Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0291(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0376/2018

Ingediende teksten :

A8-0376/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/11/2018 - 8.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0469

Aangenomen teksten
PDF 114kWORD 49k
Donderdag 29 november 2018 - Brussel
De toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan ***
P8_TA(2018)0469A8-0376/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12281/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0434/2018),

–  gezien zijn resolutie van 4 oktober 2016 over de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020(1),

–  gezien zijn resolutie van 19 januari 2011 over de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EG en de staten in de Stille Oceaan(2),

–  gezien de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000 (Overeenkomst van Cotonou)(3),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A8-0376/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van Samoa tot de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Samoa.

(1) PB C 215 van 19.6.2018, blz. 2.
(2) PB C 136 E van 11.5.2012, blz. 19.
(3) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid