Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0375(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0402/2017

Předložené texty :

A8-0402/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Vysvětlení hlasování
PV 13/11/2018 - 4.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

Přijaté texty
PDF 142kWORD 53k
Úterý, 13. listopadu 2018 - Štrasburk
Správa energetické unie ***I
P8_TA(2018)0443A8-0402/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0759),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, jakož i čl. 192 odst. 1 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0497/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. dubna 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. července 2017(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0402/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 246, 28.7.2017, s. 34.
(2) Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 111.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 17. ledna 2018 (Přijaté texty, P8_TA(2018)0011).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013
P8_TC1-COD(2016)0375

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1999.)

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí