Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2230(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0357/2018

Texte depuse :

A8-0357/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/11/2018 - 4.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0440

Texte adoptate
PDF 129kWORD 49k
Marţi, 13 noiembrie 2018 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei
P8_TA(2018)0440A8-0357/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 13 noiembrie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0357/2018),

1.  salută această decizie, ca semn al solidarității Uniunii față de cetățenii și regiunile Uniunii afectate de catastrofe naturale;

2.  subliniază necesitatea urgentă de a acorda asistență financiară prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („Fondul”) regiunilor afectate de catastrofe naturale în Uniune în 2017;

3.  sprijină statele membre care utilizează fondurile structurale și de investiții europene pentru reconstrucția regiunilor afectate; invită Comisia să susțină și să aprobe rapid realocarea financiară a acordurilor de parteneriat solicitată de către statele membre în acest scop;

4.  invită statele membre să utilizeze contribuția financiară din partea Fondului în mod transparent, garantând o distribuție echitabilă către toate regiunile afectate;

5.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2018/1859.)

Ultima actualizare: 6 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate