Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0222(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0315/2018

Ingivna texter :

A8-0315/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0450

Antagna texter
PDF 112kWORD 41k
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg
Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd *
P8_TA(2018)0450A8-0315/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2018 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0398),

–  med beaktande av artikel 109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0316/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0315/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy