Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0291(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0376/2018

Внесени текстове :

A8-0376/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0469

Приети текстове
PDF 118kWORD 50k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн ***
P8_TA(2018)0469A8-0376/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Одобрение)

Европейски парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12281/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0434/2018),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2011 г. относно Временното споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн(2),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону)(3),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0376/2018),

1.  дава своето одобрение за присъединяването на Самоа към споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Самоа.

(1) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 2.
(2) OВ C 136E, 11.5.2012 г., стр. 19.
(3) OВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност