Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2885(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0498/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0434

Hyväksytyt tekstit
PDF 129kWORD 45k
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin‑konsulaatissa
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2018 toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin‑konsulaatissa (2018/2885(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Saudi-Arabiaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 11. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa(1), 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Raif Badawin (Saudi-Arabia) tapauksesta(2), 8. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta(3), 31. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi‑Arabiassa(4), 25. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Jemenin ihmisoikeustilanteesta(5) sekä 30. marraskuuta 2017(6) ja 4. lokakuuta 2018(7) antamansa päätöslauselmat Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2014 neuvostolle esittämänsä suosituksen Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta(8),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 9. lokakuuta 2018 yhteisessä lehdistötilaisuudessa Portugalin ulkoministerin kanssa ja 15. lokakuuta 2018 ulkoasiainneuvoston kokouksen yhteydessä antamat lausunnot sekä hänen Euroopan unionin puolesta 20. lokakuuta 2018 antamansa julkilausuman saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin tapauksen uusimmista käänteistä,

–  ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP(9),

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 19. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 16. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman, jossa Saudia-Arabiaa kehotetaan paljastamaan kaikki, mitä se tietää Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 9. lokakuuta 2018 antaman lausunnon, jossa vaaditaan Istanbulissa tapahtuneen saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin katoamisen tutkimista,

–  ottaa huomioon tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän YK:n työryhmän 18. lokakuuta 2018 antaman raportin, jossa ilmaistaan syvä huoli valtion järjestämiä sieppauksia koskevasta uudesta käytännöstä,

–  ottaa huomioon G7-maiden ulkoministerien 17. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan ulkoministereiden 14. lokakuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin katoamisesta ja 21. lokakuuta 2018 annetun julkilausuman hänen kuolemastaan,

–  ottaa huomioon Saudi-Arabian ulkoministeriön julkilausuman maan kansalaisen Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen,

–  ottaa huomioon sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Saudi-Arabian vuonna 2009 ratifioiman Arabiliiton ihmisoikeusperuskirjan,

–  ottaa huomioon vuonna 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon, että vuoden 2015 Saharov-palkinto myönnettiin saudiarabialaiselle bloggaajalle Raif Badawille,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että merkittävä saudiarabialainen toimittaja Jamal Khashoggi oli ollut kadoksissa sen jälkeen, kun hän 2. lokakuuta 2018 meni Saudi-Arabian Istanbulin‑konsulaattiin hankkiakseen avioliittoon tarvittavat asiakirjat, eikä häntä ole sen jälkeen nähty, vaikka Saudi-Arabian viranomaiset aluksi sanoivat hänen lähteneen rakennuksesta; ottaa huomioon, että hänen kohtalostaan on tullut esiin erittäin huolestuttavia tietoja, joiden perusteella on esitetty väitteitä laittomasta teloituksesta ja valtion tukemasta murhasta;

B.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia aluksi kielsi osallisuutensa Khashoggin katoamiseen mutta ankaran kansainvälisen painostuksen jälkeen myönsi, että hänen tappamisensa tapahtui maan Istanbulin-konsulaatissa;

C.  ottaa huomioon Saudi-Arabian yleisen syyttäjän todenneen 19. lokakuuta 2018, että se jatkaa tapauksen tutkimista ja kaikki syylliset saadaan vastuuseen tapahtumista ja oikeuden eteen; ottaa huomioon Saudi-Arabian ulkoministerin 21. lokakuuta 2018 antaman lausuman, jonka mukaan operaatioon osallistuneet ylittivät toimivaltuutensa ja vastuunsa, ja että Saudi-Arabian viranomaiset aikovat ehdottomasti rangaista kaikkia murhaan syyllisiä; toteaa, että koska turvallisuusjoukot ovat täysin Muhammad bin Salman al-Saudin määräysvallassa, on erittäin epätodennäköistä, että operaatioon olisi ryhdytty hänen tietämättään tai ilman hänen valvontaansa;

D.  ottaa huomioon, että on esitetty väitteitä, jotka Saudi-Arabian viranomaisten mukaan ovat ”perusteettomia” ja ”täysin vääriä” ja joiden mukaan konsulaatin valvontakameran nauhoituksia on poistettu, että konsulaatin koko turkkilaiselle henkilöstölle oli määrätty vapaapäivä, että osa konsulaatista on maalattu Jamal Khashoggin katoamisen jälkeen ja että 15 saudiarabialaista henkilöä, joilla useimmilla on tiettävästi kytkökset kruununprinssi Muhammad bin Salmaniin, valtion turvallisuuspalveluun, armeijaan tai muihin valtion ministeriöihin, saapui Istanbuliin ja poistui sieltä kahdella tilauslennolla 2. lokakuuta 2018 eli päivänä, jolloin Jamal Khashoggi katosi;

E.  ottaa huomioon, että Jamal Khashoggin katoamisen jälkeen Saudi-Arabian viranomaiset asettivat esteitä nopean, perusteellisen, tehokkaan, riippumattoman ja avoimen tutkimuksen vaikeuttamiseksi; ottaa huomioon, että vasta kansainvälisen painostuksen ja Turkin viranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen tutkijat saivat 15. lokakuuta 2018 tutkia Saudi-Arabian konsulaatin sisätilat ja pääsivät sisään pääkonsulin virka‑asuntoon 17. lokakuuta 2018;

F.  ottaa huomioon, että Turkin ja Saudi-Arabian viranomaiset ovat ilmoittaneet tutkivansa yhdessä Khashoggin katoamista; ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijat ovat vaatineet kansainvälistä ja riippumatonta tutkimusta hänen katoamisestaan; ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat edellyttäneet perinpohjaista, luotettavaa ja avointa tutkimusta asiasta, jotta Jamal Khashoggin murhaa koskevista olosuhteista saataisiin paikkansapitävä käsitys ja varmistetaan, että kaikki vastuussa olevat joutuisivat vastaamaan tekemisistään täysimääräisesti;

G.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian agenttien Jamal Khashoggiin kohdistamat toimet maan Istanbulin-konsulaatissa rikkovat räikeästi konsulisuhteista vuonna 1963 tehtyä Wienin yleissopimusta, jonka 55 artiklan 2 kohdassa määrätään, että ”konsuliedustuston tiloja ei saa käyttää tavalla, joka on ristiriidassa konsuliedustuston tehtävien kanssa”; ottaa huomioon, että saman yleissopimuksen 41 artiklassa määrätään, että konsulivirkamiehen koskemattomuus voidaan oikeusviranomaisen päätöksellä peruuttaa tapauksissa, joissa on kyse ”törkeästä rikoksesta”;

H.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia ja Turkki ovat molemmat kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen osapuolia ja siten velvollisia toteuttamaan kaikki toimenpiteet estääkseen kidutuksen, tahdonvastaiset katoamiset ja muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset, tutkimaan näitä rikoksia koskevat epäilyt ja saattamaan epäillyt oikeuden eteen; toteaa, että YK:n yleissopimuksen nojalla Jamal Khashoggin tappamista on pidettävä tuomioistuimen yleistoimivaltaan kuuluvana asiana, joten kaikki teosta epäillyt voidaan pidättää kaikkien sopimuksen allekirjoittaneiden maiden alueella, ja mahdollinen tuomio voidaan langettaa heidän kotimaassaan;

I.  ottaa huomioon, että mielipiteen- ja sananvapaus lehdistössä ja tiedotusvälineissä sekä verkossa että sen ulkopuolella ovat jokaisen ihmisen perusoikeuksia ja ratkaisevan tärkeitä edellytyksiä ja katalysaattoreita demokratisoinnin, uudistamisen ja vallankäytön olennaisen valvonnan kannalta; ottaa huomioon, että vapaat, monimuotoiset ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat olennaisen tärkeitä kaikissa yhteiskunnissa ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi; ottaa huomioon, että toimittajien työ vallan väärinkäytösten paljastamiseksi, korruption julkituomiseksi ja vakiintuneiden mielipiteiden kyseenalaistamiseksi merkitsee usein sitä, että heillä on erityinen riski joutua uhkailun ja väkivallan uhreiksi;

J.  ottaa huomioon, että toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen on osa merkittävien ihmisoikeuksien puolustajien, naisaktivistin, juristien, toimittajien, kirjailijoiden ja bloggaajien vastaisia laaja-alaisia toimia, joita on lisätty sen jälkeen, kun kruununprinssi Muhammad bin Salman alkoi lujittaa valtaansa maan turvallisuuselimissä; ottaa huomioon, että viranomaiset pyrkivät kuolemantuomioiden langettamiseen useille näistä aktivisteista; ottaa huomioon, että Saudi-Arabiassa on käytetty valvontajärjestelmiä ja muita kaksikäyttötuotteita ihmisoikeuksien puolustajien ja kriitikkojen liikkeiden jäljittämiseen; ottaa huomioon, että maansa ulkopuolella, myös länsimaiden pääkaupungeissa, oleskelevien saudiarabialaisten toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien perheitä on uhkailtu Saudi-Arabiassa;

K.  ottaa huomioon, että samaan aikaan Saudi-Arabian hallinto ylläpitää kallista kansainvälistä mediakampanjaa, jossa se esittelee itsensä nykyaikaistavana voimana ja kertoo uudistuksista, vaikka järjestelmä on edelleen epädemokraattinen ja syrjivä; toteaa, että Jamal Khashoggin katoamisen aiheuttaman suuttumuksen vallitessa useat korkean tason puhujat, sponsorit ja mediakumppanit peruivat osallistumisensa Future Investment Initiative -konferenssiin, joka pidettiin lokakuussa 2018 Riadissa;

L.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian hallinto on useaan otteeseen painostanut, pakottanut ja uhkaillut maita ja kansainvälisiä järjestöjä sekä estänyt kansainvälisiä riippumattomia tutkimuksia vastauksena kyseisten maiden ja järjestöjen esittämään arvosteluun, joka koskee Saudi-Arabian ihmisoikeusloukkauksia tai Jemenissä tehtyjä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksia;

M.  panee merkille, että Saksan liittokansleri ilmoitti 21. lokakuuta 2018, että Saksa keskeyttää toistaiseksi aseiden viennin Saudi-Arabiaan Jamal Khashoggin kuoleman epäselvien olosuhteiden vuoksi;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Jamal Khashoggin kiduttamisen ja tappamisen ja ilmaisee osanottonsa hänen omaisilleen ja ystävilleen; vaatii Saudi-Arabian viranomaisia paljastamaan hänen jäännöstensä paikan; muistuttaa, että henkilöiden tahdonvastaisten katoamisten ja laittomien teloitusten järjestelmällinen käytäntö on rikos ihmisyyttä vastaan;

2.  vaatii suorittamaan Jamal Khashoggin kuolemaan liittyvistä olosuhteista riippumattoman ja puolueettoman kansainvälisen tutkinnan; vaatii löytämään syylliset ja tuomaan heidät oikeuden eteen ja järjestämään kansainvälisten normien mukaisen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin puolueettomassa tuomioistuimessa kansainvälisten tarkkailijoiden läsnä ollessa;

3.  on erittäin huolestunut Jamal Khashoggin kohtaloa koskevista tiedoista ja Saudi‑Arabian agenttien osuudesta; panee merkille Turkin ja Saudi-Arabian viranomaisten meneillään olevat tutkimukset ja kannustaa jatkamaan yhteisiä toimia; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia tekemään kaikin tavoin yhteistyötä Turkin viranomaisten kanssa ja kehottaa Turkin viranomaisia omalta osaltaan asettamaan kaiken tiedon saataville, jotta voidaan ilman oletuksia selvittää, mitä 2. lokakuuta 2018 todella tapahtui;

4.  muistuttaa, että jos Jamal Khashoggin katoaminen ja murha osoittautuu Saudi-Arabian agenttien tekemäksi, sekä valtion yksiköt että yksittäiset henkilöt on saatettava vastuuseen; kehottaa varapuheenjohtajaa /korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita olemaan valmiina määräämään kohdennettuja pakotteita, mukaan lukien saudiarabialaisia koskevat viisumikiellot ja varojen jäädyttäminen, sekä ihmisoikeustilanteeseen liittyviä pakotteita Saudi-Arabian kuningaskuntaa vastaan, kun tosiasiat on vahvistettu; vaatii, että tällaiset pakotteet olisi kohdistettava paitsi rikoksentekijöihin, myös tämän rikoksen suunnittelijoihin ja siihen yllyttäneisiin;

5.  on huolissaan siitä, että Khashoggin katoaminen liittyy hänen Saudi-Arabian toimintatavoista viime vuosina esittämäänsä arvosteluun; toistaa Saudi-Arabian viranomaisille esittämänsä kehotuksen kunnioittaa perusoikeuksia, mukaan luettuina oikeus elämään ja oikeus sananvapauteen ja rauhanomaiseen toisinajatteluun;

6.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita käymään Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua ihmisoikeuksista ja perusvapauksista sekä maan ongelmallisesta roolista alueella Euroopan unionin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston suhteiden puitteissa;

7.  tuomitsee Saudi-Arabian viranomaisten harjoittaman, maassa ja sen ulkopuolella olevien ihmisoikeuksien puolustajien, juristiaktivistien, toimittajien, uskonnollisten johtajien, kirjailijoiden ja bloggaajien jatkuvan häirinnän, joka heikentää Saudi-Arabian uudistusprosessin uskottavuutta; vaatii, että Saudi-Arabian viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta kaikki voivat vapaasti käyttää oikeuksiaan ilman oikeudellista häirintää tai muita kostotoimenpiteitä, kuten heidän perheenjäsentensä uhkailua; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat ja omantunnonsyistä vangitut, jotka on pidätetty ja joille on jaettu tuomioita pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet ilmaisunvapauttaan ja toimineet rauhanomaisesti ihmisoikeuksien puolesta;

8.  korostaa, että sananvapautta verkossa ja sen ulkopuolella ja lehdistönvapautta on puolustettava ja toimittajien suojeleminen on varmistettava; korostaa, ettei toimittajien uhkailua, heidän kimppuunsa käymistä ja heidän tappamistaan voida suvaita missään olosuhteissa ja että tällaisia tekoja on pidettävä erittäin huolestuttavina;

9.  muistuttaa Saudi-Arabian viranomaisia niiden kansainvälisistä velvoitteista, jotka liittyvät ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen YK:n yleissopimukseen;

10.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita omaksumaan voimakkaan kannan seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa Genevessä, jossa Saudi-Arabia esittää 5. marraskuuta 2018 ihmisoikeuksia koskevan yleisen määräaikaisarviointinsa; kehottaa unionin jäsenvaltioita ehdottamaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa, että nimitetään Saudi-Arabian ihmisoikeuksia käsittelevä erityisraportoija; vaatii jäsenvaltioita tekemään ihmisoikeusneuvoston seuraavassa kokouksessa aloitteen, jolla nostetaan esiin ihmisoikeushistorialtaan hyvin kyseenalaisten valtioiden, myös Saudi-Arabian, jäsenyyttä koskeva kysymys; pitää valitettavana, että useat jäsenvaltiot äänestivät Saudi-Arabian YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyden puolesta;

11.  tukee voimakkaasti aloitetta, jonka tarkoituksena on luoda EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeusseuraamusten järjestelmä, joka kohdistuu ihmisoikeuksien loukkaajiin kaikkialla maailmassa ja jonka osana yksityishenkilöille voitaisiin määrätä viisumikieltoja ja jäädyttää heidän varansa; odottaa konkreettisia tuloksia Alankomaiden viranomaisten järjestämästä ja marraskuussa Haagissa pidettäväksi suunnitellusta konferenssista, jonka tarkoituksena on käynnistää tällainen aloite, ja kehottaa jäsenvaltioita ja EUH:ta antamaan ehdotukselle täyden tukensa;

12.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan Raif Badawin välittömästi ja ehdoitta, sillä hänen katsotaan olevan mielipidevanki, joka pidätettiin ja tuomittiin yksinomaan siksi, että hän käytti oikeuttaan ilmaisunvapauteen; kehottaa EU:n viranomaisia ottamaan hänen tapauksensa esille kaikissa mahdollisissa korkean tason yhteyksissä sekä perustamaan asiaankuuluvien toimijoiden, myös EUH:n ja EU:n edustuston, kanssa toimielinten välisen työryhmän, jotta voidaan tehostaa toimia hänen vapauttamisensa varmistamiseksi;

13.  kehottaa lykkäämään kuolemanrangaistusten täytäntöönpanoa; kehottaa tarkastelemaan kaikkia kuolemantuomioita uudelleen, jotta voidaan varmistua, että oikeudenkäynnit ovat olleet kansainvälisten normien mukaisia;

14.  kehottaa neuvostoa hyväksymään yhteisen kannan, jotta Saudi-Arabia voidaan asettaa EU:n asevientikieltoon ja noudattaa yhteistä kantaa 2008/944/YUTP; kehottaa kieltämään sellaisten valvontajärjestelmien ja muiden kaksikäyttötuotteiden viennin, joita voidaan käyttää tukahduttamistarkoituksiin Saudi-Arabiassa;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, Turkin hallitukselle, kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudille, kruununprinssi Muhammad bin Salman Al Saudille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle ja Saudi-Arabian kuningaskunnan kansallisen vuoropuhelun keskuksen pääsihteerille; pyytää, että tämä päätöslauselma käännetään arabiaksi.

(1) EUVL C 378, 9.11.2017, s. 64.
(2) EUVL C 310, 25.8.2016, s. 29.
(3) EUVL C 349, 17.10.2017, s. 34.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0232.
(5) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.
(6) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 104.
(7) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0383.
(8) EUVL C 408, 30.11.2017, s. 43.
(9) EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Päivitetty viimeksi: 9. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö