Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0222(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0315/2018

Predkladané texty :

A8-0315/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0450

Prijaté texty
PDF 121kWORD 42k
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Pravidlá štátnej pomoci: nové kategórie štátnej pomoci *
P8_TA(2018)0450A8-0315/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0398),

–  so zreteľom na článok 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0316/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0315/2018),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia