Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0291(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0376/2018

Texte depuse :

A8-0376/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0469

Texte adoptate
PDF 110kWORD 49k
Joi, 29 noiembrie 2018 - Bruxelles
Aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific ***
P8_TA(2018)0469A8-0376/2018

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 noiembrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12281/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0434/2018),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2016 referitoare la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2011 referitoare la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte(2),

–  având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), de pe o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou)(3),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0376/2018),

1.  aprobă aderarea statului Samoa la acord;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale statului Samoa.

(1) JO C 215, 19.6.2018, p. 2.
(2) JO C 136E, 11.5.2012, p. 19.
(3) JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

Ultima actualizare: 6 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate