Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0291(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0376/2018

Ingivna texter :

A8-0376/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0469

Antagna texter
PDF 112kWORD 43k
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna ***
P8_TA(2018)0469A8-0376/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2018 om förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12281/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0434/2018),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2016 om framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2011 om interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna(2),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, nedan kallat Cotonouavtalet(3),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0376/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner Samoas anslutning till avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas och Samoas regeringar och parlament.

(1) EUT C 215, 19.6.2018, s. 2.
(2) EUT C 136E, 11.5.2012, s. 19.
(3) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy