Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2838(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0492/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0492/2018

Rasprave :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0437

Usvojeni tekstovi
PDF 127kWORD 50k
Četvrtak, 25. listopada 2018. - Strasbourg
Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma (2018/2838(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 26., 53. i 165. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 14. prosinca 2017. o promicanju suradnje država članica u vezi s uzajamnim priznavanjem visokoškolskih diploma i svjedodžbi o završetku školovanja na razini sekundarnog obrazovanja,

–  uzimajući u obzir Preporuku Vijeća od 22. svibnja 2017. o Europskome kvalifikacijskom okviru za cjeloživotno učenje i o stavljanju izvan snage Preporuke Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi Europskoga kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje(1),

–  uzimajući u obzir Priopćenje iz Bukurešta iz 2012.,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 17. siječnja 2018. za preporuku Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (COM(2018)0024),

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 22. svibnja 2018. za preporuku Vijeća o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma visokog obrazovanja i višeg sekundarnog obrazovanja te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu (COM(2018)0270),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji u vezi s promicanjem automatskog uzajamnog priznavanja diploma (O-000084/2018 – B8-0415/2018),

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za kulturu i obrazovanje,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da mobilnost u svrhu učenja potiče vještine, kompetencije i znanje uz istodobno promicanje europskih vrijednosti i aktivno sudjelovanje u društvu;

B.  budući da uzajamno priznavanje diploma te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu omogućuje državama članicama da intenziviraju i ubrzaju svoju suradnju u obrazovanju i osposobljavanju te za građane predstavlja jednu od opipljivih prednosti suradnje na razini EU-a;

C.  budući da je poboljšanje postupaka priznavanja diploma visokog obrazovanja i višeg sekundarnog obrazovanja te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu preduvjet za uspostavu Europskog obrazovnog prostora(2) do 2025.;

D.  budući da je već postignut znatan napredak na razini višeg obrazovanja, posebno s pomoću regionalnih sporazuma između nekih država članica koji mogu poslužiti kao nadahnuće za ostvarivanje automatskog priznavanja unutar europskog obrazovnog prostora;

E.  budući da postupci uzajamnog priznavanja kvalifikacija višeg sekundarnog obrazovanja te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu tijekom sekundarnog obrazovanja i dalje nisu dovoljno razvijeni;

F.  budući da je mobilnost u svrhu učenja u EU-u sve važnija kako u smislu stvarnog broja sudionika, tako i glede kapaciteta i mogućnosti učenja;

G.  budući da pravedno i transparentno priznavanje stranih kvalifikacija predstavlja tehnički cilj Bolonjskog procesa i temeljnu vrijednost kojom se podupire otvoren i uključiv Europski prostor visokog obrazovanja;

H.  budući da je pravo na obrazovanje temeljno ljudsko pravo koje treba biti zajamčeno svima;

1.  poziva države članice da preuzmu političku obvezu i uspostave mehanizme za automatsko uzajamno priznavanje kvalifikacija visokog obrazovanja i višeg sekundarnog obrazovanja, kao i ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu, u skladu s ciljevima Europskog obrazovnog prostora; poziva Komisiju da podupre postizanje tog cilja poticanjem uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse, na primjer redovitim izdavanjem „izjava o usporedivosti” diploma višeg sekundarnog obrazovanja i dosljednom primjenom tablice za ocjenjivanje Europskog sustava prikupljanja i prenošenja bodova (ECTS);

2.  traži od država članica da povećaju transnacionalnu suradnju i da se koriste novim tehnologijama kako bi se povećala učinkovitost, smanjili troškovi, poboljšala transparentnost i u tu svrhu izgradilo povjerenje, u cilju iskorištavanja mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja koje proizlaze iz unutarnjeg tržišta; naglašava i potrebu za suradnjom s Komisijom u cilju učinkovitog razvoja i uspostave europske studentske iskaznice radi olakšavanja uzajamnog priznavanja diploma te razdoblja školovanja u inozemstvu, uz istodobno smanjenje administrativnih opterećenja i troškova za studente i obrazovne ustanove;

3.  poziva države članice da započnu postupak suradnje u području općeg sekundarnog obrazovanja i osposobljavanja u cilju poticanja transparentnosti i izgradnje povjerenja između različitih sustava obrazovanja i osposobljavanja;

4.  ponovo poziva na važnost i potencijal izvora financiranja EU-a i posebno programa Erasmus + u vezi s promicanjem mobilnosti na svim razinama obrazovanja te uspostavom europskih sveučilišta i zajedničkih magistarskih studija;

5.  podsjeća na to da je u tu svrhu važno jamčiti uključivost programa mobilnosti EU-a, posebno osiguravanjem sudjelovanja osoba s invaliditetom i onih u nepovoljnom socioekonomskom položaju;

6.  poziva države članice da olakšaju integraciju novopridošlih studenata, izbjeglica i migranata u obrazovno okruženje tako što će osigurati da početno priznavanje njihovih diploma ili ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu u državi članici EU-a ne povlači za sobom prekomjerno administrativno opterećenje,

7.  poziva države članice da uspostave mehanizme koji će olakšavati automatsko uzajamno priznavanje diploma te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu do 2025., u skladu s ciljevima Europskog obrazovnog prostora i temeljeći se na postojećim okvirima, uključujući okvir EU-a za ključne kompetencije; u tom smislu naglašava i važnost uzajamnih poveznica i komplementarnosti između Europskog obrazovnog prostora i Europskog prostora visokog obrazovanja;

8.  prepoznaje pozitivan primjer europske mature za suradnju među državama članicama u pogledu priznavanja kvalifikacija višeg sekundarnog obrazovanja; preporučuje, međutim, da države članice uklone sve neopravdane prepreke brzom i transparentnom priznavanju ocjena europskih škola za pristup visokom obrazovanju;

9.  preporučuje državama članicama da osiguraju, u cilju postizanja automatskog uzajamnog priznavanja diploma i pravednog pristupa ustanovama visokog obrazovanja, da svi europski studenti imaju pravo na više sekundarno obrazovanje pod istim uvjetima kao i državljani dotične države članice, odnosno da, bez obzira na njihovu jezičnu razinu, imaju pravo biti smješteni u razred svoje dobne skupine, na razini koja odgovara razredu u njihovoj matičnoj zemlji;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL C 189, 15.6.2017., str. 15.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&qid=1540305227395&from=EN

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti