Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0905(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0380/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0380/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0470

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 38k
Torstai 29. marraskuuta 2018 - Bryssel
Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen
P8_TA(2018)0470A8-0380/2018

Euroopan parlamentin päätös 29. marraskuuta 2018 Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimitysehdotuksesta (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 7. marraskuuta 2018 tekemän Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittämistä koskevan ehdotuksen (C8‑0466/2018),

–  ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(1) 26 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välisen toimielinten sopimuksen EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0380/2018),

A.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan keskuspankin on toimitettava valvontaelimensä puheenjohtajan nimittämistä koskeva ehdotus Euroopan parlamentille hyväksyttäväksi ja että puheenjohtaja on valittava avoimella valintamenettelyllä henkilöistä, joilla on arvostettu asema ja ammattikokemus pankkitoiminnan ja rahatalouden alalla ja jotka eivät ole EKP:n neuvoston jäseniä;

B.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetuksen mukaisesti tehtävissä valvontaelintä koskevissa nimityksissä on noudatettava sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan keskuspankki toimitti 7. marraskuuta 2018 päivätyllä kirjeellä parlamentille Andrea Enrian nimittämistä valvontaelimen puheenjohtajaksi koskevan ehdotuksen;

D.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi tämän jälkeen ehdotetun ehdokkaan pätevyyttä erityisesti neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettuihin vaatimuksiin nähden; ottaa huomioon, että arviointia varten valiokunta sai ehdotetulta ehdokkaalta ansioluettelon;

E.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 20. marraskuuta 2018 ehdotetun ehdokkaan kuulemistilaisuuden, jossa tämä käytti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  hyväksyy Euroopan keskuspankin ehdotuksen Andrea Enrian nimittämisestä Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan keskuspankille, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) EUVL L 320, 30.11.2013, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö