Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2925(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0526/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2018 - 5.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0459

Usvojeni tekstovi
PDF 130kWORD 53k
Četvrtak, 15. studenog 2018. - Strasbourg
Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika
P8_TA(2018)0459RC-B8-0526/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenoga 2018. o Vijetnamu, posebice položaju političkih zatvorenika (2018/2925(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, osobito onu od 14. prosinca 2017. o slobodi izražavanja u Vijetnamu, posebno o slučaju Nguyena Vana Hoe(1), te onu od 9. lipnja 2016. o Vijetnamu(2), posebice o slobodi izražavanja,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji EU-a i Vijetnama, potpisan 27. lipnja 2012.,

–  uzimajući u obzir sedmi dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama od 1. prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornice ESVD-a od 9. veljače 2018. o osuđivanju boraca za ljudska prava u Vijetnamu te od 5. travnja 2018. o osuđivanju aktivista za ljudska prava u Vijetnamu,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 20. kolovoza 2018. o nedavnoj osuđujućoj presudi izrečenoj Leu Dinhu Luongu,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir izjave stručnjaka UN-a od 23. veljače 2018. u kojoj se poziva na oslobođenje aktivista zatvorenih zbog prosvjeda protiv ispuštanja toksičnih tvari, te od 12. travnja 2018. u kojoj se poziva na promjene nakon zatvaranja boraca za prava,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, kojemu je Vijetnam pristupio 1982.,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 26. veljače 2016. u predmetu 1409/2014/MHZ o propustu Europske komisije da provede prethodnu procjenu učinka Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama na ljudska prava,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da, prema vijetnamskoj bazi podataka o političkim zatvorenicima koju je izradio The 88 Project, oko 160 aktivista služi zatvorsku kaznu u Vijetnamu, a oko 16 aktivista nalazi se u istražnom zatvoru;

B.  budući da vijetnamske vlasti i dalje uhićuju, pritvaraju, uznemiravaju i zastrašuju borce za ljudska prava, novinare, blogere, pravnike specijalizirane za ljudska prava te aktiviste civilnog društva u toj zemlji; budući da se borcima za ljudska prava izriču duge zatvorske kazne zbog njihova rada povezanog s ljudskim pravima te uživanja temeljnog prava na slobodu izražavanja, na internetu ili izvan njega, što je u suprotnosti s obvezama te zemlje u okviru međunarodnog prava;

C.  budući da su aktivisti za politička i ljudska prava suočeni s teškim uvjetima u pritvoru, koji uključuju uskraćivanje liječničke skrbi, pravnog zastupanja i kontakta s obitelji;

D.  budući da se u Vijetnamu sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja ne poštuje te da su Katolička crkva i nepriznate religijske denominacije, kao što su Ujedinjena budistička crkva Vijetnama, nekoliko protestantskih crkvi i druge, uključujući pripadnike etničke manjine Montagnard, i dalje izloženi teškim vjerskim progonima;

E.  budući da je Hoang Duc Binh osuđen na 14 godina zatvora zbog blogiranja o prosvjedima zbog katastrofe povezane s Formosom; budući da je Nguyen Nam Phong osuđen na dvije godine zatvora zbog toga što se navodno oglušio na zapovijedi javnih službenika tijekom vožnje na prosvjed; budući da su njihovi napori bili ključni za podizanje razine osviještenosti i utvrđivanje odgovornosti čeličane Formose za ispuštanje toksičnih tvari;

F.  budući da su u travnju 2018. članovi Bratstva za demokraciju osuđeni na zatvorske kazne od sedam do 15 godina u okviru ekstenzivne provedbe odredbi Kaznenog zakona o nacionalnoj sigurnosti; budući da je u rujnu 2018. Nguyen Trung Truc, još jedan član te skupine, osuđen na 12 godina zatvora nakon što je optužen za pokušaj državnog udara;

G.  budući da je Le Dinh Luong, borac za ljudska prava koji se miroljubivo zalagao za promicanje i zaštitu ljudskih prava, u skladu s odredbama Kaznenog zakona o nacionalnoj sigurnosti 16. kolovoza 2018. osuđen na 20 godina zatvora i pet godina kućnog pritvora; budući da predstavnicima Delegacije EU-a i veleposlanstava država članica EU-a nije bilo dopušteno promatrati sudski postupak; budući da postoje još brojni slučajevi u kojima su borci za ljudska prava i drugi zatvorenici savjesti doživjeli sličnu sudbinu;

H.  budući da je 12. travnja 2018. skupina stručnjaka UN-a, koju čine posebni izvjestitelj za položaj boraca za ljudska prava, predsjednik i izvjestitelj Radne skupine o samovoljnom oduzimanju slobode te posebni izvjestitelj za promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja, pozvala Vijetnam da ne provodi represiju nad civilnim društvom i onima koji imaju različito mišljenje;

I.  budući da Kazneni zakon Vijetnama sadržava represivne odredbe koje se zloupotrebljavaju za ušutkivanje, uhićivanje, pritvaranje, osuđivanje i ograničavanje djelovanja aktivista za ljudska prava, disidenata, pravnika, sindikata, vjerskih skupina i nevladinih organizacija, posebice onih koji zauzimaju kritičan stav prema vijetnamskoj vladi;

J.  budući da vijetnamska vlada i dalje zabranjuje rad neovisnih ili privatnih medija te strogo nadzire radijske i televizijske postaje, kao i tiskane publikacije; budući da je u travnju 2016. Narodna skupština usvojila Zakon o medijima kojim se strogo ograničava sloboda medija u Vijetnamu;

K.  budući da je 12. lipnja 2018. Narodna skupština Vijetnama usvojila Zakon o kibersigurnosti u cilju strožih internetskih kontrola, u okviru kojega pružatelji internetskih usluga moraju brisati zapise koji se smatraju prijetnjama nacionalnoj sigurnosti; budući da se tim zakonom strogo ograničava sloboda izražavanja na internetu te se u velikoj mjeri pokušava ograničiti pravo na privatnost;

L.  budući da je 1. siječnja 2018. stupio na snagu Zakon o vjeroispovijesti i religiji, prvi takav u Vijetnamu, kojim su sve vjerske skupine u zemlji obvezne registrirati se kod nadležnih vlasti i obavještavati ih o svojim aktivnostima; budući da vlasti smiju odbiti ili onemogućiti zahtjeve za registraciju te zabraniti vjerske aktivnosti koje proizvoljno smatraju protivnima „nacionalnim interesima”, „javnom redu” ili „nacionalnom jedinstvu”; budući da je tim zakonom vlada institucionalizirala svoje uplitanje u vjerska pitanja kao i državni nadzor nad vjerskim skupinama;

M.  budući da se Vijetnam nalazi na 175. mjestu od 180 zemalja na Indeksu slobode medija za 2018. koji su sastavili Reporteri bez granica;

N.  budući da se smrtna kazna i dalje provodi u Vijetnamu, no broj pogubljenja nije poznat jer statističke podatke o smrtnoj kazni vijetnamske vlasti smatraju državnom tajnom; budući da je u siječnju 2018. Vijetnam smanjio broj kaznenih djela kažnjivih smrću s 22 na 18;

O.  budući da Vijetnam još uvijek nije ratificirao temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada, točnije Konvenciju br. 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, Konvenciju br. 105 o ukidanju prisilnog rada i Konvenciju br. 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje;

P.  budući da je dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama važan forum za aktualnu sveobuhvatnu raspravu o pitanjima koja su izvor zabrinutosti EU-a, među kojima su i potpuno poštovanje temeljnih prava slobode izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja; budući da se odnos između Europske unije i Vijetnama mora temeljiti na poštovanju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava te na pridržavanju međunarodnih standarda u tom pogledu;

Q.  budući da postoji jasna poveznica između Sporazuma o partnerstvu i suradnji te Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama, u skladu s kojima obje stranke moraju poštovati svoje obveze u pogledu ljudskih prava;

1.  osuđuje kontinuirano kršenje ljudskih prava u Vijetnamu, uključujući osuđivanje, političko zastrašivanje, nadziranje, uznemiravanje, napade i nepoštena suđenja s kojima se suočavaju politički aktivisti, novinari, blogeri, disidenti i borci za ljudska prava zbog uživanja prava na slobodu izražavanja, kako na internetu tako i izvan njega, što predstavlja jasno kršenje međunarodnih obveza Vijetnama u području ljudskih prava;

2.  poziva vijetnamske vlasti da smjesta i bezuvjetno oslobode sve borce za ljudska prava i zatvorenike savjesti pritvorene ili osuđene samo zbog uživanja prava na slobodu izražavanja, među kojima su Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc i Le Dinh Luong, te da odustanu od optužnica protiv njih;

3.  ponovno poziva vijetnamske vlasti da prestanu s uznemiravanjem boraca za ljudska prava, da ukinu sve restrikcije koje su im nametnute te da im zajamče da u svim okolnostima mogu provoditi svoje legitimne aktivnosti povezane s ljudskim pravima bez straha od odmazde i bez ikakvih restrikcija, uključujući sudsko uznemiravanje; poziva vijetnamsku vladu da ukine sve restrikcije na slobodu vjeroispovijesti te da stane na kraj uznemiravanju vjerskih zajednica;

4.  ustraje u tome da vijetnamska vlada mora osigurati da se prema svim zatvorenicima postupa u skladu s međunarodnim standardima; ističe činjenicu da je pravo na pristup odvjetniku, zdravstvenoj službi i članovima obitelji važno jamstvo protiv mučenja i zlostavljanja te je presudno za pravo na pošteno suđenje;

5.  osuđuje zlouporabu represivnih zakonskih odredbi kojima se ograničavaju temeljna prava i slobode; poziva vijetnamske vlasti da stave izvan snage, ponovno razmotre ili izmijene sve represivne zakone, osobito svoj Kazneni zakon, Zakon o kibersigurnosti i Zakon o vjeroispovijesti i religiji, te da se pobrinu da zakonodavstvo bude u potpunosti u skladu sa standardima i obvezama u pogledu ljudskih prava, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čija je stranka i Vijetnam; poziva vladu da sve zakone kojima se reguliraju javna okupljanja i prosvjedi uskladi s pravom na slobodno okupljanje i udruživanje;

6.  poziva Vijetnam da potpiše i ratificira sve relevantne ugovore Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda te konvencije Međunarodne organizacije rada br. 87, br. 98 i br. 105;

7.  apelira na Vijetnam da uputi trajni poziv izvršiteljima posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava, osobito posebnom izvjestitelju za slobodu mišljenja i izražavanja te posebnom izvjestitelju za borce za ljudska prava;

8.  poziva vijetnamske vlasti da priznaju nezavisne sindikate;

9.  poziva EU da nadzire stanje ljudskih prava u Vijetnamu i da s njegovim vlastima i svim relevantnim dionicima radi na njihovu poboljšanju;

10.  ponavlja da se pod svim okolnostima protivi smrtnoj kazni; poziva vijetnamske vlasti na hitno uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao koraka prema njezinu ukidanju; poziva vijetnamske vlasti da ponovno razmotre sve smrtne kazne kako bi se zajamčilo da su ti sudski postupci provedeni u skladu s međunarodnim standardima;

11.  poziva ESVD i Komisiju da aktivno pružaju potporu skupinama civilnog društva i pojedincima koji se bore za ljudska prava u Vijetnamu, među ostalim i zalaganjem za oslobođenje boraca za ljudska prava i zatvorenika savjesti prilikom svih svojih kontakata s vijetnamskim vlastima; poziva Delegaciju EU-a u Hanoiju da pruži svu odgovarajuću potporu zatvorenim borcima za ljudska prava i zatvorenicima savjesti, među ostalim organiziranjem posjeta u zatvoru, promatranjem sudskih postupaka i pružanjem pravne pomoći;

12.  poziva države članice EU-a da se snažnije zalažu za konkretna poboljšanja u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, među ostalim tijekom nadolazećeg univerzalnog periodičnog pregleda Vijetnama u Vijeću UN-a za ljudska prava;

13.  ponavlja svoj poziv da se na razini EU-a zabrane izvoz, prodaja, ažuriranje i održavanje svih oblika sigurnosne opreme koja se može upotrijebiti ili se upotrebljava za unutarnju represiju, uključujući tehnologiju internetskog nadzora, za države u kojima je stanje ljudskih prava zabrinjavajuće;

14.  pozdravlja pojačano partnerstvo i dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama i podsjeća na važnost tog dijaloga kao ključnog instrumenta koji se treba koristiti na učinkovit način u okviru praćenja i poticanja Vijetnama na provedbu potrebnih reformi; snažno potiče Komisiju da prati napredak u okviru tog dijaloga uvođenjem mjerila i mehanizama za praćenje;

15.  poziva vijetnamsku vladu i EU, kao važne partnere, da se obvežu na veće poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda u toj zemlji jer na njima počivaju bilateralni odnosi između Vijetnama i EU-a, osobito u pogledu ratifikacije Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama i Sporazuma o partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN), vladi i Narodnoj skupštini Vijetnama, visokoj povjerenici Ujedinjenih naroda za ljudska prava te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

(1) SL C 369, 11.10.2018., str. 73.
(2) SL C 86, 6.3.2018., str. 122.

Posljednje ažuriranje: 6. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti