Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0143(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0354/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0354/2018

Rasprave :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Glasovanja :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Objašnjenja glasovanja
PV 18/04/2019 - 10.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Usvojeni tekstovi
PDF 238kWORD 77k
Srijeda, 14. studenog 2018. - Strasbourg
Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I
P8_TA(2018)0455A8-0354/2018

Amandmani koje je donio Europski parlament 14. studenoga 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)   Uvođenje teških vozila s nultim emisijama trebalo bi doprinijeti rješavanju ozbiljnih problema gradske mobilnosti. Proizvođači bi takva vozila trebali promicati jer su ključna za smanjenje emisija CO2 iz cestovnog prometa, no to je također bitno za učinkovito smanjenje onečišćivača zraka i prekomjernih razina buke u gradovima i gradskim područjima.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Nakon strategije za mobilnost s niskom razinom emisija Komisija je u svibnju19 i studenome 2017.20 donijela dva paketa za mobilnost. U tim se paketima utvrđuje pozitivni program za ostvarivanje strategije za mobilnost s niskom razinom emisija te osiguravanje neometanog prelaska na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve.
(2)  Nakon strategije za mobilnost s niskom razinom emisija Komisija je u svibnju19 i studenome 2017.20 donijela dva paketa za mobilnost. U tim se paketima utvrđuje pozitivni program za ostvarivanje strategije za mobilnost s niskom razinom emisija te osiguravanje neometanog prelaska na konkurentnu i povezanu mobilnost s nultim emisijama za sve.
__________________
__________________
19 Europa u pokretu: Program za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve, COM(2017)0283 final
19 Europa u pokretu: Program za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve, COM(2017)0283 final
20 Ostvarivanje mobilnosti s niskom razinom emisija – Europska unija koja štiti naš planet, osnažuje svoje potrošače te brani svoju industriju i radnike, COM(2017)0675 final
20 Ostvarivanje mobilnosti s niskom razinom emisija – Europska unija koja štiti naš planet, osnažuje svoje potrošače te brani svoju industriju i radnike, COM(2017)0675 final
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Ova Uredba dio je trećeg paketa „Europa u pokretu” kojim se ostvaruje nova strategija industrijske politike iz rujna 2017.21 i koji je osmišljen kao završna faza postupka koji će Uniji omogućiti da iskorištava sve prednosti modernizacije i dekarbonizacije sustava mobilnosti. Paketom se nastoji povećati sigurnost i pristupačnost europske mobilnosti, konkurentnost europske industrije i sigurnost europskih radnih mjesta te postići čišći sustav mobilnosti koji je prilagođeniji nužnosti suzbijanja klimatskih promjena. To zahtijeva potpunu predanost Unije, država članica i dionika, a osobito jačanje napora za smanjenje emisija CO2 i onečišćenja zraka.
(3)  Ova Uredba dio je trećeg paketa „Europa u pokretu” kojim se ostvaruje nova strategija industrijske politike iz rujna 2017.21 i koji je osmišljen kao završna faza postupka koji će Uniji omogućiti da iskorištava sve prednosti modernizacije i dekarbonizacije sustava mobilnosti. Paketom se nastoji povećati sigurnost i pristupačnost europske mobilnosti, konkurentnost europske industrije i sigurnost europskih radnih mjesta te postići sektor koji bilježi stalan pad emisija prema njihovu nestanku do sredine stoljeća i koji je potpuno usklađen s Pariškim sporazumom. Da bi se pronašla ravnoteža između jačanja napora za smanjenje emisija CO2 i onečišćenja zraka, poticanja inovacija u automobilskoj industriji te povećanja konkurentnosti Unije, potrebna je potpuna predanost Unije, država članica i dionika.
__________________
__________________
21 Ulaganje u pametnu, inovativnu i održivu industriju – preispitivanje strategije za industrijsku politiku EU-a – COM(2017)0479
21 Ulaganje u pametnu, inovativnu i održivu industriju – preispitivanje strategije za industrijsku politiku EU-a – COM(2017)0479
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Ovom se Uredbom, zajedno s emisijskim normama CO2 za osobne automobile i laka gospodarska vozila22, utvrđuje jasan put za smanjenje emisija CO2 u sektoru cestovnog prometa i doprinosi obvezujućem cilju da se do 2030. smanji razina domaćih emisija stakleničkih plinova u cjelokupnom gospodarstvu za najmanje 40 % u odnosu na 1990., podržanom u zaključcima sastanka Europskog vijeća održanog 23. i 24. listopada 2014. te odobrenom kao planiranom nacionalno utvrđenom doprinosu Unije u okviru Pariškog sporazuma na sastanku Vijeća za okoliš 6. ožujka 2015.
(4)  Ovom se Uredbom, zajedno s Uredbom (EU)…/…22 Europskog parlamenta i Vijeća, utvrđuje jasan put za smanjenje emisija CO2 u sektoru cestovnog prometa i doprinosi obvezujućem cilju da se do 2030. smanji razina domaćih emisija stakleničkih plinova u cjelokupnom gospodarstvu za najmanje 55 % u odnosu na 1990., koje moraju biti u skladu s Pariškim sporazumom.
__________________
__________________
22 Uredba (EU) br. …/… Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007, (SL L, …,…, str. ).
22 Uredba (EU) br. …/… Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007, (SL L, …,…, str. ).
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Razine smanjenja emisija CO2 za vozne parkove novih teških vozila cijele Unije stoga bi trebalo utvrditi za 2025. i za 2030., uzimajući u obzir vrijeme potrebno za obnavljanje voznog parka i potrebu da sektor cestovnog prometa doprinese klimatskim i energetskim ciljevima Unije za 2030. i razdoblje nakon toga. Takav postupni pristup također jasno i rano signalizira industriji da ne odgađa uvođenje energetski učinkovitih tehnologija i vozila s nultim i niskim emisijama na tržište.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  U zaključcima Europskog vijeća iz listopada 2014. podržano je smanjenje emisija stakleničkih plinova za 30 % do 2030. u odnosu na 2005. za sektore koji nisu u sustavu Unije za trgovanje emisijama. Cestovni promet znatno doprinosi emisijama u tim sektorima, a emisije iz cestovnog prometa i dalje su znatno iznad razina iz 1990. Budu li se emisije iz cestovnog prometa još povećale, poništit će se smanjenja koja su drugi sektori ostvarili u suzbijanju klimatskih promjena.
(5)  U zaključcima Europskog vijeća iz listopada 2014. podržano je smanjenje emisija stakleničkih plinova za 30 % do 2030. u odnosu na 2005. za sektore koji nisu u sustavu Unije za trgovanje emisijama. Cestovni promet bio je odgovoran za 25 % emisija stakleničkih plinova u Uniji u 2016., a emisije iz cestovnog prometa povećale su se treću godinu zaredom te su i dalje znatno iznad razina iz 1990. Budu li se emisije iz cestovnog prometa još povećale, poništit će se smanjenja koja su drugi sektori ostvarili u suzbijanju klimatskih promjena.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)   S obzirom na to da se povećanje udjela emisija iz teških vozila procjenjuje na oko 9 % te na činjenicu da trenutno ne postoje zahtjevi za smanjenje emisija CO2 iz teških vozila, za tu su kategoriju vozila potrebne posebne mjere.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Primjereno je dopuniti postojeće emisijske norme CO2 za nove osobne automobile i laka gospodarska vozila utvrđivanjem emisijskih normi CO2 za nova teška vozila kako bi se u potpunosti ostvario potencijal za energetsku učinkovitost i osigurao doprinos sektora cestovnog prometa u cjelini dogovorenom smanjenju emisija stakleničkih plinova. Te norme potaknut će tehnološke inovacije za uštedu goriva te doprinijeti jačanju tehnološkog vodstva proizvođača i dobavljača iz Unije.
(9)  Primjereno je dopuniti postojeće emisijske norme CO2 za nove osobne automobile i laka gospodarska vozila utvrđivanjem emisijskih normi CO2 za nova teška vozila kako bi se u potpunosti ostvario potencijal za energetsku učinkovitost i osigurao doprinos sektora cestovnog prometa u cjelini dogovorenom smanjenju emisija stakleničkih plinova. Te norme potaknut će tehnološke inovacije za uštedu goriva, doprinijeti jačanju tehnološkog vodstva proizvođača i dobavljača iz Unije te dugoročno osigurati radna mjesta za visokokvalificirane radnike.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Uzimajući u obzir da su klimatske promjene prekogranični problem te potrebu za očuvanjem visoko funkcionalnog zajedničkog tržišta i za usluge cestovnog prijevoza i za teška vozila, primjereno je odrediti emisijske norme CO2 za teška vozila na razini Unije. Norme bi trebale biti takve da se njima ne dovodi u pitanje pravo u području tržišnog natjecanja.
(10)  Uzimajući u obzir da su klimatske promjene prekogranični problem te potrebu za očuvanjem visoko funkcionalnog zajedničkog tržišta i za usluge cestovnog prijevoza i za teška vozila te za izbjegavanjem rascjepkanosti tržišta, primjereno je odrediti emisijske norme CO2 za teška vozila na razini Unije. Norme bi trebale biti takve da se njima ne dovodi u pitanje pravo u području tržišnog natjecanja.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Društveno prihvatljiv i pravedan prelazak na mobilnost s nultom stopom emisija do sredine stoljeća zahtijeva promjene u cijelom vrijednosnom lancu automobilske industrije, uzmu li se u obzir građani i regije u svim državama članicama na koje bi nepromijenjeno stanje moglo negativno utjecati. Važno je uzeti u obzir društveni učinak tog prelaska i biti proaktivan u rješavanju posljedica koje bi imao u pogledu radnih mjesta. Stoga je iznimno važno da trenutačne mjere budu popraćene i ciljanim programima na razini Unije te na nacionalnim i regionalnim razinama za prekvalifikaciju radnika, usavršavanje vještina radnika i njihovu preraspodjelu, kao i inicijativama za obrazovanje i traženje posla u pogođenim zajednicama i regijama u bliskom dijalogu sa socijalnim partnerima i nadležnim tijelima vlasti.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.b (nova)
(12b)   Infrastrukturu za punjenje i opskrbu potrebno je brzo uvesti kako bi se osiguralo povjerenje potrošača u vozila s nultim i niskim emisijama, a različiti instrumenti potpore na razini Unije i na razini država članica trebaju učinkovito surađivati i mobilizirati znatna javna i privatna ulaganja.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.c (nova)
(12c)   U strategiji za mobilnost s niskim razinama emisija ističe se da je važno osigurati da električna energija koju proizvode električna vozila dolazi iz održivih izvora energije te da je na razini Unije potrebno što prije pokrenuti dugoročnu inicijativu o baterijama sljedeće generacije. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, bit će potrebno povećati financijska sredstva za tehnološka istraživanja u vezi s proizvodnjom, upravljanjem i odlaganjem baterija za električna vozila kako bi takva vozila bila ekološki što održivija;
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.d (nova)
(12d)   Većinu prijevoznika Unije u teretnom prometu čine mala i srednja poduzeća, čiji je pristup financiranju ograničen. Stoga buduća rješenja moraju biti troškovno učinkovita i uravnotežena. Od ključne je važnosti da postoji snažna struktura poticaja kako bi se podržalo uvođenje većeg broja vozila s učinkovitom potrošnjom goriva te da se osiguraju mehanizmi Unije za financiranje.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  S obzirom na inovacije i kako bi se u obzir uzela primjena novih tehnologija koje povećavaju učinkovitost potrošnje goriva kod teških vozila, simulacijski alat VECTO, kao i Uredba (EU) 2017/2400, kontinuirano će se i pravovremeno ažurirati.
(13)  S obzirom na inovacije i kako bi se u obzir uzela primjena novih tehnologija koje povećavaju učinkovitost potrošnje goriva kod teških vozila, kao i kretanja stvarne zastupljenosti vrijednosti emisija CO2 utvrđenih Uredbom (EU) 2017/2400, simulacijski alat VECTO, kao i Uredba (EU) 2017/2400, kontinuirano će se i pravovremeno ažurirati te će u tu svrhu biti dodijeljen i odgovarajući proračun. Uzimajući u obzir ulogu koju te nove tehnologije mogu imati na potencijal prometnog sektora u pogledu smanjenja emisija CO2, napredak simulacijskog alata VECTO trebalo bi u potpunosti uzeti u obzir pri preispitivanju 2022. godine.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Podaci o emisijama CO2 utvrđeni u skladu s Uredbom (EU) 2017/2400 trebali bi se pratiti u skladu s Uredbom (EU) br. …/2018 Europskog parlamenta i Vijeća25. Ti podaci trebali bi biti osnova za određivanje ciljanih vrijednosti smanjenja za četiri skupine teških vozila Unije s najvećom razinom emisija, kao i za određivanje prosječnih specifičnih emisija proizvođača tijekom određene kalendarske godine.
(14)  Podaci o emisijama CO2 utvrđeni u skladu s Uredbom (EU) 2017/2400 trebali bi se pratiti u skladu s Uredbom (EU) 2018/95625 Europskog parlamenta i Vijeća. Ti podaci trebali bi biti osnova za određivanje ciljanih vrijednosti smanjenja za četiri skupine teških vozila Unije s najvećom razinom emisija, kao i za određivanje prosječnih specifičnih emisija proizvođača tijekom određene kalendarske godine.
(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)
__________________
__________________
25 Uredba (EU) br. …/2018 Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila te izvješćivanju o tim parametrima, SL L .,…,…
25 Uredba (EU) 2018/956 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila te izvješćivanju o tim parametrima (SL L 173, 9.7.2018., str. 1.).
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Ciljana vrijednost smanjenja za 2025. trebala bi se odrediti kao relativno smanjenje na temelju prosječnih emisija CO2 tih teških vozila u 2019., u skladu sa stupnjem primjene dostupnih i troškovno učinkovitih tehnologija za konvencionalna vozila. Cilj za 2030. trebalo bi smatrati ambicioznim, a konačni bi cilj trebalo utvrditi nakon revizije u 2022. jer postoje brojne nesigurnosti oko primjene naprednih tehnologija koje zasad nisu lako dostupne.
(15)  Ciljana vrijednost smanjenja za 2025. trebala bi se odrediti kao relativno smanjenje na temelju prosječnih emisija CO2 tih teških vozila u 2019., u skladu sa stupnjem primjene dostupnih i troškovno učinkovitih tehnologija za konvencionalna vozila. Također je potrebno utvrditi cilj smanjenja za 2030., nakon revizije u 2022., kojim se ne bi trebale umanjiti ambicije ove Uredbe, uzimajući u obzir da postoje brojne nesigurnosti oko primjene naprednih tehnologija koje zasad nisu lako dostupne.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Ukapljeni prirodni plin (UPP) dostupna je alternativa dizelu za teška vozila. Upotrebom dostupnih i budućih inovativnijih tehnologija temeljenih na UPP-u doprinijet će se kratkoročnom i srednjoročnom postizanju ciljanih vrijednosti emisija CO2 zato što se pri njihovoj upotrebi ispušta niža razina emisija CO2 u usporedbi s dizelskim vozilima. Potencijal za smanjenje emisija CO2 iz vozila na UPP posve je prenesen u alat VECTO. Usto, dostupne tehnologije za UPP osiguravaju nisku razinu emisija onečišćujućih tvari kao što su NOx i čestična tvar. Dovoljna minimalna infrastruktura za punjenje već postoji i nastavlja se uvoditi u okviru nacionalnih politika za infrastrukturu za alternativna goriva.
(16)  Učinkovita, tehnološki neutralna i dovoljna infrastruktura za punjenje i opskrbu trebala bi se, u skladu s ambicioznim namjerama ove Uredbe, nastaviti uvoditi u okviru nacionalnih politika za infrastrukturu za alternativna goriva.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17a)  Komisija bi u pogledu namjenskih vozila i vozila kategorije M2 i M3 trebala što prije utvrditi tehničke kriterije za definiranje namjene vozila i za definiranje autobusa obuhvaćenih ovom Uredbom.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.b (nova)
(17b)  Kako bi se zajamčila točnost i koristi ove Uredbe, trebalo bi razviti validacijski mehanizam za osnovnu vrijednost iz 2019.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20a)   Kako bi se omogućila fleksibilnost mehanizma za poticanje razvoja teških vozila s nultim emisijama, povezani proizvođači trebali bi imati mogućnost udruživanja na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi. Sporazum o udruživanju ne bi trebao biti dulji od pet godina, ali bi ga se trebalo moći produljiti. Komisija bi trebala imati ovlasti za uspostavu detaljnih pravila i uvjeta za udruživanje povezanih proizvođača na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi u skladu s pravom Unije o tržišnom natjecanju.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Za razliku od automobila i kombija, teška vozila s nultim i niskim emisijama još nisu dostupna na tržištu, osim autobusa. Stoga bi trebalo uvesti namjenski mehanizam u obliku posebnih olakšica kako bi se olakšao neometan prelazak na mobilnost s nultim emisijama. Tako će se potaknuti razvoj teških vozila s nultim i niskim emisijama i njihovo uvođenje na tržište Unije te dopuniti instrumenti na strani potrošnje kao što je Direktiva o čistim vozilima 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća26.
(21)  Kako bi se osigurao neometan prelazak na mobilnost s nultim emisijama i potaknuo razvoj teških vozila s nultim i niskim emisijama i njihovo uvođenje na tržište Unije te dopunili instrumenti na strani potrošnje kao što je Direktiva o čistim vozilima 2009/33/EZ26 Europskog parlamenta i Vijeća, potrebno je utvrditi referentnu vrijednost za udio vozila s nultim i niskim emisijama u voznom parku proizvođača za 2025. i 2030.
_________________
_________________
26 Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu kako je izmijenjena Direktivom …/…/EU COM(2017)0653 (SL L 120, 15.5.2009., str. 5.).
26 Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu kako je izmijenjena Direktivom …/…/EU COM(2017)0653 (SL L 120, 15.5.2009., str. 5.).
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.a (nova)
(21a)  Potrebno je utvrditi minimalni udio vozila s nultim i niskim emisijama kako bi se pružateljima infrastrukture za punjenje i proizvođačima zajamčila sigurnost u pogledu ulaganja radi promicanja brzog uvođenja vozila s nultim i niskim emisijama na tržište Unije, istodobno osiguravajući određenu fleksibilnost proizvođačima u pogledu odlučivanja o rokovima njihovih ulaganja. Potrebno je uvesti mehanizam za poticanje proizvođača da vozila s nultim i niskim emisijama što prije stave na tržište Unije.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Za potrebe izračuna prosječnih specifičnih emisija proizvođača sva bi se teška vozila s nultim i niskim emisijama trebala uračunati više puta. Razine potpora trebale bi se razlikovati ovisno o stvarnim emisijama CO2 vozila. Kako se ne bi narušilo ostvarivanje ciljeva zaštite okoliša, dobivene bi se uštede trebale ograničiti.
(22)  Za potrebe izračuna ciljanih specifičnih emisija CO2 proizvođača, u obzir bi trebalo uzeti njegove rezultate te ih usporediti s referentnim vrijednostima nultih i niskih emisija vozila za 2025. i 2030. godinu. Kako bi se potaknuo razvoj i uvođenje takvih vozila i istodobno izbjeglo narušavanje ostvarivanja ciljeva u pogledu zaštite okoliša te učinkovitosti konvencionalnih motora s unutarnjim izgaranjem, trebalo bi ograničiti s tim povezane prilagodbe.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Mehanizmima za poticanje uvođenja teških vozila s nultim emisijama trebalo bi obuhvatiti i manje kamione i autobuse koji ne podliježu ciljanim vrijednostima emisija CO2 navedenima u ovoj Uredbi. Ta vozila imaju i znatne prednosti u pogledu smanjenja zagađenja zraka u gradovima. Međutim, trebalo bi napomenuti da su autobusi s nultim emisijama već na tržištu i potiče ih se mjerama na strani potražnje kao što su postupci javne nabave. Kako bi poticaji za različite vrsta vozila bili uravnoteženi, uštede nastale upotrebom manjih kamiona i autobusa s nultim emisijama također bi trebalo ograničiti.
(24)  Mehanizmima za poticanje uvođenja teških vozila s nultim emisijama trebalo bi obuhvatiti i manje kamione i druge kategorije teških vozila koja još ne podliježu ciljanim vrijednostima emisija CO2 navedenima u ovoj Uredbi. Ta vozila imaju i znatne prednosti u pogledu smanjenja zagađenja zraka u gradovima.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.
(29)  Komisija bi trebala nametnuti novčane kazne u obliku doplate za prekomjerne emisije ako se utvrde prekomjerne emisije proizvođača, uzimajući u obzir emisijske bonuse i dugove. Doplata bi trebala biti veća od prosječnih marginalnih troškova tehnologija potrebnih za ispunjavanje ciljeva kako bi se proizvođačima dao dovoljan poticaj za poduzimanje mjera za smanjivanje specifičnih emisija CO2 iz teških vozila. Iznose doplata trebalo bi smatrati prihodom općeg proračuna Unije. Metodologiju prikupljanja doplata trebalo bi utvrditi provedbenim aktom, uzimajući u obzir metodologiju donesenu u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009.
(29)  Komisija bi trebala nametnuti novčane kazne u obliku doplate za prekomjerne emisije ako se utvrde prekomjerne emisije proizvođača, uzimajući u obzir emisijske bonuse i dugove. Važno je da doplata uvijek bude veća od prosječnih marginalnih troškova tehnologija potrebnih za ispunjavanje ciljeva kako bi se proizvođačima dao dovoljan poticaj za poduzimanje mjera za smanjivanje specifičnih emisija CO2 iz teških vozila. Iznose doplata za prekomjerne emisije trebalo bi smatrati prihodom općeg proračuna Unije. Te iznose potrebno je upotrebljavati kako bi se u uskoj suradnji sa socijalnim partnerima i nadležnim tijelima pružila potpora za pravedan prelazak automobilskog sektora na mobilnost s nultim emisijama te kako bi se pružila potpora za inovativna rješenja kojima se potiče brzo uvođenje teških vozila s nultim i niskim emisijama. Metodologiju prikupljanja doplata trebalo bi utvrditi provedbenim aktom, uzimajući u obzir metodologiju donesenu u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/20091.a Europskog parlamenta i Vijeća.
_____________
1.a Uredba (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (SL L 140, 5.6.2009., str. 1.).
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Potrebno je uvesti pouzdan mehanizam za postizanje sukladnosti koji bi jamčio ostvarivanje ciljanih vrijednosti u okviru ove Uredbe. Obveze proizvođača da dostavljaju točne podatke u skladu s Uredbom (EU) br. .../2018 [Praćenje teških vozila i izvješćivanje o njima] i administrativne kazne koje se mogu izreći u slučaju neispunjavanja tih obveza doprinose pouzdanosti podataka za potrebe postizanja sukladnosti s ciljnim vrijednostima u skladu s tom Uredbom.
(30)  Obveze proizvođača da dostavljaju točne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/956 [Praćenje teških vozila i izvješćivanje o njima] i administrativne kazne koje se mogu izreći u slučaju neispunjavanja tih obveza doprinose pouzdanosti podataka za potrebe postizanja sukladnosti s ciljnim vrijednostima u skladu s tom Uredbom. U interesu je potrošača i šire javnosti znati koji proizvođači poštuju nove emisijske norme, a koji ih ne poštuju.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)  Za smanjenje emisija CO2 u skladu s tom Uredbom od presudne je važnosti da su emisije CO2 teških vozila u uporabi sukladne vrijednostima utvrđenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009 i njezinim provedbenim mjerama. Stoga bi Komisija pri izračunu prosječnih specifičnih emisija proizvođača trebala moći uzeti u obzir sve sustavne nesukladnosti koje homologacijska tijela otkriju u pogledu emisija CO2 teških vozila u uporabi.
(31)  Za smanjenje emisija CO2 u skladu s tom Uredbom od presudne je važnosti da su emisije CO2 teških vozila u uporabi i na cesti sukladne vrijednostima utvrđenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009 i njezinim provedbenim mjerama. Stoga bi Komisija pri izračunu prosječnih specifičnih emisija proizvođača trebala moći uzeti u obzir sve sustavne nesukladnosti koje homologacijska tijela otkriju u pogledu emisija CO2 teških vozila u uporabi i na cesti. Treba uvesti i ispitivanja vozila u uporabi i na cesti koja provode neovisne treće strane.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.
(33)  Djelotvornost ciljanih vrijednosti utvrđenih u ovoj Uredbi u smanjivanju emisija CO2 uvelike ovisi reprezentativnosti metodologije za određivanje emisija CO2. U skladu s mišljenjem Mehanizma za znanstveno savjetovanje (SAM)27 o lakim vozilima u slučaju teških vozila također je primjereno uspostaviti mehanizam za procjenu reprezentativnosti za stvarne uvjete vrijednosti emisija CO2 i potrošnje energije utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/2400. Komisija bi trebala imati ovlasti da osigura javnu dostupnost tih podataka i, prema potrebi, izradi postupke za utvrđivanje i prikupljanje podataka potrebnih za te procjene.
(33)  Djelotvornost ciljanih vrijednosti utvrđenih u ovoj Uredbi u smanjivanju emisija CO2 uvelike ovisi reprezentativnosti metodologije za određivanje emisija CO2. U skladu s mišljenjem Mehanizma za znanstveno savjetovanje (SAM)27 o lakim vozilima u slučaju teških vozila također je primjereno uspostaviti mehanizam za procjenu reprezentativnosti za stvarne uvjete vrijednosti emisija CO2 i potrošnje energije utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/2400. Komisija bi trebala imati ovlasti da osigura javnu dostupnost tih podataka i, prema potrebi, izradi postupke za utvrđivanje i prikupljanje podataka potrebnih za te procjene. Ako se utvrdi znatna razlika između stvarnih vrijednosti emisija i onih utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/2400, Komisija treba imati ovlast da sukladno tome prilagodi prosječne specifične emisije CO2 proizvođača te, po potrebi, referentne emisije CO2 za 2019. korištene za potrebe usklađenosti s ovom Uredbom.
__________________
__________________
27 Skupina znanstvenih savjetnika na visokoj razini, Znanstveno mišljenje 1/2016 „Premošćivanje jaza između stvarnih emisija CO2 iz lakih vozila i laboratorijskih ispitivanja”.
27 Skupina znanstvenih savjetnika na visokoj razini, Znanstveno mišljenje 1/2016 „Premošćivanje jaza između stvarnih emisija CO2 iz lakih vozila i laboratorijskih ispitivanja”.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 34.a (nova)
(34a)  U svome izvješću za 2022., Komisija bi trebala dodatno ocijeniti mogućnost razvoja metodologije za procjenu emisija CO2 tijekom životnog ciklusa teških vozila. Na temelju te ocjene Komisija bi prema potrebi trebala predložiti da se utvrde obveze izvješćivanja o proizvođačima i preciziraju potrebna pravila i postupci za to izvješćivanje.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.
(36)  Provedbene ovlasti koje se odnose na članak 8. stavak 3., članak 9. stavak 3., članak 11. stavak 3. i članak 12. stavak 2. trebale bi se izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28.
(36)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu utvrđivanja načina prikupljanja premija za prekomjerne emisije, donošenja detaljnih pravila o postupcima za izvješćivanje o utvrđenim odstupanjima u pogledu emisija CO2 iz teških vozila koja su u uporabi, objave podataka, donošenja detaljnih pravila o postupcima za izvješćivanje o podacima dobivenima mjeračima potrošnje goriva te utvrđivanja metodologije za određivanje jednog ili više reprezentativnih vozila podskupine vozila. Te bi provedbene ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/201128 Europskog parlamenta i Vijeća.
__________________
__________________
28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.
(37)  Radi dopune ili izmjene elemenata odredaba ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi prilagodbe referentnih emisija CO2 u skladu s člankom 12. stavkom 2. i izmjena priloga I. i II. u pogledu određenih tehničkih parametara, uključujući pondere namjenskih profila, korisnog tereta i godišnje kilometraže te faktore prilagodbe korisnog tereta. Osobito je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva29 od 13. travnja 2016. Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi sve dokumente primiti istodobno kad i stručnjaci iz država članica, a njihovi bi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije o pripremi delegiranih akata.
(37)  Radi dopune i izmjene elemenata odredaba ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi utvrđivanja tehničkih kriterija za definiranje namjene vozila i za definiranje gradskih autobusa, utvrđivanja detaljnih pravila i uvjeta kojima bi se povezanim proizvođačima omogućilo udruživanje, uspostave godišnjeg plana ispitivanja reprezentativnog uzorka komponenti, jedinica i sustava, prilagodbe referentnih emisija CO2, uvođenja testa usklađenosti na cesti za vozila koja su u uporabi i izmjene priloga I. i II. u pogledu određenih tehničkih parametara, uključujući pondere namjenskih profila, korisnog tereta i godišnje kilometraže te faktore prilagodbe korisnog tereta. Osobito je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva29 od 13. travnja 2016. Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi sve dokumente primiti istodobno kad i stručnjaci iz država članica, a njihovi bi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije o pripremi delegiranih akata.
__________________
__________________
29 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
29 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio
Kako bi se pridonijelo ostvarenju cilja Unije o smanjenju njezinih emisija stakleničkih plinova za 30 % do 2030. u odnosu na razinu iz 2005. u sektorima obuhvaćenima člankom 2. Uredbe (EU) br. 2018/... [Uredba o raspodjeli tereta], u svrhu ostvarenja ciljeva Pariškog sporazuma i kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ovom se Uredbom utvrđuju emisijske norme CO2 za nova teška vozila na temelju kojih se specifične emisije CO2 voznog parka novih teških vozila Unije moraju smanjiti u odnosu na referentne emisije CO2 kako slijedi:
Kako bi se pridonijelo ostvarenju cilja Unije o smanjenju njezinih emisija stakleničkih plinova za 30 % do 2030. u odnosu na razinu iz 2005. u sektorima obuhvaćenima člankom 2. Uredbe (EU) br. 2018/824, u svrhu ostvarenja ciljeva Pariškog sporazuma i kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ovom se Uredbom utvrđuju emisijske norme CO2 za nova teška vozila na temelju kojih se specifične emisije CO2 voznog parka novih teških vozila Unije moraju smanjiti u odnosu na referentne emisije CO2 kako slijedi:
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka a
(a)  od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2029. za 15 %;
(a)  od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2029. za 20 %;
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b
(b)  od 1. siječnja 2030. nadalje za najmanje 30 %, podložno preispitivanju u skladu s člankom 13.
(b)  od 1. siječnja 2030. nadalje za najmanje 35 %, podložno preispitivanju u skladu s člankom 13.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 1. stavak 2.a (novi)
Kako bi se zajamčio neometan prelazak na mobilnost s nultim emisijama i osigurali poticaji za razvoj i uvođenje infrastrukture za teška vozila s nultim i niskim emisijama na tržište Unije, ovom Uredbom utvrđuju se referentne vrijednosti za udio vozila s nultim i niskim emisijama u svim voznim parkovima proizvođača za 2025. i 2030. u skladu s člankom 5.
Specifične emisije CO2 prilagođavaju se na temelju uspješnosti koja se određuje u odnosu na referentne vrijednosti, u skladu s točkom 4. Priloga I.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
Ova se Uredba primjenjuje na nova vozila kategorija N2 i N3 koja odgovaraju sljedećim karakteristikama:
Ova se Uredba primjenjuje kao prvi korak na nova vozila kategorija N2 i N3 koja odgovaraju sljedećim karakteristikama:
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.
Također se, za potrebe članka 5. i točke 2.3. Priloga I., primjenjuje na vozila kategorija M2 i M3 te vozila kategorije N koja nisu obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) br. 510/2011 i ne odgovaraju karakteristikama u točkama od (a) do (d).
Također se, za potrebe članka 1. stavka 2.a, članka  5. i točke 4. Priloga I., primjenjuje na vozila kategorije N koja nisu obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) br. 510/20111.a Europskog parlamenta i Vijeća i ne odgovaraju karakteristikama u točkama od (a) do (d). Nadalje, za potrebe članka 1. stavka 2.b primjenjuje se na vozila kategorija M2 i M3 koja ispunjavaju tehničke kriterije iz stavka 2.a ovog članka.
_________________
1.a Uredba (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (SL L 145, 31.5.2011., str. 1.).
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 2. stavak 2.a (novi)
2a.  Komisija najkasnije do 1. srpnja 2019. donosi delegirane akte u skladu s člankom 15. radi nadopune ove Uredbe utvrđivanjem tehničkih kriterija za definiranje namjene vozila i za definiranje autobusa obuhvaćenih Uredbom.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka h
(h)  „namjensko vozilo” znači teško vozilo koje nije namijenjeno za prijevoz robe i za koje su se emisije CO2 i potrošnja goriva utvrđivali, u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009 i njezinim provedbenim mjerama, samo za one namjenske profile koji nisu definirani u točki 2.1. Priloga I. ovoj Uredbi;
(h)  „namjensko vozilo” znači teško vozilo koje nije namijenjeno za prijevoz robe, čija je namjenska svrha definirana na temelju tehničkih kriterija utvrđenih u skladu s člankom 2. stavkom 2.a, i za koje su se emisije CO2 i potrošnja goriva utvrđivali, u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009 i njezinim provedbenim mjerama, samo za one namjenske profile koji nisu definirani u točki 2.1. Priloga I. ovoj Uredbi;
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka k
(k)  „teško vozilo s niskim emisijama” znači teško vozilo koje nije teško vozilo s nultim emisijama, sa specifičnim emisijama CO2 ispod 350 g CO2/km kako je utvrđeno u skladu s točkom 2.1. Priloga I.;
(k)  „teško vozilo s niskim emisijama” znači teško vozilo koje nije teško vozilo s nultim emisijama, sa specifičnim emisijama CO2, kako je utvrđeno u skladu s točkom 2.1. Priloga I., koje su za 50 % niže od referentnih emisija CO2 za svaku podskupinu kako je utvrđeno u skladu s točkom 3. Priloga I.;
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b
(b)  faktor nultih i niskih emisija utvrđen u skladu s člankom 5.
Briše se.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.
Komisija od 2020. i za svaku sljedeću kalendarsku godinu pomoću provedbenih akata iz članka 10. stavka 1. za svakog proizvođača utvrđuje faktor nultih i niskih emisija iz članka 4. točke (b) za prethodnu kalendarsku godinu.
Od 1. siječnja 2025., specifični udio teških vozila s nultim i niskim emisijama u voznom parku proizvođača u kalendarskoj godini vrednuje se u odnosu na sljedeće:
od 2025.: najmanje 5 %;
od 2030.: 20 %, podložno preispitivanju u skladu s člankom 13.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.
Za faktor nultih i niskih emisija uzima se u obzir broj teških vozila s nultim i niskim emisijama i njihove emisije CO2 u voznom parku proizvođača u kalendarskoj godini, uključujući vozila s nultim emisijama iz kategorija navedenih u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, kao i namjenska vozila s nultim i niskim emisijama.
Briše se.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – podstavak 3.
Faktor nultih i niskih emisija izračunava se u skladu s točkom 2.3. Priloga I.
Briše se.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.
Za potrebe stavka 1. broj teških vozila s nultim i niskim emisijama računa se na sljedeći način:
Za potrebe ispunjavanja ciljeva iz stavka 1., ova se Uredba također primjenjuje na vozila kategorije N koja nisu obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) br. 510/2011 i ne odgovaraju karakteristikama u točkama od (a) do (d) članka 2. stavka 1. ove Uredbe.
(a)  teško vozilo s nultim emisijama računa se kao dva vozila;
(b)  teško vozilo s niskim emisijama računa se kao najviše dva vozila ovisno o njegovim specifičnim emisijama CO2 i graničnoj vrijednosti emisija od 350 g CO2/km.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3.
3.  Faktor nultih i niskih emisija smanjuje prosječne specifične emisije proizvođača za najviše 3 %. Doprinos teških vozila s nultim emisijama iz kategorija iz članka 2. stavka 1. drugog podstavka tom faktoru smanjuje prosječne specifične emisije proizvođača za najviše 1,5 %.
Briše se.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.
2.  Trend smanjenja emisija CO2 iz stavka 1. točke (a) utvrđuje se za svakog proizvođača u skladu s točkom 5.1. Priloga I., na temelju linearnog trenda između referentnih emisija CO2 iz članka 1. drugog podstavka i ciljane vrijednosti za 2025. navedene u točki (a) tog članka, te između ciljane vrijednosti za 2025. i ciljane vrijednosti za 2030. navedene u točki (b) tog članka.
2.  Trend smanjenja emisija CO2 iz stavka 1. točke (a) utvrđuje se za svakog proizvođača u skladu s točkom 5.1. Priloga I., na temelju linearnog trenda između referentnih emisija CO2 iz članka 1. stavka 1. podstavka 2. i ciljane vrijednosti za 2025. navedene u točki (a) tog članka, te između ciljane vrijednosti za 2025. i ciljane vrijednosti za 2030. navedene u točki (b) tog članka.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 7.a (novi)
Članak 7.a
Udruživanje
1.  Povezani proizvođači mogu se udružiti s ciljem ispunjavanja svojih obveza iz članka 5.
2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15. kako bi ovu Uredbu dopunila i njome utvrdila detaljna pravila i uvjete kojima se povezanim proizvođačima dopušta udruživanje na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi.
Amandmani 74 i 75
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.  Ako se utvrde prekomjerne emisije proizvođača u skladu sa stavkom 2. za određenu kalendarsku godinu od 2025. nadalje, Komisija zaračunava doplatu za prekomjerne emisije izračunatu u skladu sa sljedećom formulom:
1.  Ako se utvrde prekomjerne emisije proizvođača u skladu sa stavkom 2. za određenu kalendarsku godinu od 2025. nadalje, Komisija proizvođaču ili voditelju udruženja, ovisno o slučaju, zaračunava doplatu za prekomjerne emisije izračunatu u skladu sa sljedećom formulom
za razdoblje od 2025. do 2029.
(doplata za prekomjerne emisije) = (prekomjerne emisije x 6 800 EUR/gCO2/tkm
(doplata za prekomjerne emisije) = (prekomjerne emisije x 5 000 EUR/gCO2/tkm)
od 2030. nadalje.
(doplata za prekomjerne emisije) = (prekomjerne emisije x 6 800 EUR/gCO2/tkm)
Komisija osigurava da razina doplate za prekomjerne emisije uvijek premašuje prosječan marginalni trošak tehnologija potrebnih za ispunjavanje ciljeva iz članka 1. stavka 1.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.  Iznosi doplate za prekomjerne emisije smatraju se prihodom općeg proračuna Unije.
4.  Iznosi doplate za prekomjerne emisije smatraju se prihodom općeg proračuna Unije. Ti se iznosi koriste za nadopunjavanje mjera Unije i nacionalnih mjera kojima se u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima i nadležnim tijelima promiče razvoj osposobljavanja i preraspodjela radnika u automobilskom sektoru u svim pogođenim državama članicama, posebno u regijama i zajednicama koje su najviše pogođene prelaskom, kako bi se pridonijelo pravednom prelasku na mobilnost s nultom razinom emisija.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.  Komisija uzima u obzir ta odstupanja za potrebe izračuna prosječnih specifičnih emisija proizvođača.
2.  Komisija uzima u obzir ta odstupanja za potrebe izračuna prosječnih specifičnih emisija proizvođača i prilagodbe, prema potrebi, referentnih emisija CO2 za 2019. izračunatih u skladu s točkom 3. Priloga I.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.a (novi)
3a.  Kako bi osigurala točnost podataka koje proizvođači vozila prijavljuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/956 i Uredbom (EU) br. 2017/2400, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 15. u cilju dopune ove Uredbe kako bi se od 2019. uspostavio plan ispitivanja za reprezentativni uzorak sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava od svakog proizvođača, navedenih u članku 12. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2017/2400 za vozila obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe. Rezultati ispitivanja uspoređuju se s podacima koje proizvođači unose u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/2400 te se, u slučaju da se utvrde sustavne nepravilnosti, njihove prosječne specifične emisije izračunate u skladu s točkom 2.7 Priloga I. i, prema potrebi, referentne emisije CO2 za 2019. izračunate u skladu s točkom 3. Priloga I. prilagođavaju.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b
(b)  od 2020., faktor nultih i niskih emisija iz članka 5.;
(b)  od 2020., specifični udio teških vozila s nultim i niskim emisijama u prethodnoj kalendarskoj godini za svakog proizvođača iz članka 5. stavka 1.;
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 11.
Članak 11.
Članak 11.
Stvarne vrijednosti emisije CO2 i potrošnje energije
Stvarne vrijednosti emisije CO2 i potrošnje energije
1.  Komisija prati i procjenjuje koliko su vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva utvrđene u skladu s Uredbom (EU) 2017/2400 reprezentativne za stvarne uvjete. Dužna je osigurati da je javnost obaviještena o promjenama te reprezentativnosti tijekom vremena.
1.  Komisija prati i procjenjuje koliko su vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva utvrđene u skladu s Uredbom (EU) 2017/2400 reprezentativne za stvarne uvjete.
2.  Komisija u tu svrhu osigurava da proizvođači ili nacionalna tijela, ovisno o slučaju, stavljaju na raspolaganje pouzdane anonimne podatke o stvarnim vrijednostima emisije CO2 i potrošnje energije teških vozila.
2.  Komisija u tu svrhu osigurava da proizvođači ili nacionalna tijela, ovisno o slučaju, stavljaju na raspolaganje pouzdane podatke o stvarnim vrijednostima emisije CO2 i potrošnje energije teških vozila, među ostalim i trećim stranama za provedbu neovisnih ispitivanja, na temelju podataka standardiziranih mjerača potrošnje goriva.
2 a.  Komisija najkasnije do 31. prosinca 2019. donosi delegirane akte u skladu s člankom 15. za dopunu ove Uredbe uvođenjem ispitivanja sukladnosti u uporabi na cesti kako bi se osiguralo da emisije CO2 i potrošnja goriva na cesti teških vozila ne premašuju podatke o praćenju dostavljene u skladu s Uredbom (EU) 2017/2400 i Uredbom (EU) 2018/956 za više od 10%. Komisija uzima u obzir sva odstupanja koja premašuju taj prag za potrebe izračuna prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača i prilagodbe, po potrebi, referentnih emisija CO2 za 2019.
2b.   Komisija osigurava da se javnost obavješćuje o promjenama stvarne reprezentativnosti tijekom vremena iz stavka 1.
3.  Komisija može provedbenim aktima donositi mjere iz stavaka 1. i 2. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 2.
3.  Komisija provedbenim aktima donosi detaljna pravila o postupcima za izvješćivanje o podacima mjerača potrošnje goriva iz stavaka 1. i 2. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 2.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
1.  Kako bi se osiguralo da se u tehničkim parametrima za izračun prosječnih specifičnih emisija proizvođača u skladu s člankom 4. i izračun ciljanih vrijednosti prosječnih specifičnih emisija u skladu s člankom 6. uzimaju u obzir tehnički napredak i razvoj logistike prijevoza tereta, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 15. radi izmjene sljedećih odredbi utvrđenih u prilozima I. i II.
1.  Kako bi se osiguralo da se u tehničkim parametrima za izračun prosječnih specifičnih emisija proizvođača u skladu s člankom 4. i izračun ciljanih vrijednosti prosječnih specifičnih emisija u skladu s člankom 6. uzimaju u obzir tehnički napredak i razvoj logistike prijevoza tereta, Komisija neprestano i pravodobno ažurira simulacijski alat VECTO te je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 15. radi izmjene sljedećih odredbi utvrđenih u prilozima I. i II.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
Komisija do 31. prosinca 2022. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitosti ove Uredbe, ciljanoj vrijednosti smanjenja CO2 koja se mora utvrditi za 2030. u skladu s člankom 1. i primjeni ciljanih vrijednosti smanjenja CO2 na druge vrste teških vozila, uključujući prikolice. To izvješće sadržava i procjenu učinkovitosti načina provedbe u pogledu, osobito, vozila s nultim i niskim emisijama, a posebno autobusa, uzimajući u obzir ciljane vrijednosti utvrđene u Direktivi 2009/33/EZ30, sustav bonusa i dugova za CO2 i primjerenost produljivanja primjene tih načina u 2030. i nakon te godine, prema potrebi popraćenu prijedlogom za izmjenu ove Uredbe.
Komisija do 31. prosinca 2022. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitosti ove Uredbe, ciljanoj vrijednosti smanjenja CO2 koja se po potrebi mora prilagoditi za 2030. u skladu s člankom 1., referentnim vrijednostima za udio vozila s nultim i niskim emisijama koje se po potrebi moraju prilagoditi za 2030. u skladu s člankom 5. i primjeni ciljanih vrijednosti smanjenja CO2 na druge vrste teških vozila, uključujući prikolice i namjenska vozila kao što su kamioni za odvoz smeća. To izvješće sadržava i procjenu učinkovitosti načina provedbe u pogledu, osobito, uvođenja vozila s nultim i niskim emisijama, a posebno autobusa, uzimajući u obzir ciljane vrijednosti utvrđene u Direktivi 2009/33/EZ30, sustav bonusa i dugova za CO2 i primjerenost produljivanja primjene tih načina u 2030. i nakon te godine, uzimajući u obzir uvođenje potrebne infrastrukture za punjenje i točenje goriva, mogućnost uvođenja normi za emisije CO2 iz motora, prije svega za namjenska vozila, različite skupove vozila izvan standardnih dimenzija primjenjivih na nacionalni prijevoz, kao što su modularni koncepti, uzimajući u obzir koliko su vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva utvrđene u skladu s Uredbom (EU) 2017/2400 reprezentativne za stvarne uvjete, kao i procjenu ažuriranja simulacijskog alata VECTO. Izvješću se prema potrebi prilaže prijedlog za izmjenu ove Uredbe.
_______________
________________
30 Direktiva o čistim vozilima 2009/33/EZ kako je izmijenjena Direktivom / /EU
30 Direktiva o čistim vozilima 2009/33/EZ kako je izmijenjena Direktivom / /EU
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.a (novi)
Komisija izrađuje posebnu metodologiju najkasnije do 31. prosinca 2020. kako bi se u izračunu prosječnih emisija voznog parka, kada se za pogon koriste stlačeni i ukapljeni prirodni plin, u obzir uzeo učinak uporabe naprednih i obnovljivih plinovitih goriva namijenjenih uporabi u prometu, koja su u skladu s kriterijima o održivosti utvrđenima u Direktivi o energiji iz obnovljivih izvora II. Toj se metodologiji prema potrebi prilaže prijedlog za izmjenu ove Uredbe.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.b (novi)
Komisija će dodatno ocijeniti mogućnost razvoja metodologije za procjenu emisija CO2 tijekom životnog ciklusa svih teških vozila koja su stavljena na tržište Unije. Na temelju te ocjene Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću kako bi se utvrdile obveze izvješćivanja o emisijama tijekom životnog ciklusa za proizvođače i precizirala potrebna pravila i postupci za to izvješćivanje.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.
1.  Komisiji pomaže Odbor XXX uspostavljen Uredbom (EU) br. .../2018 [Upravljanje]. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
1.  Komisiji pomaže Odbor za klimatske promjene, osnovan člankom 26. Uredbe (EU) br. 525/20131.a Europskog parlamenta i Vijeća. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
_________________
1.a Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. stavka 2. i članka 12. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2.a, članka 7.a, članka 9. stavka 3.a, članka 10. stavka 2., članka 11. stavka 2.a i članka 12. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 2. i članka 12. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2.a, članka 7.a, članka 9. stavka 3.a, članka 10. stavka 2.,članka 11. stavka 2.a i članka 12. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 6.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 2. i članka 12. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 2.a, članka 7.a, članka 9. stavka 3.a, članka 10. stavka 2.,članka 11. stavka 2.a i članka 12. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.
Uredba (EZ) br. 595/2009
Članak 5. – stavak 4. – točka l
„(1) postupak provjere, na temelju primjerenih i reprezentativnih uzoraka, jesu li vozila koja su registrirana i stavljena u uporabu usklađena s vrijednostima emisija CO2 i potrošnje goriva utvrđenih u skladu s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama;”
„(1) postupak provjere, na temelju primjerenih i reprezentativnih uzoraka, jesu li vozila koja su registrirana i stavljena u uporabu usklađena s vrijednostima emisija CO2 i potrošnje goriva utvrđenih u skladu s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama; taj postupak provode i ovlaštene i nezavisne treće strane u skladu s člankom 13. stavkom 10. Uredbe (EU) 2018/8581.a Europskog parlamenta i Vijeća.”
_______________
1.a Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.).
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 16.a (novi)
Članak 16.a
Izmjena Direktive Vijeća 96/53/EZ
U Prilogu I. Direktivi 96/53/EZ1.a dodaju se sljedeće točke nakon točke 2.2.4.2.:
„2.2.5. Najveća dopuštena masa skupova vozila s pogonom na alternativna goriva, kako je utvrđena u članku 5. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) .../2018 [Prijedlog uredbe COM(2018)0284] uvećana je za dodatnu masu potrebnu za tehnologiju za alternativna goriva i ne prelazi 1 tonu.
2.2.6.  Najveća dopuštena masa skupova vozila s nultim emisijama uvećana je za dodatnu masu potrebnu za tehnologije s nultim emisijama, koja ovisi o dometu nultih emisija vozila i ne prelazi 2 tone. Komisija najkasnije do 1. srpnja 2019. donosi formulu za izračun potrebne mase.”
____________________________
1.a Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.).
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 2. – podtočka 2.3.
2.3.  Izračun faktora nultih i niskih emisija iz članka 5.
Briše se.
Za svakog proizvođača i kalendarsku godinu faktor nultih i niskih emisija (ZLEV) naveden u članku 5. izračunava se na sljedeći način:
ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) s minimalnom vrijednošću od 0,97
pri čemu:
je V broj novih teških vozila proizvođača osim svih namjenskih vozila u skladu s člankom 4. točkom (a),
je Vconv broj novih teških vozila proizvođača osim svih namjenskih vozila u skladu s člankom 4. točkom (a) i teških vozila s nultim i niskim emisijama,
je Vzlev zbroj vrijednosti Vin i Vout,
pri čemu:
nevažeće
je zbroj za sva nova teška vozila s nultim i niskim emisijama s karakteristikama utvrđenima u članku 2. stavku 1. točkama od (a) do (d),
nevažeće
su CO2v specifične emisije CO2 u g/km teškog vozila s nultim i niskim emisijama v utvrđene u skladu s točkom 2.1.,
je Vout ukupni broj teških vozila s nultim emisijama u kategorijama navedenima u članku 2. stavku 1. drugom podstavku pomnožen s 2 i s maksimalnom vrijednošću od 1,5 % vrijednosti Vconv.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 2. – podtočka 2.7. – formula
CO2 = ZLEV × sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
CO2 = ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
pri čemu:
pri čemu:
je ∑ sg zbroj za sve podskupine
je ∑ sg zbroj za sve podskupine
je ZLEV kako je utvrđen u točki 2.3.
je share,sg kako je utvrđen u točki 2.4.
je share,sg kako je utvrđen u točki 2.4.
je MPWsg kako je utvrđen u točki 2.6.
je MPWsg kako je utvrđen u točki 2.6.
je avgCO2sg kako je utvrđen u točki 2.2.
je avgCO2sg kako je utvrđen u točki 2.2.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 4. – stavak 1. – formula – redak 1.
T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
T = ZLEV_referentni_faktor *sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 4. – stavak 1. – formula – redak 4.
rf je ciljana vrijednost smanjenja CO2 (u %) iz članka 1. točaka (a) i (b) za određenu kalendarsku godinu;
rf je ciljana vrijednost smanjenja CO2 (u %) iz članka 1. prvog podstavka točaka (a) i (b) za određenu kalendarsku godinu;
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 4. – stavak 1.a (novi)
Za razdoblje od 2025. do 2029., referentni faktor ZLEV iznosi (1+y-x), osim ako je taj zbroj veći od 1,03 ili manji od 0,97, u kojem će slučaju referentni faktor ZLEV biti određen kao 1,03 ili 0,97, ovisno o slučaju.
Pri čemu:
je x 5 %;
je y udio vozila s nultim i niskim emisijama u proizvođačevu voznom parku novoregistriranih teških vozila izračunan kao zbroj ukupnog broja vozila s nultim emisijama kategorije N koja ne ulaze u područje primjene Uredbe (EU) br. 510/2011 i koja ne ispunjavaju značajke iz članka 2. stavka 1. točaka (a) do (d) i ukupnog broja vozila s nultim i niskim emisijama koja ispunjavaju značajke iz članka 2. stavka 1. točaka (a) do (d), pri čemu se svako od njih broji kao ZLEV_specifično u skladu s formulom u nastavku, podijeljeno s ukupnim brojem vozila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini;
ZLEV_specifično= 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), pri čemu:
su CO2v specifične emisije CO2 u g/km teškog vozila s nultim i niskim emisijama v utvrđene u skladu s točkom 2.1.,
je rCO2sg kako je utvrđen u odjeljku 3.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 4. – stavak 1.b (novi)
Za 2030. referentni_faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj veći od 1,05, u kojem će slučaju referentni_faktor ZLEV biti određen kao 1,05;
ako je taj zbroj između 1,0 i 0,98, referentni_faktor ZLEV određuje se kao 1,0;
ako je taj zbroj manji od 0,95, referentni_faktor ZLEV određuje se kao 0,95,
Pri čemu:
je x 20 %, podložno preispitivanju u skladu s člankom 13.;
je y udio vozila s nultim i niskim emisijama u proizvođačevu voznom parku novoregistriranih teških vozila izračunan kao zbroj ukupnog broja vozila s nultim emisijama kategorije N koja ne ulaze u područje primjene Uredbe (EU) br. 510/2011 i koja ne ispunjavaju značajke iz članka 2. stavka 1. točaka (a) do (d) i ukupnog broja vozila s nultim i niskim emisijama koja ispunjavaju značajke iz članka 2. stavka 1. točaka (a) do (d), pri čemu se svako od njih broji kao ZLEV_specifično u skladu s formulom u nastavku, podijeljeno s ukupnim brojem vozila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini;
ZLEV_specifično= 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), pri čemu:
su CO2v specifične emisije CO2 u g/km teškog vozila s nultim i niskim emisijama v utvrđene u skladu s točkom 2.1.,
je rCO2sg kako je utvrđen u odjeljku 3.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0354/2018).

Posljednje ažuriranje: 11. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti