Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0222(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0315/2018

Внесени текстове :

A8-0315/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0450

Приети текстове
PDF 115kWORD 48k
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург
Правила за държавните помощи: нови категории държавна помощ *
P8_TA(2018)0450A8-0315/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0398),

—  като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0316/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0315/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност