Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0905(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0380/2018

Teksty złożone :

A8-0380/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/11/2018 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0470

Teksty przyjęte
PDF 120kWORD 48k
Czwartek, 29 listopada 2018 r. - Bruksela
Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego
P8_TA(2018)0470A8-0380/2018

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 listopada 2018 r. dotyczący mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (C8-0466/2018),

–  uwzględniając art. 26 ust. 3 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi(1),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego(2),

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0380/2018),

A.  mając na uwadze, że art. 26 ust. 3 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż Europejski Bank Centralny przedkłada Parlamentowi wniosek dotyczący mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC oraz że przewodniczącego wyłania się w drodze otwartej procedury kwalifikacyjnej spośród osób o uznanej pozycji i z doświadczeniem w sprawach bankowości i finansów, które nie są członkami Rady Prezesów;

B.  mając na uwadze, że art. 26 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż skład Rady ds. Nadzoru zgodnie z tym rozporządzeniem powinien odzwierciedlać zasady równowagi płci, doświadczenia i kwalifikacji;

C.  mając na uwadze, że w piśmie datowanym 7 listopada 2018 r. Europejski Bank Centralny przedłożył Parlamentowi wniosek dotyczący mianowania Andrei Enrii na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru;

D.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu dokonała następnie oceny kwalifikacji proponowanego kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013; mając na uwadze, że w ramach procesu oceny komisja otrzymała życiorys proponowanego kandydata;

E.  mając na uwadze, że w dniu 20 listopada 2018 r. w komisji odbyło się przesłuchanie proponowanego kandydata, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek Europejskiego Banku Centralnego dotyczący mianowania Andrei Enrii na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Radzie, a także rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.
(2) Dz.U. L 320 z 30.11.2013, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności