Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0905(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0380/2018

Внесени текстове :

A8-0380/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0470

Приети текстове
PDF 117kWORD 48k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
P8_TA(2018)0470A8-0380/2018

Решение на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Европейската централна банка от 7 ноември 2018 г. за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (C8‑0466/2018),

—  като взе предвид член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм(2),

—  като взе предвид член 122 а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0380/2018),

А.  като има предвид, че в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета се предвижда, че Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да представи на Парламента своето предложение за назначаването на председател на нейния Надзорен съвет и че председателят трябва да се избира въз основа на открита процедура за подбор сред лица с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, които не са членове на Управителния съвет;

Б.  като има предвид, че в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета се предвижда, че назначаванията в Надзорния съвет в съответствие с този регламент зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалификации;

В.  като има предвид, че с писмо от 7 ноември 2018 г. Европейската централна банка представи на Парламента предложение за назначаването на Андреа Енриа като председател на Надзорния съвет;

Г.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 26, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета; като има предвид, че при извършването на тази оценка комисията получи автобиография на предложения кандидат;

Д.  като има предвид, че на 20 ноември 2018 г. комисията проведе изслушване на предложения кандидат, по време на което кандидатът направи встъпителна декларация, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Европейската централна банка за назначаването на Андреа Енриа за председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейската централна банка, на Съвета и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.
(2) ОВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност