Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2925(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0526/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0459

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 140kWORD 56k
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων
P8_TA(2018)0459RC-B8-0526/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (2018/2925(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa(1) και της 9 Ιουνίου 2016 για το Βιετνάμ(2), ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ, που υπογράφηκε στις 27 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τον 7ο διάλογο ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 1ης Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ της 9ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την καταδίκη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και της 5ης Απριλίου 2018 σχετικά με την καταδίκη ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση δηλώσεις της ΕΕ της 20ής Αυγούστου 2018, σχετικά με την πρόσφατη καταδίκη του κ. Le Dinh Luong,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 23ης Φεβρουαρίου 2018, με τις οποίες ζητείται η απελευθέρωση των ακτιβιστών που είχαν φυλακιστεί επειδή διαμαρτυρήθηκαν για μια τοξική διαρροή, και της 12ης Απριλίου 2018, με την οποία ζητείται η αλλαγή της κατάστασης μετά την φυλάκιση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) , στο οποίο προσχώρησε το Βιετνάμ το 1982,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 1409/2014/MHZ σχετικά με την παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διενεργήσει εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για τους Βιετναμέζους πολιτικούς κρατουμένους, η οποία εκπονήθηκε από το The 88 Project, εκτιμάται ότι 160 ακτιβιστές εκτίουν ποινή φυλάκισης στο Βιετνάμ ενώ περίπου 16 ακτιβιστές τελούν υπό προσωρινή κράτηση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Βιετνάμ συνεχίζουν τη φυλάκιση, την κράτηση, την παρενόχληση και τον εκφοβισμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, δικηγόρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αντιμετωπίσει μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης για το έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός αυτού, κάτι που αποτελεί παράβαση των υποχρεώσεων της χώρας βάσει του διεθνούς δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί ακτιβιστές και οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν σκληρές συνθήκες κράτησης, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, νομική συνδρομή και επαφή με την οικογένεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων καταπιέζεται στο Βιετνάμ, και η καθολική εκκλησία και άλλες μη αναγνωρισμένες θρησκείες, μεταξύ των οποίων η ενοποιημένη βουδιστική εκκλησία του Βιετνάμ και διάφορες προτεσταντικές και άλλες εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνοτικής μειονότητας των Ορεινών, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές θρησκευτικές διώξεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Hoang Duc Binh καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση επειδή δημοσίευσε στο ιστολόγιό του άρθρα για τις διαμαρτυρίες σχετικά με την οικολογική καταστροφή του εργοστασίου Formosa· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nguyen Nam Phong καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών, επειδή φέρεται ότι αρνήθηκε να υπακούσει σε εντολές δημοσίων λειτουργών ενώ μετέβαινε με το αυτοκίνητό του σε διαδήλωση διαμαρτυρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειές τους είχαν καίρια σημασία για την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διασφάλιση λογοδοσίας όσον αφορά τη ρύπανση από τη χαλυβουργία Formosa·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2018, μέλη της Αδελφότητας για τη Δημοκρατία καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 7 έως 15 ετών στο πλαίσιο εκτεταμένης εφαρμογής των διατάξεων εθνικής ασφάλειας του ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Nguyen Trung Τruc, ένα άλλο μέλος της ομάδας αυτής, καταδικάστηκε σε 12ετή φυλάκιση με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής του κράτους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Le Dinh Luong, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος τάχθηκε ειρηνικά υπέρ της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδικάστηκε στις 16 Αυγούστου 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις εθνικής ασφάλειας του ποινικού κώδικα σε 20 έτη φυλάκισης και πέντε έτη κατ’ οίκον περιορισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτράπηκε σε εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της ΕΕ και των πρεσβειών κρατών μελών της ΕΕ να παρακολουθήσουν τη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων κρατουμένων συνείδησης που είχαν παρόμοια τύχη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Απριλίου 2018, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, ο ειδικός εισηγητής για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο πρόεδρος και εισηγητής της ομάδας εργασίας για την αυθαίρετη κράτηση και ο ειδικός εισηγητής για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, κάλεσαν το Βιετνάμ να μην καταστείλει την κοινωνία των πολιτών και να μην καταπνίξει τη διαφωνία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ποινικός Κώδικας του Βιετνάμ περιέχει κατασταλτικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για τη φίμωση, τη σύλληψη, την κράτηση, την καταδίκη ή τον περιορισμό της δραστηριότητας υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιφρονούντων, δικηγόρων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, θρησκευτικών ομάδων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδίως εκείνων που εκφράζουν επικρίσεις για την κυβέρνηση του Βιετνάμ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Βιετνάμ εξακολουθεί να απαγορεύει τη λειτουργία ανεξάρτητων ή ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης και ασκεί αυστηρό έλεγχο επί των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και των έντυπων εκδόσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2016 η Εθνοσυνέλευση ψήφισε νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος περιορίζει σημαντικά την ελευθερία του Τύπου στο Βιετνάμ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Ιουνίου 2018 η Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ ψήφισε νόμο για την κυβερνοασφάλεια με στόχο την ενίσχυση των διαδικτυακών ελέγχων, ο οποίος απαιτεί από τους παρόχους να διαγράφουν δημοσιεύσεις που θεωρούνται «απειλητικές» για την εθνική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος αυτός θέτει αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο και έχει ως στόχο να απειλήσει καίρια το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος νόμος του Βιετνάμ για τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, ο οποίος υποχρεώνει όλες τις θρησκευτικές ομάδες στη χώρα να εγγράφονται στις αρχές και να τις ενημερώνουν για τις δραστηριότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές μπορούν να απορρίπτουν ή να παρεμποδίζουν αιτήσεις καταχώρισης και να απαγορεύουν τις θρησκευτικές δραστηριότητες τις οποίες αυθαίρετα κρίνουν αντίθετες προς το «εθνικό συμφέρον», τη «δημόσια τάξη» ή την «εθνική ενότητα»; λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον νόμο αυτό η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει την παρέμβασή της στις θρησκευτικές υποθέσεις και την κρατική εποπτεία θρησκευτικών ομάδων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ Αραβία κατατάσσεται στην 175η θέση μεταξύ 180 χωρών στον δείκτη ελευθεροτυπίας της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα» για το 2018·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο Βιετνάμ, αλλά ο αριθμός των εκτελέσεων είναι άγνωστος, δεδομένου ότι οι βιετναμέζικες αρχές κατατάσσουν τις στατιστικές των θανατικών ποινών ως κρατικό απόρρητο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2018 το Βιετνάμ μείωσε τον αριθμό των εγκλημάτων που επισύρουν την ποινή του θανάτου από 22 σε 18·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ δεν έχει ακόμη επικυρώσει θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, μεταξύ των οποίων τη Σύμβαση αριθ. 98 για το δικαίωμα συλλογικής οργάνωσης και διαπραγμάτευσης, τη Σύμβαση αριθ. 105 για την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας και τη Σύμβαση αριθ. 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος;

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί μια σημαντική οδό για τη συνεχιζόμενη διεξοδική συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βιετνάμ πρέπει να βασίζεται θεμελιακά στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, καθώς και στην τήρηση των διεθνών προτύπων από αυτή την άποψη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ), σύμφωνα με την οποία αμφότερα τα μέρη έχουν δεσμευτεί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων της καταδίκης, του πολιτικού εκφοβισμού, της εποπτείας, της παρενόχλησης, των επιθέσεων και της άδικης δίκης πολιτικών ακτιβιστών, δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, αντιφρονούντων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης είτε επιγραμμικά είτε απογραμμικά, κατά σαφή παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων του Βιετνάμ σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους κρατουμένους συνείδησης που κρατούνται ή έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων των Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Trung Τruc και της Le Dinh Luong, και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές του Βιετνάμ να θέσουν τέρμα σε κάθε περιορισμό και παρενόχληση σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εγγυηθούν σε κάθε περίπτωση ότι αυτοί θα είναι σε θέση να ασκούν τις νόμιμες δραστηριότητές τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς φόβο για αντίποινα και απαλλαγμένοι από κάθε περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να άρουν κάθε περιορισμό στην ελευθερία της θρησκείας και να θέσουν τέρμα στην παρενόχληση των θρησκευτικών κοινοτήτων·

4.  επιμένει ότι η βιετναμέζικη κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι η μεταχείριση όλων των κρατουμένων συνάδει με τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρους, επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και μέλη της οικογένειας αποτελεί σημαντική εγγύηση κατά των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, και είναι ζωτικής σημασίας για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη·

5.  καταδικάζει την κατάχρηση κατασταλτικών νομοθετικών διατάξεων που περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να καταργήσουν, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν όλους τους καταπιεστικούς νόμους, ιδίως τον Ποινικό Κώδικα, τη νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια και τον νόμο περί πεποιθήσεων και θρησκείας, και να διασφαλίσουν ότι όλες οι νομοθετικές διατάξεις συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο το Βιετνάμ είναι συμβαλλόμενο μέρος; καλεί την κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις με τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

6.  καλεί το Βιετνάμ να υπογράψει και να κυρώσει όλες τις σχετικές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, και το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και τις συμβάσεις της ΔΟΕ αριθ. 87, αριθ. 98 και αριθ. 105·

7.  καλεί το Βιετνάμ να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση στις Ειδικές Διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και ιδίως στον Ειδικό Εισηγητή για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και τον Ειδικό Εισηγητή για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να αναγνωρίσουν τις ανεξάρτητες εργατικές οργανώσεις·

9.  καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τις αρχές και όλους τους συμφεροντούχους για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ·

10.  επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να επανεξετάσουν όλες τις θανατικές ποινές ώστε να διασφαλιστεί ότι στις συγκεκριμένες δίκες τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα·

11.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να στηρίξουν ενεργά τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τα άτομα που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κρατουμένων συνείδησης σε όλες τις επαφές που διατηρούν με τις αρχές του Βιετνάμ· προτρέπει την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ανόι να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους φυλακισμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στους κρατουμένους συνείδησης, μεταξύ άλλων με την οργάνωση επισκέψεων σε φυλακές, την παρακολούθηση των δικών και την παροχή νομικής βοήθειας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ασκήσουν πιέσεις για απτές βελτιώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, μεταξύ άλλων κατά την επικείμενη καθολική περιοδική εξέταση του Βιετνάμ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να επιβληθεί σε ολόκληρη την ΕΕ απαγόρευση εξαγωγής, πώλησης, αναβάθμισης και συντήρησης κάθε μορφής εξοπλισμού ασφαλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή που χρησιμοποιείται για εσωτερική καταστολή, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας επιτήρησης του διαδικτύου, προς κράτη με κακές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, και υπενθυμίζει τη σημασία του διαλόγου ως βασικού μέσου το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με αποδοτικό τρόπο προκειμένου να υποστηρίζεται και να ενθαρρύνεται το Βιετνάμ να υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις· προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο στο πλαίσιο του διαλόγου, θεσπίζοντας σημεία αναφοράς και μηχανισμούς παρακολούθησης·

15.  καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ και την ΕΕ, ως σημαντικούς εταίρους, να δεσμευτούν ότι θα βελτιώσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των διμερών σχέσεων μεταξύ του Βιετνάμ και της Ένωσης, ιδίως ενόψει της κύρωσης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (EVFTA) και ενόψει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣΣ)·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.
(2) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 122.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου