Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0222(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0315/2018

Ingediende teksten :

A8-0315/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/11/2018 - 14.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0450

Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 48k
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg
Staatssteunregels: nieuwe soorten staatssteun *
P8_TA(2018)0450A8-0315/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0398),

–  gezien artikel 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0316/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0315/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid