Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0070(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0336/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0336/2018

Rasprave :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Glasovanja :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Usvojeni tekstovi
PDF 200kWORD 71k
Četvrtak, 15. studenog 2018. - Strasbourg
Postojane organske onečišćujuće tvari ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Amandmani koje je donio Europski parlament 15. studenoga 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  U primjeni odredaba Konvencije na razini Unije potrebno je osigurati usklađenost i dosljednost s odredbama Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini, koju je Unija odobrila 19. prosinca 2002.17 , i Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, koju je Unija odobrila 1. veljače 1993.18 Tu bi usklađenost i dosljednost trebalo osigurati i u sudjelovanju u primjeni i daljnjem razvoju strateškog pristupa međunarodnom upravljanju kemikalijama (SAICM) , koji je donijela Prva međunarodna konferencija o upravljanju kemikalijama u Dubaiju 6. veljače 2006. u okviru Ujedinjenih naroda.
(5)  U primjeni odredaba Konvencije na razini Unije potrebno je osigurati usklađenost i dosljednost s odredbama Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini, koju je Unija odobrila 19. prosinca 2002.17; Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, koju je Unija odobrila 1. veljače 1993.18; i Minamatske konvencije o živi, koju je Unija odobrila 11. svibnja 2017.18a Tu bi usklađenost i dosljednost trebalo osigurati i u sudjelovanju u primjeni i daljnjem razvoju strateškog pristupa međunarodnom upravljanju kemikalijama (SAICM) , koji je donijela Prva međunarodna konferencija o upravljanju kemikalijama u Dubaiju 6. veljače 2006. u okviru Ujedinjenih naroda.
_________________
_________________
17 SL L 63, 6.3.2003., str. 29.
17 SL L 63, 6.3.2003., str. 29.
18 SL L 39, 16.2.1993., str. 3.
18 SL L 39, 16.2.1993., str. 3.
18a SL L 142, 2.6.2017., str. 4.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Zalihe postojanih organskih onečišćujućih tvari kojima je istekao rok ili kojima se nepažljivo gospodari mogu ozbiljno ugroziti okoliš i zdravlje ljudi kroz, na primjer, kontaminaciju zemlje i podzemnih voda. Zato je primjereno utvrditi stroža pravila o upravljanju takvim zalihama od onih utvrđenih Konvencijom. Zalihe zabranjenih tvari trebale bi se tretirati kao otpad dok bi se zalihe tvari čija je proizvodnja ili uporaba još dozvoljena trebale prijaviti vlastima te na odgovarajući način nadzirati. S postojećim bi se zalihama koje se sastoje od ili sadrže zabranjene postojane organske onečišćujuće tvari trebalo u najkraćem mogućem roku početi gospodariti kao s otpadom.
(10)  Zalihe postojanih organskih onečišćujućih tvari kojima je istekao rok ili kojima se nepažljivo gospodari mogu ozbiljno ugroziti okoliš i zdravlje ljudi kroz, na primjer, kontaminaciju zemlje i podzemnih voda. Zato je primjereno utvrditi stroža pravila o upravljanju takvim zalihama od onih utvrđenih Konvencijom. Zalihe zabranjenih tvari trebale bi se tretirati kao otpad dok bi se zalihe tvari čija je proizvodnja ili uporaba još dozvoljena trebale prijaviti vlastima te na odgovarajući način nadzirati. S postojećim bi se zalihama koje se sastoje od ili sadrže zabranjene postojane organske onečišćujuće tvari trebalo u najkraćem mogućem roku početi gospodariti kao s otpadom. Ako se u budućnosti zabrane neke druge tvari, zalihe tih tvari također bi trebalo bez odgađanja uništiti, a nove se zalihe ne bi smjele stvarati. S obzirom na konkretne probleme određenih država članica, preko postojećih financijskih instrumenata Unije trebalo bi pružiti adekvatnu financijsku i tehničku pomoć.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  U skladu s Protokolom i Konvencijom, potrebno je u najkraćem mogućem roku utvrditi i smanjiti ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari koje su nenamjerni nusproizvodi industrijskih procesa, s krajnjim ciljem potpunog ukidanja gdje god je to izvedivo. Trebalo bi provoditi te razvijati odgovarajuće nacionalne akcijske planove koji obuhvaćaju izvore onečišćenja i odgovarajuće mjere, uključujući one koje predviđa postojeće zakonodavstvo Unije , kako bi se takva ispuštanja neprekidno i ekonomično smanjivalo. U tu bi svrhu trebalo razviti odgovarajuće alate u okviru Konvencije.
(11)  U skladu s Protokolom i Konvencijom, potrebno je u najkraćem mogućem roku utvrditi i smanjiti ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari koje su nenamjerni nusproizvodi industrijskih procesa, s krajnjim ciljem potpunog ukidanja gdje god je to izvedivo. U najkraćem mogućem roku trebalo bi provoditi te razvijati odgovarajuće nacionalne akcijske planove koji obuhvaćaju izvore onečišćenja i odgovarajuće mjere, uključujući one koje predviđa postojeće zakonodavstvo Unije , kako bi se takva ispuštanja neprekidno i ekonomično smanjivalo. U tu bi svrhu trebalo razviti odgovarajuće alate u okviru Konvencije.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Potrebno je osigurati djelotvornu koordinaciju i upravljanje tehničkim i administrativnim aspektima ove Uredbe na razini Unije. Europska agencija za kemikalije („Agencija”), uspostavljena Uredbom (EZ) br. 1907/2006, ima stručno znanje i iskustvo u provedbi zakonodavstva Unije o kemikalijama i međunarodnih sporazuma o kemikalijama. Države članice i Agencija trebale bi stoga izvršavati zadaće povezane s administrativnim, tehničkim i znanstvenim aspektima provedbe ove Uredbe te s razmjenom informacija. Uloga Agencije trebala bi obuhvatiti pripremu i pregled tehničke dokumentacije, uključujući savjetovanja s dionicima, te izradu mišljenja kojima bi se Komisija mogla koristiti kad razmatra treba li iznijeti prijedlog o uvrštavanju određene tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari u Konvenciji i u Protokolu. Osim toga, Komisija, države članice i Agencija trebale bi surađivati radi djelotvorne provedbe međunarodnih obveza Unije propisanih Konvencijom.
(15)  Potrebno je osigurati djelotvornu koordinaciju i upravljanje tehničkim i administrativnim aspektima ove Uredbe na razini Unije. Europska agencija za kemikalije („Agencija”), uspostavljena Uredbom (EZ) br. 1907/2006, ima stručno znanje i iskustvo u provedbi zakonodavstva Unije o kemikalijama i međunarodnih sporazuma o kemikalijama. Države članice i Agencija trebale bi stoga izvršavati zadaće povezane s administrativnim, tehničkim i znanstvenim aspektima provedbe ove Uredbe te s razmjenom informacija. Uloga Agencije treba obuhvaćati pripremu i pregled tehničke dokumentacije, uključujući savjetovanja s dionicima, te izradu mišljenja kojima će se Komisija koristiti kad razmatra treba li iznijeti prijedlog o uvrštavanju određene tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari u Konvenciji i u Protokolu. Osim toga, Komisija, države članice i Agencija trebale bi surađivati radi djelotvorne provedbe međunarodnih obveza Unije propisanih Konvencijom.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Konvencija utvrđuje da svaka stranka mora sastaviti plan ispunjavanja svojih obveza prema Konvenciji te ga, prema potrebi, nastojati provesti . Države članice trebale bi javnosti osigurati mogućnost sudjelovanja u izradi , provedbi i ažuriranju njihovih provedbenih planova. S obzirom na to da Unija i države članice dijele nadležnost u tom smislu, trebalo bi izraditi provedbene planove na nacionalnoj razini i na razini Unije . Potrebno je poticati suradnju i razmjenu informacija između Komisije , Agencije i nadležnih tijela država članica.
(16)  Konvencija utvrđuje da svaka stranka mora sastaviti plan ispunjavanja svojih obveza prema Konvenciji te ga, prema potrebi, nastojati provesti i čim prije proslijediti Konferenciji stranaka, a najkasnije do … [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Države članice trebale bi javnosti osigurati mogućnost sudjelovanja u izradi , provedbi i ažuriranju njihovih provedbenih planova. S obzirom na to da Unija i države članice dijele nadležnost u tom smislu, trebalo bi izraditi provedbene planove na nacionalnoj razini i na razini Unije . Potrebno je poticati suradnju i razmjenu informacija između Komisije , Agencije i nadležnih tijela država članica.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Tvari navedene u dijelu A Priloga I. ili dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi smjele bi se proizvoditi i upotrebljavati samo kao intermedijeri u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu ako je u odgovarajući prilog unesena primjedba o tome i ako proizvođač potvrdi predmetnoj državi članici da se ta tvar proizvodi i upotrebljava isključivo u strogo kontroliranim uvjetima.
(17)  Tvari navedene u dijelu A Priloga I. ili dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi smjele bi se proizvoditi i upotrebljavati samo kao intermedijeri u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu ako je u odgovarajući prilog unesena primjedba o tome i ako proizvođač potvrdi predmetnoj državi članici da se ta tvar proizvodi i upotrebljava isključivo u strogo kontroliranim uvjetima, tj. da ne predstavlja značajan rizik za okoliš ili ljudsko zdravlje, te u izostanku tehnički ostvarivih alternativa.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  U skladu s Konvencijom i Protokolom, informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima trebalo bi dati ostalim strankama tih sporazuma . Trebalo bi poticati i razmjenu informacija s trećim zemljama koje nisu stranke tih sporazuma.
(18)  U skladu s Konvencijom i Protokolom, informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima trebalo bi dati ostalim strankama tih sporazuma . Trebalo bi poticati i razmjenu informacija s trećim zemljama koje nisu stranke tih sporazuma. Isto tako, Konvencijom se zahtijeva da se sve stranke obvežu na izradu odgovarajućih strategija za utvrđivanje lokacija kontaminiranih postojanim organskim onečišćujućim tvarima, a Sedmi program djelovanja Unije za okoliš do 2020. obvezuje Uniju i njezine države članice na jačanje napora za saniranje kontaminiranih lokacija.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Budući da javnost često nije svjesna opasnosti koje postojane organske onečišćujuće tvari predstavljaju za zdravlje sadašnje i budućih generacija kao i za okoliš, posebno u zemljama u razvoju, potrebno je informiranje na širokoj osnovi kako bi se povećala razina opreza i razumijevanje javnosti za razloge ograničenja i zabrana. U skladu s Konvencijom trebalo bi prema potrebi promicati i omogućavati provođenje programa za podizanje javne svijesti, posebno za najugroženije grupe, kao i izobrazbu radnika, znanstvenika, predavača, tehničkog i upravnog osoblja.
(19)  Budući da javnost često nije svjesna opasnosti koje postojane organske onečišćujuće tvari predstavljaju za zdravlje sadašnje i budućih generacija kao i za okoliš, posebno u zemljama u razvoju, potrebno je informiranje na širokoj osnovi kako bi se povećala razina opreza i razumijevanje javnosti za razloge ograničenja i zabrana. U skladu s Konvencijom trebalo bi prema potrebi promicati i omogućavati provođenje programa za podizanje javne svijesti o tim tvarima kada je riječ o njihovim učincima na zdravlje i okoliš, posebno za najugroženije grupe, kao i izobrazbu radnika, znanstvenika, predavača te tehničkog i upravnog osoblja. Unija bi trebala zajamčiti pristup informacijama i javno sudjelovanje provedbom Konvencije UN/ECE-a o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), koju je Unija odobrila 17. veljače 2005.1a
_________________
1a SL L 124, 17.5.2005., str. 1.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka j
(j)  „intermedijer u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu” znači tvar koja se proizvodi da bi se u kemijskoj preradi utrošila ili upotrijebila za pretvorbu u drugu tvar ili više njih, pri čemu se proizvodnja intermedijera i njegova pretvorba u drugu tvar ili više njih odvija na istoj lokaciji pod strogo kontroliranim uvjetima pod kojima je tijekom čitavog životnog ciklusa tehničkim sredstvima onemogućeno njezino oslobađanje.
(j)  „intermedijer u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu” znači tvar koja se proizvodi da bi se u kemijskoj preradi utrošila ili upotrijebila za pretvorbu u drugu tvar (dalje u tekstu „sinteza”), pri čemu se proizvodnja intermedijera i njegova pretvorba u drugu tvar ili više njih odvija postupkom sinteze na istoj lokaciji, što uključuje lokaciju koju koristi jedna ili više pravnih osoba, pod strogo kontroliranim uvjetima pod kojima je tijekom čitavog životnog ciklusa tehničkim sredstvima onemogućeno njezino oslobađanje.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2. – točka b
(b)  ako proizvođač dokaže da će se proizvodnim procesom ta tvar mijenjati u jednu ili više tvari koje ne pokazuju svojstva postojane organske onečišćujuće tvari;
(b)  ako proizvođač dokaže da će se proizvodnim procesom ta tvar mijenjati u jednu ili više tvari koje ne pokazuju svojstva postojane organske onečišćujuće tvari, da se ne očekuje da će ljudi ili okoliš biti izloženi znatnim količinama te tvari tijekom njezine proizvodnje i uporabe, što je dokazano procjenom tog zatvorenog sustava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/20081a Europskog parlamenta i Vijeća te da ne postoje tehnički ostvarive alternative upotrebi tvari navedene u Prilogu I. ili dijelu A Priloga II. Ovoj Uredbi;
_________________
1a Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.)
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.
Držatelj mora tom zalihom upravljati na siguran i djelotvoran način koji je prihvatljiv za okoliš.
Držatelj mora tom zalihom upravljati na siguran i djelotvoran način koji je prihvatljiv za okoliš, u skladu s pragovima i zahtjevima iz Direktive 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća1b kada su oni primjenjivi.
_________________
1a Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (SL L 197, 24.7.2012., str. 1.).
1b Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str.17.).
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3.a (novi)
3.a   Podaci navedeni u ovom članku izražavaju se u šiframa opisanima u stavku 1. Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća1a.
_________________
1a Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (SL L 332, 9.12.2002., str. 1.).
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.
3.  Pri razmatranju prijedloga za izgradnju novih objekata ili za značajne izmjene postojećih objekata u kojima se primjenjuju procesi tijekom kojih se ispuštaju kemikalije navedene u Prilogu III., države članice daju prioritet zamjenskim procesima, tehnikama ili praksi koji su jednako upotrebljivi, ali kod kojih nema stvaranja ni ispuštanja tvari navedenih u Prilogu III. , ne dovodeći u pitanje Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća30.
3.  Pri razmatranju prijedloga za izgradnju novih objekata ili za značajne izmjene postojećih objekata u kojima se primjenjuju procesi tijekom kojih se ispuštaju kemikalije navedene u Prilogu III., države članice daju prioritet zamjenskim procesima, tehnikama ili praksi29a koji su jednako upotrebljivi, ali kod kojih nema stvaranja ni ispuštanja tvari navedenih u Prilogu III. , ne dovodeći u pitanje Direktivu 2010/75/EU30 Europskog parlamenta i Vijeća.
_________________
_________________
29a Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (2008.). Smjernice o najboljim raspoloživim tehnikama i privremene smjernice o najboljim okolišnim praksama u pogledu članka 5. i Priloga C Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Ženeva, tajništvo Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).
30 Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 6.
6.  Komisija prema potrebi može, uzimajući u obzir tehnički razvoj, odgovarajuće međunarodne smjernice i odluke i sva odobrenja koja je dala neka država članica ili nadležno tijelo koje je imenovala ta država članica u skladu sa stavkom 4. i Prilogom V., provedbenim aktima donijeti dodatne mjere koje se odnose na provedbu ovog članka. Komisija posebice može odrediti informacije koje države članice trebaju dostaviti u skladu sa stavkom 4. točkom (b) podtočkom iii. Te se mjere utvrđuju u skladu sa savjetodavnim postupkom predviđenim člankom 20. stavkom 2.
6.  Komisija prema potrebi može, uzimajući u obzir tehnički razvoj, odgovarajuće međunarodne smjernice i odluke i sva odobrenja koja je dala neka država članica ili nadležno tijelo koje je imenovala ta država članica u skladu sa stavkom 4. i Prilogom V., donijeti provedbene akte u kojima se utvrđuje format informacija koje države članice trebaju dostaviti u skladu sa stavkom 4. točkom (b) podtočkom iii. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 20. stavka 2.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka c
(c)  na zahtjev pruža tehničku i znanstvenu potporu i savjete Komisiji u pogledu tvari koje bi mogle ispunjavati kriterije za uvrštavanje na popis u Konvenciji ili Protokolu;
(c)  na zahtjev pruža opsežnu tehničku i znanstvenu potporu i savjete Komisiji u pogledu tvari koje bi mogle ispunjavati kriterije za uvrštavanje na popis u Konvenciji ili Protokolu, među ostalim o sprečavanju proizvodnje i uporabe novih postojanih organskih onečišćujućih tvari te o procjeni pesticida ili industrijskih kemikalija koji su trenutačno u uporabi;
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka f
(f)  prikuplja, evidentira, obrađuje i stavlja na raspolaganje Komisiji i nadležnim tijelima država članica sve informacije primljene ili dostupne na temelju članka 4. stavaka 2. i 3., članka 7. stavka 4. točke (b) podtočke iii., članka 9. stavka 2. i članka 13. stavka 1. Agencija objavljuje informacije koje nisu povjerljive na svojim internetskim stranicama te olakšava razmjenu tih informacija s relevantnim informacijskim platformama, kao što su one iz članka 13. stavka 2.;
(f)  prikuplja, evidentira, obrađuje i stavlja na raspolaganje Komisiji i nadležnim tijelima država članica sve informacije primljene ili dostupne na temelju članka 4. stavaka 2. i 3., članka 5., članka 7. stavka 4. točke (b) podtočke iii., članka 9. stavka 2. i članka 13. stavka 1; Agencija objavljuje informacije koje nisu povjerljive na svojim internetskim stranicama te olakšava razmjenu tih informacija s relevantnim informacijskim platformama, kao što su one iz članka 13. stavka 2.;
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.a (novi)
1.a  Agencija počinje pružati pomoć te tehničke i znanstvene smjernice iz članka 8. stavka 1. točke (a) do... [jedna godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.a (novi)
2.a   Komisija organizira razmjenu informacija s državama članicama u pogledu mjera koje se poduzimaju na nacionalnoj razini radi utvrđivanja i procjene lokacija kontaminiranih postojanim organskim onečišćujućim tvarima te radi pronalaženja rješenja za potencijalne značajne opasnosti koje takvo onečišćenje predstavlja za zdravlje ljudi i okoliš.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3.
3.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ32 Europskog parlamenta i Vijeća , informacije iz stavaka 1. i 2. ne smatraju se povjerljivima. Komisija , Agencija i države članice koje razmjenjuju informacije s trećim zemljama dužne su štititi povjerljive informacije u skladu s pravom Unije .
3.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ32 Europskog parlamenta i Vijeća, informacije o zdravlju i sigurnosti ljudi i okoliša ne smatraju se povjerljivima. Komisija, Agencija i države članice koje razmjenjuju druge informacije s trećim zemljama dužne su štititi povjerljive informacije u skladu s pravom Unije.
_________________
_________________
32 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).
32 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
Unija jamči pristup informacijama i javno sudjelovanje tijekom cijelog postupka praćenja provedbe.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5.
5.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima dodatno određuje minimalni opseg informacija koje treba pružiti u skladu sa stavkom 1., uključujući definicije pokazatelja, zemljovida i pregleda po državama članicama iz stavka 1. točke (f). Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 20. stavka 2.
5.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima utvrđuje format informacija koje treba pružiti u skladu sa stavkom 1., uključujući definicije pokazatelja, zemljovida i pregleda po državama članicama iz stavka 1. točke (f). Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 20. stavka 2.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3., članka 7. stavka 5. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od […].
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3., članka 7. stavka 5. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim u slučaju da se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1.
1.  Komisiji pomaže Odbor osnovan u skladu s člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u pogledu svih pitanja na koja se odnosi ova Uredba .
1.   Komisiji pomažu:
(a)  Odbor osnovan člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u pogledu provedbe pitanja iz članka 13. stavka 5., osim kad je riječ o provedbenim aktima kojima se utvrđuje format informacija iz članka 13. stavka 1. točke (a) u pogledu primjena članka 7. i članka 13. stavka 1. točke (b) kad je riječ o informacijama dobivenima u skladu s člankom 5. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 4. točkom (b) podtočkom iii. i
(b)  Odbor osnovan člankom 39. Direktive 2008/98/EZ1a Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu provedbe pitanja iz članka 7. stavka 6. i članka 13. stavka 5., kad je riječ o provedbenim aktima kojima se utvrđuje format informacija iz članka 13. stavka 1. točke (a) u pogledu primjena članka 7. i članka 13. stavka 1. točke (b) kad je riječ o informacijama dobivenima u skladu s člankom 5. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 4. točkom (b) podtočkom iii.
_________________
1a Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio A – tablica – redak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i ostali

215-648-1 i ostali

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 96/59/EZ, dopušta se uporaba proizvoda koji su u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe već bili u uporabi.

 

 

 

Države članice utvrđuju i uklanjaju iz uporabe opremu (npr. transformatore, kondenzatore ili druge spremnike koji sadržavaju tekućine) koja sadržava više od 0,005 % PCB-ova i količine veće od 0,05 dm3, što je prije moguće, ali najkasnije do 31. prosinca 2025.

Izmjena

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i ostali

215-648-1 i ostali

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 96/59/EZ, dopušta se uporaba proizvoda koji su u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe već bili u uporabi.

 

 

 

Države članice nastoje utvrditi i ukloniti iz uporabe opremu (npr. transformatore, kondenzatore ili druge spremnike koji sadržavaju tekućine) koja sadržava više od 0,005 % PCB-ova i količine veće od 0,05 dm3, što je prije moguće, a najkasnije do 31. prosinca 2025.

Amandman 25
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio A – redak 24.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tvar

CAS br.

EZ br.

Posebno izuzeće za uporabu tvari kao poluproizvoda ili druga specifikacija

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenileter; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Za potrebe ovog unosa, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na dekaBDE čija je koncentracija jednaka ili niža od 10 mg/kg (0.001 % masenog udjela) kada se javlja u tvarima, smjesama, proizvodima ili kao sastojak vatrootpornih dijelova proizvoda.

 

 

 

2.  Odstupajući od navedenog, dopušta se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba dekaBDE-a:

 

 

 

(a)  u proizvodnji zrakoplova za koji je zahtjev za homologaciju podnesen prije datuma stupanja na snagu te koji je homologiran prije prosinca 2022., do 2. ožujka 2027.;

 

 

 

(b)  u proizvodnji rezervnih dijelova za jedno od sljedećeg:

 

 

 

i.  za zrakoplov za koji je zahtjev za homologaciju podnesen prije datuma stupanja na snagu te koji je homologiran prije prosinca 2022., a proizveden prije 2. ožujka 2027., sve do kraja životnog vijeka tog zrakoplova;

 

 

 

ii.  motorna vozila obuhvaćena područjem primjene Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, proizvedena prije... [datum stupanja na snagu ove Uredbe], ili do 2036. ili do kraja životnog vijeka tih motornih vozila, ovisno o tome što prije nastupi.

 

 

 

3.  Posebna izuzeća za rezervne dijelove za uporabu u motornim vozilima iz stavka 2. točke (b) podtočke ii. primjenjuju se za proizvodnju i upotrebu komercijalnog dekaBDE-a u jednoj ili više sljedećih kategorija:

 

 

 

i.  primjene u pogonskom sklopu i ispod poklopca motora kao što su žice za uzemljenje akumulatora, žice za ožičenje akumulatora, cijevi kod prenosivih sustava za klimatizaciju, pogonski sklopovi, provodnice za kolektore ispušnih plinova, izolacija ispod poklopca motora, ožičenje i remenje ispod poklopca motora (ožičenje motora itd.), senzori brzine, crijeva, moduli za ventilaciju i senzori udarca;

 

 

 

ii.  primjene u sustavu za gorivo kao što su crijeva za gorivo, spremnici za gorivo i spremnici za gorivo u podvozju;

 

 

 

iii.  pirotehnička sredstva i primjene na koje utječu pirotehnička sredstva kao što su kablovi za aktivaciju zračnih jastuka, prekrivači/tkanine za sjedala (samo ako je to od važnosti za zračne jastuke) te zračni jastuci (prednji i bočni);

 

 

 

iv.  ovjesi i unutarnje primjene kao što su dijelovi obloge, akustični materijali i sigurnosni pojasevi;

 

 

 

v.  ojačana plastika (ploče instrumenata i unutarnja obloga);

 

 

 

vi.  ispod poklopca motora ili nadzorne ploče (terminal/blokovi osigurača, žice za struju veće jakosti i oblozi kablova (žice za svjećice));

 

 

 

vii.  električna i elektronička oprema (kućišta i podloge akumulatora, električni priključci za nadzor motora, komponente radijskih diskova, sustavi za satelitsku navigaciju, sustavi za globalno pozicioniranje i računalni sustavi);

 

 

 

viii.  tkanine kao one za police prtljažnika, tapeciranje, krov automobila, sjedala, naslone za glavu, štitnike za sunce, presvlake za ploče, tepihe.

 

 

 

3.  Dozvoljava se proizvodnja dekaBDE-a i njegova uporaba u proizvodnji i stavljanju na tržište sljedećih proizvoda:

 

 

 

(a)  proizvoda stavljenih na tržište prije ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe];

 

 

 

(b)  zrakoplova proizvedenih u skladu s podstavkom 2. točkom (a);

 

 

 

(c)  rezervnih dijelova za zrakoplove proizvedene u skladu sa stavkom 2. točkom (b);

 

 

 

(d)  električne i elektroničke opreme u okviru područja primjene Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

 

 

 

4.  Za potrebe ovog unosa „zrakoplov” znači jedno od sljedećeg:

 

 

 

(a)  civilni zrakoplov proizveden u skladu s certifikatom tipa izdanim na temelju Uredbe (EU) br. 2018/11391c Europskog parlamenta i Vijeća ili s odobrenjem projekta izdanim u skladu s nacionalnim propisima države ugovornice Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) ili za koji je svjedodžbu o plovidbenosti izdala neka država ugovornica ICAO-a na temelju Priloga 8. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu;

 

 

 

(b)  vojni zrakoplov.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

 

 

 

1b Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 174, 1.7.2011., str. 88.)”.

 

 

 

1c Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.).

Amandman 26
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio A – redak 24.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tvar

CAS br.

EZ br.

Posebno izuzeće za uporabu tvari kao poluproizvoda ili druga specifikacija

Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi)

85535-84-8

287-476-5

1.  Primjenom odstupanja, proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tvari ili pripravaka koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama manjima od 1 % masenog udjela ili proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama manjima od 0,15 % masenog udjela dopušteni su.

 

 

 

2.  Dopušta se uporaba:

 

 

 

(a)  transportnih traka u rudarskoj industriji i sredstava za brtvljenje brana koji sadržavaju SCCP-ove koji su već bili u upotrebi prije ili na dan 4. prosinca 2015.; i

 

 

 

(b)  proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove osim onih navedenih u točki (a) koji su već bili u uporabi prije ili na dan 10. srpnja 2012.

 

 

 

3.  Treći i četvrti podstavak članka 4. stavka 2. primjenjuju se na proizvode iz stavka 2.

Amandman 27
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio B

Tekst koji je predložila Komisija

Tvar

CAS br.

EZ br.

Posebno izuzeće za uporabu tvari kao poluproizvoda ili druga specifikacija

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Primjenom odstupanja, proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tvari ili smjesa koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama manjima od 1 % masenog udjela ili proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama manjima od 0,15 % masenog udjela dopušteni su.

 

 

 

2.  Dopušta se uporaba:

 

 

 

(a)  transportnih traka u rudarskoj industriji i sredstava za brtvljenje brana koji sadržavaju SCCP-ove koji su već bili u upotrebi prije ili na dan 4. prosinca 2015.; i

 

 

 

(b)  proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove osim onih navedenih u točki (a) koji su već bili u uporabi prije ili na dan 10. srpnja 2012.

 

 

 

3.  Treći i četvrti podstavak članka 4. stavka 2. primjenjuju se na proizvode iz stavka 2.

Izmjena

Briše se.

Amandman 28
Prijedlog uredbe
Prilog III.
POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU ODREDBAMA O OGRANIČENJU ISPUŠTANJA
POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU ODREDBAMA O OGRANIČENJU ISPUŠTANJA
TVAR (CAS BR.)
TVAR (CAS BR.)
Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)
Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)
Heksaklorobenzen (HCB) (CAS br.: 118-74-1)
Heksaklorobenzen (HCB) (CAS br.: 118-74-1)
Poliklorirani bifenili (PCB)
Poliklorirani bifenili (PCB)
Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi)37
Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi)37
37.  Za inventare emisija koriste se sljedeća četiri indikatora spojeva: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.
37.  Za inventare emisija koriste se sljedeća četiri indikatora spojeva: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.
Pentaklorobenzen (CAS br. 608-93-5)
Pentaklorobenzen (CAS br. 608-93-5)
Poliklorirani naftaleni (37a)
(37a)   „Poliklorirani naftaleni” znači kemijski spojevi s naftalenskim prstenom u kojem je jedan ili više vodikovih atoma zamijenjeno atomima klora.
Heksaklorobutadien (CAS br. 87-68-3)
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – redci 5. – 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tvar

CAS br.

EZ br.

Najviše granične vrijednosti koncentracije iz članka 7. stavka 4. točke (a)

 

 

 

Tetrabromodifenil eter

C12H6Br4O

 40088-47-9 i ostali

 254-787-2 i ostali

Zbroj koncentracija tetrabromodifenil etera, pentabromodifenil etera, heksabromodifenil etera i heptabromodifenil etera: 1000 mg/kg

Pentabromodifenil eter

C12H5Br5O

 32534-81-9 i ostali

 251-084-2 i ostali

Heksabromodifenil-eter

C12H4Br6O

 36483-60-0 i ostali

 253-058-6 i ostali

Heptabromodifenil eter

C12H3Br7O

 68928-80-3 i ostali

 273-031-2 i ostali

 

 

 

Izmjena

Tvar

CAS br.

EZ br.

Najviše granične vrijednosti koncentracije iz članka 7. stavka 4. točke (a)

 

 

 

Tetrabromodifenil eter

C12H6Br4O

40088-47-9 i ostali

254-787-2 i ostali

Zbroj koncentracija tetrabromodifenil etera, pentabromodifenil etera, heksabromodifenil etera, heptabromodifenil etera i dekabromdifenil etera: 500 mg/kg

Pentabromodifenil eter

C12H5Br5O

 32534-81-9 i ostali

 251-084-2 i ostali

Heksabromodifenil-eter

C12H4Br6O

 36483-60-0 i ostali

 253-058-6 i ostali

Heptabromodifenil eter

C12H3Br7O

 68928-80-3 i ostali

 273-031-2 i ostali

Dekabromdifenil eter

C12Br10O

1163-19-5 i ostali

214-604-9 i ostali

 

Amandman 29
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – tablica 1. – stupac „Najviše granične vrijednosti koncentracije iz članka 7. stavka 4. točke a” – redak „Poliklorirani” – bilješka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

7.  Granična vrijednost izračunava se kao PCDD i PCDF u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovima):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Izmjena

7.  Granična vrijednost izračunava se kao PCDD i PCDF u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovima):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0336/2018).

Posljednje ažuriranje: 11. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti