Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0063(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0057/2018

Predkladané texty :

A8-0057/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0452

Prijaté texty
PDF 135kWORD 54k
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg
Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu ***I
P8_TA(2018)0452A8-0057/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0142),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 103 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0119/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0057/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu
P8_TC1-COD(2017)0063

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/1.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

Komisia berie na vedomie znenie článku 11 o dočasných opatreniach, na ktorom sa dohodli Európsky parlament a Rada.

Dočasné opatrenia môžu byť pre orgány na ochranu hospodárskej súťaže kľúčovým nástrojom, ktorým sa zabezpečí, aby počas prebiehajúceho vyšetrovania nebola hospodárska súťaž narušená.

S cieľom umožniť orgánom na ochranu hospodárskej súťaže efektívnejšie reagovať na vývoj na rýchlo sa meniacich trhoch sa Komisia zaväzuje zanalyzovať, či v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž existujú prostriedky na zjednodušenie prijímania dočasných opatrení, a to do dvoch rokov od dátumu transpozície tejto smernice. Výsledky analýzy sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia