Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0291(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0376/2018

Teksty złożone :

A8-0376/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/11/2018 - 8.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0469

Teksty przyjęte
PDF 121kWORD 49k
Czwartek, 29 listopada 2018 r. - Bruksela
Przystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku ***
P8_TA(2018)0469A8-0376/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12281/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0434/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przyszłości stosunków AKP-UE po roku 2020(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej(2),

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (umowa z Kotonu)(3),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A8-0376/2018),

1.  wyraża zgodę na przystąpienie Samoa do umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Samoa.

(1) Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 2.
(2) Dz.U. C 136E z 11.5.2012, s. 19.
(3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności