Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2281(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0322/2018

Внесени текстове :

A8-0322/2018

Разисквания :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0458

Приети текстове
PDF 186kWORD 65k
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург
Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова
P8_TA(2018)0458A8-0322/2018

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (2017/2281(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и Част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, което влезе изцяло в сила на 1 юли 2016 г.,

—  като взе предвид своите предишни резолюции, а именно тези от 5 юли 2018 г. относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев(1), от 15 ноември 2017 г. относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(2), от 4 юли 2017 г. година за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова(3) и от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(4),

—  като взе предвид подписването през ноември 2017 г. на меморандум за разбирателство, споразумение за заем и споразумение за отпускане на безвъзмездни средства във връзка с предоставянето на микрофинансова помощ на стойност 100 милиона евро за периода 2017—2018 г.,

—  като взе предвид Националния план за действие на Молдова за прилагане на Споразумението за асоцииране между Молдова и Европейския съюз в периода 2017 – 2019 г. (NAPIAA),

—  като взе предвид съвместния работен документ на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно доклада за изпълнението на асоциирането относно Молдова от 3 април 2018 г. (SWD(2018)0094),

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално най-скорошната от 24 ноември 2017 г. в Брюксел,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Република Молдова от 26 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на „Трансперънси Интернешънъл“ относно „Състоянието на корупцията: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна“, публикуван на 2 юли 2015 г.,

—  като взе предвид становищата и препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (БДИПЧ) и на Венецианската комисия към Съвета на Европа, и по-специално тези от 15 март 2018 г. относно реформата на избирателната система в Молдова,

—  като взе предвид препоръките и действията на Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество от Източното партньорство и на други представители на гражданското общество в Молдова,

—  като взе предвид резултатите от командировката на комисията по външни работи в Молдова на 3 – 4 април 2018 г.,

—  като взе предвид експертните проучвания, изготвени за комисията по външни работи, включително проучването „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Грузия, Молдова и Украйна) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, публикувано на 26 октомври 2017 г.(5), европейската оценка на изпълнението, озаглавена „Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна“, публикувана на 28 юни 2018 г.(6), и сравнителното проучване, озаглавено „Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, публикувано през юли 2018 г.(7),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0322/2018),

А.  като има предвид, че политическите и икономическите отношения между Европейския съюз и Република Молдова се задълбочиха в рамките на Източното партньорство и по-специално с подписването на 27 юни 2014 г. и влизането в сила на 1 юли 2016 г. на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Молдова (СА), включващо задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ);

Б.  като има предвид, че споразумението за асоцииране се основава на общи ценности, които включват „зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, посочени във Всеобщата декларация за правата на човека и определени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, в Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа и в Парижката харта за нова Европа от 1990 г.“;

В.  като има предвид, че с това споразумение Молдова пое ангажимент за важни национални реформи въз основа на законодателството и практиката на ЕС, в широк кръг от области, допринасящи за доброто управление, икономическото развитие и засиленото сътрудничество с ЕС; като има предвид, че в подкрепа на тези усилия ЕС пое ангажимент да предостави значителна финансова и бюджетна помощ на Молдова, в размер на 1,14 милиарда евро от 2007 г. насам, както и финансиране на регионални програми;

Г.  като има предвид, че ЗВЗСТ дава възможност за привилегирован достъп на стоки и услуги от Молдова до пазара на ЕС; като има предвид, че вследствие на ЗВЗСТ търговията между ЕС и Молдова нарасна с 20% през 2017 г., достигайки 4 милиарда евро; като има предвид, че в момента ЕС е най-големият търговски партньор на Молдова, на когото се падат над 55% от общия обем на търговията; като има предвид, че ЕС е и най-големият инвеститор в Молдова; като има предвид, че първоначалните данни за 2018 г. потвърждават положителната тенденция; като има предвид, че степента на усвояване на преференции на Молдова — 90% — показва как ЗВЗСТ е от полза за молдовските предприятия, работници и граждани; като има предвид, че е постигнат напредък в основни области като санитарните и фитосанитарните мерки, техническите пречки пред търговията, митниците и обществените поръчки; като има предвид, че бяха създадени вътрешни консултативни групи (ВКГ) в съответствие с разпоредбите на главата относно търговията и устойчивото развитие и че те са срещали три пъти досега;

Д.  като има предвид, че в замяна на реформите в Молдова в областите на правосъдието и сигурността, в т.ч. борбата срещу корупцията, през 2014 г. ЕС даде съгласието си и за безвизово пътуване в Шенгенското пространство за молдовските граждани, притежаващи биометричен паспорт; като има предвид, че над 1,5 милиона молдовски граждани са се възползвали от този безвизов режим през първите четири години от неговото прилагане;

Е.  като има предвид, че ЕС многократно е изразявал загриженост по отношение на влошаването на демократичните стандарти чрез неотдавнашните решения на молдовските органи, включително анулирането през юни 2018 г. на местните избори в Кишинев със съмнителни аргументи и по непрозрачен начин, изборната реформа от юли 2017 г., приета въпреки отрицателните препоръки на БДИПЧ и Венецианската комисия, липсата на напредък в наказателното преследване на лицата, отговорни за разкритата през 2014 г. банкова измама на стойност 1 милиард щатски долара, и увеличаването на случаите на нарушения на правата на човека, насочени най-вече към независими съдии, журналисти и политически опоненти;

Ж.  като има предвид, че в резултат на тези събития през 2017 г. ЕС не изплати последните две вноски по програмата за бюджетна подкрепа за реформи в сектора на съдебната система, защото молдовските органи показаха недостатъчна ангажираност с реформирането на този сектор, и че през 2018 г. ЕС спря изплащането на първата вноска от макрофинансовата помощ поради неизпълнението на политическите условия, приложени към решението от 4 юли 2017 г. на Европейския парламент и на Съвета, в което се посочва, че „предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициер да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принципите на правовата държава, както и да гарантира спазването на правата на човека“;

З.  като има предвид, че след приемането на тези решения някои нови събития допълнително породиха опасения, най-вече по отношение на така наречения „пакет от фискални реформи“, приет през юли 2018 г., тъй като предвидената в него схема за данъчна амнистия увеличава риска от изпиране на пари, както и по отношение на допълнителния натиск, упражняван върху опозицията и нейните мирни демонстрации и върху малките независими медии, които се борят да продължат дейността си въпреки приемането на новия Кодекс за аудио-визуалните медийни услуги през юли 2018 г.;

И.  като има предвид, че в своя Индекс за възприятие на корупцията за 2017 г. „Трансперънси Интернешънъл“ класира Молдова на 122-о място от 180 държави, заедно с Азербайджан и Мали; като има предвид, че в своя Световен индекс за свобода на печата организацията „Репортери без граници“ класира Молдова на 81-о място от 180 държави, понижавайки нейната позиция от 56-о място през 2014 г.;

Общи принципи и споделени ценности

1.  подчертава значението на СА/ЗВЗСТ и отбелязва напредъка, постигнат от Молдова до момента; настоява обаче, че пълното прилагане на СА/ЗВЗСТ, по-специално по отношение на политическите реформи, трябва да бъде основен приоритет, което ще даде възможност за по-нататъшно задълбочаване на отношенията на страната с ЕС в полза на всички молдовски граждани, както и за разкриване на допълнителни перспективи в съответствие с политиката на Източното партньорство плюс, препоръчана от Парламента;

2.  изразява похвала за смелите движещи сили за положителна промяна в Молдова, и в частност тези, които са в основата на усилията — които следва да продължат, в съответствие с призивите на ЕС и на Международния валутен фонд (МВФ) — за реформиране на банковия сектор след банковата измама от 2014 г. на стойност 1 милиард щатски долара (което се равнява на 12% от БВП); приветства успешната оценка на МВФ от юли 2018 г. на изпълнението на подкрепяната от МВФ програма; призовава молдовските политици и представителите на съдебната система като цяло да се присъединят към тези усилия за реформиране на страната и за борба с корупцията в съответствие с ангажиментите по СА, тъй като лисата на политическа воля е една от главните пречки за осъществяването на надеждна реформа; призовава всички политически сили да участват в конструктивен диалог в интерес на страната;

3.  изразява дълбока загриженост относно връщането назад по отношение на демократичните стандарти в Молдова, тъй като някои основни ценности, към които Молдова се присъедини именно като част от СА, като например демокрацията – включително справедливи и прозрачни избори, съобразени с волята на гражданите, и многопартийна демократична система – и принципите на правовата държава – включително независимост и безпристрастност на съдебната система – се подкопават от факта, че управляващите политически лидери в Молдова са в съглашение с бизнес интересите и не срещат опозиция от голяма част от политическата класа и съдебната система, което превръща Република Молдова в държава, превзета от олигархични интереси, с концентрация на икономическата и политическата власт в ръцете на малка група хора, упражняващи влияние върху парламента, правителството, политическите партии, държавната администрация, полицията, съдебната система и медиите, водещо до изключително незадоволително прилагане на законодателството с малка полза за гражданите; отново изтъква решимостта си да се съсредоточи върху изпълнението на ангажиментите за поддържане на общите ценности, вместо върху неубедителни т.нар. „геополитически“ аргументи;

4.  изразява съжаление във връзка със съзнателното нарушаване на политическите условия, свързани с демократичните стандарти в Молдова, и по-специално неотдавнашните промени в националното изборно законодателство, при които не беше обърнато внимание на някои от ключовите препоръки на съвместното становище на БДИПЧ и Венецианската комисия, както и свалянето на Дорин Киртоаке от поста кмет на Кишинев и анулирането на избора на Андрей Настазе, което накара ЕС да спре изплащането на макрофинансовата си помощ и неизплатените суми от бюджетната подкрепа;

5.  потвърждава позицията си, че всяко решение за бъдещо изплащане на макрофинансова помощ следва да се вземе единствено след планираните за февруари 2019 г. парламентарни избори и при условие че те бъдат проведени в съответствие с международно признатите стандарти и бъдат оценени от специализирани международни органи, както и че плащанията по всички програми за бюджетна подкрепа следва да бъдат спрени, докато не настъпи значим напредък по отношение на демократичните стандарти, включително реформа на съдебната система и съдебни действия срещу лицата, отговорни за банковата измама, в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2018 г.; призовава Комисията и ЕСВД междувременно да продължат да разпределят средства за подкрепа на гражданското общество и независимите медии в Молдова, както и на честния сектор и местните органи, в т.ч. чрез нови проекти за партньорство и развитие, за предпочитане в координация с помощта от други държави от ЕС, и да координират усилията си с други организации като МВФ, за да гарантират по-голяма съгласуваност по отношение на условията за финансова помощ; очаква с внимание резултатите от прегледа на изборното законодателство от правната комисия за назначенията и имунитетите към Молдовския парламент; призовава Европейската комисия да разработи механизъм за мониторинг на реформите, включително ясни показатели;

6.  припомня съдържанието на членове 2 и 455 от СА, според които спазването на демократичните принципи представлява съществен елемент от СА, който, ако бъде нарушен, може също така да доведе до суспендиране на права, свързани с това споразумение; припомня, че са необходими много усилия, за да продължи изпълнението на показателите за борба с корупцията и с изпирането на пари; изисква всяко бъдещо споразумение също така да бъде обвързано с реформата на съдебната система и решителното разследване и наказателно преследване на лицата, отговорни за измамата в размер на 1 милиард щатски долара; припомня също така показателите за борба с корупцията и с изпирането на пари, свързани с либерализирането на визовия режим;

Въвеждане на институционална рамка за прилагане на споразумението

7.  приветства приемането на множество закони в съответствие с ангажиментите на Молдова като част от СА; подчертава обаче значението на бързото и пълно прилагане на тези закони за постигането на крайната цел на СА за осезаемо и устойчиво подобрение на условията на живот на обикновените граждани в Молдова;

8.  призовава за по-активно участие на парламента, на министър-председателя и на министъра на външните работи и европейската интеграция на Молдова при осигуряването на политически надзор и контрол на високо равнище върху прилагането на СА, по-специално чрез непрекъснато оптимизиране на съответните парламентарни и правителствени структури и увеличаване на техния административен капацитет, и координиране и синхронизиране на плановете на ресорните министерства и тяхното пълно и ефективно прилагане;

9.  приветства създаването на Междупарламентарната асамблея на Грузия, Молдова и Украйна и нейното първо заседание, проведено на 8—9 юни 2018 г. в Киев; насърчава тази асамблея също така да упражнява контрол върху прилагането на споразуменията за асоцииране;

10.  настоятелно призовава молдовските органи да положат повече усилия за прилагането на СА и да организират действията по него — най-вече чрез Националния план за действие за прилагане на Споразумението за асоцииране (NAPIAA) — съобразно конкретните сектори и конкретните резултати, които трябва да бъдат постигнати, а не според членовете на СА, за да определят подробно приоритетите и последователността на мерките въз основа на оценка на въздействието, като тези мерки следва да бъдат изготвени от специални експертни звена;

11.  призовава ЕСВД и Комисията да създадат, при условие че бъде постигнат напредък по отношение на демократичните стандарти, специална група от ЕС за подпомагане на Молдова, за да се увеличи предоставянето на експертен опит, особено по отношение на сближаването на молдовското законодателство с това на ЕС, и да се координира, когато бъдат изпълнени условията, предоставянето на финансова помощ на Молдова в подкрепа на прилагането на СА;

12.  настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да увеличат вътрешния капацитет с цел засилване на мониторинга на прилагането на СА, по-специално чрез значително увеличаване на заделените човешки ресурси, както и да преминат към качествена оценка на напредъка, по-специално чрез въвеждане на процедури за проверка за оценяване степента на действително постигнатото съответствие с достиженията на правото на ЕС съгласно изискванията на СА;

13.  приветства засиления диалог на равнище министри с Молдова и с други асоциирани партньори относно свързаните с асоциирането реформи в областта на търговията и подкрепя, при условие че бъде постигнат напредък по отношение на демократичните стандарти, започването на такъв диалог и в други области, обхванати от СА, в т.ч. политически въпроси, правосъдие, свобода и сигурност и секторно сътрудничество;

14.  припомня и подкрепя становището на Венецианската комисия относно изборната реформа в Молдова, според което промяната към смесена избирателна система за парламентарните избори не се ползва с консенсус (извън Демократическата партия и Социалистическата партия) и може да доведе до неправомерно влияние на бизнес интересите върху кандидатите; поради тази причина отново призовава молдовските органи да подобрят избирателната система, за да се гарантира, че бъдещите избори ще отразяват волята на молдовските граждани, а не волята на няколко избрани лица; призовава също така молдовските органи да изпълнят изцяло препоръките на БДИПЧ, по-специално относно финансирането на партиите и свободата и плурализма на медиите; потвърждава готовността на Парламента да бъде наблюдател на следващите парламентарни избори в Молдова;

Политически диалог и реформа, сътрудничество в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

15.  изразява загриженост относно промените в последния момент на Кодекса за аудио-визуалните медийни услуги, приет през юли 2018 г., които не са били предмет на консултации с гражданското общество; настоятелно призовава молдовските органи да приложат в пълна степен Кодекса в съответствие с европейските стандарти за свобода и плурализъм на медиите съгласно препоръките на Европейската комисия и Венецианската комисия; подчертава значението на провеждането на истински консултации с гражданското общество и независимите медии в този процес и на приемането на нов закон за рекламната дейност; подчертава необходимостта да се избягват всички опити да се попречи на медийния плурализъм, по-специално тези, които допълнително биха насърчили създаването на картели на медийния пазар и свързания рекламен пазар; настоятелно призовава молдовските органи да приемат новия закон за рекламната дейност след провеждане на истински консултации с гражданското общество; отбелязва със загриженост, че понастоящем медиите са силно монополизирани и подчинени на политическите и бизнес групите в страната; призовава за прозрачност на собствеността върху медиите и за оказване на специална помощ на независимите медии, по-специално на местните медии, за да изпълнят изискванията на Кодекса по отношение на задължителното местно съдържание; подчертава колко е важно да се гарантира истинска независимост на агенцията за регулиране на медиите;

16.  приветства усилията за реформиране в областта на публичната администрация и управлението на публичните финанси и насърчава предприемането на по-нататъшни стъпки за увеличаване на прозрачността;

17.  приветства доброто сътрудничество в областта на ОВППС и по-специално високата степен на синхронизиране с декларациите в областта на ОВППС и участието в общи мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), както и сътрудничеството на Молдова с НАТО; отбелязва напредъка при приемането на нова Национална стратегия в областта на отбраната и план за действие за изпълнението ѝ за периода 2017—2021 г. след оттеглянето на Националната стратегия за сигурност от президента на Молдова; приветства влизането в сила на споразумението между ЕС и Молдова за обмен на класифицирана информация;

18.  поздравява молдовските органи за постепенното подобряване на връзките с Тираспол, по-специално чрез прилагането на мерки за изграждане на доверие, в т.ч. откриването на моста между Гура Бикулуй и Бичок и подписването на шест допълнителни протокола, като по този начин се подобрява животът на гражданите от двете страни на река Днестър; отново заявява твърдия ангажимент и подкрепата на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Молдова и за усилията за постигане на мирно решение на приднестровския въпрос; подкрепя безрезервно усилията на ОССЕ, ЕС и другите заинтересовани страни и насърчава органите да си сътрудничат по-специално с МСП от Приднестровието, да продължат да надграждат върху тази степен на ангажираност, да положат допълнителни усилия, за да гарантират зачитането на правата на човека, и да спазват всички решения на ЕСПЧ; призовава молдовските органи да предприемат допълнителни усилия за прилагането на изменен закон за специалния правен статут на Гагаузия;

Принципи на правовата държава и добро управление

19.  настоятелно призовава органите да гарантират независимостта, безпристрастността и ефективността на съдебните и специализираните институции за борба с корупцията, включително Висшия съвет на прокурорите, Националния център за борба с корупцията и Прокурорската служба за борба с корупцията, Националния орган за съблюдаване на етичните норми и Агенцията за възстановяване на активи от престъпна дейност, по-специално чрез поддържане на необходимите ресурси за гарантиране на прозрачни процедури за подбор с участието на независими експерти и приемане на конституционни изменения в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, насочени най-вече към премахване на първоначалния 5-годишен мандат за съдиите, промяна на състава и засилване на ролята на Висшия съдебен съвет и премахване на правомощията на Молдовския парламент да назначава съдии във Върховния съд; продължава да бъде дълбоко загрижен във връзка с избирателните съдебни практики на молдовската съдебна система и изтъква, че според последните доклади на „Трансперънси Интернешънъл“ тя страда от ограничена независимост от изпълнителната власт и е използвана като инструмент срещу политически опоненти и бизнес интереси; отбелязва колко е важно да бъдат постигнати стабилни резултати в разследванията на случаите на корупция, включително на високо равнище;

20.  приветства приетите през юли 2018 г. законодателни изменения, предназначени да засилят основаните на заслуги подбор и повишаване на съдиите, както и тяхната отчетност;

21.  повтаря своите призиви, въз основа на констатациите и препоръките от първия и втория доклад „Крол“, които следва да бъдат публикувани в пълен вид, за бързо и прозрачно наказателно преследване на всички лица, отговорни за разкритата през 2014 г. банкова измама в размер на 1 милиард щатски долара, както и за възстановяване на откраднати активи; отбелязва стратегията за възстановяване на активи, приета от молдовските органи, но посочва със загриженост, че разследването на този случай е проведено твърде неефективно; подчертава необходимостта съдилищата да престанат да не предприемат действия при солидни доказателства и своевременно да разгледат случаите, които са висящи или са в процес на разследване, и по-специално случая на Илхан Шор, на открити заседания; подчертава, че политическият избор за спасяване на банките с публични средства допълнително увеличи тежката загуба на доверие в молдовската политика; призовава Съвета да разгледа възможността за санкции срещу отделни лица и съответните държави — членки на ЕС да окажат подкрепа за разследването;

22.  изразява загриженост по повод на повишения риск от изпиране на пари след бързото приемане през юли 2018 г. на т.нар. „пакет от фискални реформи“, включващ схема за данъчна амнистия, която може да легализира незаконно придобити активи; призовава пакетът да бъде изменен, за да се премахнат тези вратички, като се ангажира междувременно да продължи да следи много внимателно неговото прилагане, в сътрудничество с Комисията, ЕСВД и други международни организации;

23.  подчертава необходимостта да се обърне внимание и да се възпрат други случаи на организирана престъпност, в това число контрабанда на оръжие, трафик на хора и широкомащабно изпиране на пари, по-специално от Русия; подчертава отговорността на съдиите за спазването на принципите на правовата държава и подчертава, че правомерно осъдените съдии следва да изтърпят присъдите си;

24.  призовава за възможност да се правят преки онлайн справки с електронните декларации за активите на високопоставени политически и административни лица – по примера на Украйна;

25.  призовава молдовските органи да спазват международните принципи и най-добрите практики, които гарантират наличието на благоприятна среда за гражданското общество; подчертава съществената роля на гражданското общество за мониторинга на изпълнението на реформите, както и за насърчаването на прозрачността и отчетността на публичните институции; очаква по-специално, че няма да има бъдещо законодателство, което да ограничава националното или чуждестранното финансиране на молдовски НПО и организации на гражданското общество или да увеличава неправомерно административната и отчетната тежест върху тях; изразява съжаление, че в редица случаи участието на гражданите е било ограничено, например с отхвърлянето от Централната избирателна комисия през март 2018 г. на молбата за организиране на референдум за изменения на избирателната система;

Зачитане на правата на човека и основните свободи

26.  изразява загриженост относно някои признаци за по-нататъшно свиване на пространството на гражданското общество в страната и призовава органите незабавно да спрат ненужните или непропорционални наказателни производства, някои от които по изфабрикувани обвинения, и избирателното правосъдие срещу политически опоненти, техните адвокати и/или техните семейства; критикува факта, че наблюдаването на процеса от страна на държавите – членки на ЕС и делегацията на ЕСВД все по-често бива възпрепятствано чрез недопускане на обществеността до съдебните процеси; изразява конкретни опасения по отношение на производствата, насочени срещу защитници на правата на човека, независими съдии като Домника Маноле и Георге Балан, журналисти и критици на правителството или на председателя на Демократическата партия на Молдова Владимир Плахотнюк; настоятелно призовава органите да гарантират правото на справедлив съдебен процес и зачитането на правата на човека в местата за задържане; подчертава необходимостта от ефективни разследвания на твърденията за изтезания в местата за задържане и психиатричните институции; призовава органите да гарантират също така свобода на събиране и изразяване, и по-специално на провеждане на мирни демонстрации, както и строго спазване на това основно право в съответствие с международните стандарти;

27.  приветства приемането през 2017 г. на нова национална стратегия за равенство между половете и призовава органите да осигурят нейното пълно прилагане;

28.  призовава органите да увеличат значително усилията си за защита на правата на човека и основните свободи, по-специално за уязвимите групи, чрез борба с изказванията, подбуждащи към омраза, насилието, социалното изключване и дискриминацията — всички от които продължават да пораждат сериозна загриженост — на ЛГБТКИ лицата, хората с увреждания и малцинствата, като например ромското население, както и с изказванията, подбуждащи към омраза, и дискриминацията въз основа на пола или на политическата принадлежност;

29.  категорично осъжда неотдавнашното екстрадиране/отвличане на турски граждани в Турция поради предполагаемите им връзки с движението „Гюлен“ в нарушение на принципите на правовата държава и основните права на човека; настоятелно призовава молдовските органи да гарантират, че всички искания за екстрадиция от трети държави се обработват по прозрачен начин и се следват съдебни процедури, които са изцяло в съответствие с европейските принципи и стандарти;

Търговско и икономическо сътрудничество

30.  приветства значителното увеличение на вноса от Молдова в ЕС вследствие на влизането в сила на ЗВЗСТ и факта, че ЕС е най-големият инвеститор в Молдова, но изразява съжаление във връзка с факта, че това не доведе до подобряване на социалното и икономическото положение на гражданите. предупреждава, че липсата на напредък в подобряването на стандарта на живот на населението излага на риск одобрението на гражданите за проевропейската ориентация на страната;

31.  припомня значението на независимата съдебна система и на борбата с корупцията, както и на намаляването на административните и бюрократичните тежести за подобряването на климата за инвестиции и бизнес;

32.  насърчава по-нататъшен напредък в областта на санитарните и фитосанитарните стандарти и защитата на географските указания;

33.  призовава за ефективно спазване на търговските и свързаните с устойчивото развитие клаузи и международните ангажименти, и по-специално правилното прилагане на основните конвенции на МОТ;

34.  счита, че регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС е основно измерение на ЗВЗСТ, тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и реформата в голяма степен зависят от правилното прилагане и изпълнение на относимото законодателство; осъзнава значителното предизвикателство, което това представлява за управлението, институциите и публичната администрация в Молдова, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа;

Енергетика и други области на сътрудничество

35.  приветства обнародването на Закона за енергетиката през 2017 г. като следваща стъпка към транспонирането на третия енергиен пакет и насърчава предприемането на конкретни стъпки за гарантиране на независимостта на агенцията за енергийно регулиране ANRE; признава усилията на Молдова за насърчаване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност и счита, че е от решаващо значение да се укрепят агроекологичните селскостопански методи в рамките на устойчивото развитие на селските райони;

36.  призовава за по-решителни действия в областите опазване на околната среда, особено що се отнася до на управлението на водите на река Днестър, управление на отпадъците и изменение на климата, особено по отношение на прилагането и координирането на законодателството;

Институционални разпоредби

37.  призовава ЕС, държавите членки и Молдова да засилят още повече комуникацията относно прилагането на СА и очакваните ползи за молдовските граждани от свързаните реформи и по-тясната интеграция с Европейския съюз; подчертава необходимостта от борба с руската дезинформация чрез основана на факти и достъпна качествена информация на всички основни езици, използвани в Молдова;

38.  отново изразява решимостта си да засили мониторинга на прилагането на международните споразумения с източните партньори на ЕС; призова отново Комисията и ЕСВД да предават на Парламента и Съвета по-чести и по-редовни писмени доклади относно изпълнението на тези споразумения;

39.  счита, че практиката на включване на молдовските органи от етапа на изготвяне на съответното законодателство е полезна, тъй като прави процеса по-приобщаващ и намалява свързаните с прехода разходи за Молдова, и призовава Комисията да използва пълноценно процесите на предварителни консултации;

40.  отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВЗСТ е съсредоточена в голяма степен върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да извършва мониторинг и оценка на прилагането на ЗВЗСТ по подходящ начин, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС, както и на въздействието върху молдовското общество, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

41.  призовава ЕСВД и Комисията да публикуват едновременно всички годишни доклади за изпълнението на асоциирането и заедно с това да публикуват сравнителна оценка на равнището на напредък в прилагането на СА/ЗВЗСТ от всеки асоцииран партньор по специални показатели;

42.  изразява решимост да изготвя годишни доклади относно прилагането на споразуменията за асоцииране;

o
o   o

43.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Молдова.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0303.
(2) OВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
(3) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 199.
(4) ОВ С 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
(5) Проучване „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Грузия, Молдова и Украйна) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, Европейски парламент, 26 октомври 2017 г.
(6) Европейска оценка на изпълнението, озаглавена „Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна“, Европейски парламент, 28 юни 2018 г.
(7) Проучване „Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, Европейски парламент, юли 2018 г.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност