Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2927(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0533/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/11/2018 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0461

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 44k
Torstai 15. marraskuuta 2018 - Strasbourg
Bangladeshin ihmisoikeustilanne
P8_TA(2018)0461RC-B8-0533/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2018 Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta (2018/2927(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2017(1) ja 26. marraskuuta 2015(2) antamansa aikaisemmat päätöslauselmat Bangladeshista,

–  ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta Bangladeshissa(3) ja 28. syyskuuta 2018 laaditun komission teknisen tilannekatsauksen,

–  ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman vaatetusalaa koskevasta EU:n lippulaiva-aloitteesta(4),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansantasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen(5),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta,

–  ottaa huomioon kestävyyssopimuksen Bangladeshin valmisvaate- ja neuleteollisuuden työntekijöiden oikeuksien ja tehtaiden turvallisuuden jatkuvasta parantamisesta,

–  ottaa huomioon Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen vuodelta 2013 ja sen uusimisen vuonna 2018,

–  ottaa huomioon EU:n jäsenvaltioiden edustustojen, Euroopan unionin edustuston sekä Norjan ja Sveitsien edustustojen päälliköiden 27. syyskuuta 2018 antaman yhteisen paikallisen julkilausuman Bangladeshin digitaalisen turvallisuuden laista,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston Bangladeshia koskevaa yleistä määräaikaisarviointia varten 26. helmikuuta 2018 toimitetun kansallisen raportin,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 20. joulukuuta 2006 hyväksymän ja 23. joulukuuta 2010 voimaan tulleen kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 16. kesäkuuta 2011 hyväksymät yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon lapsiavioliittojen poistamista koskevan Bangladeshin kansallisen toimintasuunnitelman 2015–2021,

–  ottaa huomioon YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin 17. kokouksen suositukset,

–  ottaa huomioon maailman lehdistönvapautta mittaavan indeksin 2018,

–  ottaa huomioon Bangladeshin digitaalisen turvallisuuden lain vuodelta 2018,

–  ottaa huomioon Bangladeshin tieto- ja viestintätekniikkaa koskevan lain ja erityisesti sen 57 luvun,

–  ottaa huomioon 12. toukokuuta 2014 laaditut sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Bangladeshilla on pitkäaikaiset suhteet muun muassa kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen kautta; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioittaminen ja edistäminen ovat osapuolten sisäpolitiikan ja kansainvälisen politiikan perusta ja niiden on oltava olennainen osa EU:n ulkoista toimintaa;

B.  toteaa, että kansalaisyhteiskunnan jäseniin, mukaan lukien poliittiset aktivistit, ammattiyhdistysaktiivit, toimittajat, opiskelijat, ihmisoikeuksien puolustajat ja vähemmistöt, kohdistunut sorto on lisääntynyt viime vuosina Bangladeshissa; toteaa, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat ja kansainväliset ihmisoikeusryhmät ovat raportoineet Bangladeshissa havaituista laittomista teloituksista, mielivaltaisista joukkopidätyksistä ja tahdonvastaisista katoamisista, kuten Maroof Zamanin ja Mir Ahmad Bin Quasemin tapauksista;

C.  toteaa, että Bangladesh on maailman lehdistönvapautta mittaavan indeksin mukaan sijalla 146 kaikkiaan 180 maasta; toteaa, että perusvapauksien ja ihmisoikeuksien loukkaukset ja erityisesti väkivalta, ahdistelu, pelottelu sekä toimittajien ja bloggaajien sensurointi on edelleen laajamittaista Bangladeshissa; toteaa, että Bangladeshin tieto- ja viestintätekniikkaa koskevaa lakia, erityisesti sen 57 lukua, on viime vuosina käytetty hallitusta arvostelleiden aktivistien ja toimittajien pidättämisessä ja syytteeseen asettamisessa;

D.  toteaa, että digitaalisen turvallisuuden lailla, jonka Bangladeshin parlamentti hyväksyi 19. syyskuuta 2018, ei muutettu tieto- ja viestintätekniikkaa koskevan lain 57 lukua huolimatta bangladeshilaisten toimittajien, kansalaisoikeusaktivistien ja kansainvälisen yhteisön esittämistä lukuisista kriittisistä huomautuksista;

E.  toteaa, että kansainvälisesti tunnustettu ja palkittu bangladeshilainen kuvajournalisti Shahidul Alam, joka on opettaja ja aktivisti, siepattiin kodistaan 5. elokuuta 2018 ja vangittiin tieto- ja viestintätekniikkaa koskevan lain nojalla, koska hän oli kertonut äskettäisistä opiskelijamielenosoituksista Bangladeshissa ja arvostellut viranomaisten voimankäyttöä; toteaa, että hän on edelleen pidätettynä ja häneltä on useaan otteeseen evätty vapaaksi pääseminen takuita vastaan; toteaa, että väitteiden mukaan häneltä on evätty asianmukainen lääketieteellinen hoito ja häntä on kidutettu;

F.  toteaa, että terrori-iskujen vuoksi hallitus soveltaa tiukkaa ”nollatoleranssiin” perustuvaa lähestymistapaa; toteaa, että Bangladeshin mobiiliverkkoja on suljettu ja tietojen mukaan Bangladeshin turvallisuusjoukot ovat yrittäneet ostaa elektronisia seurantalaitteita kansainvälisiltä markkinoilta; toteaa, että Bangladeshin hallitus on käynnistänyt sosiaalista mediaa koskevan intensiivisen ja yksityisyyttä loukkaavan valvontakampanjan;

G.  toteaa, että Bangladeshissa on määrä pitää vaalit 30. joulukuuta 2018; toteaa, että oppositiojohtaja ja entinen pääministeri Khaleda Zia kärsii parhaillaan kymmenen vuoden vankeustuomiota korruptiosta ja sen seurauksena hän ei voi osallistua vaaleihin; toteaa, että hän kiistää syytteet, joita hänen kannattajansa väittävät poliittisin perustein esitetyiksi;

H.  toteaa, että Bangladeshissa naisiin ja tyttöihin kohdistuu erittäin paljon väkivaltaa; ottaa huomioon, että Bangladeshissa lapsiavioliittojen osuus on Aasian suurin ja yksi suurimmista maailmassa; toteaa, että vuonna 2017 Bangladeshin hallitus hyväksyi lapsiavioliittojen rajoittamista koskevan lain, jossa otettiin käyttöön ”erityistapauksia” koskevat poikkeukset, mutta ei määritelty niiden perusteita tai vahvistettu tällaisten avioliittojen vähimmäisikärajaa;

I.  ottaa huomioon, että Bangladeshissa kuolemanrangaistusta voidaan soveltaa moniin rikoksiin; toteaa, että vuonna 2017 teloitettiin kuusi ihmistä;

J.  ottaa huomioon, että tietojen mukaan väkivalta erityisesti alkuperäisväestön naisia kohtaan on lisääntynyt tänä vuonna ja että alkuperäiskansojen oikeuksia puolustavia aktivisteja on ahdisteltu ja pidätetty Chittagong Hill Tractsin alueella;

K.  toteaa, että EU on Bangladeshin tärkein kauppakumppani ja että vähiten kehittyneenä maana Bangladeshiin sovelletaan kaikkein suotuisinta EU: n yleisen tullietuusjärjestelmän järjestelyä eli ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyä;

L.  ottaa huomioon, että Bangladeshin vähiten kehittyneen maan asema on määrä lakkauttaa vuonna 2024; toteaa, että ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia koskevia uudistuksia, lapsityövoiman käytön lopettaminen mukaan lukien, on nopeutettava sitä ennen; toteaa, että huolta herättävät edelleen Bangladeshin työlain ja vientiteollisuuden vapaa-alueita koskevan lakiluonnoksen säännökset;

M.  ottaa huomioon, että kestävyyssopimuksen puitteissa allekirjoitettiin maailmanlaajuisten vaatemerkkien, vähittäismyyjien ja ammattijärjestöjen välinen Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimus; toteaa, että tähän mennessä alle puolet sopimuksen kattamista tehtaista on toteuttanut asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet; toteaa, että sopimuksen voimassaolo päättyi lokakuussa 2018 siitä huolimatta, että tekemistä on vielä paljon; toteaa, että sopimusta seurasi siirtymäkausisopimus, jota sovelletaan kolmen vuoden ajan;

N.  katsoo, että sopimuksia on tuettava ja kaikkien osapuolten on saatava jatkaa työtään häiriöttä myös marraskuun 2018 jälkeen; toteaa, että vain kerran Bangladeshin hallitus ja sen korjaustoimien koordinointiyksikkö (Remediation Coordination Cell (RCC)) ovat osoittaneet sanoin ja teoin, että ne ovat täyttäneet valmiutta koskevat ehdot ja että tämäntyyppiset vastuullista liiketoimintaa koskevat aloitteet eivät ehkä ole enää tarpeellisia;

O.  ottaa huomioon, että vuonna 2018 Bangladeshiin saapui massiivinen yli 700 000 rohingya-pakolaisen virta, joka pakeni Myanmarin asevoimien etnistä puhdistuskampanjaa ja joka tarvitsee edelleen kipeästi humanitaarista apua; toteaa, että Bangladesh ja Myanmar sopivat 30. lokakuuta 2018 siitä, että rohingya-väestön palauttaminen takaisin Myanmariin alkaa marraskuun puolivälissä, ilman YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) kuulemista ja osallistumista;

1.  ilmaisee vakavan huolensa Bangladeshin ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä ja erityisesti jatkuvista ilmaisu- ja kokoontumisvapauden rajoittamista koskevista toimista tiedotusvälineitä, opiskelijoita, aktivisteja ja oppositiota vastaan; tuomitsee sen, että ihmisiä pidätetään ja heihin kohdistetaan väkivaltaa, koska he käyttävät ilmaisuvapauttaan hallituksen arvostelemiseksi; on äärimmäisen huolestunut tiedoista, joiden mukaan kidutuksesta on tulossa yleisempää;

2.  panee merkille, että YK:n yleisessä määräaikaisarvioinnissa toukokuussa 2018 ylistettiin Bangladeshia sen ”merkittävästä edistyksestä” ihmisoikeuksien parantamisessa viime vuosina; kehottaa Bangladeshin hallitusta panemaan täytäntöön yleisen määräaikaisarvioinnin suositukset erityisesti sellaisilla aloilla kuin oikeuslaitoksen riippumattomuus, kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, tiedotusvälineiden vapaus, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet sekä naisten ja tyttöjen oikeudet;

3.  kehottaa Bangladeshin viranomaisia tekemään riippumattomia selvityksiä tiedoista, jotka koskevat laittomia teloituksia, tahdonvastaisia katoamisia ja liiallista voimankäyttöä, mukaan lukien Maroof Zamanin ja Mir Ahmaad Bin Quasemin tapaukset, ja saattamaan vastuussa olevat oikeuteen kansainvälisten normien mukaisesti; kehottaa myös Bangladeshin viranomaisia ratifioimaan kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta ja sisällyttämään sen määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä;

4.  kehottaa Bangladeshin viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Shahidul Alamin, luopumaan kaikista syytteistä häntä vastaan ja sallimaan hänen laillisen ihmisoikeustyönsä jatkuminen; vaatii, että Bangladeshin viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimet Shahidul Alamin ja hänen perheensä fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden ja turvallisuuden takaamiseksi ja varmistavat, että Shahidul Alamia kohdellaan vankeuden aikana tavalla, joka vastaa kansainvälisiä periaatteita ja normeja; kehottaa Bangladeshin viranomaisia käynnistämään välittömästi julkisen tutkinnan väitteistä, joiden mukaan Shahidul Alamia on kidutettu, ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

5.  ilmaisee syvän huolensa tieto- ja viestintätekniikkaa koskevasta laista eikä pelkästään siksi, että sillä on jo ollut vakavia seurauksia toimittajien, bloggaajien ja kommentaattorien työlle, vaan myös siksi, että sen nojalla rangaistaan siitä, että ihmiset käytävät ilmaisunvapautta koskevaa laillista oikeuttaan, sosiaalinen media mukaan lukien; katsoo, että tieto- ja viestintätekniikkaa koskevan lain 57 luku on yhteensopimaton ilmaisunvapautta ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien perusoikeuksien kanssa;

6.  pitää erittäin valitettavana hallituksen päätöstä hyväksyä digitaalisen turvallisuuden laki, joka itse asiassa laajentaa ja vahvistaa poliisin valtuuksia puuttua sananvapauteen, myös sosiaalisessa mediassa, ennen vuoden 2018 kansallisia vaaleja; kehottaa Bangladeshin viranomaisia tarkistamaan pikaisesti digitaalisen turvallisuuden lakia sekä tieto- ja viestintätekniikkaa koskevaa lakia ja saattamaan ne vastaamaan ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia, joiden sopimuspuoli Bangladesh on;

7.  toivoo, että seuraavat parlamenttivaalit ovat rauhanomaiset, avoimet ja osallistavat, jotta kansalaiset voivat ilmaista aidosti poliittisen tahtonsa; kehottaa poliittisia voimia pidättymään väkivallasta tai väkivaltaan yllyttämisestä vaalien aikana;

8.  arvostaa Bangladeshin rakentavaa roolia vaikeissa olosuhteissa, kun se otti vastaan rohingya-pakolaisia; kehottaa viranomaisia tarjoamaan lisää maata vähentääkseen leirien ylikuormittumista ja kohentaakseen niiden surkeita olosuhteita; kehottaa viranomaisia lieventämään byrokraattisia rajoituksia, joita ne asettavat humanitaarisille järjestöille; kehottaa Bangladeshin ja Myanmarin hallituksia harkitsemaan välittömästi uudelleen päätöstä aloittaa rohingya-pakolaisten palauttaminen, koska turvallista, ihmisarvoista ja vapaaehtoista paluuta koskevat edellytykset eivät ole vielä täyttyneet;

9.  kehottaa EU:ta ja muita kansainvälisiä avunantajia tehostamaan toimiaan tarvittavan taloudellisen ja materiaalisen avun tarjoamiseksi rohingya-pakolaisille Bangladeshin pakolaisleireillä;

10.  vaatii, että Bangladesh noudattaa ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyn mukaisia sitoumuksiaan, jotka koskevat demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta;

11.  kehottaa jälleen kumoamaan kuolemanrangaistuksen Bangladeshissa;

12.  ilmaisee vakavan huolensa siitä, että suunnitelmien mukaan 30. marraskuuta 2018 voimaan tuleva siirtymävaiheen sopimus kumotaan; toteaa, että korjaustoimien koordinointiyksiköllä ei vielä ole valmiuksia seurata ja panna täytäntöön terveyttä ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia, mistä aiheutuu vakavia seurauksia tehdastyöläisten turvallisuudelle ja oikeuksille; kehottaa Bangladeshin hallitusta välittömästi tunnustamaan ja panemaan täytäntöön siirtymäsopimuksen ja osoittamaan suurempaa valmiutta ottaa hoidettavakseen kaikki sopimuksen mukaiset tehtävät; kehottaa avunantajia tukemaan Bangladeshin hallitusta, jotta tästä tulee mahdollista; kehottaa lisäksi komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) jatkamaan valmiuksien kehittämiseen liittyvää työtään korjaustoimien koordinointiyksikön kanssa;

13.  kehottaa Bangladeshin hallitusta tekemään lainsäädännöllisiä muutoksia Bangladeshin työlakiin ja sen täytäntöönpanosääntöihin, jotta ne saadaan vastaamaan ILO:n kansainvälisiä työnormeja, ja sallimaan täysimääräisen yhdistymisvapauden; kehottaa Bangladeshin hallitusta toteuttamaan tarvittavat toimet, joilla puututaan tehokkaasti kaikkiin ammattiyhdistysten vastaisiin syrjintätoimiin, väkivalta ja pelottelu mukaan lukien;

14.  ilmaisee huolensa siitä, että vaikka vuonna 2017 hyväksyttyyn lapsiavioliittojen rajoittamista koskevaan lakiin sisältyy ennaltaehkäisemisen tehostamista ja rikoksentekijöiden syytteeseenpanoa koskevia säännöksiä, siinä on kuitenkin lauseke, joka sallii alle 18-vuotiaiden avioliitot erityisissä olosuhteissa vanhempien ja tuomioistuimen suostumuksella; kehottaa sulkemaan pikaisesti tämän porsaanreiän lasten suojelemiseksi;

15.  kehottaa Bangladeshin viranomaisia jatkamaan ihmisoikeushaasteisiin vastaamista; toteaa, että ihmisoikeuskysymyksistä keskustellaan lisää EU:n ja Bangladeshin sekakomitean kokouksessa, joka pidetään Dhakassa vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle sekä Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille.

(1) Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. huhtikuuta 2017 Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (EUVL C 298, 23.8.2018, s. 65).
(2) Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2015 ilmaisunvapaudesta Bangladeshissa (EUVL C 366, 27.10.2017, s. 135).
(3) EUVL C 331, 18.9.2018, s. 100.
(4) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 100.
(5) EYVL L 118, 27.4.2001, s. 48.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö