány systémy dohledu a jiné zboží dvojího užití; vzhledem k tomu, že rodiny saúdských novinářů a obránců lidských práv, kteří žijí mimo zemi, včetně hlavních měst západního světa, čelí v Saúdské Arábii výhrůžkám;

K.  vzhledem k tomu, že saúdský režim současně vede ve sdělovacích prostředcích nákladnou mezinárodní kampaň, v níž vystupuje jako modernizující síla a oznamuje reformy, přičemž systém v zemi je i nadále nedemokratický a diskriminační; vzhledem k tomu, že několik významných řečníků, sponzorů a mediálních partnerů zrušilo kvůli rozhořčení nad zmizením Džamála Chášakdžího svou účast na investiční konferenci Future Investment Initiative konané v říjnu 2018 v Rijádu;

L.  vzhledem k tomu, že saúdský režim v řadě případů vyvíjel nátlak na země a mezinárodní organizace a vyhrožoval jim a blokoval mezinárodní nezávislé vyšetřování v reakci na jejich kritická prohlášení ohledně porušování lidských práv v Saúdské Arábii nebo porušování mezinárodního humanitárního práva v Jemenu;

M.  vzhledem k tomu, že německá kancléřka dne 21. října 2018 oznámila, že Německo vzhledem k nevysvětleným okolnostem smrti Džamála Chášukdžího prozatím pozastaví vývoz zbraní do Saúdské Arábie;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje mučení a vraždu Džamála Chášukdžího a vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a přátelům; důrazně žádá saúdské orgány, aby sdělily, kde se nacházejí jeho ostatky; připomíná, že systematická praxe násilných zmizení a mimosoudních zabíjení představuje zločin proti lidskosti;

2.  požaduje nezávislé a nestranné mezinárodní vyšetření okolností smrti Džamála Chášukdžího; žádá, aby byly identifikovány a potrestány osoby odpovědné za jeho smrt, a to na základě spravedlivého soudního procesu, který proběhne v souladu s mezinárodními normami před nestranným soudem a za účasti mezinárodních pozorovatelů;

3.  je velmi znepokojen informacemi o smrti Džamála Chášukdžího a zapojení saúdských agentů; všímá si probíhajícího vyšetřování, které provádějí turečtí a saúdští představitelé, a vyzývá, aby v něm společně pokračovali; žádá saúdské orgány, aby plně spolupracovaly s tureckými orgány, a naléhavě žádá turecké orgány, aby poskytly veškeré dostupné informace, aby se s jistotou objasnilo, co se skutečně dne 2. října 2018 událo;

4.  znovu opakuje, že pokud se prokáže, že za zmizením a vraždou Džamála Chášukdžího stojí saúdští agenti, musí nést odpovědnost státní orgány i jednotlivci; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie a členské státy, aby v této souvislosti byly připraveny uvalit cílené sankce, včetně zákazu vydávání víz některým osobám ze Saúdské Arábie a zmrazení jejich majetku, a rovněž sankce související s lidskými právy proti Království Saúdské Arábie, a to jakmile budou zjištěny veškeré skutečnosti; trvá na tom, že by se takovéto sankce neměly zaměřovat pouze na pachatele, ale také na osnovatele a podněcovatele tohoto zločinu;

5.  je znepokojen tím, že zmizení pana Chášukdžího má přímou souvislost s jeho kritikou saúdské politiky v posledních letech; opět vyzývá saúdské orgány, aby začaly dodržovat základní práva, včetně práva na život a práva na svobodu projevu a pokojné vyjádření nesouhlasu;

6.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby v rámci vztahů EU s Radou pro spolupráci v Zálivu vedly se Saúdskou Arábií dialog o lidských právech, základních svobodách a její znepokojující roli v regionu;

7.  odsuzuje, že saúdské orgány nadále pronásledují obránce lidských práv, aktivistické právníky, novináře, duchovní, spisovatele a bloggery jak v zemi, tak za jejími hranicemi, což oslabuje věrohodnost reformního procesu v Saúdské Arábii; trvá na tom, aby saúdské orgány přijaly veškerá nezbytná opatření k tomu, aby všechny osoby mohly uplatňovat svá práva svobodně bez jakéhokoli soudního pronásledování nebo jiných represálií, jako jsou výhrůžky adresované jejich rodinám; vyzývá orgány Saúdské Arábie, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv a ostatní vězně svědomí, kteří byli zadrženi a odsouzeni pouze za uplatnění svého práva na svobodu projevu a pokojnou činnost v oblasti lidských práv;

8.  zdůrazňuje význam ochrany svobody projevu na internetu i mimo něj, svobodného tisku a zajištění ochrany novinářů; zdůrazňuje, že výhrůžky novinářům, útoky na ně a jejich zabíjení jsou za všech okolností naprosto nepřijatelné a vyvolávají to největší znepokojení;

9.  připomíná saúdským orgánům jejich mezinárodní povinnosti vyplývající z Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a z Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání;

10.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby na příštím zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě, kde bude Saúdská Arábie dne 5. listopadu prezentovat své výsledky v oblasti dodržování lidských práv v rámci všeobecného pravidelného přezkumu, zaujaly pevný postoj; opět vyzývá EU, aby v Radě OSN pro lidská práva navrhla jmenovat zvláštního zpravodaje pro lidská práva v Saúdské Arábii; vyzývá členské státy, aby na příštím zasedání Rady pro lidská práva iniciativně vznesla otázku členství států, v nichž je velice problematický stav dodržování lidských práv, včetně Saúdské Arábie; vyjadřuje politování nad hlasováním několika členských států, které podpořily členství Saúdské Arábie v Radě pro lidská práva;

11.  rozhodně podporuje iniciativu na zřízení globálního sankčního režimu EU v oblasti lidských práv namířeného proti všem osobám porušujícím lidská práva po celém světě, jehož součástí by byla cílená opatření zaměřená na jednotlivce, jako je zákaz vydávání víz a zmrazení majetku; očekává konkrétní výsledky konference pořádané nizozemskými orgány k zahájení této iniciativy, která se má v listopadu konat v Haagu, a vyzývá členské státy a ESVČ, aby tento návrh plně podpořily;

12.  vyzývá saúdské orgány, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily Ráifa Badawího, neboť je považován za vězně svědomí, který byl zadržen a odsouzen pouze kvůli uplatňování svého práva na svobodu projevu; žádá orgány EU, aby na jeho případ poukazovaly na všech možných setkáních na vysoké úrovni a aby vytvořily interinstitucionální pracovní skupinu se zapojením všech příslušných aktérů, včetně ESVČ a delegace EU, s cílem zvýšit tlak na jeho propuštění;

13.  žádá, aby bylo vyhlášeno moratorium na trest smrti; požaduje přezkum všech rozsudků trestu smrti, aby bylo zaručeno, že příslušné soudní procesy proběhly podle mezinárodních standardů;

14.  vyzývá Radu, aby přijala společný postoj s cílem zavést celounijní embargo na vývoz zbraní do Saúdské Arábie a aby dodržovala společný postoj Rady 2008/944/SZBP; žádá, aby bylo zavedeno embargo na systémy dohledu a další zboží dvojího použití, které by mohly být v Saúdské Arábii využívány k represi;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, vládě Turecka, Jeho Veličenstvu králi Salmánovi bin Abd al-Azízovi a korunnímu princi Muhammadovi bin Salmán ál-Saúdovi, vládě Království Saúdské Arábie a generálnímu tajemníkovi Střediska pro národní dialog Království Saúdské Arábie; žádá, aby bylo toto usnesení přeloženo do arabštiny.

(1) Úř. věst. C 378, 9.11.2017, s. 64.
(2) Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 29.
(3) Úř. věst. C 349, 17.10.2017, s. 34.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0232.
(5) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 142.
(6) Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 104.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2018)0383.
(8) Úř. věst. C 408, 30.11.2017, s. 43.
(9) Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí