Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2885(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0498/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0434

Priimti tekstai
PDF 137kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

2018 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Saudo Arabijos, visų pirma į 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje(1), 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Raifo Badawi atvejo(2), 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl Ali Mohammedo al-Nimro atvejo(3), 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje(4), 2016 m. vasario 25 d.(5) ir 2017 m. lapkričio 30 d.(6) rezoliucijas dėl humanitarinės padėties Jemene ir į 2018 m. spalio 4 d.(7) rezoliuciją dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 2 d. rekomendaciją Tarybai dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnickio byla(8),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federikos Mogherini pastabas 2018 m. spalio 9 d. vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su Portugalijos užsienio reikalu ministru ir 2018 m. spalio 15 d. Užsienio reikalų tarybos posėdyje ir į jos 2018 m. spalio 20 d. pareiškimą Europos Sąjungos vardu dėl naujausių įvykių, susijusių su Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi atveju,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, nustatančią bendrąsias taisyklės, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę(9),

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus atstovo spaudai 2018 m. spalio 19 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet 2018 m. spalio 16 d. pareiškimą, kuriuo Saudo Arabija raginama atskleisti viską, ką žino apie Jamalo Khashoggi dingimą,

–  atsižvelgdamas į JT ekspertų 2018 m. spalio 9 d. pareiškimą, kuriame reikalaujama ištirti Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi dingimą Stambule,

–  atsižvelgdamas į JT darbo grupės prievartinio ar nesavanoriško dingimo klausimais 2018 m. spalio 18 d. ataskaitą, kurioje išreiškiamas didelis susirūpinimas dėl naujos praktikos – valstybės remiamų grobimų,

–  atsižvelgdamas į G 7 užsienio reikalų ministrų 2018 m. spalio 17 d. pareiškimą dėl Jamalo Khashoggi dingimo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 14 d. Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų bendrą pareiškimą dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi dingimo ir į 2018 m. spalio 21 d. bendrą pareiškimą dėl jo mirties,

–  atsižvelgdamas į Saudo Arabijos Užsienio reikalų ministerijos pareiškimą dėl Saudo Arabijos piliečio Jamalo Khashoggi dingimo,

–  atsižvelgdamas į Saudo Arabijos narystę JT žmogaus teisių taryboje,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Arabų žmogaus teisių chartiją, kurią Saudo Arabija ratifikavo 2009 m.,

–  atsižvelgdamas į 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. Sacharovo premija už minties laisvę paskirta Saudo Arabijos tinklaraštininkui Raifui Badawi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi JAV reziduojantis garsus Saudo Arabijos žurnalistas Jamalas Khashoggi 2018 m. spalio 2 d. atvyko į Saudo Arabijos konsulatą Stambule gauti santuokai būtinų dokumentų, ir nuo to laiko jo niekas nematė ir negirdėjo, tačiau iš pradžių Saudo Arabijos pareigūnai teigė, kad jis išėjo iš pastato; kadangi į viešumą pateko ypatingą nerimą kelianti informacija apie jo likimą, kuri duoda pagrindo numanyti žūtį be teismo ir valstybės remiamą žmogžudystę;

B.  kadangi Saudo Arabija iš pradžių neigė prisidėjusi prie Jamalo Khashoggi dingimo, tačiau, tarptautinei bendruomenei stipriai spaudžiant, pripažino, kad jo nužudymas įvyko jos konsulate Stambule;

C.  kadangi 2018 m. spalio 19 d. Saudo Arabijos prokuroras pareiškė, kad „bylos nagrinėjimas tęsiamas, [...] kad visi su šia byla susiję asmenys už tai atsakytų ir būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn“; kadangi 2018 m. spalio 21 d. Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad operaciją įvykdė asmenys, kurie viršijo savo įgaliojimus ir pareigas, ir kad Saudo Arabijos valdžios institucijos pasiryžusios nubausti visus už šią žmogžudystę atsakingus asmenis; kadangi Mohammad Bin Salman Al Saud visiškai kontroliuoja apsaugos tarnybas, todėl mažai tikėtina, kad operacija būtų buvusi vykdoma be jo žinios ar jam nekontroliuojant;

D.  kadangi Saudo Arabijos valdžios atstovai visus kaltinimus apibūdino kaip „neturinčius jokio pagrindo“ ir „visiškai melagingus“; kadangi vaizdo stebėjimo kamerų įrašai spalio 2 d. buvo iš konsulato pašalinti, o visiems darbuotojams turkams buvo liepta tądien išeiti atostogų; kadangi po Jamalo Khashoggi dingimo konsulato sienos buvo iš dalies perdažytos, o15 Saudo Arabijos piliečių, kurių dauguma, kaip pranešama, yra susiję su Karūnos princo Mohammadu bin Salmanu, valstybės saugumo tarnybomis, karinėmis ar kitomis vyriausybinėmis ministerijomis, atvyko į Stambulą ir išvyko iš Stambulo 2 užsakomaisiais reisais 2018 m. spalio 2 d. – t. y. tą dieną, kai dingo Jamalas Khahoggi;

E.  kadangi po Jamalo Khashoggi dingimo Saudo Arabijos institucijos kurdamos kliūtis trukdė greitai atlikti išsamų, veiksmingą, nešališką ir skaidrų tyrimą; kadangi tik tarptautinei bendruomenei spaudžiant ir susitarus su Turkijos valdžios institucijomis tyrėjams 2018 m. spalio 15 d. buvo leista atlikti patikrą Saudo Arabijos konsulate, o 2018 m. spalio 17 d. – patekti į generalinio konsulo rezidenciją;

F.  kadangi Turkijos ir Saudo Arabijos pareigūnai paskelbė apie bendrą Jamalo Khashoggi dingimo tyrimą; kadangi JT ekspertai ragino atlikti tarptautinį nepriklausomą jo dingimo tyrimą; kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės primygtinai reikalavo išsamaus, įtikinamo ir skaidraus tyrimo tęsimo, kad būtų tinkamai išaiškintos Jamalo Khashoggi nužudymo aplinkybės ir užtikrinta, kad visi atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

G.  kadangi Saudo Arabijos agentams užpuolus Jamalą Khashoggi akivaizdžiai pažeista 1963 m. Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių 55 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyta, kad konsulato patalpos „nenaudojamos jokiai paskirčiai, kuri nesuderinama su konsulinių funkcijų vykdymu“; kadangi šios konvencijos 41 straipsnyje nurodyta, kad kompetentingo teismo sprendimu diplomatinis imunitetas gali būti panaikintas sunkaus nusikaltimo atveju;

H.  kadangi Saudo Arabija ir Turkija abi yra JT konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą šalys ir privalo imtis visų priemonių, kad užkirstų kelią kankinimams, priverstiniam dingimui ir kitiems rimtiems žmogaus teisių pažeidimams, tirti įtarimus dėl šiuos nusikaltimų sudarančių veiksmų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn įtariamus dėl šių nusikaltimų asmenis; kadangi pagal JT konvenciją konkrečiu Jamalo Khahoggi nužudymo atveju taikoma visuotinė jurisdikcija, todėl bet kokie įtariamieji gali būti suimti bet kurios iš pasirašiusiųjų šalių teritorijoje ir, jei taikoma, teisiami jų nacionaliniuose teismuose;

I.  kadangi nuomonės ir saviraiškos laisvė ir spaudos ir žiniasklaidos laisvė internete ir fiziniame pasaulyje yra gyvybiškai svarbios demokratizacijos ir reformų prielaidos ir katalizatoriai bei esminės valdžios kontrolės priemonės; kadangi kiekvienai visuomenei reikia laisvos, įvairios ir nepriklausomos žiniasklaidos, kad būtų stiprinamos ir ginamos žmogaus teisės; kadangi atskleidę piktnaudžiavimo valdžia atvejus, iškėlę aikštėn korupcijos atvejus ir kvestionavę gautą nuomonę žurnalistai dažnai susiduria su konkrečiu pavojumi – bauginimu arba smurtu;

J.  kadangi žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas yra dalis vykstančių didelio masto represijų prieš žmogaus teisių gynėjus, moteris aktyvistes, teisininkus, žurnalistus, rašytojus ir tinklaraštininkus, kurios suintensyvėjo nuo tada, kai sosto įpėdinis princas Mohammad bin Salman pradėjo stipriau kontroliuoti šalies saugumo institucijas; kadangi kai kuriems iš tų aktyvistų valdžios institucijos siekia mirties bausmės; kadangi stebėjimo sistemos ir kita dvejopo naudojimo įranga buvo naudojami siekiant susekti ir stebėti žmogaus teisių gynėjų ir valdžios kritikų judėjimą Saudo Arabijoje; kadangi užsienyje, įskaitant Vakarų šalių sostines, įsikūrę Saudo Arabijos žurnalistai ir teisių gynėjai susidūrė su grasinimais jų giminėms Saudo Arabijoje;

K.  kadangi Saudo Arabijos režimas tuo pat metu vykdo brangią tarptautinę žiniasklaidos kampaniją save vaizduodamas kaip modernizavimą ir reformas vykdančią valdžią, tuo tarpu sistema tebėra nedemokratinė ir diskriminacinė; kadangi keli garsūs kalbėtojai, rėmėjai ir žiniasklaidos atstovai, pasipiktinę dėl Jamalo Khashoggi dingimo, atšaukė dalyvavimą 2018 m. spalio mėn. Rijade vyksiančioje konferencijoje „Future Investment Initiative“;

L.  kadangi Saudo Arabijos režimas keletu atvejų darė spaudimą šalims ir tarptautinėms organizacijoms ir joms grasino, taip pat, reaguodamas į tų šalių ir organizacijų kritiką dėl žmogaus teisių pažeidimų Saudo Arabijoje arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų Jemene, blokavo tarptautinius nepriklausomus tyrimus;

M.  kadangi Vokietijos kanclerė 2018 m. spalio 21 d. pareiškė, kad Vokietija, atsižvelgdama į tai, jog Jamalo Khashoggi mirties aplinkybės nepaaiškintos, kol kas sustabdys ginklų eksportą į Saudo Arabiją;

1.  griežčiausiai smerkia Jamalo Khashoggi kankinimą ir nužudymą ir reiškia užuojautą jo šeimos nariams ir draugams; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas atskleisti, kur yra jo palaikai; primena, kad sisteminga priverstinio dingimo praktika ir neteisminės egzekucijos yra nusikaltimas žmonijai;

2.  ragina atlikti nepriklausomą ir nešališką tarptautinį Jamalo Khashoggi mirties aplinkybių tyrimą; ragina nustatyti už tai atsakingus asmenis ir patrukti juos atsakomybėn pagal tarptautines normas surengus teisingą bylos nagrinėjimą nešališkame teisme, kuriame dalyvautų tarptautiniai stebėtojai;

3.  yra labai susirūpinęs dėl informacijos apie Jamalo Khashoggi likimą ir to, kad prie to prisidėjo Saudo Arabijos agentai; atkreipia dėmesį į Turkijos ir Saudo Arabijos pareigūnų vykdomą tyrimą ir ragina juos toliau bendradarbiauti; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su Turkijos valdžios institucijomis, o Turkijos valdžios institucijas savo ruožtu pateikti visą informaciją, kad, nepaisant hipotezių, būtų tiksliai nustatyta, kas įvyko 2018 m. spalio 2 d.;

4.  dar kartą tvirtina, kad, jei prie Jamalo Khashoggi dingimo ir nužudymo prisidėjo Saudo Arabijos agentai, atsakomybėn turi būti patraukti ir valstybiniai subjektai, ir asmenys; todėl ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją ir valstybes nares būti pasirengusioms, nustačius tikrus faktus, taikyti tikslines sankcijas, įskaitant draudimą išduoti vizas Saudo Arabijos piliečiams ir jų turto įšaldymą, taip pat taikyti Saudo Arabijos Karalystei sankcijas dėl žmogaus teisių; pabrėžia, kad tokios sankcijos turėtų būti taikomos ne tik nusikaltimo vykdytojams, bet ir sumanytojams bei kurstytojams;

5.  yra susirūpinęs dėl to, kad Jamalo Khashoggi dingimas susijęs su tuo, kad pastaraisiais metais jis kritikavo Saudo Arabijos politiką; vėl ragina Saudo Arabijos institucijas pradėti laikytis pagrindinių teisių, įskaitant teisę į gyvybę, teisę į saviraišką ir taikų protestą;

6.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares vykdyti dialogą su Saudo Arabija žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir sumaištį keliančio šalies vaidmens regione klausimais ES santykių su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba kontekste;

7.  smerkia nepaliaujamą Saudo Arabijos valdžios institucijų vykdomą priekabiavimą, nukreiptą prieš žmogaus teisių gynėjus, teisininkus aktyvistus, žurnalistus, dvasininkus, rašytojus ir tinklaraštininkus tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, nes tokiu būdu kenkiama reformų proceso Saudo Arabijoje patikimumui; reikalauja, kad Saudo Arabijos valdžios institucijos imtųsi būtinų priemonių, kad kiekvienas galėtų laisvai naudotis savo teisėmis be jokio teisminio priekabiavimo ar kitokių represijų, tokių kaip grasinimai jų giminėms; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus žmogaus teisių gynėjus ir kitus sąžinės kalinius, kurie buvo sulaikyti ir nuteisti vien dėl to, kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę ir vykdė taikią žmogaus teisių veiklą;

8.  pabrėžia, kad svarbu ginti žodžio laisvę internete ir ne internete ir spaudos laisvę ir užtikrinti žurnalistų apsaugą; pabrėžia, kad grasinimas žurnalistams, jų užpuolimas ar žudymas yra nepriimtinas bet kokiomis aplinkybėmis ir kelia didelį susirūpinimą;

9.  primena Saudo Arabijos institucijoms apie jų tarptautinius įsipareigojimus pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

10.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares laikytis griežtos pozicijos artimiausiame Žmogaus teisių tarybos posėdyje Ženevoje, kuriame pagal visuotinį periodinį vertinimą lapkričio 5 d. Saudo Arabija apžvelgs žmogaus teisių situaciją savo šalyje; dar kartą ragina ES valstybes nares pasiūlyti, kad JT žmogaus teisių taryba paskirtų specialųjį pranešėją žmogaus teisių Saudo Arabijoje klausimais; ragina valstybes nares kitame Žmogaus teisių tarybos posėdyje imtis iniciatyvos ir iškelti klausimą dėl valstybių, kuriose žmogaus teisių padėtis kelia didelių abejonių, įskaitant Saudo Arabiją, narystės; apgailestauja dėl to, kad kelios valstybės narės balsavo pritardamos Saudo Arabijos narystei Žmogaus teisių taryboje;

11.  tvirtai remia iniciatyvą sukurti žmogaus teises pažeidžiantiems asmenims visame pasaulyje skirtą ES pasaulinį sankcijų dėl žmogaus teisių režimą, pagal kurį būtų draudžiama tiems asmenims išduoti vizas ir įšaldomas jų turtas; tikisi konkrečių rezultatų iš Nyderlandų institucijų rengiamos iniciatyvai pradėti skirtos konferencijos, kuri suplanuota lapkričio mėnesį Hagoje, ir ragina valstybes nares ir EIVT visapusiškai paremti šį pasiūlymą;

12.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Raifą Badawi, nes jis laikomas sąžinės kaliniu, sulaikytu ir nuteistu vien už tai, kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę; ragina ES valdžios institucijas kelti šio atvejo klausimą visais aukštais lygmenimis ir suformuoti tarptinstitucinę darbo grupę, kurią sudarytų atitinkami veikėjai, įskaitant EIVT ir ES delegaciją, kad būtų aktyviau siekiama jo išlaisvinimo;

13.  ragina taikyti mirties bausmės moratoriumą; ragina peržiūrėti visus mirties nuosprendžius siekiant įsitikinti, kad minimi teismo procesai vyko laikantis tarptautinių standartų;

14.  ragina Tarybą visoje ES nustatyti Saudo Arabijai ginklų embargą ir vadovautis Bendrąja pozicija 2008/944/BUSP; ragina paskelbti stebėjimo sistemų bei kitos dvejopo naudojimo įrangos, kurios Saudo Arabijoje gali būti naudojamos represijoms, eksporto embargą;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Turkijos vyriausybei, Jo Didenybei Karaliui Salmanui bin Abdulazizui, sosto įpėdiniui princui Mohammadui Bin Salmanui Al Saudui, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei ir Saudo Arabijos Karalystės Nacionalinio dialogo centro generaliniam sekretoriui; ragina išversti šią rezoliuciją į arabų kalbą.

(1) OL C 378, 2017 11 9, p. 64.
(2) OL C 310, 2016 8 25, p. 29.
(3) OL C 349, 2017 10 17, p. 34.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0232.
(5) OL C 35, 2018 1 31, p. 142.
(6) OL C 356, 2018 10 4, p. 104.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0383.
(8) OL C 408, 2017 11 30, p. 43.
(9) OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika