Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2084(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0379/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0379/2018

Συζήτηση :

PV 28/11/2018 - 20
CRE 28/11/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0477

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 161kWORD 63k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον
P8_TA(2018)0477A8-0379/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ): Πορεία προς το μέλλον (2018/2084(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές της 15ης Απριλίου 1994 για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Ντόχα που ενέκρινε ο ΠΟΕ στις 14 Νοεμβρίου 2001(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τον ΠΟΕ, και ιδίως τα ψηφίσματα της 24ης Απριλίου 2008 με θέμα «Προς τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου»(2) και της 15ης Νοεμβρίου 2017 με θέμα «Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ»(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο συμπερασμάτων που εγκρίθηκε με συναίνεση στις 10 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της κοινοβουλευτικής διάσκεψης για τον ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες(4),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα, τα οποία περιλαμβάνουν σειρά υπουργικών αποφάσεων, της 11ης υπουργικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες τον Δεκέμβριο του 2017, κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η έκδοση υπουργικής δήλωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την έκτη γενική ανασκόπηση της βοήθειας για το εμπόριο, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου 2017(6),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ(7),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την πιο πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2018 και σύμφωνα με την οποία εξακολουθεί να είναι δυνατός ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C, εάν οι χώρες τηρήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους έως το 2020,

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 16 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018(8),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της τριμερούς συνεδρίασης των Υπουργών Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγκρίθηκε στις 31 Μαΐου 2018(9),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 20ής Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Κίνας που καθιέρωσε μια κοινή ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, υπό προεδρία σε επίπεδο υφυπουργών(10),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο βασικών εννοιών της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0379/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ έχει από την ίδρυσή του διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της πολυμέρειας, την προώθηση μιας χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιας οικονομικής τάξης και την προαγωγή ενός ανοικτού, βασιζόμενου σε κανόνες και χωρίς διακρίσεις πολυμερούς εμπορικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορίου, ποσοστό που αυξήθηκε από το 33 % το 2000, και ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας έχει μειωθεί σε μόλις κάτω από ένα δισεκατομμύριο άτομα, δηλαδή στο ήμισυ σε σύγκριση με το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ έχει συσταθεί σύμφωνα με ένα σύστημα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που υποχρεώνει τα μέλη να ανοίξουν τις αγορές τους και να μην προβαίνουν σε διακρίσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ θα πρέπει να παραμείνει το κύριο σημείο αναφοράς για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων και τις εμπορικές διαφορές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως υποστηρίξει μια ισχυρή, πολυμερή και βασισμένη σε κανόνες προσέγγιση για το εμπόριο, δεδομένου ότι η οικονομία της ΕΕ καθώς και οι εργαζόμενοι και καταναλωτές στην ΕΕ και στους εταίρους της παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενο βαθμό ενσωμάτωσης στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και εξαρτώνται από τις προβλέψιμες εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 στο Μπουένος Άιρες ήταν απογοητευτικά, καθιστώντας σαφές ότι η διαπραγματευτική λειτουργία του οργανισμού έχει παραλύσει·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασισμένο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με τη βαθύτερη κρίση του από τότε που δημιουργήθηκε ο ΠΟΕ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι βασικές λειτουργίες του οργανισμού όσον αφορά τόσο τον καθορισμό των βασικών κανόνων και της δομής του διεθνούς εμπορίου όσο και τη λειτουργία του πιο αποτελεσματικού και ανεπτυγμένου από κάθε άλλο πολυμερή οργανισμό μηχανισμού επίλυσης διαφορών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις σημαντικές εξαιρέσεις – όπως για παράδειγμα η συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου – η εμπορική μεταρρύθμιση του ΠΟΕ έχει καθυστερήσει από τη δεκαετία του 2000 και μετά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο είναι «το στολίδι» του ΠΟΕ λόγω του δεσμευτικού χαρακτήρα των αποφάσεών του και λόγω της ιδιότητάς του ως οργάνου που προσφέρει ανεξάρτητη και αμερόληπτη κατ’ έφεση εξέταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο ο αριθμός των δικαστών που απαιτούνται για να λειτουργεί μειώθηκε στο ελάχιστο, μετά το πέρας της θητείας του δικαστή Shree Baboo Chekitan Servansing, οπότε και έμειναν μόνο τρεις διορισμένοι δικαστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αδιέξοδο αυτό, που προκλήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση ενός συστήματος που είναι απαραίτητο για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ·

1.  επιβεβαιώνει την πλήρη προσήλωσή του στη διαχρονική αξία της πολυμέρειας και ζητεί μια εμπορική ατζέντα που θα βασίζεται στο ελεύθερο και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο προς όφελος όλων και η οποία θα συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας και ενισχύοντας τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζοντας ότι οι εναρμονισμένοι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε πολυμερές επίπεδο ισχύουν με ενιαίο τρόπο για όλους και τηρούνται αποτελεσματικά· υπογραμμίζει ότι ο ΠΟΕ πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση του δίκαιου εμπορίου και στην καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών· υπογραμμίζει ότι το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο για την επίτευξη των παγκοσμίως καθορισμένων αναπτυξιακών στόχων·

2.  εκτιμά ότι επείγει πλέον, υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων αλλά και λόγω της παρατεταμένης έλλειψης προόδου σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό θεματολόγιο της Ντόχα (DDA), να λάβει χώρα ο εκσυγχρονισμός του ΠΟΕ και να επανεξεταστούν εκ βάθρων οι διάφορες πτυχές της λειτουργίας του, ώστε να αυξηθεί τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η νομιμοποίησή του· φρονεί ότι, με την προοπτική αυτή, είναι αναγκαίο να δώσει η γραμματεία του ΠΟΕ ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ ώστε να συμμετέχουν στη συζήτηση από την αρχή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ στον ΠΟΕ να προσεγγίσουν και άλλα μέλη του ΠΟΕ και ιδίως τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους μας, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Κίνα, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Ινδία, ώστε να συμφωνήσουν σε κοινές θέσεις· ενθαρρύνεται από τις αρχικές δηλώσεις από τη διάσκεψη ΕΕ-Κίνας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ·

3.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την εντολή που χορήγησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Επιτροπή στις 28-29 Ιουνίου 2018 και λαμβάνει υπό σημείωση την προσέγγιση που εκτίθεται στα συμπεράσματα, καθώς και το έγγραφο βασικών εννοιών της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, και τις προτάσεις του Καναδά για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, της 25ης Σεπτεμβρίου 2018· προσβλέπει στη δημοσίευση περισσότερων προτάσεων, ιδίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και από τις ομάδες εργασίας που έχουν ήδη συσταθεί μεταξύ των κρατών μελών του ΠΟΕ·

4.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι μόνο τρεις θέσεις του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου παραμένουν κατειλημμένες, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η τρέχουσα και ορθή λειτουργία του μηχανισμού διευθέτησης διαφορών, και καλεί μετ’ επιτάσεως τις ΗΠΑ να δώσουν λύση σε αυτή την κατάσταση κατά τρόπο που να επιτρέπει την ταχεία πλήρωση των κενών θέσεων στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο· επικροτεί τις αρχικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή στο έγγραφο βασικών εννοιών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ για την άρση του αδιεξόδου με την αντιμετώπιση ορισμένων από τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών κανόνων για τα απερχόμενα μέλη ή των αλλαγών όσον αφορά τη διάρκεια της θητείας στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο ή τις προβλεπόμενες προθεσμίες για τη δημοσίευση μιας έκθεσης, καθώς και τον ορισμό νέας νομολογίας από το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο· σημειώνει ότι οι ανησυχίες που εξέφρασαν οι ΗΠΑ όσον αφορά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο εκτείνονται πέραν των διαδικαστικών αλλαγών και συνεπάγονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις αποφάσεις των δικαστών του οργάνου·

5.  θεωρεί αδικαιολόγητη την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου την 31η Μαΐου 2018 για λόγους «εθνικής ασφάλειας» σύμφωνα με την ενότητα 232 του νόμου του 1962 περί επέκτασης του εμπορίου, και θεωρεί ότι με την απόφαση αυτή δεν αντιμετωπίζεται η πρόκληση που δημιουργείται από το πλεόνασμα χάλυβα στις παγκόσμιες αγορές και δεν τηρείται η συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εμπορικές διαφορές και να αρθούν οι φραγμοί στο εμπόριο μέσα από το βασισμένο σε κανόνες πλαίσιο του ΠΟΕ για την επίλυση διαφορών·

6.  είναι της άποψης ότι, για να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της τρέχουσας κρίσης, είναι απαραίτητο ο ΠΟΕ να προσαρμοστεί σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, και παράλληλα να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα εκκρεμή ζητήματα του αναπτυξιακού θεματολογίου της Ντόχα, ιδίως όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο:

   α) να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά στο εγχειρίδιο κανόνων προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τις επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την αγορά και τις κρατικές επιχειρήσεις, καθώς και να διατηρείται επικαιροποιημένη η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και η πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων· επίσης να αντιμετωπιστούν ζητήματα προστασίας και υποχρεωτικής γνωστοποίησης κώδικα πηγής και άλλων δραστηριοτήτων κατευθυνόμενων από το κράτος που προκαλούν πλεονάζουσα ικανότητα, καθώς και οι κανονιστικοί φραγμοί για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών τεχνολογίας, των απαιτήσεων για κοινές επιχειρήσεις και των απαιτήσεων για τοπικό περιεχόμενο· και να παρακολουθηθεί η εφαρμογή, η διαχείριση και η λειτουργία των υφιστάμενων συμφωνιών·
   β) να δημιουργηθεί το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών εξελίξεων, που θα καλύπτει το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, τις δημόσιες συμβάσεις, τις επικαιροποιημένες εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·
   γ) να αντιμετωπιστούν οι πλέον πιεστικές παγκόσμιες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, διασφαλίζοντας τη συστημική συνεκτικότητα της πολιτικής μεταξύ των θεματολογίων για το εμπόριο, την εργασία και το περιβάλλον·
   δ) επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις κοινές δηλώσεις που εγκρίθηκαν στο Μπουένος Άιρες σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια, τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και τις εργασίες που έχουν έκτοτε πραγματοποιηθεί στα ζητήματα αυτά·

7.  τονίζει ότι είναι σκόπιμο η ΕΕ να δώσει έμφαση στους κανόνες της στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ούτως ώστε οι εν λόγω κανόνες να προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο και να αναδειχθούν σε σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη διεθνών και πολυμερών προτύπων·

8.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων της και ότι, υπό αυτή την έννοια, αναμένεται η εκπλήρωση των δεσμεύσεων των μελών του ΠΟΕ να προσχωρήσουν στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA) και η εισαγωγή βελτιώσεων στη λειτουργία της συμφωνίας αυτής καθώς και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της συμφωνίας αυτής σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίων οφελών· σημειώνει ότι η πλήρης αποτελεσματικότητα των πιθανών βελτιώσεων στις κρατικές ενισχύσεις και στον ρόλο των δημόσιων επιχειρήσεων εξαρτάται εν μέρει από την πρόοδο στον τομέα αυτόν· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα μέλη που βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να επιταχυνθούν οι προσπάθειές τους, με σκοπό να επεκταθούν τα οφέλη της απελευθέρωσης των δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των μελών του ΠΟΕ·

9.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η τρέχουσα διαφοροποίηση μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών δεν αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα και την πραγματική κατάσταση στο πλαίσιο του ΠΟΕ και ότι αυτό αποτελεί εμπόδιο για την προώθηση του Γύρου της Ντόχα, εις βάρος των χωρών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη· καλεί μετ’ επιτάσεως τις πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους και να συνεισφέρουν ανάλογα με το επίπεδο της ανάπτυξης και της (τομεακής) ανταγωνιστικότητάς τους· σημειώνει ότι στο έγγραφο βασικών εννοιών της Επιτροπής γίνεται έκκληση για τη θέσπιση κανόνων δυνάμει των οποίων οι αναπτυσσόμενες χώρες θα απωλέσουν το καθεστώς χώρας χαμηλού εισοδήματος, καθώς θα γίνονται πλουσιότερες· πιστεύει ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο μηχανισμός ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης (S&DT) προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα τους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης, ως εργαλείο πολιτικής που δίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες τη δυνατότητα να συνδέουν την εφαρμογή πολυμερών συμφωνιών με τη λήψη βοήθειας από πλουσιότερες χώρες και οργανισμούς χορηγών·

10.  εκφράζει εμφατικά την ικανοποίησή του σχετικά με την κύρωση, τον Φεβρουάριο του 2017, της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) από τα δύο τρίτα των μελών του ΠΟΕ· είναι πεπεισμένο ότι η TFA αποτελεί σημαντικό υπόδειγμα και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοντέλο για μελλοντικές συμφωνίες του ΠΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στην αναπτυξιακή κατάσταση και τις ανάγκες των μελών του ΠΟΕ· ενθαρρύνει τα μέλη του ΠΟΕ να αναλάβουν την ευθύνη και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με την πραγματική οικονομική δύναμη και τις ικανότητες τους· θεωρεί ότι οι προκλήσεις που ακολουθούν είναι η πλήρης κύρωση της συμφωνίας, ιδίως από τα μέλη στην Αφρική που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τη συμφωνία, η αποτελεσματική εφαρμογή της TFA και η γνωστοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας δυνάμει της συμφωνίας·

11.  αναγνωρίζει ότι, συνολικά, η προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ το 2001 έχει αυξήσει την πρόσβαση στην εγχώρια αγορά της, κάτι που έχει ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία· εκφράζει την ανησυχία ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει το πνεύμα και τις αρχές που διέπουν τα αξιώματα του ΠΟΕ σχετικά με την εθνική μεταχείριση·

12.  φρονεί ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η λειτουργία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την καθιέρωση μεγαλύτερης ευελιξίας από ό,τι ισχύει σήμερα στο πλαίσιο του κανόνα συναίνεσης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η προσέγγιση της ενιαίας δέσμευσης έχει περιορίσει την αποτελεσματικότητα της πολυμερούς διακυβέρνησης στον τομέα του εμπορίου· εκφράζει την υποστήριξή του στην ιδέα της ευέλικτης πολυμέρειας, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του ΠΟΕ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν έναν συγκεκριμένο στόχο για τον οποίο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης συναίνεση, θα πρέπει να είναι σε θέση να προωθούν και να συνάπτουν πολυμερείς συμφωνίες είτε μέσω των λεγόμενων συμφωνιών του παραρτήματος 4 του ΠΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο II:3, το άρθρο III:1 και το άρθρο X:9 της συμφωνίας του Μαρακές, είτε μέσω συμφωνιών «κρίσιμης μάζας» που επεκτείνουν τις παραχωρήσεις που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων στην προσχώρηση στον ΠΟΕ στη βάση του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ)· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μη χρησιμοποιεί αυτά τα άρθρα ως εναλλακτική λύση αντί του εποικοδομητικού διαλόγου με τα μέλη του ΠΟΕ για την αντιμετώπιση των φραγμών στο εμπόριο και για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και των λειτουργιών του· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα μέλη του θα πρέπει να ενισχύσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων του ΠΟΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διαθέτει οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες, ώστε να διατηρηθεί η ίδια ποιότητα των εργασιών· πιστεύει ότι, σε γενικές γραμμές, οι χρηματικές συνεισφορές των νέων μελών θα πρέπει να αυξάνουν τον προϋπολογισμό του ΠΟΕ και να μην οδηγούν σε χαμηλότερα τέλη συμμετοχής για τα υφιστάμενα μέλη·

13.  αναγνωρίζει ότι, παρότι η βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στοιχείο της δομής του ΠΟΕ, υπάρχουν δυνατότητες για βαθύτερη και πιο ευέλικτη πλειομερή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών σε τομείς στους οποίους η επίτευξη συναίνεσης έχει αποδειχτεί δύσκολη· σημειώνει ότι αυτές οι συμφωνίες πρέπει να συμπληρώνουν και να μην υπονομεύουν το πολυμερές θεματολόγιο, και να μη χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικά φόρα για την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών, αλλά ως εφαλτήρια για την πρόοδο σε πολυμερές επίπεδο· ζητεί την επανάληψη των πλειομερών διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA), και τη θέσπιση ειδικών κανόνων για τις ΜΜΕ στις πλειομερείς και πολυμερείς συμφωνίες· τονίζει τη σημασία της συνέχισης και της εμβάθυνσης του έργου του ΠΟΕ στη διεθνή συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως, μεταξύ άλλων, ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΠΟΤ και η ΔΟΕ·

14.  τονίζει τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει το εμπόριο όσον αφορά τη συμβολή στην ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του 2030 και των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η EGA παρεμποδίστηκε το 2016 και υπενθυμίζει ότι έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση στις πράσινες τεχνολογίες και να βοηθήσει στην επίτευξη των προαναφερθεισών δεσμεύσεων· υπογραμμίζει ότι, εκτός από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, ο ΠΟΕ πρέπει τώρα να καθορίσει πιο συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εν προκειμένω για την προστασία της θαλάσσιας ζωής· υπενθυμίζει ότι η αντίληψη του ΠΟΕ για τις διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής (PPM) προσφέρει τη δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ των λεγόμενων «ομοειδών προϊόντων» ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους· προτείνει την αναβίωση της Επιτροπής Εμπορίου και Περιβάλλοντος του ΠΟΕ με την εντολή να θεσπίσει κριτήρια για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού παρασιτισμού και για την καθιέρωση στενότερων δεσμών με τη γραμματεία της UNFCCC·

15.  επιβεβαιώνει εκ νέου τη σχέση μεταξύ ισότητας των φύλων και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, όπως εκφράζεται και στον στόχο βάσιμης ανάπτυξης αριθ. 5, τονίζοντας ότι η χειραφέτηση των γυναικών είναι καίριας σημασίας για την εξάλειψη της φτώχειας και ότι η άρση των φραγμών στη συμμετοχή των γυναικών στο εμπόριο είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη εστίαση του ΠΟΕ σε θέματα που αφορούν το εμπόριο και το φύλο και προτρέπει το σύνολο των 121 μερών που υπέγραψαν το 2017 τη δήλωση του Μπουένος Άιρες για το εμπόριο και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους· τονίζει την ανάγκη για συστημική προσέγγιση με βάση το φύλο σε όλους τους τομείς χάραξης κανόνων του ΠΟΕ, μέσα από εκτιμήσεις επιπτώσεων όπου θα συμπεριλαμβάνεται η διάσταση του φύλου· επισημαίνει πόσο σημαντικές είναι πρωτοβουλίες όπως η SheTrades στην ανάδειξη του θετικού ρόλου των γυναικών στο εμπόριο και στην ενθάρρυνση της αυξημένης συμμετοχής γυναικών στο διεθνές εμπόριο ανά την υφήλιο·

16.  εφιστά την προσοχή στα συμπεράσματα της 6ης γενικής ανασκόπησης της βοήθειας για το εμπόριο που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη τον Ιούλιο του 2017 με τίτλο «Προώθηση του εμπορίου, της αποφυγής των αποκλεισμών και της συνδεσιμότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη»· υποστηρίζει την άποψη ότι αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένη δράση προκειμένου να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και να μετατραπούν οι ψηφιακές ευκαιρίες, όπως η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), σε εμπορικές πραγματικότητες και για τις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι επενδύσεις τόσο σε υλικές όσο και σε ψηφιακές υποδομές, που είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη προόδου στον τομέα αυτό, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση· καλεί, ως εκ τούτου, τα μέλη του ΠΟΕ να προωθήσουν τις επενδύσεις τόσο στις υλικές όσο και στις ψηφιακές υποδομές και να ενθαρρύνουν, ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διασφαλίσει η ΕΕ ότι οι δραστηριότητές της με αναπτυσσόμενες χώρες, στους τομείς της ανάπτυξης και του εμπορίου, βασίζονται σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο μεταξύ ίσων εταίρων, ευθυγραμμίζονται με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποσκοπούν στην προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την 11η Υπουργική Συνδιάσκεψη του ΠΟΕ, δεν σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί, ωστόσο, την ενίσχυση της προτιμησιακής μεταχείρισης που διασφαλιζόταν προηγουμένως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) σε επίπεδο ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής και της προτιμησιακής μεταχείρισης για παρόχους υπηρεσιών, και υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων τα οποία θα επιτρέψουν σε παρόχους από τις ΛΑΧ να επωφελούνται από την παρέκκλιση υπέρ των υπηρεσιών των ΛΑΧ·

19.  τονίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση σταθερού και προβλέψιμου εμπορικού και επενδυτικού περιβάλλοντος· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διαφάνεια των διαδικασιών παρακολούθησης μέσω της αύξησης των κινήτρων για τη συμμόρφωση των μελών του ΠΟΕ με τις απαιτήσεις κοινοποίησης, μέσω της μείωσης της πολυπλοκότητας και του φόρτου τους, και, εάν είναι απαραίτητο, μέσω δημιουργίας σχετικών ικανοτήτων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αποθαρρύνεται και να αντικρούεται κάθε εκ προθέσεως μη συμμόρφωση·

20.  τονίζει ότι ο ρόλος της γραμματείας του ΠΟΕ στη διευκόλυνση και διασφάλιση μιας προσέγγισης από τη βάση ως την κορυφή για την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών είναι κομβικής σημασίας και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να καταστεί πιο ευέλικτος με σκοπό την υποστήριξη των διαφόρων διαδικασιών διαπραγμάτευσης καθώς και με τις λειτουργίες εφαρμογής και παρακολούθησης· θεωρεί επιβεβλημένο να ενισχυθούν τα οικονομικά και ανθρώπινα μέσα και οι πόροι που έχει στη διάθεσή της η γραμματεία του ΠΟΕ και καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να εκπληρώσουν αμοιβαία τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτό· εκφράζει την άποψη ότι οι τακτικές εργασίες των επιτροπών του ΠΟΕ χρειάζεται επίσης να αναζωογονηθούν, δίνοντας στους προέδρους τους πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και πρόταση λύσεων και συμβιβασμών πέραν του απλού συντονισμού των παρεμβάσεων των μελών και ότι αυτό το επιπλέον καθήκον θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη γραμματεία·

21.  παροτρύνει τα μέλη του ΠΟΕ να διασφαλίσουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση και διαφάνεια ενισχύοντας την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ και να στηρίξουν ένα μνημόνιο συνεννόησης για την καθιέρωση επίσημης συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον ΠΟΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι βουλευτές θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και ότι θα συμμετέχουν στη διατύπωση και εφαρμογή των αποφάσεων του ΠΟΕ καθώς και ότι οι εμπορικές πολιτικές θα υπόκεινται σε κατάλληλο έλεγχο προς το συμφέρον των πολιτών τους·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ.

(1) Υπουργική δήλωση της Ντόχα (WT/MIN(01)/DEC/1), της 14ης Νοεμβρίου 2001 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 77.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0439.
(4) http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html
(5) https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm
(6) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm
(7) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(8) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
(10) https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου