Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2925(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0526/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0459

Приети текстове
PDF 135kWORD 54k
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - Страсбург
Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници
P8_TA(2018)0459RC-B8-0526/2018

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно Виетнам, и по-специално положението на политическите затворници (2018/2925(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции, по-специално резолюцията от 14 декември 2017 г. относно свободата на изразяване на мнение във Виетнам, и по-специално случая на Нгуен Ван Хoa(1), и резолюцията от 9 юни 2016 г. относно Виетнам(2), и по-специално свободата на изразяване на мнение;

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам, подписано на 27 юни 2012 г.,

—  като взе предвид седмия диалог за правата на човека между ЕС и Виетнам от 1 декември 2017 г.,

—  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 9 февруари 2018 г. относно осъждането на защитници на правата на човека във Виетнам и от 5 април 2018 г. относно осъждането на активисти за правата на човека във Виетнам,

—  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 20 август 2018 г. относно неотдавнашното осъждане на г-н Ле Дин Луонг,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид изявлението на експертите на ООН от 23 февруари 2018 г., с което настоятелно се призовава за освобождаване на активистите, лишени от свобода, тъй като са протестирали срещу токсичен разлив, и изявлението им от 12 април 2018 г., с което се призовава за промени след лишаването от свобода на защитници на правата на човека;

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, към който Виетнам се присъедини през 1982 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2016 г. по случай 1409/2014/MHZ относно неизпълнение на задължението на Европейската комисия за извършване на предварителна оценка на въздействието върху правата на човека на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че според виетнамската база данни за политическите затворници, създадена от „The 88 Project“ (Проект 88), приблизително 160 активисти изтърпяват присъди лишаване от свобода във Виетнам и около 16 активисти са задържани под стража в досъдебното производство;

Б.  като има предвид, че виетнамските органи продължават да затварят, задържат, преследват и сплашват защитници на правата на човека, журналисти, автори на блогове, адвокати в областта на правата на човека и активисти на гражданското общество в страната; като има предвид, че защитниците на правата на човека са заплашени да бъдат осъдени на продължително лишаване от свобода поради работата си в областта на правата на човека и упражняването на основното си право на свобода на изразяване, както онлайн, така и офлайн, в нарушение на задълженията на страната съгласно международното право;

В.  като има предвид, че политическите активисти и активистите в областта на правата на човека са заплашени от тежки условия на задържане, включително отказ на достъп до медицински грижи, правни консултации и контакти със семействата;

Г.  като има предвид, че свободата на религията или убежденията е потискана във Виетнам и че Католическата църква и непризнатите религии, като например Обединената будистка църква на Виетнам, редица протестантски църкви и други, включително етническата общност, наричана „планинци“, продължават да бъдат подлагани на жестоко религиозно преследване;

Д.  като има предвид, че Хоанг Дук Бин беше осъден на 14 години лишаване от свобода, тъй като е отразявал в блога си протестите във връзка с бедствието във фабриката Формоза; като има предвид, че Нгуен Нам Фонг беше осъден на две години лишаване от свобода по обвинения, че е отказал да изпълни заповеди от държавни служители, докато е отивал на протестна манифестация; като има предвид, че техните усилия са били от ключово значение за повишаване на осведомеността и за осигуряване на отчетност във връзка с разлива, предизвикан фабриката за стомана Формоза;

Е.  като има предвид, че през април 2018 г. членове на „Братство за демокрация“ бяха осъдени на лишаване от свобода за срок от 7 до 15 години като част от широко прилагане на разпоредбите за национална сигурност на Наказателния кодекс; като има предвид, че през септември 2018 г. Нгуйен Трунг Трук, друг член на тази група, беше осъден на 12 години лишаване от свобода по обвинения в опит за сваляне на държавната власт;

Ж.  като има предвид, че г-н Ле Дин Луонг, защитник на правата на човека, който мирно се е застъпвал за насърчаването и защитата на правата на човека, беше осъден на 16 август 2018 г. съгласно националните разпоредби за сигурност на Наказателния кодекс на 20 години лишаване от свобода и пет години домашен арест; като има предвид, че на представители на делегацията на ЕС и на посолствата на държавите – членки на ЕС, не беше разрешено да наблюдават процеса ; като има предвид, че съществуват още много защитници на правата на човека и други лица, лишени от свобода поради убежденията си, които имат подобна съдба;

З.  като има предвид, че на 12 април 2018 г. група експерти на ООН, специалният докладчик за положението на защитниците на правата на човека, председателят докладчик на работната група относно произволното задържане и специалният докладчик относно утвърждаването и защитата на правото на свобода на убеждение и на изразяване на мнение, настоятелно призоваха Виетнам да не извършва репресии срещу гражданското общество и дисидентите;

И.  като има предвид, че Наказателният кодекс на Виетнам съдържа репресивни разпоредби, които са неправомерно използвани за заглушаване, задържане, осъждане или ограничаване на дейността на защитниците на правата на човека, дисидентите, адвокатите, професионалните съюзи, религиозните групи и неправителствените организации, особено тези, които изразяват критични възгледи за правителството на Виетнам;

Й.  като има предвид, че виетнамското правителство продължава да забранява функционирането на независими или частни медии и упражнява строг контрол върху радио- и телевизионните станции и печатните публикации; като има предвид, че през април 2016 г. Националното събрание прие закон за медиите, който силно ограничава свободата на пресата във Виетнам;

К.  като има предвид, че на 12 юни 2018 г. Националното събрание на Виетнам прие закон за киберсигурността, насочен към по-строг онлайн контрол, който изисква от доставчиците да заличават постове, считани за заплаха за националната сигурност; като има предвид, че този закон поставя сурови ограничения върху свободата на изразяване на мнение онлайн и има за цел силно да застраши правото на неприкосновеност на личния живот;

Л.  като има предвид, че на 1 януари 2018 г. влезе в сила за първи път във Виетнам закон относно убежденията и религията, който задължи всички религиозни групи в страната да се регистрират пред органите и да ги информират за дейностите си; като има предвид, че органите могат да отхвърлят или да възпрепятстват заявленията за регистрация и да забраняват религиозни дейности, за които произволно считат, че са в противоречие с „националния интерес“, „обществения ред“ или „националното единство“; като има предвид, че с този закон правителството институционализира намесата си в областта на религиозните въпроси и държавния надзор върху религиозните групи;

М.  като има предвид, че Виетнам се нарежда на 175-то място от 180 по индекса за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2018 г.;

Н.  като има предвид, че смъртното наказание продължава да се прилага във Виетнам, а броят на екзекуциите е неизвестен, тъй като виетнамските органи класифицират статистиката за смъртното наказание като държавна тайна; като има предвид, че Виетнам намали броя на престъпленията, наказуеми със смърт, от 22 на 18 през януари 2018 г.;

О.  като има предвид, че Виетнам все още не е ратифицирал основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), а именно Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне, Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд и Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране;

П.  като има предвид, че диалогът между ЕС и Виетнам относно правата на човека е важна възможност за продължаващо всеобхватно обсъждане на въпроси, пораждащи загриженост в ЕС, включително пълното зачитане на основните права на свобода на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания; като има предвид, че отношенията между Европейския съюз и Виетнам трябва по същество да се основават на зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, както и на спазването на международните стандарти в това отношение;

Р.  като има предвид, че съществува ясна връзка между Споразумението за партньорство и сътрудничество и Споразумението за свободна търговия, между ЕС и Виетнам, по силата на което и двете страни са се ангажирали да изпълняват своите задължения в областта на правата на човека;

1.  осъжда продължаващите нарушения на правата на човека във Виетнам, включително съдебните присъди, политическото сплашване, надзора, тормоза, нападенията и несправедливите процеси срещу политически активисти, журналисти, блогъри, дисиденти и защитници на правата на човека заради упражняването на основното им право на свобода на изразяване, както онлайн, така и офлайн, в явно нарушение на международните задължения на Виетнам по отношение на правата на човека;

2.  призовава виетнамските органи незабавно и безусловно да освободят всички защитници на правата на човека и лица, лишени от свобода заради убежденията си, задържани или осъдени само заради упражняване на правото си на свобода на изразяване, включително Хоанг Дук Бин, Нгуен Нам Фонг, Нгуйен Трунг Трук и Ле Дин Луонг, и да оттеглят всички обвинения срещу тях;

3.  отново призовава виетнамските държавни органи да преустановят всички ограничения и актове на тормоз срещу защитниците на правата на човека, както и да гарантират във всички случаи, че те могат да упражняват своите законни дейности в областта на правата на човека без страх от репресии и без никакви ограничения, включително съдебен тормоз; призовава правителството на Виетнам да премахне всички ограничения върху свободата на религията и да сложи край на тормоза, упражняван по отношение на религиозните общности;

4.  настоява виетнамското правителство да гарантира, че третирането на всички задържани е в съответствие с международните стандарти; подчертава факта, че правото на достъп до адвокати, медицински специалисти и членове на семейството е важна предпазна мярка срещу изтезанията и малтретирането и е от решаващо значение за правото на справедлив съдебен процес;

5.  осъжда злоупотребата с репресивни правни разпоредби, ограничаващи основните права и свободи; призовава органите на Виетнам да отменят, преразгледат или изменят всички репресивни закони, по-специално Наказателния кодекс, закона за киберсигурността и закона за убежденията и религията, и да гарантират, че цялото законодателство е в съответствие с международните стандарти и задължения в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права, по който Виетнам е страна; призовава правителството да приведе законодателство, което урежда публичните събирания и демонстрации, в съответствие с правото на свободни събрания и на свободно сдружаване;

6.  призовава Виетнам да подпише и ратифицира всички съответни договори на ООН за правата на човека и Римския статут на Международния наказателен съд, както и конвенции № 87, № 98 и № 105 на МОТ;

7.  настоятелно призовава Виетнам да отправи постоянна покана за всички специални процедури в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, по-специално специалния докладчик по въпросите на свободата на убеждение и на изразяване на мнение и специалния докладчик за защитниците на правата на човека;

8.  призовава органите на Виетнам да признаят независимите синдикални организации;

9.  призовава ЕС да наблюдава и да работи с органите и всички заинтересовани страни за подобряване на положението с правата на човека във Виетнам;

10.  припомня своето противопоставяне на смъртното наказание при всички обстоятелства; призовава виетнамските органи да наложат незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; призовава органите на Виетнам да преразгледат всички смъртни присъди, с цел да се гарантира, че тези процеси спазват международните стандарти;

11.  призовава ЕСВД и Комисията активно да подкрепят групите на гражданското общество и лицата, защитаващи правата на човека във Виетнам, включително като призовават за освобождаването на защитниците на правата на човека и лицата, лишени от свобода заради убежденията си, при всички контакти, които осъществяват с виетнамските органи; настоятелно призовава делегацията на ЕС в Ханой да предоставя всяка подходяща подкрепа на лишените от свобода защитници на правата на човека и на лицата, лишени от свобода заради убежденията си, включително чрез организиране на посещения в затвори, наблюдение на съдебни процеси и предоставяне на правна помощ;

12.  призовава държавите – членки на ЕС, да увеличат усилията си за оказване на натиск за конкретни подобрения на правата на човека във Виетнам, включително по време на предстоящия всеобщ периодичен преглед относно Виетнам в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

13.  призовава за обща за ЕС забрана за износ, продажба, модернизиране и поддържане на каквато и да е форма на оборудване за сигурност, което може да бъде използвано или се използва за вътрешни репресии, включително технология за наблюдение на интернет, в държави, чиито резултати в областта на правата на човека пораждат загриженост;

14.  приветства засиленото партньорство и диалога относно правата на човека между ЕС и Виетнам и припомня важността на този диалог като основен инструмент, който да бъде използван по ефикасен начин за подпомагане и насърчаване на Виетнам при осъществяването на необходимите реформи; силно насърчава Комисията да следи напредъка в рамките на диалога чрез въвеждането на целеви показатели и механизми за наблюдение;

15.  призовава правителството на Виетнам и ЕС, като важни партньори, да се ангажират с подобряване на зачитането на правата на човека и основните свободи в страната, тъй като това е крайъгълен камък на двустранните отношения между Виетнам и Съюза, по-специално с оглед на ратифицирането на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам и с оглед на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), на правителството и Националното събрание на Виетнам, на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на генералния секретар на ООН.

(1) OВ C 369, 11.10.2018 г., стp. 73.
(2) OВ C 86, 6.3.2018 г., стp. 122.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност