Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0351/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0436

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 45k
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Venezuelan tilanne
P8_TA(2018)0436RC-B8-0351/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015(3), 8. kesäkuuta 2016(4), 27. huhtikuuta 2017(5) ja 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(6), 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista(7) sekä 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla(8) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 8. helmikuuta 2018 Filippiinien ja Venezuelan tilanteiden esitutkinnan aloittamisesta ja 27. syyskuuta 2018 kuuden sopimusvaltion ryhmän Venezuelan tilannetta koskevasta tutkintapyynnöstä antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon 15. lokakuuta 2018 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Eduardo Steinin nimityksen 19. syyskuuta 2018 venezuelalaisiin pakolaisiin ja maahanmuuttajiin alueella liittyviä kysymyksiä käsitteleväksi YK:n pakolaisjärjestön ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön yhteiseksi erityisedustajaksi,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 9. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman venezuelalaisen kunnallispoliitikon Fernando Albánin kuolemasta,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan 10. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman Fernando Albánin kuolemasta,

–  ottaa huomioon raportin tiedonhankintamatkastaan, jonka aiheena oli muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla,

–  ottaa huomioon päätöksensä myöntää vuoden 2017 Saharov-palkinto Venezuelan demokraattiselle oppositiolle ja poliittisille vangeille,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne Venezuelassa heikkenee edelleen hälyttävästi; ottaa huomioon, että Venezuelassa vallitsee ennennäkemätön sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, joka on seurausta poliittisesta kriisistä ja joka on aiheuttanut valtavan määrän kuolonuhreja ja ajanut noin 2,3 miljoonaa ihmistä pois maasta ja pakolaisiksi;

B.  ottaa huomioon, että 87 prosenttia Venezuelan väestöstä elää köyhyydessä ja että äärimmäisestä köyhyydestä kärsii 61,2 prosenttia väestöstä; ottaa huomioon, että äitiyskuolleisuus on lisääntynyt 60 prosentilla ja imeväiskuolleisuus 30 prosentilla; ottaa huomioon, että 89 prosentilla venezuelalaisista ei ole tarpeeksi rahaa voidakseen hankkia riittävästi ruokaa perheelleen; ottaa huomioon, että IMF:n mukaan inflaation ennustetaan nousevan 1,4 miljoonaan prosenttiin vuonna 2018 ja 10 miljoonaan prosenttiin vuonna 2019;

C.  toteaa, että kansainvälisen yhteisön toimintavalmiudesta huolimatta Venezuelan hallitus valitettavasti kieltäytyy itsepintaisesti ottamasta avoimesti vastaan kansainvälistä humanitaarista apua ja helpottamasta avun jakamista ja on siten lyönyt laimin velvollisuutensa omia kansalaisiaan kohtaan;

D.  ottaa huomioon, että venezuelalaisen oppositiopoliitikon Fernando Albánin väitetään tulleen kidutetuksi ja murhatuksi 8. lokakuuta 2018 Venezuelan turvallisuuspoliisin alaisen bolivariaanisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) tiloissa, ja Venezuelan viranomaisia on näin ollen pidettävä vastuullisina hänen olinpaikastaan; toteaa, että YK:n ja EU:n pyynnöistä huolimatta viranomaiset eivät ole antaneet lupaa Albánin kuolinsyytä koskevaan riippumattomaan tutkintaan, johon sisältyisi myös riippumattoman kansainvälisen oikeuslääketieteellisen tutkimusryhmän suorittama ruumiinavaus; toteaa, että Albán oli pidätettynä SEBINin tiloissa;

E.  ottaa huomioon, että vuoden 2017 Saharov-palkinnon saaja Lorent Saleh vapautettiin 13. lokakuuta 2018 vankeudesta ja saatettiin suoraan lentoasemalle ja karkotettiin välittömästi Espanjaan pakotettuna maanpakoon; toteaa, että hän oli vangittuna ilman oikeudenkäyntiä neljä vuotta ja joutui kärsimään hirvittävää kidutusta ja että hänen oikeuskäsittelyään lykättiin ainakin 53 kertaa; ottaa huomioon, että hänen lausuntonsa ja monien muiden uhrien lausunnot vahvistavat järjestelmällisen sorron ja poliittisten vankien julman ja epäinhimillisen kohtelun Venezuelassa;

F.  toteaa, että Venezuelan vankiloissa on edelleen yli kaksisataa poliittista vankia; toteaa, että kansalliskokouksen jäsen Juan Recasens pidätettiin mielivaltaisesti ja häntä kidutettiin ja että häntä pidetään edelleen eristyksissä, mikä rikkoo jatkuvasti ja laittomasti hänen poliittista koskemattomuuttaan;

G.  ottaa huomioon, että kansalliskokouksen entistä puhemiestä ja vuoden 2017 Saharov‑palkinnon saajaa Julio Borgesia, entistä valtakunnansyyttäjää Luisa Ortega Díazia ja Venezuelan syyttäjänviraston entistä syyttäjää Zair Mundaray Rodríguezia on syytetty perusteettomasti osallisuudesta juonitteluun Venezuelan presidentin Nicolás Maduron murhaamiseksi; ottaa huomioon, että Venezuelan viranomaiset ovat antaneet Interpolin kautta kansainväliset pidätysmääräykset näistä kolmesta henkilöstä;

H.  ottaa huomioon, että Venezuelassa vallitsee lisääntyvän väkivallan ja täydellisen rankaisemattomuuden ilmapiiri, mikä johtuu viranomaisten kyvyttömyydestä saattaa vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan lukien murhiin, liialliseen voimankäyttöön mielenosoittajia vastaan, mielivaltaisiin pidätyksiin, kidutukseen ja muuhun halventavaan ja epäinhimilliseen kohteluun, mutta myös rikolliseen väkivaltaan syyllistyneitä vastuuseen teoistaan;

I.  ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä aloitti 8. helmikuuta 2018 esitutkinnan Venezuelan tilanteesta; ottaa huomioon, että kuuden Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön sopimusvaltion (Argentiina, Kanada, Kolumbia, Chile, Paraguay ja Peru) muodostama ryhmä pyysi 27. syyskuuta 2018 rikostuomioistuimen syyttäjää käynnistämään tutkinnan Venezuelan alueella ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista; ottaa huomioon, että myös Ranska ja Costa Rica antoivat tukensa tutkintapyynnölle; ottaa huomioon, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun sopimusvaltioiden ryhmä esittää tutkintapyynnön toisen sopimusvaltion alueen tilanteesta; toteaa esittäneensä saman pyynnön kahdesti, 8. helmikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa Venezuelan tilanteesta sekä 13. syyskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa EU:n poliittisista suhteista Latinalaiseen Amerikkaan(9);

J.  ottaa huomioon, että neuvosto päätti 13. marraskuuta 2017 ottaa käyttöön Venezuelaa koskevan, kansallisiin tukahduttamistoimiin mahdollisesti käytettävien aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden vientikiellon; ottaa huomioon, että neuvosto päätti yksimielisesti 22. tammikuuta 2018 määrätä pakotteita rajoittavien toimenpiteiden kuten matkustuskiellon ja varojen jäädyttämisen muodossa seitsemää venezuelalaista valtion viranhaltijaa vastaan demokratian periaatteiden noudattamatta jättämisen vuoksi; ottaa huomioon, että 25. kesäkuuta 2018 pakotteet ulotettiin koskemaan yhtätoista muuta venezuelalaista viranhaltijaa, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä;

K.  ottaa huomioon, että EU ja muut demokraattiset yhteisöt eivät ole tunnustaneet presidentinvaalien tai perustuslakia säätävän kokouksen vaalien tulosta eivätkä myöskään näiden laittomien vaalien tuloksena nimitettyjä viranomaisia; ottaa huomioon, että Venezuelan kansallinen vaalilautakunta on asettanut kunnallisvaalien päivämääräksi 9. joulukuuta 2018; ottaa huomioon, että tärkeimmät ja suurimmat oppositiopuolueet, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) ja Voluntad Popular, eivät saa osallistua vaaleihin; toteaa, että kansainvälinen yhteisö ei aio hyväksyä vaalituloksia tilanteessa, jossa oppositiojohtajat ovat vangittuina ja puolueita kielletään osallistumasta;

L.  toteaa, että 15. lokakuuta 2018 annetuissa ulkoasiainneuvoston päätelmissä viitataan nykyisen kriisin poliittiseen ratkaisuun, johon on pyrittävä tutkimalla mahdollisuutta perustaa kontaktiryhmä, jonka tavoitteena olisi edistää yhdessä keskeisten alueellisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa aloitetta sellaisten olosuhteiden luomiseksi, jotka voisivat johtaa poliittiseen prosessiin;

M.  ottaa huomioon, että hallituksen ja opposition välille yritettiin Vatikaanin ja kansainvälisten sovittelijoiden avulla luoda kahteen otteeseen kansallista vuoropuhelua kriisin ratkaisemiseksi, mutta tässä epäonnistuttiin, koska Venezuelan viranomaiset eivät suhtautuneet yrityksiin vakavasti vaan pyrkivät pelkästään voittamaan aikaa ja saamaan kansainvälistä tunnustusta;

1.  ilmaisee syvän osanottonsa Fernando Albánin omaisille ja ystäville; tuomitsee Venezuelan viranomaisten rikokset ja pyytää tässä nimenomaisessa tapauksessa välittömästi toteutettavaa hallituksen toimien riippumatonta tutkintaa, johon sisältyy riippumattoman kansainvälisen oikeuslääketieteellisen tutkimusryhmän tekemä ruumiinavaus; muistuttaa, että valtion velvollisuutena on varmistaa kaikkien säilöönotettujen henkilöiden turvallisuus ja fyysinen koskemattomuus;

2.  tuomitsee mielivaltaiset pidätykset sekä tuhansien ihmisoikeusaktivistien, vaaleilla valittujen opposition edustajien ja riippumattomien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen vainoamisen oikeudellisella ja hallinnollisella häirinnällä; kehottaa Venezuelan viranomaisia lopettamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja saattamaan syylliset vastuuseen ja varmistamaan, että kaikkia perusvapauksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

3.  palauttaa mieliin, että kaksi edellistä yritystä löytää poliittinen ratkaisu Venezuelan kriisiin Vatikaanin välityksellä ja Dominikaanisessa tasavallassa järjestetyn kansallisen poliittisen dialogin kautta selvästikin epäonnistuivat;

4.  palauttaa mieliin aiemmin esitetyn unionin ja parlamentin kannan, jonka mukaan kaikkiin poliittisiin toimiin on sisällytettävä jatkossa seuraavat ehdottomat vaatimukset: kaikkien poliittisten vankien välitön vapauttaminen ja poliittisen opposition, ihmisoikeusaktivistien ja rauhanomaisten mielenosoittajien kidutuksen, kaltoinkohtelun ja häirinnän lopettaminen; uuden riippumattoman kansallinen vaalilautakunnan valitseminen kansalliskokouksessa; kansainvälisiä vaatimuksia noudattavien vapaiden ja rehellisten, poliittista moniarvoisuutta kunnioittavien vaalien järjestäminen kansainvälisten demokraattisten vaalitarkkailijoiden läsnä ollessa ja laillisen kansalliskokouksen vallan tunnustaminen ja perustuslakia säätävän kokouksen hajottaminen uskottavan prosessin takaamiseksi;

5.  panee kiinnostuneena merkille neuvoston päätelmät mahdollisesta yhteyksien luomisesta alueellisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta voidaan tutkia mahdollisuutta perustaa kontaktiryhmä; muistuttaa tältä osin, että kansainvälisen sovittelun tai kontaktiryhmän täytyy toimia puolueettomasti ja että sen on saatava molempien osapuolten hyväksyntä; katsoo, että tämän tunnustelevan kontaktiryhmän tavoitteena olisi oltava demokraattisen ja poliittisen ratkaisun löytäminen Venezuelan konfliktiin rauhanomaisin keinoin yksinomaan Venezuelan kansan päätöksellä; korostaa varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle, että tutkittaessa mahdollisuutta kontaktiryhmän perustamiseen on otettava yhteyttä Venezuelan demokraattisen opposition laillisiin edustajiin, jotta voidaan selvittää, tukeeko enemmistö tällaista aloitetta;

6.  tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen alustavaa lausuntoa Venezuelan hallituksen omia kansalaisiaan vastaan toteuttamista laajamittaisista rikoksista ja tukahduttamistoimista; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita yhtymään sopimusvaltioiden aloitteeseen Venezuelan hallituksen maan alueella ihmisyyttä vastaan tekemien rikosten tutkimiseksi, jotta syylliset joutuvat vastuuseen teoistaan; muistuttaa EU:n sitoutumisesta monenvälisyyteen YK:n periaatteiden puitteissa ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen roolista vakavien ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten rankaisematta jäämisen torjunnassa ja niiden tekijöiden saattamisessa oikeuden eteen;

7.  suhtautuu myönteisesti EU:n asettamiin kohdennettuihin ja peruutettavissa oleviin lisäpakotteisiin, jotka johtuivat 20. toukokuuta 2018 järjestetyistä laittomista, kansainvälistä tunnustusta vaille jääneistä vaaleista ja joilla ei vahingoiteta Venezuelan kansaa; kehottaa vahvistamaan näitä pakotteita, jos maan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne huononee entisestään;

8.  kiittää Kolumbian hallitusta sen nopeasta toiminnasta ja kaikille maahan saapuville venezuelalaisille antamasta tuesta; kiittää myös Brasiliaa, Perua ja muita alueen maita, erityisesti niitä, jotka ovat allekirjoittaneet Quiton julistuksen Venezuelan kansalaisten ihmisarvoisesta liikkuvuudesta, sekä alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä, yksityisiä ja julkisia elimiä, katolista kirkkoa ja koko alueen kansalaisia heidän aktiivisesta avustaan ja solidaarisuudestaan venezuelalaisille maahantulijoille ja pakolaisille; kehottaa niitä EU:n jäsenvaltioita, joihin saapuu suuria määriä venezuelalaisia, takaamaan heille peruspalveluiden saatavuuden ja myöntämään heille tilapäistä suojelua ja erityisiä oleskeluoikeuksia;

9.  muistuttaa kesäkuussa 2018 Venezuelan Kolumbian ja Brasilian vastaisille maarajoille lähettämänsä valtuuskunnan erittäin huolestuttavista havainnoista ja kehottaa Peruun vuonna 2019 lähetettävää tilapäistä valtuuskuntaa arvioimaan Venezuelan muuttoliikekriisin vaikutuksia paikan päällä; kehottaa toistamiseen Venezuelan viranomaisia kiireellisesti sallimaan esteettömän humanitaarisen avun maahantulon, jotta voitaisiin estää humanitaarisen ja kansanterveydellisen kriisin syveneminen, ja panemaan nopeasti täytäntöön lyhyen aikavälin toimet aliravitsemuksen torjumiseksi;

10.  kehottaa neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan käyttöön lisää varoja ja apua ja koordinoimaan toimia yhdessä YK:n pakolaisjärjestön ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön vastanimitetyn venezuelalaisten pakolaisten ja maahantulijoiden yhteisen erityisedustajan Eduardo Steinin kanssa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä hänen nimittämistään ja katsoo sen ilmentävän selkeästi Venezuelan meneillään olevan kriisin alueellista ja maailmanlaajuista laajuutta;

11.  muistuttaa, että Interpol on kansainvälinen poliisijärjestö, jonka pääasiallisena tehtävänä on kansainvälisen rikollisuuden torjuminen; pyytää Interpolia ottamaan tarkasti huomioon sen, että Venezuelan hallituksen Julio Borgesista, Luisa Ortega Díazista ja Zair Mundaray Rodríguezista esittämät kansainväliset pidätysmääräyspyynnöt ovat puhtaasti poliittisin perustein tehtyjä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Kolumbian tasavallan, Brasilian liittotasavallan ja Perun tasavallan hallituksille ja parlamenteille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille ja Liman ryhmälle.

(1) EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) EUVL C 86, 6.3.2018, s. 101.
(5) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 137.
(6) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0041.
(7) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.
(8) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.
(9) EUVL C 337, 20.9.2018, s. 71.

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö