Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2927(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0533/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0461

Prijaté texty
PDF 138kWORD 48k
Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši
P8_TA(2018)0461RC-B8-0533/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (2018/2927(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši zo 6. apríla 2017(1) a z 26. novembra 2015(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2017 o súčasnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši(3) a so zreteľom na správu Komisie o technickom stave z 28. septembra 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2017 o hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu(4),

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou o partnerstve a rozvoji(5) z roku 2001,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

–  so zreteľom na Pakt udržateľnosti pre trvalé zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární v odvetví konfekčných a pletených odevov v Bangladéši,

–  so zreteľom na bangladéšsku dohodu o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov z roku 2013 a jej obnovenie z roku 2018,

–  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie vedúcich misií členských štátov EÚ, delegácie Európskej únie a vedúcich misie Nórska a Švajčiarska z 27. septembra 2018 o bangladéšskom zákone o digitálnej bezpečnosti,

–  so zreteľom na národnú správu zo všeobecného pravidelného preskúmania Bangladéša z 26. februára 2018 predloženú Rade OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, ktorý 20. decembra 2006 prijalo Valné zhromaždenie OSN a ktorý nadobudol platnosť 23. decembra 2010,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, ktoré Rada OSN pre ľudské práva schválila 16. júna 2011,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na bangladéšsky národný akčný plán na odstránenie manželstiev maloletých na roky 2015 – 2021,

–  so zreteľom na odporúčania 17. zasadnutia Stáleho fóra OSN pre oblasť práv pôvodného obyvateľstva UNPFII,

–  so zreteľom na index slobody tlače za rok 2018,

–  so zreteľom na bangladéšsky zákon o digitálnej bezpečnosti z roku 2018,

–  so zreteľom na bangladéšsky zákon o informačnej a komunikačnej technológii (IKT) z roku 2018, a najmä na jeho článok 57,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv z 12. mája 2014 týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ má dlhodobé vzťahy s Bangladéšom, a to aj vo forme dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji; keďže dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv a demokratických zásad tvorí základy vnútornej a zahraničnej politiky strán a musí byť neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej činnosti EÚ;

B.  keďže represie proti členom občianskej spoločnosti, ako aj proti politickým aktivistom, členom odborov, novinárom, študentom, obhajcom ľudským práv a menšín sa v Bangladéši za ostatné roky rozrástli; keďže odborníci OSN na ľudské práva a medzinárodné skupiny pre ľudské práva informovali o zrejmom profile mimosúdnych popráv, hromadného svojvoľného zatýkania a nútených zmiznutí, ako sú prípady Maroofa Zamana a Mira Ahmada Bina Quasema;

C.  keďže Bangladéš sa vo svetovom rebríčku slobody tlače 180 krajín nachádza na 146. mieste; keďže porušovanie základných slobôd a ľudských práv, a najmä násilie, obťažovanie, zastrašovanie a cenzúra novinárov a blogerov sú v Bangladéši stále veľmi rozšírené; keďže bangladéšsky zákon o IKT, a najmä jeho článok 57 sa niekoľko ostatných rokov využíva na zatýkanie a prenasledovanie aktivistov a novinárov, ktorí sa kriticky vyjadrujú o vláde;

D.  keďže zákon o digitálnej bezpečnosti, ktorý bangladéšsky parlament schválil 19. septembra 2018, napriek rozsiahlej kritike bangladéšskych novinárov, aktivistov v oblasti ľudských práv a medzinárodného spoločenstva nepriniesol zmenu článku 57 zákona o IKT;

E.  keďže medzinárodne uznávaný a oceňovaný bangladéšsky fotoreportér, učiteľ a aktivista Shadidul Alam bol 5. augusta 2018 násilne odvlečený zo svojho domova a na základe zákona o IKT uväznený po tom, čo sa vyslovil k nedávnym študentským protestom v Bangladéši a kritizoval použitie násilia zo strany orgánov; keďže ostáva vo väzbe a prepustenie na kauciu mu bolo viackrát zamietnuté; keďže mu údajne bola odmietnutá adekvátna lekárska starostlivosť a bol vystavený mučeniu;

F.  keďže vláda má k teroristickým útokom postoj striktne nulovej tolerancie; keďže mobilné siete v Bangladéši sú odstavené a bangladéšske bezpečnostné sily sa údajne pokúšali zakúpiť zariadenia na elektronické sledovanie na zahraničných trhoch; keďže vláda Bangladéša spustila kampaň intenzívneho a obťažujúceho sledovania a monitorovania sociálnych médií;

G.  keďže voľby v Bangladéši sa majú konať 30. decembra 2018; keďže líderka opozície bývalá premiérka Khaleda Zia si momentálne odpykáva trest straty slobody na 10 rokov za korupciu, a preto nemá možnosť vo voľbách kandidovať; keďže odmieta svoje obvinenia, ktoré boli podľa jej priaznivcov politicky motivované;

H.  keďže ženy a dievčatá v Bangladéši sú vystavené vysokej miere násilia; keďže Bangladéš má najvyšší podiel manželstiev maloletých v Ázii a jeden z najvyšších na svete; keďže vláda Bangladéša v roku 2017 prijala zákon o obmedzení manželstiev maloletých, ktorý v „osobitných prípadoch“ zavádza výnimky, pričom pre takéto manželstvá nevymedzuje kritériá ani nestanovuje najnižší možný vek;

I.  keďže v Bangladéši možno udeliť trest smrti za viacero zločinov; keďže v roku 2017 bolo popravených šesť osôb;

J.  keďže tento rok sa údajne zvýšil počet prípadov násilia, a to najmä proti domorodým ženám, ako aj obťažovania a zatýkania aktivistov za práva domorodého obyvateľstva v horskej oblasti Chittagong;

K.  keďže EÚ je hlavným obchodným partnerom Bangladéša a na Bangladéš sa v kategórii najmenej rozvinutých krajín vzťahuje najvýhodnejší režim v rámci všeobecného systému preferencií EÚ, a to „Všetko okrem zbraní“;

L.  keďže Bangladéš má v roku 2024 stratiť štatút najmenej rozvinutej krajiny; keďže dovtedy treba urýchliť reformy v oblasti ľudských a pracovných práv, ako aj skoncovať s detskou prácou; keďže pretrvávajú obavy v súvislosti s ustanoveniami bangladéšskeho zákonníka práca a návrhu zákona o zónach spracovania na vývoz;

M.  keďže v rámci paktu udržateľnosti bola v Bangladéši podpísaná dohoda medzi svetovými značkami, maloobchodníkmi a odbormi v odevnom priemysle o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov; keďže zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia vykonala dodnes menej ako polovica tovární, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje; keďže platnosť dohody sa skončila v októbri 2018 napriek tomu, že ostáva vykonať ešte veľmi veľa práce; keďže túto dohodu vystriedala prechodná dohoda, ktorá má platiť tri roky;

N.  keďže dohodu treba podporiť a všetkým stranám má byť umožnené pokračovať nerušene v práci, a to aj po novembri 2018; keďže vláda Bangladéša a jej nápravný koordinačný útvar iba raz slovom aj skutkom preukázali, že spĺňajú podmienky pripravenosti a že takéto iniciatívy zodpovedného podnikateľského správania už možno nebudú potrebné;

O.  keďže Bangladéš v roku 2018 prijal obrovskú vlnu viac ako 700 000 rohinských utečencov, ktorí unikali pred kampaňou etnických čistiek zo strany barmskej armády a ktorí naďalej naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc; keďže 30. októbra 2018 Bangladéš a Mjanmarsko dospeli k dohode, že od polovice novembra začnú s repatriáciou Rohingov späť do Mjanmarska bez toho, aby konzultovali s Agentúrou OSN pre utečencov UNHCR alebo ju do tohto procesu zapojili;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv v Bangladéši, a najmä nad neustálym potláčaním slobody prejavu a zhromažďovania u prípade médií, študentov, aktivistov a opozície; odsudzuje to, že ľudia sú zatýkaní a stávajú sa predmetom násilia za to, že kritikou vlády si uplatnili slobodu prejavu; je maximálne znepokojený správami, že používanie násilia sa stáva endemickým;

2.  konštatuje, že vo všeobecnom pravidelnom preskúmaní OSN v máji 2018 bola Bangladéšu vyslovená pochvala za „pozoruhodný pokrok“ v zlepšovaní situácie v oblasti ľudských práv za ostatné roky; naliehavo vyzýva vládu Bangladéša, aby implementovala odporúčania zo všeobecného pravidelného preskúmania, najmä pokiaľ ide o oblasti ako nezávislosť súdnictva, občianske a politické práva, sloboda médií, hospodárske, sociálne a kultúrne práva a práva žien a dievčat;

3.  vyzýva bangladéšske orgány, aby uskutočnili nezávislé vyšetrovanie oznámení o mimosúdnych vraždách, nútených zmiznutiach a nadmernom používaní sily vrátane prípadov Marrofa Zamana a Mira Ahmada Bina Quasema a zodpovedných za ne postavili pred spravodlivosť v súlade s medzinárodnými normami; ďalej vyzýva Bangladéš, aby ratifikoval Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a aby jeho ustanovenia zapracoval do vnútroštátnych právnych predpisov;

4.  vyzýva bangladéšske orgány, aby okamžite a bez akýchkoľvek podmienok prepustili Shahidula Alama, stiahli všetky jeho obvinenia a umožnili mu pokračovať v legitímnej práci v oblasti ľudských práv; trvá na tom, že bangladéšske orgány musia prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby Shahidulovi Alamovi, ako aj jeho rodine zaručili telesnú a psychickú integritu a bezpečnosť, a zaistili, že kým bude Shahidul Alam vo väzení, dostane sa mu zaobchádzania v súlade s medzinárodnými zásadami a normami; vyzýva bangladéšske orgány, aby okamžite začali verejné vyšetrovanie obvinení z toho, že Shahidul Alam je mučený, a páchateľov postavili pred spravodlivosť;

5.  vyslovuje hlboké znepokojenie zo zákona o IKT, nielen preto, že už má závažný vplyv na prácu novinárov, blogerov a komentátorov, ale aj preto, že trestá legitímny výkon práva na slobodu prejavu jednotlivca, a to aj v sociálnych médiách; je toho názoru, že článok 57 zákona o IKT nie je zlučiteľný so základnými právami na slobodu prejavu a spravodlivý súdny proces;

6.  vyslovuje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím vlády prijať zákon o digitálnej bezpečnosti, ktorý pred celoštátnymi voľbami v roku 2018 dokonca rozširuje a posilňuje právomoc polície zakročiť proti slobode prejavu, a to aj v sociálnych médiách; vyzýva bangladéšske orgány, aby urýchlene revidovali zákon o digitálnej bezpečnosti a zákon o IKT a zabezpečili ich súlad s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach, ktorých zmluvnou stranou je Bangladéš;

7.  dúfa, že nasledujúce všeobecné voľby budú pokojné, transparentné a spojené s účasťou všetkých tak, aby občania mohli vyjadriť svoju skutočnú politickú voľbu; vyzýva politické sily, aby sa v čase konania volieb zdržali násilia alebo navádzania na násilie;

8.  oceňuje konštruktívnu úlohu, ktorú Bangladéš zohral v ťažkej situácii, keď súhlasil s prijatím rohinských utečencov; naliehavo vyzýva orgány, aby poskytli viac pozemkov s cieľom znížiť preplnenosť táborov a napraviť zlé hygienické podmienky v nich; naliehavo vyzýva orgány, aby zľavili z byrokratických obmedzení, ktoré uložili humanitárnym organizáciám; naliehavo vyzýva vlády Bangladéša a Mjanmarska, aby okamžite prehodnotili rozhodnutie začať s repatriáciou rohinských utečencov, keďže podmienky na bezpečný, dôstojný a dobrovoľný návrat nie sú splnené;

9.  vyzýva EÚ a ďalších medzinárodných darcov, aby zintenzívnili svoje úsilie pri poskytovaní finančnej a materiálnej pomoci táborom s rohinskými utečencami v Bangladéši;

10.  trvá na tom, aby Bangladéš plnil svoje záväzky v rámci režimu „Všetko okrem zbraní“ súvisiace s demokraciou, ľudskými právami a právnym štátom;

11.  opätovne vyzýva na zrušenie trestu smrti v Bangladéši;

12.  vyjadruje vážne obavy zo zrušenia prechodnej dohody, ktorá má nadobudnúť účinnosť 30. novembra 2018; konštatuje, že Rada pre regionálnu spoluprácu zatiaľ nie je schopná monitorovať a presadzovať požiadavky v oblasti zdravia a bezpečnosti, čo má závažné dôsledky pre bezpečnosť a práva robotníkov v továrňach, ktorých sa týka; naliehavo vyzýva vládu Bangladéša, aby okamžite uznala a vykonávala prechodnú dohodu a preukázala vyššiu pripravenosť prevziať všetky funkcie tejto dohody; vyzýva darcov na podporu vlády Bangladéša, aby uvedené umožnili; ďalej vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby spolu s Radou pre regionálnu spoluprácu pokračovali v budovaní kapacít;

13.  vyzýva vládu Bangladéša, aby prijala legislatívne zmeny bangladéšskeho zákonníka práce a jeho vykonávacích predpisov, zosúladila ich s medzinárodnými pracovnými normami MOP a umožnila plnú slobodu združovania; vyzýva vládu Bangladéša, aby podnikla potrebné kroky na účinné riešenie všetkých prejavov diskriminácie odborov, a to vrátane prejavov násilia a zastrašovania;

14.  vyjadruje obavy súvisiace s tým, že hoci zákon o obmedzení manželstiev maloletých z roku 2017 obsahuje ustanovenia na posilnenie prevencie a stíhanie páchateľov, napriek tomu obsahuje ustanovenie, ktorým sa za osobitných okolností so súhlasom rodičov a s povolením súdu dovoľuje manželstvo vo veku nižšom ako 18 rokov; vyzýva na urgentné odstránenie tohto nedostatku v záujme ochrany detí;

15.  naliehavo vyzýva bangladéšske orgány, aby pokračovali v riešení problémov v oblasti ľudských práv; konštatuje, že problematike ľudských práv sa bude venovať diskusia spoločnej komisie EÚ – Bangladéš, ktorá sa má stretnúť v prvom polroku 2019 v hlavnom meste Dháka;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.

(1) Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2017 o Bangladéši a o manželstvách maloletých (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 65).
(2) Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o slobode prejavu v Bangladéši (Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 135).
(3) Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 100.
(4) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 100.
(5) Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 48.

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia