Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2838(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0492/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0492/2018

Viták :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0437

Elfogadott szövegek
PDF 131kWORD 45k
2018. október 25., Csütörtök - Strasbourg
Az oklevelek kölcsönös automatikus elismerésének előmozdítása
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Az Európai Parlament 2018. október 25-i állásfoglalása a diplomák kölcsönös automatikus elismerésének előmozdításáról (2018/2838(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 26., 53. és 165. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tanácsnak a felsőoktatási diplomák és a középfokú iskolai végzettséget tanúsító oklevelek kölcsönös elismerésével kapcsolatos tagállami együttműködés ösztönzéséről szóló 2017. december 14-i következtetéseire,

–  tekintettel a Tanácsnak az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszeréről, valamint az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról szóló 2008. április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 22-i ajánlására(1),

–  tekintettel a 2012. évi bukaresti közleményre,

–  tekintettel az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2018. január 17-i bizottsági javaslatra (COM(2018)0024),

–  tekintettel a felsőfokú és a felső középfokú oklevelek, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményei automatikus kölcsönös elismerésének ösztönzéséről szóló tanácsi ajánlásra vonatkozó, 2018. május 22-i bizottsági javaslatra (COM(2018)0270),

–  tekintettel a Bizottsághoz intézett, a diplomák kölcsönös automatikus elismerésének előmozdításáról szóló kérdésre (O-000084/2018 – B8-0415/2018),

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság által benyújtott állásfoglalási indítványra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a tanulási mobilitás elősegíti bizonyos készségek, kompetenciák és ismeretek megszerzését, egyben előmozdítja az európai értékeket és a társadalomban való aktív részvételt;

B.  mivel az oklevelek kölcsönös elismerése és a külföldi tanulmányi időszakok eredményei lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy megerősítsék és felgyorsítsák az oktatás és képzés terén folytatott együttműködést, a polgárok számára pedig jól szemléltetik az uniós együttműködés egyik kézzelfogható előnyét;

C.  mivel a felsőfokú és a felső középfokú oklevelek, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek elismerésére irányuló eljárások javítása az európai oktatási térség(2) 2025-ig történő létrehozásának előfeltétele;

D.  mivel a felsőoktatás szintjén már jelentős előrelépések történtek, különösen egyes tagállamok közötti regionális megállapodások révén, amelyek ösztönzőleg hatnak az európai oktatási térségen belüli automatikus elismerés megvalósítására;

E.  mivel a felső középfokú képesítések és a középfokú tanulmányok során külföldön teljesített tanulmányi időszakok kölcsönös elismerésére irányuló eljárások továbbra sem megfelelően kidolgozottak;

F.  mivel a tanulási célú mobilitás jelentősége egyre nő mind a diákok száma, mind pedig a kapacitás és tanulási lehetőségek tekintetében;

G.  mivel a külföldi képesítések igazságos és átlátható elismerése egyszerre a bolognai folyamat szakmai célkitűzése, egyben pedig egy nyitott, befogadó európai felsőoktatási térség alapját képező alapvető érték;

H.  mivel az oktatáshoz való jog alapvető emberi jog, amelyet mindenki számára garantálni kell;

1.  felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek politikai kötelezettségvállalást, és hozzanak létre a felsőoktatás és a felső középfokú oktatás, valamint a külföldi tanulmányi időszakok automatikus kölcsönös elismerésére irányuló mechanizmusokat, az európai oktatási térség célkitűzéseivel összhangban; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa e célkitűzés megvalósítását a kölcsönös tanulás és a bevált gyakorlatok megosztásának ösztönzése révén, például a felső középfokú végzettséget igazoló „összehasonlíthatósági nyilatkozatok” rendszeres közzététele és az európai kreditátviteli rendszer osztályozó táblázatának következetes használata révén;

2.  kéri a tagállamokat, hogy erősítsék meg a nemzetek közötti együttműködést és használják fel az új technológiákat a hatékonyság növelése, a költségek csökkentése, az átláthatóság javítása és az ezzel kapcsolatos bizalom növelése érdekében azzal a céllal, hogy ki lehessen aknázni a belső piacból fakadó oktatási és foglalkoztatási lehetőségeket; hangsúlyozza továbbá, hogy az oklevelek és a külföldi tanulmányi időszakok kölcsönös elismerése érdekében a Bizottsággal együttműködve ki kell dolgozni és be kell vezetni az európai diákigazolványt, egyben csökkenteni kell a hallgatókra és oktatási intézményekre nehezedő adminisztratív terheket és költségeket;

3.  felhívja a tagállamokat, hogy kezdjék meg az általános középfokú oktatásra és képzésre vonatkozó együttműködési folyamatot, amelynek célja az átláthatóság előmozdítása és a különböző oktatási és képzési rendszerek közötti bizalom kiépítése;

4.  felhívja a figyelmet arra, hogy az uniós finanszírozási források, valamint az Erasmus+ program fontos szerepet játszanak és komoly lehetőségeket kínálnak különösen az oktatás valamennyi szintjén megvalósuló mobilitás ösztönzésében, illetve európai egyetemek létrehozásában és közös mesterképzések kialakításában;

5.  emlékeztet arra, hogy garantálni kell az uniós mobilitási programok inkluzivitását, különösen a fogyatékossággal élő személyek és a hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezők részvételének biztosítása révén;

6.  felhívja a tagállamokat, hogy segítsék elő az újonnan érkezett diákok, menekültek és migránsok beilleszkedését az oktatási környezetbe azáltal, hogy biztosítják, hogy a külföldön szerzett okleveleik vagy tanulmányi eredményeik adott uniós tagállam általi kezdeti elismerése ne járjon túlzott adminisztratív terhekkel;

7.  felhívja a tagállamokat, hogy 2025-ig vezessenek be olyan mechanizmusokat, amelyek megkönnyítik a diplomák és a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek automatikus kölcsönös elismerését, az európai oktatási térség célkitűzéseivel összhangban és a meglévő keretekre építve, beleértve a kulcskompetenciák uniós keretrendszerét is; e tekintetben kiemeli az európai oktatási térség és az európai felsőoktatási térség közötti kölcsönös kapcsolatok és a két térség egymást kiegészítő jellegének fontosságát;

8.  elismeri, hogy az európai érettségi jó példa a felső középfokú végzettség elismerésére irányuló, tagállamok közötti együttműködésre; ugyanakkor azt ajánlja, hogy a tagállamok számolják fel a felsőoktatáshoz való hozzáféréshez szükséges európai iskolai osztályzatok gyors és átlátható elismerése előtt álló indokolatlan akadályokat;

9.  ajánlja, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy az oklevelek automatikus kölcsönös elismerése és a felsőoktatási intézményekhez való igazságos hozzáférés érdekében valamennyi európai hallgató ugyanolyan feltételek mellett vehessen részt a felső középfokú oktatásban, mint az adott tagállam állampolgárai, azáltal, hogy joguk van a saját korosztályuknak és a származási országukban látogatott osztálynak megfelelő szintű osztályba járni, nyelvtudási szintjüktől függetlenül;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL C 189., 2017.6.15., 15. o.
(2) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf

Utolsó frissítés: 2019. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat