Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2925(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0526/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 15/11/2018 - 5.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0459

Pieņemtie teksti
PDF 136kWORD 53k
Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris - Strasbūra
Vjetnama, jo īpaši politieslodzīto stāvoklis
P8_TA(2018)0459RC-B8-0526/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembra rezolūcija par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli (2018/2925(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2017. gada 14. decembra rezolūciju par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši par Nguyen Van Hoa lietu(1), un 2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Vjetnamu(2), it īpaši saistībā ar vārda brīvību,

–  ņemot vērā 2012. gada 27. jūnijā parakstīto ES un Vjetnamas Partnerības un sadarbības nolīgumu,

–  ņemot vērā 2017. gada 1. decembra 7. ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogu,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2018. gada 9. februāra paziņojumu par cilvēktiesību aizstāvju notiesāšanu Vjetnamā un 2018. gada 5. aprīļa paziņojumu par cilvēktiesību aktīvistu notiesāšanu Vjetnamā,

–  ņemot vērā vietējo ES 2018. gada 20. augusta paziņojumu par Le Dinh Luong neseno notiesāšanu,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā ANO ekspertu 2018. gada 23. februāra paziņojumu, kurā pausts mudinājums atbrīvot aktīvistus, kuri ieslodzīti cietumā par protestu pret toksisku noplūdi, un 2018. gada 12. aprīļa paziņojumu, kurā aicināts izdarīt izmaiņas pēc tiesību aizstāvju ieslodzīšanas cietumā,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram Vjetnama pievienojās 1982. gadā,

–  ņemot vērā Eiropas ombuda 2016. gada 26. februāra lēmumu lietā 1409/2014/MHZ par to, ka Eiropas Komisija nav veikusi ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma ietekmes uz cilvēktiesībām iepriekšēju novērtējumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Vjetnamas politisko cietumnieku datubāzi, ko apkopoja Projekts Nr. 88, aptuveni 160 aktīvistu Vjetnamā izcieš cietumsodu un aptuveni 16 aktīvistu tiek turēti pirmstiesas apcietinājumā;

B.  tā kā Vjetnamas iestādes šajā valstī turpina apcietināt, aizturēt, aizskart un iebiedēt cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus, emuāru autorus, cilvēktiesību advokātus un pilsoniskās sabiedrības aktīvistus; tā kā cilvēktiesību aizstāvjiem, pārkāpjot valsts saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem, ir piespriesti ilgi cietumsodi par viņu aktivitātēm cilvēktiesību jomā un par to, ka viņi gan tiešsaistē, gan bezsaistē izmanto savas pamattiesības uz vārda brīvību;

C.  tā kā politiskie un cilvēktiesību aktīvisti aizturēšanas laikā tiek pakļauti bargiem apstākļiem, tostarp viņiem tiek liegta piekļuve medicīniskajai aprūpei, juridiskajai palīdzībai un saziņai ar ģimeni;

D.  tā kā Vjetnamā tiek apspiesta reliģijas un ticības brīvība, un katoļu baznīca un neatzītās reliģiskās kopienas, piemēram, Vjetnamas apvienotā budistu baznīca, kā arī vairākas protestantu baznīcas un citas kopienas, tostarp centrālajā kalnienē dzīvojošās minoritātes, joprojām tiek nesaudzīgi vajātas reliģijas dēļ;

E.  tā kā Hoang Duc Binh tika piespriests 14 gadu cietumsods par emuāru rakstīšanu par protestiem saistībā ar Formosas ekoloģisko katastrofu; tā kā Nguyen Nam Phong tika piespriests divu gadu cietumsods, jo viņš, aicinot uz protestu, esot atteicies pakļauties valsts ierēdņu rīkojumiem; tā kā šo cilvēku centieni ir bijuši būtiski, lai palielinātu informētību un nodrošinātu saukšanu pie atbildības saistībā ar noplūdi Formosas tērauda rūpnīcā;

F.  tā kā 2018. gada aprīlī Kriminālkodeksa valsts drošības noteikumu izpildes ietvaros Demokrātijas brālības dalībniekiem tika piespriests 7 līdz 15 gadus ilgs cietumsods; tā kā 2018. gada septembrī cits šīs grupas loceklis Nguyen Trung Truc tika notiesāts uz 12 gadiem cietumā, pamatojoties uz apsūdzību par centieniem gāzt valsts varu;

G.  tā kā cilvēktiesību aizstāvim Le Dinh Luong, kurš miermīlīgi iestājās par cilvēktiesību veicināšanu un aizsardzību, 2018. gada 16. augustā saskaņā ar Krimināllikuma noteikumiem tika piespriests 20 gadu cietumsods un piecu gadu mājas arests; tā kā ES delegācijas un ES dalībvalstu vēstniecību pārstāvjiem nebija atļauts novērot šo tiesas procesu; tā kā ir daudz citu lietu, kurās cilvēktiesību aizstāvjiem un citiem pārliecības dēļ ieslodzītajiem ir piespriesti līdzīgi sodi;

H.  tā kā 2018. gada 12. aprīlī ANO ekspertu grupa, īpašais referents jautājumos par cilvēktiesību aizstāvju situāciju, darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos priekšsēdētājs un īpašais referents jautājumos par uzskatu un vārda brīvības veicināšanu un aizsardzību mudināja Vjetnamu neapspiest pilsonisko sabiedrību un neapklusināt opozīciju;

I.  tā kā Vjetnamas Kriminālkodeksā ir ietverti represīvi noteikumi, kas tiek ļaunprātīgi izmantoti, lai apklusinātu, apcietinātu, aizturētu, notiesātu vai ierobežotu cilvēktiesību aktīvistus, disidentus, advokātus, arodbiedrības, reliģiskās grupas un nevalstiskās organizācijas un ierobežotu to darbību, jo īpaši to, kuri pauž kritisku viedokli par Vjetnamas valdību;

J.  tā kā Vjetnamas valdība turpina aizliegt neatkarīgu vai privātu plašsaziņas līdzekļu darbību un stingri kontrolē radio un TV stacijas un drukātos izdevumus; tā kā 2016. gada aprīlī Nacionālā asambleja pieņēma plašsaziņas līdzekļu likumu, kas stingri ierobežo preses brīvību Vjetnamā;

K.  tā kā 2018. gada 12. jūnijā Vjetnamas Nacionālā asambleja pieņēma kiberdrošības likumu, kura mērķis ir pastiprināt kontroli tiešsaistē un kurā ir noteikts, ka pakalpojumu sniedzējiem ir jādzēš ieraksti, kas uzskatāmi par “draudu valsts drošībai”; tā kā šis likums stingri ierobežo vārda brīvību tiešsaistē un tā mērķis ir būtiski apdraudēt tiesības uz privātumu;

L.  tā kā 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā Vjetnamas pirmais tiesību akts par ticību un reliģiju, liekot visām valstī pastāvošajām reliģiskajām grupām reģistrēties iestādēs un informēt tās par savu darbību; tā kā iestādes var noraidīt vai apgrūtināt reģistrācijas pieteikumus un aizliegt reliģiskas darbības, ko tās patvaļīgi uzskata par neatbilstīgām „valsts interesēm”, „sabiedriskajai kārtībai” vai „valsts vienotībai”; tā kā saskaņā ar šo likumu valdība ir institucionalizējusi savu iejaukšanos reliģiskajos jautājumos un valsts uzraudzību pār reliģiskajām grupām;

M.  tā kā „Reportieri bez robežām” 2018. gada preses brīvības indeksā no 180 tajā iekļautajām valstīm Vjetnama ir ierindota 175. vietā;

N.  tā kā Vjetnamā joprojām tiek piemērots nāvessods, bet izpildīto nāvessodu skaits nav zināms, jo Vjetnamas iestādes ar nāvessodiem saistīto statistiku klasificē kā valsts noslēpumu; tā kā Vjetnama 2018. gada janvārī no 22 uz 18 samazināja to noziegumu skaitu, par kuriem piespriež nāvessodu;

O.  tā kā Vjetnama vēl nav ratificējusi SDO pamatkonvencijas, proti, Konvenciju Nr. 98 par tiesībām apvienoties organizācijās un slēgt darba koplīgumus, Konvenciju Nr. 105 par piespiedu darba izskaušanu un Konvenciju Nr. 87 par biedrošanās brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās;

P.  tā kā ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogs ir svarīgs veids, kā turpināt visaptverošas diskusijas par jautājumiem, kas skar ES, tostarp pamattiesību uz vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību pilnīgu ievērošanu; tā kā Eiropas Savienības un Vjetnamas attiecību pamatā ir jābūt cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma ievērošanai un starptautisko standartu ievērošanai šajā jomā;

Q.  tā kā pastāv skaidra saikne starp partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) un ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN), saskaņā ar kuriem abas puses ir apņēmušās pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā,

1.  nosoda pastāvīgos cilvēktiesību pārkāpumus Vjetnamā, tostarp politisko aktīvistu, žurnālistu, emuāru autoru, disidentu un cilvēktiesību aizstāvju notiesāšanu, politisko iebiedēšanu, novērošanu, aizskaršanu, netaisnīgu tiesāšanu un uzbrukumus šiem cilvēkiem, par to ka viņi izmanto vārda brīvību tiešsaistē vai bezsaistē, jo tādējādi Vjetnama skaidri pārkāp savas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā;

2.  aicina Vjetnamas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēktiesību aizstāvjus un ieslodzītos pārliecības dēļ, kuri ir aizturēti vai notiesāti tikai tādēļ, ka izmanto savas tiesības uz vārda brīvību, tostarp Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc un Le Dinh Luong, un atsaukt visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības;

3.  atkārtoti aicina Vjetnamas iestādes izbeigt jebkādu cilvēktiesību aizstāvju ierobežošanu un viņu vajāšanu, kā arī visos gadījumos garantēt, ka viņi spēj īstenot savas likumīgās darbības cilvēktiesību jomā, nebaidoties no represijām un bez jebkādiem ierobežojumiem, tostarp tiesas vajāšanas; aicina Vjetnamas valdību atcelt visus ierobežojumus attiecībā uz reliģijas brīvību un izbeigt reliģisko kopienu vajāšanu;

4.  uzstāj, ka Vjetnamas valdībai ir jānodrošina, lai izturēšanās pret visiem aizturētajiem atbilst starptautiskajiem standartiem; uzsver, ka tiesības piekļūt advokātiem, medicīnas darbiniekiem un ģimenes locekļiem ir svarīgs aizsardzības līdzeklis pret spīdzināšanu un sliktu izturēšanos, un tā ir ļoti svarīga tiesībām uz taisnīgu tiesu;

5.  nosoda tādu represīvo tiesību normu ļaunprātīgu izmantošanu, kuru mērķis ir ierobežot pamattiesības un pamatbrīvības; aicina Vjetnamas iestādes atcelt, pārskatīt vai grozīt visus represīvos tiesību aktus, jo īpaši Kriminālkodeksu, likumu par kiberdrošību un likumu par ticību un reliģiju, un nodrošināt, ka visi tiesību akti atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un saistībām, tostarp ICCPR, kuram Vjetnama ir pievienojusies; aicina valdību saskaņot tiesību aktus, ar kuriem reglamentē publiskas pulcēšanās un demonstrācijas, lai nodrošinātu to atbilstību brīvas pulcēšanās un biedrošanās tiesībām;

6.  aicina Vjetnamu parakstīt un ratificēt visus attiecīgos ANO cilvēktiesību līgumus un Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus, kā arī SDO Konvencijas Nr. 87, Nr. 98 un Nr. 105;

7.  mudina Vjetnamu sniegt pastāvīgu uzaicinājumu ANO Cilvēktiesību padomes Īpašajām procedūrām, jo īpaši īpašajam referentam par uzskatu un vārda brīvību un īpašajam referentam cilvēktiesību aizstāvju jautājumos;

8.  aicina Vjetnamas iestādes atzīt neatkarīgas arodbiedrības;

9.  aicina ES sadarboties ar iestādēm un uzraudzīt tās, kā arī sadarboties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju Vjetnamā;

10.  atkārtoti pauž savu jebkādos apstākļos nemainīgo nostāju pret nāvessodu; aicina Vjetnamas iestādes nekavējoties noteikt moratoriju attiecībā uz nāvessoda piemērošanu kā soli virzienā uz tā pilnīgu atcelšanu; aicina Vjetnamas iestādes pārskatīt visus nāvessodus, lai nodrošinātu, ka šie tiesas procesi atbilst starptautiskajiem standartiem;

11.  aicina EĀDD un Komisiju aktīvi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības grupas un personas, kas Vjetnamā aizstāv cilvēktiesības, tostarp visos kontaktos ar Vjetnamas iestādēm aicinot atbrīvot cilvēktiesību aizstāvjus un ieslodzītos pārliecības dēļ; mudina ES delegāciju Hanojā sniegt visu nepieciešamo atbalstu ieslodzītajiem cilvēktiesību aizstāvjiem un ieslodzītajiem pārliecības dēļ, tostarp rīkojot apmeklējumus ieslodzījuma vietās, uzraugot tiesas procesus un sniedzot juridisku palīdzību;

12.  aicina ES dalībvalstis pastiprināt centienus, lai Vjetnamā panāktu cilvēktiesību stāvokļa patiesu uzlabošanos, tostarp ANO Cilvēktiesību padomē drīzumā rīkotajā Vispārējā periodiskajā pārskatā par Vjetnamu;

13.  atkārtoti aicina visā ES noteikt aizliegumu eksportēt, tirgot, atjaunināt un uzturēt jebkādu valstīm ar apšaubāmu reputāciju cilvēktiesību jomā paredzētu drošības aprīkojumu, ko var lietot vai kas tiek lietots iekšējām represijām, tostarp interneta novērošanas tehnoloģijas;

14.  atzinīgi vērtē nostiprinātās partnerattiecības un cilvēktiesību dialogu starp ES un Vjetnamu un atgādina, cik svarīgs ir šis dialogs kā būtisks un efektīvi izmantojams instruments, lai iedrošinātu un atbalstītu Vjetnamu nepieciešamo reformu īstenošanā; stingri mudina Komisiju uzraudzīt šā dialoga ietvaros panākto progresu, ieviešot kritērijus un uzraudzības mehānismus;

15.  aicina Vjetnamas valdību un ES kā svarīgus partnerus apņemties uzlabot cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu šajā valstī, jo tas ir stūrakmens Vjetnamas un Savienības divpusējām attiecībām, jo īpaši ņemot vērā ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma (EVBTN) ratifikāciju un ņemot vērā ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN);

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei Savienības ārlietās un drošības politikas jautājumos, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) ģenerālsekretāram, Vjetnamas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Apvienoto Nāciju Organizācijas augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

(1) OV C 369, 11.10.2018., 73. lpp.
(2) OV C 86, 6.3.2018., 122. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 6. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika