Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2282(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0320/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0320/2018

Rasprave :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Glasovanja :

PV 14/11/2018 - 14.9
CRE 14/11/2018 - 14.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0457

Usvojeni tekstovi
PDF 173kWORD 63k
Srijeda, 14. studenog 2018. - Strasbourg
Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
P8_TA(2018)0457A8-0320/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. studenoga 2018. o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije (2017/2282(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 8. te glavu V., osobito članke 21., 22., 36. i 37. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), kao i dio peti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, koji je u potpunosti stupio na snagu 1. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir svoju prethodnu rezoluciju od 18. prosinca 2014., koja sadržava nacrt odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane(1), rezoluciju od 21. siječnja 2016. o sporazumima o pridruživanju/područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom(2), svoju preporuku od 15. studenoga 2017. o Istočnom partnerstvu(3), svoju zakonodavnu rezoluciju od 14. ožujka 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Gruziji(4) i svoju rezoluciju od 14. lipnja 2018. o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije(5),

–  uzimajući u obzir godišnje nacionalne akcijske planove za provedbu Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Gruzije,

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument službi Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 9. studenoga 2017. o Izvješću o provedbi pridruživanja za Gruziju (SWD(2017)0371),

–  uzimajući u obzir zajedničke izjave sa sastanaka na vrhu Istočnog partnerstva, osobito onu posljednju od 24. studenoga 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir okvir za suradnju „20 ciljeva do 2020.” koji je uspostavljen tijekom sastanka na vrhu u Rigu 2015. i kojim se promiče snažnije gospodarstvo, snažnije upravljanje, snažnija povezanost i snažnije društvo,

–  uzimajući u obzir jedinstveni okvir za potporu EU-a Gruziji u razdoblju 2017. – 2020.,

–  uzimajući u obzir ishod četvrtog sastanka Vijeća za pridruživanje između Europske unije i Gruzije održanog 5. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir rezultate parlamentarnih skupština Euronesta, a posebno posljednje skupštine održane 25. – 27. lipnja 2018. na kojoj je doneseno sedam rezolucija i EU-u upućen poziv da pojača svoje posredovanje u zamrznutim sukobima,

–  uzimajući u obzir konačnu izjavu i preporuke sa šestog sastanka Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-a i Gruzije održanog 26. travnja 2018.,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu s trećeg sastanka Platforme civilnog društva EU-a i Gruzije održanog 22. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir prvo izvješće Komisije u okviru mehanizma suspenzije viza, objavljeno 20. prosinca 2017. (COM(2017)0815),

–  uzimajući u obzir konačno mišljenje Venecijanske komisije od 19. ožujka 2018. o ustavnoj reformi u Gruziji (CDL-AD(2018)005),

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument službi od 21. rujna 2015. naslovljen „Rodna ravnopravnost i jačanje položaja žena: preobrazba života djevojčica i žena vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 2016. – 2020.” (SWD(2015)0182),

–  uzimajući u obzir izvješće organizacije Transparency International od 2. srpnja 2015. naslovljeno „Stanje korupcije: Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldova i Ukrajina”,

–  uzimajući u obzir stručne studije pripremljene za Odbor za vanjske poslove, uključujući studiju naslovljenu „Promjena izbornih zakona u trima pridruženim zemljama Istočnog partnerstva, Ukrajini, Gruziji i Moldovi, i učinak te promjene na razvoj političke situacije u tim zemljama” objavljenu 26. listopada 2017.(6), studiju naslovljenu „Sporazumi o pridruživanju između EU-a i Moldove, Gruzije i Ukrajine” objavljenu 28. lipnja 2018.(7) i komparativnu studiju naslovljenu „Razvoj institucijskog okvira za provedbu sporazuma o pridruživanju u Gruziji, Moldovi i Ukrajini: komparativna perspektiva” objavljenu u rujnu 2018.(8),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) te Prilog III. Odluci Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade izvješća o vlastitoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0320/2018),

A.  budući da se odnosi EU-a i Gruzije stalno produbljuju novim velikim postignućima na temelju Sporazuma o pridruživanju EU-a i Gruzije, Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini i programa pridruživanja, među kojima su stupanje na snagu bezviznog režima i pristupanje Gruzije energetskoj zajednici;

B.  budući da puno poštovanje temeljnih vrijednosti, što se odnosi i na demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava i temeljne slobode, uključujući prava manjina, predstavlja kamen temeljac za daljnju europsku integraciju;

C.  budući da humanitarna situacija u okupiranim regijama Južne Osetije i Abhazije i izolacija tih regija i dalje predstavljaju jedan od ključnih izazova za Gruziju;

D.  budući da indeks percepcije korupcije za 2017. organizacije Transparency International pokazuje da se u području borbe protiv korupcije i dalje ostvaruju dobri rezultati;

E.  budući da su nova nacionalna strategija za borbu protiv organiziranog kriminala u razdoblju od 2017. do 2020. i povezani akcijski plan donesen 2017. usmjereni na suzbijanje „lopova u zakonu”, tranzita opojnih droga i kiberkriminala te na uvođenje analitičkih policijskih aktivnosti u zajednici;

F.  budući da je Istanbulska konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji stupila na snagu 1. rujna 2017. i da je uspostavljena međuagencijska Komisija za rodnu ravnopravnost i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;

G.  budući da indeks slobode medija Reportera bez granica za 2018. pokazuje blagi napredak, odnosno skok sa 64. mjesta 2017. na 61. mjesto 2018.;

1.  toplo pozdravlja postojanost na reformskom putu i napredak ostvaren u provedbi Sporazuma o pridruživanju i Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini kojim se Gruzija pozicionirala kao ključan strateški partner EU-a u regiji; poziva gruzijske vlasti da nastave osiguravati stabilnost, daljnje demokratske reforme te gospodarska i socijalna poboljšanja za Gruzijce koji su pogođeni siromaštvom, nezaposlenošću i visokom razinom ekonomske migracije, što su ključni čimbenici za dobivanje potpore na putu prema suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Gruzije unutar međunarodno priznatih granica i prema jačanju suradnje EU-a i Gruzije;

2.  sa zadovoljstvom primjećuje da Europski program za Gruziju i dalje ostvaruje konsenzus među strankama i potporu većine gruzijskih građana; ističe da, u skladu s člankom 49. UEU-a i u skladu s Rimskom deklaracijom od 25. ožujka 2017., svaka europska država može podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji pod uvjetom da poštuje kriterije iz Kopenhagena; podsjeća, u međuvremenu, na prijedlog politike „Istočnog partnerstva Plus” koju Parlament zagovara radi otvaranja dodatnih perspektiva; pozdravlja inicijativu vlade Gruzije da se pripremi plan djelovanja za EU integracije koji za cilj ima jačanje postojećih odnosa EU-a i Gruzije; pozdravlja aktivni angažman u aktivnostima multilateralnih platformi Istočnog partnerstva;

3.  pohvaljuje gruzijske vlasti na njihovim periodičnim informativnim kampanjama o koristima i gospodarskim mogućnostima koje proizlaze iz Sporazuma o pridruživanju te Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini i na pomoći koju su pružile u upravljanju potrebnim prilagodbama;

Uspostavljeni institucijski okvir za provedbu Sporazuma o pridruživanju

4.  napominje da će potpora EU-a Gruziji za razdoblje od 2017. do 2020. iznositi između 371 i 453 milijuna EUR, a prema načelu „više za više“ dostupna su i dodatna sredstva, u skladu sa Sporazumom o pridruživanju EU-a i Gruzije; potiče Komisiju da takvu pomoć pruža proporcionalno apsorpcijskom kapacitetu i reformskim naporima Gruzije; prima na znanje odluku Gruzije da smanji ukupan broj ministarstava s 14 na 11, radi funkcionalnog optimiranja i smanjenja troškova, i pozdravlja odluku Vlade Gruzije da time ušteđena sredstva dodijeli za obrazovanje;

5.  poziva na to da premijer i ministar vanjskih poslova budu snažnije uključeni u provedbu sporazuma o pridruživanju pružanjem političkog nadzora na visokoj razini, osobito u pogledu racionalizacije relevantnih državnih struktura, usklađivanja i sinkronizacije planova resornih ministarstava te pune i djelotvorne provedbe tih planova; pozdravlja činjenicu da je Ured ministra za europske integracije uključen u Ministarstvo vanjskih poslova; preporučuje, međutim, da u europske integracije budu uključena sva ministarstva;

6.  pozdravlja donošenje trogodišnje inačice planova za provedbu sporazuma o pridruživanju i detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini te poziva vlasti da pripreme reformsku strategiju koja bi bila komplementarna tim planovima, usmjerena na rezultate koji prelaze granice zakonodavstva i osposobljavanja osoblja i temeljena na stručnoj procjeni učinka, a kojom bi trebalo riješiti i pitanje međuinstitucijske suradnje između parlamenta, vlade i predsjedničke administracije; u tom smislu potiče gruzijski parlament da pojača provjere usklađenosti nacionalnih reformskih prijedloga sa sporazumom o pridruživanju;

7.  ističe da je nužno da Gruzija za provedbu programa pridruživanja zaduži visoko kvalificirano osoblje; poziva stoga gruzijske vlasti da zajamče da u svim ministarstvima strukturne jedinice koje se bave pitanjima europskih integracija imaju dovoljan broj kvalificiranih službenika; poziva ESVD i/ili Komisiju da pruže pomoć u izgradnji kapaciteta i osposobljavanju gruzijskih službenika koji se bave provedbom sporazuma o pridruživanju i detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini;

8.  pozdravlja osnivanje Međuparlamentarne skupštine Gruzije, Moldove i Ukrajine i potiče tu skupštinu da prati provedbu sporazuma o pridruživanju;

9.  poziva ESVD i/ili Komisiju da povećaju unutarnje kapacitete kako bi se pojačalo praćenje provedbe sporazuma o pridruživanju, posebno povećanjem broja osoblja s dubinskim poznavanjem gruzijskog administrativnog i pravnog sustava, kao i da naprave korak prema kvalitativnoj procjeni napretka, osobito uvođenjem postupaka kontrole, čime bi se omogućila ocjena stvarne razine usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a, u skladu sa zahtjevima iz sporazuma o pridruživanju;

10.  ističe ključnu ulogu civilnog društva, uključujući socijalnih partnera, kao subjekta koji nadzire reforme u provedbi sporazuma o pridruživanju i pozdravlja napore koje civilno društvo ulaže u praćenje provedbe toga sporazuma; poziva gruzijske vlasti da zajamče da se reforme u okviru sporazuma o pridruživanju i detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini provode uz sudjelovanje lokalnih vlasti i predstavnika organizacija civilnog društva te socijalnih partnera, radi postizanja „europskog” socijalnog modela, i poziva vlasti i EU da se njima i stanovništvu iz perifernih područja zajamči pristup informacijama o provedbi sporazuma o pridruživanju;

11.  ističe važnost proaktivne komunikacije s gruzijskim građanima o opipljivim koristima i ciljevima Istočnog partnerstva i nužnost borbe protiv dezinformacija putem informacija koje su utemeljene na činjenicama, visoke kvalitete i dostupne na svim jezicima partnerske zemlje; poziva Gruziju da uz potporu EU-a i njegovih država članica poboljša svoju komunikacijsku strategiju;

12.  pozdravlja činjenicu da je u Tbilisiju 4. rujna 2018. otvorena europska škola Istočnog partnerstva s programom međunarodne mature za polaznike iz svih zemalja Istočnog partnerstva; potiče gruzijske vlasti da pojačaju ulogu europskih studija u okviru redovnog školovanja i sveučilišnog kurikuluma;

13.  podržava preliminarne nalaze i zaključke o prvom krugu predsjedničkih izbora 2018. održanih u Gruziji koje je predstavila međunarodna misija za promatranje izbora u kojoj je među ostalim sudjelovalo izaslanstvo Europskog parlamenta; pozdravlja konkurentnu narav izbora i izostanak slučajeva nasilja; osuđuje rusku okupaciju Južne Osetije i Abhazije, kao i odluku de facto vladajućih tijela u Južnoj Osetiji da zatvore administrativnu graničnu liniju s Gruzijom, čime se sprječava mnoge gruzijske građane da glasuju; poziva vlasti i političke stranke da se prije drugog kruga pozabave važnim problemima, naročito zlouporabom državnih resursa i pretjerano visokim gornjim granicama za financiranje kampanja te oštrim verbalnim napadima viših dužnosnika upućenim neovisnim organizacijama civilnog društva;

Politički dijalog

14.  ponavlja činjenicu da se stajalište EU-a o ustavnoj reformi Gruzije podudara s općom pozitivnom ocjenom Venecijanske komisije; žali zbog odgode provedbe potpuno proporcionalnog izbornog sustava do 2024.; ponovno ističe svoju spremnost da bude promatrač na budućim izborima u Gruziji i pomaže gruzijskim vlastima u provedbi preporuka koje će se predstaviti i njihovom praćenju; ponovno ističe da na sastav Središnjeg izbornog povjerenstva ne bi smjeli utjecati politički interesi i da u predizbornom razdoblju ne bi smjelo biti zloporabe upravnih resursa; poziva gruzijske vlasti da provedu temeljitu istragu politički motiviranih nasilnih incidenata koji su se dogodili tijekom parlamentarnih izbora 2016. godine;

15.  podupire demokratsko jačanje gruzijskih političkih institucija te je posvećen pružanju pomoći u tom području; napominje da je Gruzija među rijetkim zemljama u kojima sve grane vlasti sudjeluju u Partnerstvu za otvoreno upravljanje; naglašava važnost provedbe ambicioznog plana reformi koji je usmjeren na političku neutralnost državnih institucija i njihovog osoblja; ističe ulogu oporbe u parlamentarnom sustavu i ističe da je hitno potrebno uvesti strože mehanizme kontrole izvršne vlasti, među ostalim i na način da se zastupnicima u parlamentu omogući da redovito postavljaju pitanja ministrima i premijeru, kako bi oni bili odgovorni za svoje odluke;

16.  pozdravlja početak provedbe bezviznog režima za građane Gruzije od 27. ožujka 2017.; prima na znanje usklađenost Gruzije s mjerilima za liberalizaciju viznog režima i potiče redovito praćenje kako bi se osigurala stalna usklađenost; napominje da uvođenje bezviznog režima donosi pozitivne rezultate za razvoj međuljudskih kontakata; pohvaljuje Gruziju na mjerama koje se poduzimaju za brzo rješavanje kršenja bezviznog režima i poziva države članice EU-a da priznaju Gruziju kao sigurnu zemlju porijekla; naglašava važnost jačanja suradnje između pravosudnih tijela i tijela kaznenog progona Gruzije i država članica EU-a;

17.  pozdravlja kontinuiranu provedbu Migracijske strategije i akcijskog plana Gruzije te jačanje rehabilitacije pograničnih područja s Turskom i Azerbajdžanom;

18.  podržava Gruziju u provođenju politike mirnog rješavanja sukoba, pomirbe i angažmana te njezino konstruktivno sudjelovanje u međunarodnim raspravama u Ženevi; pozdravlja napore Gruzije da nastavi dijalog s Rusijom; pohvaljuje inicijativu naslovljenu „Korak prema boljoj budućnosti” predstavljenu 4. travnja 2018. i usmjerenu na poboljšanje humanitarnih i socio-ekonomskih uvjeta ljudi koji borave u okupiranim regijama i na poticanje međuljudskih kontakata i izgradnje povjerenja među podijeljenim zajednicama;

19.  sa žaljenjem podsjeća na to da i nakon deset godina Ruska Federacija nastavlja s nezakonitom okupacijom gruzijskih teritorija i ponovno ističe svoju bezrezervnu podršku suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Gruzije; prima na znanje tužbu Gruzije protiv Rusije pred Europskim sudom za ljudska prava koja se odnosi na primjenu mjera prisile protiv osoba koje žive u Abhaziji i Južnoj Osetiji i činjenicu da je gruzijski parlament donio rezoluciju kojom se uspostavlja crna lista Othozorija-Tatunašvili, odnosno popis osoba osuđenih ili optuženih za ubojstva, otmice, mučenja i nehumano postupanje; naglašava da međunarodna zajednica mora zauzeti dosljedan, koordiniran, zajednički i čvrst stav protiv ruske politike okupacije i pripajanja;

20.  poziva gruzijske vlasti da ulože daljnje napore kako bi prevladale postojeće prepreke i da pokušaju proširiti prednosti koje nude sporazum o pridruživanju te detaljni i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini i na stanovništvo Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, poboljšanom komunikacijom o novim mogućnostima koje proizlaze iz tih sporazuma i razvijanjem ad hoc projekata za trgovinsku i gospodarsku suradnju na lokalnoj razini;

21.  pohvaljuje stalno sudjelovanje Gruzije u civilnim i vojnim operacijama upravljanja krizom u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP); naglašava da je potreban daljnji razvoj strateškog dijaloga na visokoj razini između EU-a i Gruzije o sigurnosnim pitanjima, posebno u području borbe protiv radikalizacije, nasilnog ekstremizma, propagande i hibridnih prijetnji;

Vladavina prava, dobro upravljanje i sloboda medija

22.  potvrđuje da Gruzija ostvaruje dobre rezultate u borbi protiv korupcije na niskoj i srednjoj razini, što je dovelo do dobrog regionalnog rangiranja u indeksima percepcije korupcije; ističe, međutim, da korupcija na visokoj razini, među elitom, i dalje predstavlja ozbiljan problem; pohvaljuje provedbu strategije za borbu protiv korupcije i njezina akcijskog plana; poziva Gruziju da se pobrine za to da Agencija za borbu protiv korupcije bude neovisna, slobodna od političkog utjecaja i odvojena od Službe državne sigurnosti; ponovno ističe važnost stvarne diobe vlasti i jasnog razgraničenja političkih i ekonomskih interesa i naglašava da borba protiv korupcije pretpostavlja neovisnost pravosuđa i jasne rezultate u pogledu istraga o slučajevima korupcije na visokoj razini; smatra da je Gruzija važan partner EU-a u raznim područjima suradnje, primjerice u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala;

23.  poziva gruzijske vlasti da uspostave punopravan, razvijen i učinkovit mehanizam, izvan nadležnosti državnog odvjetništva, za istraživanje i kazneni progon slučajeva zlouporabe koje su izvršili službenici tijela kaznenog progona, kako bi se riješilo pitanje kontinuiranog nedostatka odgovornosti u tom području; pozdravlja stoga osnivanje službe državnog inspektora za istragu kršenja ljudskih prava koja su počinili službenici tijela kaznenog progona;

24.  duboko je zabrinut zbog pritiska Turske na turske državljane u Gruziji, kao i na obrazovne ustanove, zbog njihove navodne povezanosti s Gülenovim pokretom; potiče gruzijske vlasti da pažljivo prate te slučajeve kako bi se zajamčilo da sudski postupci i poduzete mjere budu potpuno u skladu s europskim načelima i standardima; potiče EU da podrži i pomogne zemljama Istočnog partnerstva da odole pritisku koji se na njih vrši posljednjih nekoliko mjeseci, posebno od strane Turske;

25.  prima na znanje reformu pravosuđa koja je u tijeku i znakove koji upućuju na veću nepristranost i transparentnosti pravosuđa, ali podsjeća na to da je Venecijanska komisija izrazila zabrinutost zbog predloženih zakonodavnih izmjena kojima se ne jamči politička neutralnost Vijeća državnih odvjetnika Gruzije; poziva na to da se poduzmu sve potrebne mjere za jačanje pravosudnog sustava, među ostalim jačanjem administrativnih kapaciteta, i da se zajamči puna neovisnost pravosuđa i Ureda državnog odvjetnika te poziva na demokratski nadzor nad Ministarstvom unutarnjih poslova, što se odnosi i na policiju i sigurnosne službe kojima je potrebna reforma, među ostalim i radi jamčenja transparentnosti, posebno u pogledu odabira, imenovanja i napredovanja sudaca, kao i u pogledu disciplinskih postupaka koji se na njih odnose;

26.  naglašava važnost tekućih reformi javne uprave; pozdravlja nedavno donošenje Zakona o državnim službenicima i očekuje njegovu brzu provedbu u interesu održivog jačanja povjerenja građanki i građana;

27.  sa zabrinutošću primjećuje da gruzijska vlada nije donijela nove propise za poboljšanje pristupa javnosti informacijama; žali zbog činjenice da bi se predloženom reformom dodatno ograničio pristup u tom području; poziva gruzijsku vladu da omogući stvaran pristup javnim informacijama; podsjeća na to da je riječ o ključnoj obvezi preuzetoj u okviru Sporazuma o pridruživanju;

28.  snažno potiče vladu Gruzije da nastavi s provedbom reforme upravljanja javnim financijama;

29.  pozdravlja donošenje Nacionalne strategije za suzbijanje organiziranog kriminala;

30.  poziva gruzijski parlament da razmotri paket amandmana čiji je cilj reforma zakonodavstva u pogledu politike borbe protiv droga u skladu s odlukom Ustavnog suda od 30. studenoga 2017.;

31.  pozdravlja pristanak gruzijskog parlamenta na paket zakona o poboljšanju stanja zatvorenika;

Poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda

32.  poziva gruzijske vlasti da dodatno stave u funkciju mehanizam za koordinaciju ljudskih prava u toj zemlji i poboljšaju suradnju u okviru multilateralnih foruma; izražava zabrinutost zbog nedostatnog napretka u istrazi otmice azerskog novinara Afgana Muhtarlija iz Tbilisija, koja je pokazala brojne nedostatke u pogledu funkcioniranja sigurnosnih službi, među ostalim i stranačko-političko uplitanje; poziva vladu Gruzije da se istraga žurno i vjerodostojno privede kraju i naglašava potrebu da Gruzija osigura sigurno okružje za branitelje ljudskih prava koji borave na njezinu državnom području, kako se ova situacija ne bi ponovila;

33.  prima na znanje presudu Europskog suda za ljudska prava od 28. studenoga 2017. u slučaju bivšeg premijera Vana Merabišvilija u kojoj je utvrđeno da je njegovim uhićenjem na temelju „skrivenog plana” i uz „skrivene namjere” prekršen članak 18. Europske konvencije o ljudskim pravima;

34.  naglašava važnost jasnih, transparentnih politika i mehanizama temeljenih na ljudskim pravima te mehanizama za istragu, kazneni progon i kompenziranje kršenja ljudskih prava počinjenih tijekom prethodnih vlada uz jamstvo da će se tim postupkom u potpunosti poštovati načela vladavine prava i zakonitog postupanja;

35.  poziva gruzijske vlasti da poduzmu daljnje korake za očuvanje temeljnih sloboda i ljudskih prava, posebno za ranjive skupine kao što su pripadnici LGBTQI zajednice, Romi, osobe koje žive s HIV-om/AIDS-om, osobe s invaliditetom i ostale manjine, borbom protiv govora mržnje i diskriminacije, među ostalim i na tržištu rada putem izmijenjenog zakona o radu; osobito poziva Gruziju da svoje zakonodavstvo u području prava osoba s invaliditetom uskladi s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, koju je ta zemlja ratificirala 2014.; pozdravlja činjenicu da je Gruzija ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) kao i donošenje Zakona o službenom jeziku i državne strategije za ravnopravnost i integraciju te poziva da se oni žurno provedu i da se uspostavi učinkovit mehanizam za njihovo praćenje;

36.  poziva gruzijske vlasti da poduzmu daljnje korake radi zaštite žena od svih oblika nasilja i seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja na radnom mjestu i u javnosti te da povećaju broj žena u politici i na tržištu rada, s obzirom na to da su one i dalje podzastupljene u tim područjima;

37.  poziva da se pojača zaštita prava djece, među ostalim i sprječavanjem nasilja nad djecom i omogućavanjem pristupa obrazovanju svoj djeci, što se odnosi i na djecu s invaliditetom; ponovno ističe da je gruzijska vlada dužna pomno nadzirati stanje u kojem se nalaze djeca u domovima za nezbrinutu djecu i ustanovama koje vode vjerske zajednice;

38.  podsjeća na važnost slobodnih i neovisnih masovnih medija, uredničke neovisnosti te pluralizma i transparentnosti vlasništva u medijskom okruženju, kao ključnih demokratskih načela; sa zadovoljstvom primjećuje poboljšanja u Gruziji, kao što je vidljivo iz Svjetskog indeksa slobode medija za 2018. koji su objavili Reporteri bez granica; ističe politizaciju medijskih sadržaja; podsjeća na slučaj TV kanala Rustavi 2;

Trgovinska i gospodarska suradnja

39.  pozdravlja naglasak na stvaranju radnih mjesta te na pravima radnika, posebno donošenjem zakona o sigurnosti na radu kako bi se istinski uhvatilo u koštac s dramatičnim posljedicama nesreća na radu; potiče parlament Gruzije da proširi područje primjene toga zakona kako ne bi bilo izuzeća; podsjeća gruzijske vlasti na obvezu poštovanja međunarodnih standarda rada i naglašava da je Odjel za inspekciju uvjeta rada potrebno razviti u cjelovit i neovisan sustav inspekcija rada usklađen s konvencijom MOR-a br. 81, radi poboljšanja sigurnosti na radu i smanjenja neprijavljenog rada; poziva da se okonča diskriminaciju koju poslodavci vrše protiv onih koji koriste pravo sindikalnog udruživanja; zabrinut je zbog dječjeg rada i nedovoljne slobode udruživanja u sindikate; podsjeća da je od ključne važnosti sigurnost na radu u skladu sa zahtjevima iz Sporazuma o pridruživanju;

40.  napominje da je EU najveći trgovinski partner Gruzije, koji predstavlja gotovo trećinu ukupne trgovine te zemlje, kao i najznačajniji donator i najveći izvor izravnih stranih ulaganja; pozdravlja provedbu ključnih strukturnih reformi koje za cilj imaju poboljšati gospodarsko i poslovno okruženje te omogućiti maksimalno ostvarivanje koristi od detaljnog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine; pozitivno gleda na napredak koji je Gruzija ostvarila u usklađivanju zakonodavstva u područjima povezanima s trgovinom, uključujući sanitarne i fitosanitarne mjere, ali poziva na ostvarivanje većeg napretka u području sigurnosti hrane; ističe važnost aktualnih strukturnih reformi u vezi s poboljšanjem ulagačke klime u Gruziji; naglašava da gruzijska tijela trebaju zajamčiti pravednu raspodjelu rezultata gospodarskog rasta Gruzije među stanovništvom te provedbu Sporazuma o pridruživanju na korist MSP-ova;

41.  sa zadovoljstvom primjećuje da su se neki novi proizvodi počeli izvoziti u EU, iako Gruzija još uvijek uglavnom izvozi poljoprivredne proizvode i sirovine; potiče Komisiju da podupre Gruziju u utvrđivanju onih područja koja bi mogla dodatno poticati gospodarsku diversifikaciju te im dade prednost u procesu provedbe DCFTA-e; preporučuje da Gruzija razmotri strategiju diversifikacije za proizvode koji se izvoze na tržište EU-a;

42.  s odobravanjem prima na znanje napredak u području javne nabave s planiranim usklađivanjem zakonodavstva do 2022.; naglašava važnost nepristranog i neovisnog tijela za preispitivanje; potiče vladu Gruzije da poboljša transparentnost u sustavu javne nabave, posebno smanjenjem broja izuzeća od javnog nadmetanja u Zakonu o javnoj nabavi, kako bi se smanjila ukupna razina izravnog (bez tržišnog natjecanja) ugovaranja;

43.  pozdravlja pristupanje Gruzije paneuromediteranskoj konvenciji o pravilima podrijetla, kojom će se omogućiti kumulacija podrijetla u okviru DCFTA-e, potiče Gruziju da pristupi Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku;

Energija i druga područja suradnje

44.  pozdravlja članstvo Gruzije u Energetskoj zajednici i napredak prema integraciji gruzijskog energetskog tržišta s tržištem EU-a putem regulatorne konvergencije, u skladu sa Sporazumom o pridruživanju i Ugovorom o Energetskoj zajednici; čvrsto je uvjeren da se time ostvaruje napredak u ispunjavanju uvjeta paneuropske kombinacije izvora energije radi ispunjavanja obveza iz Pariškog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena te 10. cilja održivog razvoja UN-a do 2030. protiv energetskog siromaštva; potiče gruzijske vlasti da poduzmu sve potrebne napore kako bi se uz potporu EU-a pojačao prijenos pravne stečevine EU-a, kao i znanstvena suradnja i razvoj inovacija u području energetske učinkovitosti i obnovljive energije; napominje da bi planove poput onog o uključivanju Ministarstva energetike u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja trebalo donositi u tijesnoj suradnji s parlamentom Gruzije;

45.  preporučuje da gruzijske vlasti razviju čvrstu nacionalnu strategiju za energetiku, smanje energetske subvencije i povećaju sigurnost opskrbe energijom i energetsku neovisnost, potiče razvoj obnovljive energije i energetske učinkovitosti te donošenje potrebnih zakona i prilagodbu institucionalnog okvira; potiče jačanje energetskih koridora;

46.  naglašava da je potrebno uložiti dodatne napore u pogledu provedbe u području prometa i okoliša; potiče gruzijsku vladu da donese strategiju za borbu protiv onečišćenja zraka; poziva gruzijske vlasti da u javnom interesu povećaju sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu i, radi poticanja interesa javnosti, razinu razmjene informacija o okolišu;

47.  podsjeća da je upravljanje okolišem ključni element zahtjevâ iz Sporazuma o pridruživanju; pozdravlja stupanje na snagu novog zakona o procjeni utjecaja na okoliš koji je u skladu sa zakonodavstvom EU-a, kao i donošenje plana za klimatsku politiku; poziva na daljnje usklađivanje nacionalnih politika o okolišu s ciljevima EU-a u borbi protiv klimatskih promjena, u skladu s Pariškim sporazumom iz 2015. i, posebno, na dovršetak i usvajanje strategije za razvoj u smjeru niskih razina emisija;

48.  napominje da se Gruzija obvezala učinkovito provoditi multilateralne sporazume u području zaštite okoliša u skladu s poglavljem o trgovini i održivom razvoju, kojem je potrebno dodatno poboljšanje;

49.  prima na znanje plan gruzijske vlade za daljnji razvoj hidroenergije; u tom pogledu poziva gruzijske vlasti da u svim tim projektima budu usklađene sa standardima EU-a, a posebno da primjenjuju otvorene i transparentne postupke procjene utjecaja na okoliš u koje bi u ključnim fazama postupka donošenja odluka bili uključeni svi relevantni dionici;

Institucionalne odredbe

50.  smatra da je sudjelovanje gruzijskih vlasti od trenutka izrade nacrta relevantnog zakonodavstva korisno kako bi se postupak učinio uključivijim i smanjili troškovi prijelaza za Gruziju te poziva da Komisija u potpunosti iskoristi ex ante mehanizme za razmjenu informacija;

51.  ponovno ističe svoju odlučnost da pojača praćenje provedbe međunarodnih sporazuma s istočnim partnerima EU-a; ponovno poziva Komisiju i ESVD da Parlamentu i Vijeću češće dostavljaju iscrpna pisana izvješća o provedbi tih sporazumâ;

52.  napominje da je ocjena provedbe područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine u velikoj mjeri usmjerena na trgovinske tokove i prepreke trgovini; poziva Komisiju da primjereno prati i ocjenjuje provedbu DCFTA-e, s posebnim naglaskom na prenošenje i provedbu pravne stečevine, kao i na učinak na gruzijsko društvo, te da podnese javno i sveobuhvatno godišnje izvješće, uključujući o tehničkoj i financijskoj potpori koju pruža EU;

53.  poziva Vijeće i Komisiju da i dalje upotrebljavaju sav mogući utjecaj kako bi potaknule Gruziju i pomogle joj u njezinim nastojanjima oko uspješne provedbe DCFTA-u te podsjeća da se održiva provedba DCFTA-e ne može osloniti samo na pomoć EU-a, već zahtijeva neovisnu upravu s gruzijske stranke, s ciljem promicanja povećanja trgovinskih tokova, smanjenja birokratskog opterećenja i pojednostavljenja administrativnih postupaka; poziva obje strane da pružaju veću potporu mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima (MMSP) te da pružaju tehničku pomoć; potiče Komisiju da razmotri osnivanje skupine za potporu Gruziju na sličan način kao i skupine za potporu koja je stvorena za Ukrajinu;

54.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i/ili Komisiju da sva godišnja izvješća o provedbi pridruživanja objavljuju istovremeno te da u istom trenutku objave i usporednu ocjenu, na temelju konkretnih pokazatelja, stupnja napretka u provedbi Sporazuma o pridruživanju/detaljnog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine u svakoj pridruženoj zemlji;

55.  donosi odluku o sastavljanju godišnjih izvješća o provedbi sporazuma o pridruživanju;

o
o   o

56.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Gruzije.

(1) SL C 294, 12.8.2016., str. 31.
(2) SL C 11, 12.1.2018., str. 82.
(3) SL C 356, 4.10.2018., str. 130.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0073.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0266.
(6) „Promjena izbornih zakona u trima zemljama Istočnog partnerstva u postupku pridruživanja, Ukrajini, Gruziji i Moldovi, i učinak te promjene na razvoj političke situacije u tim zemljama”, Europski parlament, 26. listopada 2017.
(7) „Sporazumi o pridruživanju između EU-a i Moldove, Gruzije i Ukrajine, Europski parlament, 28. lipnja 2018.
(8) „Razvoj institucijskog okvira za provedbu sporazuma o pridruživanju u Gruziji, Moldovi i Ukrajini: komparativna perspektiva, Europski parlament, rujan 2018.

Posljednje ažuriranje: 11. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti