Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0376(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0391/2017

Předložené texty :

A8-0391/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Vysvětlení hlasování
PV 13/11/2018 - 4.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Přijaté texty
PDF 133kWORD 54k
Úterý, 13. listopadu 2018 - Štrasburk
Energetická účinnost ***I
P8_TA(2018)0442A8-0391/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropská parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému Parlamentu a Radě (COM(2016)0761),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0498/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

–  s ohledem na protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. dubna 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. července 2017(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0391/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 246, 28.7.2017, s. 42.
(2) Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 119.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 17. ledna 2018 (Přijaté texty, P8_TA(2018)0010).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
P8_TC1-COD(2016)0376

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/2002.).

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí