Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2146(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0331/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0331/2018

Rasprave :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0478

Usvojeni tekstovi
PDF 164kWORD 62k
Četvrtak, 29. studenog 2018. - Bruxelles
Izvješće o Srbiji za 2018.
P8_TA(2018)0478A8-0331/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. studenoga 2018. o izvješću Komisije o Srbiji za 2018. (2018/2146(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva sa sastanka Europskog vijeća u Solunu od 19. i 20. lipnja 2003.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju iz Sofije sa sastanka na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana održanog 17. svibnja 2018. i njezin „Sofijski program prioriteta”,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/213/EZ(1) od 18. veljače 2008. o načelima, prioritetima i uvjetima sadržanim u Europskom partnerstvu sa Srbijom i o stavljanju izvan snage Odluke 2006/56/EZ,

–  uzimajući u obzir mišljenje Komisije od 12. listopada 2011. o zahtjevu Srbije za članstvo u Europskoj uniji (SEC(2011)1208), odluku Europskog vijeća od 2. ožujka 2012. o dodjeli statusa zemlje kandidatkinje Srbiji te odluku Europskog vijeća od 27. i 28. lipnja 2013. o otvaranju pregovora o pristupanju EU-u sa Srbijom,

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije, koji je stupio na snagu 1. rujna 2013.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244 (1999), savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde od 22. srpnja 2010. o sukladnosti jednostranog proglašenja neovisnosti Kosova s međunarodnim pravom te rezoluciju Opće Skupštine UN-a br. 64/298 od 9. rujna 2010. u kojoj je potvrđen sadržaj mišljenja Međunarodnog suda pravde i pozdravljena spremnost EU-a da omogući dijalog između Srbije i Kosova,

–  uzimajući u obzir Berlinski proces pokrenut 28. kolovoza 2014.,

–  uzimajući u obzir izjavu i preporuke s osme sjednice Parlamentarnog odbora Europske unije i Srbije za stabilizaciju i pridruživanje (SAPC) održane 13. i 14. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir konačno izvješće Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS/ODHIR) o njegovoj ograničenoj misiji za promatranje prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji održanih 29. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće misije za ocjenu izbora OESS-a/ODIHR-a o predsjedničkim izborima u Srbiji održanima 2. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o Srbiji za 2018. od 17. travnja 2018. (SWD(2018)0152),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. veljače 2018. naslovljenu „Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom” (COM(2018)0065),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke ekonomskog i financijskog dijaloga između EU-a i zapadnog Balkana i Turske od 23. svibnja 2017. (9655/17),

–  uzimajući u obzir četvrti sastanak Vijeća Europske unije i Srbije za stabilizaciju i pridruživanje održan 16. studenoga 2017.,

–  uzimajući u obzir osmi sastanak konferencije o pristupanju sa Srbijom na ministarskoj razini održan 25. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir izvješće GRECO-a, tijela za borbu protiv korupcije Vijeća Europe, o Srbiji iz srpnja 2015. i izvješće GRECO-a od 20. listopada 2017. o četvrtom krugu ocjenjivanja o „sprječavanju korupcije među saborskim zastupnicima, sucima i državnim odvjetnicima”,

–  uzimajući u obzir Komisijinu procjenu programa gospodarske reforme Srbije za razdoblje 2018. – 2020. (SWD(2018)0132) od 17. travnja 2018. i zajedničke zaključke ekonomskog i financijskog dijaloga između EU-a i zapadnog Balkana koje je Vijeće usvojilo 25. svibnja 2018.,

–  uzimajući u obzir „Mišljenje o nacrtu izmjena ustavnih odredbi o pravosuđu” od 25. lipnja 2018. Venecijanske komisije,

–  uzimajući u obzir rezultat istraživanja o marginaliziranim Romima na zapadnom Balkanu iz 2017. kojemu je Komisija pružila podršku i koje su proveli Svjetska banka i Program Ujedinjenih naroda za razvoj,

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument službi naslovljen „Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena: vanjskim odnosima EU-a do preobrazbe života djevojčica i žena 2016. – 2020.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. lipnja 2017. o Izvješću Komisije o Srbiji za 2016.(2),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0331/2018),

A.  budući da Srbija, kao i svaka država koja teži članstvu u EU-u, mora biti ocijenjena na temelju vlastitog uspjeha u ispunjavanju i provođenju jedinstvenog skupa kriterija te usklađenosti s njime te s obzirom na to da vremenski raspored pristupnih pregovora ovisi o kvaliteti nužnih reformi i predanosti njihovu provođenju; budući da postupak pridruživanja jest i ostat će proces koji se temelji na zaslugama i koji u potpunosti ovisi o objektivnom napretku svake zemlje, što se odnosi i na Srbiju;

B.  budući da je od otvaranja pregovora sa Srbijom otvoreno 14 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena;

C.  budući da Srbija kontinuirano surađuje u cilju normalizacije odnosa s Kosovom, što je rezultiralo Prvim sporazumom o načelima kojima se uređuje normalizacija odnosa od 19. travnja 2013. i sporazumima iz kolovoza 2015.; budući da Srbija i dalje sudjeluje u dijalogu;

D.  budući da je Srbija pridonijela jačanju regionalne suradnje i dobrosusjedskih odnosa, kao i mira i stabilnosti, pomirbe i uspostave okruženja u kojemu je moguće rješavati otvorena bilateralna pitanja i suočavati se s ostavštinom prošlosti;

E.  budući da je Srbija i dalje predana stvaranju funkcionalnog tržišnog gospodarstva i da nastavlja ispunjavati obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;

F.  budući da je vladavina prava temeljna vrijednost na kojoj se zasniva EU te je u središtu procesa proširenja i procesa stabilizacije i pridruživanja; budući da su za rješavanje važnih izazova koji su i dalje prisutni u ovom području potrebne reforme, prije svega jamčenje neovisnog, nepristranog, odgovornog i učinkovitog pravosuđa, kao i u područjima borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala te zaštite temeljnih prava;

G.  budući da je Srbija ratificirala sve temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada, osobito uključujući Konvenciju o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje iz 1948. (br. 87), Konvenciju o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje iz 1949. (br. 98) i Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. (br. 29);

H.  budući da stanje u pogledu slobode izražavanja i neovisnosti medija i dalje predstavlja vrlo ozbiljan problem koji treba odlučno i učinkovito riješiti kao prioritetno pitanje;

I.  budući da Srbija prima pretpristupnu pomoć u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), pri čemu ukupna okvirna vrijednost dodijeljenih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 1,5 milijardi EUR; budući da revidirana okvirna vrijednost dodijeljenih sredstava iz instrumenta IPA II za Srbiju za razdoblje 2018. – 2020. iznosi 722 milijuna EUR; budući da je Srbiji dodijeljena nagrada za učinkovitost u sredini razdoblja;

1.  pozdravlja kontinuiranu suradnju Srbije na njezinu putu pridruživanja Europskoj uniji; poziva Srbiju da, uz podršku Europske komisije, u domaćoj javnosti aktivno promiče tu stratešku odluku i u sve većoj mjeri pravodobno i transparentno informira te time povećava vidljivost EU-a, kao i projekata i programa koje EU financira;

2.  naglašava da je temeljita provedba reformi i politika ključni pokazatelj uspješnosti procesa integracije; poziva Srbiju da poboljša planiranje, koordinaciju i praćenje provedbe novog zakonodavstva i politika; pozdravlja donošenje treće revizije nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU-a i upozorava na posljedice neprikladnog prenošenja važnih zakona EU-a o usklađivanju s pravnom stečevinom; pozdravlja procjenu Komisije navedenu u njezinoj komunikaciji naslovljenoj „Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom” da bi Srbija, uz snažnu političku volju i provedbu istinskih i održivih reformi te konačnih rješenja sporova sa susjednim zemljama, mogla postati članica EU-a; poziva Vijeće i Komisiju da, ako je to potrebno za ostvarenje potrebnog napretka, podrže otvaranje svih tehnički pripremljenih poglavlja i ubrzaju cjelokupni postupak pretpristupnih pregovora, prije svega u temeljnom području vladavine prava;

3.  pozdravlja uspješan završetak postupka programiranja u okviru programa IPA 2018. i potpisivanje financijskog sporazuma za IPARD II; poziva Komisiju da pri osmišljavanju novog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) obuhvati odgovarajuće odredbe za slučaj mogućeg pristupanja Srbije EU-u;

4.  pozdravlja napredak Srbije u razvoju funkcionalnog tržišnog gospodarstva, čime se jamči gospodarski rast i održava makroekonomska i monetarna stabilnost; ističe da je Srbija ostvarila dobar napredak u rješavanju određenih slabosti svoje politike koje su bile problem u prošlosti, a posebno konsolidacijom proračuna; naglašava međutim da su razine nezaposlenosti, odljeva mozgova i gospodarske neaktivnosti i dalje visoke; poziva Srbiju da razvije održiv plan za budućnost poduzeća u državnom vlasništvu; ističe iznimnu važnost malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) za gospodarstvo Srbije i poziva na transparentnije i manje opterećujuće poslovno okruženje; podržava pristupanje Srbije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO);

5.  izražava zabrinutost zbog dugotrajne nezaposlenosti i naglašava važnost osposobljavanja i razvoja poduzetničkih vještina među mladima; poziva Srbiju da poboljša položaj žena na tržištu rada; poziva Srbiju na jačanje tripartitnog dijaloga; poziva na izmjenu Zakona o doprinosima za obvezno socijalno osiguranje i Zakona o zdravstvenom osiguranju s ciljem sprječavanja diskriminacije malih poljoprivrednih proizvođača;

6.  prima na znanje predsjedničke izbore održane 2. travnja 2017.; pozdravlja opću provedbu tih izbora i poziva vlasti da zajamče provedbu međunarodnih standarda; poziva vlasti da u cijelosti razmotre preporuke misije za promatranje izbora OESS-a/ODIHR-a i provedu ih, posebice s ciljem jamčenja ravnopravnih uvjeta tijekom razdoblja kampanje, te da se uključe u dijalog s neovisnim domaćim misijama za promatranje izbora; poziva nadležna tijela da na odgovarajući način istraže nepravilnosti, nasilje i zastrašivanje do kojih je došlo tijekom posljednjih izbornih postupaka; sa zabrinutošću primjećuje nedostatak transparentnosti u financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja; ističe da financiranje političkih stranaka mora biti transparentno i u skladu s međunarodnim standardima;

7.  poziva Srbiju na veću usklađenost s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, uključujući njezinu politiku o Rusiji, kao i s politikama Ujedinjenih naroda; pozdravlja važan doprinos Srbije i njezino kontinuirano sudjelovanje u više misija i operacija EU-a u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) (misija obuke u Maliju, misija obuke u Somaliji, operacija EU NAVFOR Atalanta, misija EUTM RCA), pri čemu Srbija sudjeluje u četiri od šest vojnih misija ili operacija koje Unija trenutačno vodi; međutim, izražava zabrinutost zbog kontinuirane vojne suradnje Srbije s Rusijom i Bjelarusom;

8.  pohvaljuje konstruktivan pristup Srbije u upravljanju učincima migracije i izbjegličke krize, kao i njezine znatne napore u pružanju skloništa i humanitarne pomoći, prvenstveno uz potporu EU-a; pozdravlja donošenje novih zakona, Zakona o azilu, Zakona o izbjeglicama i Zakona o graničnoj kontroli Srbije; potiče Srbiju da postupno uskladi svoju viznu politiku s EU-om; sa zabrinutošću primjećuje da je neusklađenom viznom politikom Srbije otvorena mogućnost za nezakonitu migraciju i krijumčarenje prema zemljama EU-a, kao i susjednim zemljama koje nisu članice EU-a; potiče Srbiju da pokrene mehanizam povrata za nezakonite migrante koji je u skladu s pravnom stečevinom EU-a i da dodatno poboljša svoj kapacitet za odgovaranje na potrebe maloljetnika bez pratnje; poziva Srbiju da pronađe održivo rješenje za izbjeglice iz susjednih zemalja, uključujući u pogledu njihovih stambenih potreba te pristupa radu i obrazovanju;

Vladavina prava

9.  potiče Srbiju da pojača napore u pogledu reformi u području vladavine prava, posebno radi jamčenja neovisnosti i sveukupne učinkovitosti pravosudnog sustava; ističe da bi poseban naglasak trebalo staviti na provedbu djelotvornih reformi u tom području; napominje da je postignut određeni napredak u smanjenju nagomilanih starih slučajeva provedbe zakona i uspostavi mjera za usklađivanje sudske prakse, ali da neovisnost pravosuđa u Srbiji još nije u potpunosti zajamčena i da razmjeri političkog utjecaja na pravosuđe ostaju predmet zabrinutosti; poziva Srbiju da ojača odgovornost, nepristranost, profesionalnost i sveukupnu učinkovitost pravosuđa te da uspostavi sustav besplatne pravne pomoći kojim se jamči širok raspon pružatelja besplatne pravne pomoći; poziva na provedbu svih presuda Europskog suda za ljudska prava;

10.  ponovno ukazuje na važnost pojačavanja borbe protiv korupcije te potiče Srbiju da pokaže jasnu predanost rješavanju tog pitanja; pozdravlja provedbu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organiziranog kriminala, terorizma i korupcije; pozdravlja usvajanje izmjena u kaznenom zakonu te zemlje koje se odnose na gospodarska kaznena djela i potiče Srbiju da ih u cijelosti provede, uključujući izmjenu koja se odnosi na zlouporabu položaja, s ciljem sprječavanja bilo kakve zlouporabe; poziva na kontinuiranu provedbu nacionalne strategije i akcijskog plana za borbu protiv korupcije; ponovno poziva Srbiju da brzo donese novi zakon o svojoj Agenciji za borbu protiv korupcije kako bi se poboljšalo planiranje, koordinacija i praćenje provedbe novog i postojećeg zakonodavstva i politika; ističe da je ključno da ta agencija dobije i zadrži ljudske i financijske resurse koji su joj potrebni kako bi svoje ovlasti izvršavala na neovisan način; naglašava da članovi Agencije za borbu protiv korupcije moraju biti izabrani u skladu s načelima transparentnosti te izbjegavanja sukoba interesa ili političke opredijeljenosti; poziva vlasti na to da se popune sva slobodna radna mjesta u toj agenciji; poziva Srbiju da dodatno poboljša rezultate u pogledu istraga, optužnica i pravomoćnih presuda u slučajevima korupcije na najvišoj razini i redovito objavljuje statističke podatke i informacije o rezultatima istraga svih navodnih slučajeva korupcije javnih službenika;

11.  poziva srbijanske vlasti da provedu preporuke Skupine država protiv korupcije (GRECO); poziva srbijanski parlament da razmotri preporuke posebno u pogledu sprječavanja korupcije i sukoba interesa te da donese kodeks ponašanja;

12.  potvrđuje da je postignut određeni napredak u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala i pozdravlja aktivnu ulogu Srbije u međunarodnoj i regionalnoj suradnji policije i pravosuđa; poziva Srbiju da se snažnije obveže i ostvari konkretne rezultate u okviru te borbe, prije svega uvjerljivim rezultatima u pogledu istraga, kaznenog progona i presuda u slučajevima organiziranog kriminala, što se odnosi i na nezakonitu trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata iz Srbije prema zemljama EU-a i zemljama koje nisu članice EU-a, ubojstva povezana s organiziranim kriminalom, kiberkriminal, financijske tokove kojima se podržavaju terorističke aktivnosti i pranje novca; poziva Srbiju da nastavi s cjelovitom provedbom akcijskog plana dogovorenoga s Radnom skupinom za financijsko djelovanje (FATF); skreće pozornost na sve veći broj zločinačkih napada i poziva na njihovo rješavanje potpunom suradnjom s pravosudnim tijelima;

Demokracija i socijalni dijalog

13.  ističe da srbijanski parlament i dalje ne vrši djelotvoran nadzor nad izvršnom vlasti i da je potrebno dodatno poboljšati transparentnost, uključivost i kvalitetu zakonodavnog postupka; pozdravlja sve manju primjenu hitnih postupaka pri donošenju zakona; međutim, naglašava da je primjena hitnih postupaka još uvijek česta i da ona ugrožava parlamentarni i javni nadzor; ističe da bi trebalo izbjegavati mjere koje ograničavaju mogućnost srbijanskog parlamenta da provodi djelotvorne rasprave o zakonodavstvu, kao i nadzor nad zakonodavstvom; naglašava važnost rada oporbe u okviru demokracije, kao i to da političari koji joj pripadaju ne bi trebali trpjeti klevete i uvrede; izražava zabrinutost zbog toga što neki političari zloupotrebljavaju javni diskurs s ciljem poticanja rasta radikalizma; poziva na uvođenje dodatnih mjera za osiguravanje međustranačkog dijaloga i učinkovitog sudjelovanja civilnog društva; poziva srbijanski parlament na preispitivanje prakse opstrukcije i guši li se njome demokratska rasprava; pozdravlja kontinuirane napore koje srbijanski parlament ulaže kako bi se poboljšala transparentnost u okviru rasprava o pregovaračkim stajalištima Srbije u pogledu poglavlja o pristupanju EU-u i razmjene informacija s osnovnim pregovaračkim timom i Nacionalnom konvencijom o Europskoj uniji; ističe da je potrebno u potpunosti priznati i poduprijeti ulogu neovisnih regulatornih tijela, uključujući srbijanskog pravobranitelja, Agenciju za borbu protiv korupcije, nacionalno revizorsko tijelo i povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka; poziva srbijanski parlament da se uključi u provedbu zaključaka i prijedloga neovisnih regulatornih tijela, prije svega zaključaka i prijedloga pravobranitelja; podsjeća na to da je socijalni dijalog jedan od stupova europskog socijalnog modela te da je redovno savjetovanje između vlade i socijalnih partnera ključno za sprječavanje napetosti i sukoba u društvu; naglašava da je od presudne važnosti da socijalni dijalog preraste razmjenu informacija i da bi se prije pokretanja zakonodavnog postupka u parlamentu oko važnih zakona trebalo savjetovati sa zainteresiranim stranama;

14.  pozdravlja predstavljanje nacrta ustavne reforme pravosuđa koji je podnesen Venecijanskoj komisiji na mišljenje; ističe važnost cjelovite provedbe preporuka Venecijanske komisije; potiče srbijanske vlasti da, u cilju podizanja razine osviještenosti o postupku ustavne reforme u zemlji, započnu široku, uključivu i smislenu javnu raspravu koja bi se vodila na konstruktivan način; poziva na sveobuhvatno javno savjetovanje prije podnošenja konačnog nacrta srbijanskom parlamentu;

15.  pozdravlja napredak koji je Srbija postigla u reformiranju svoje javne uprave, ponajprije donošenjem nekoliko novih zakona o plaćama u javnim službama i radnim odnosima, o lokalnoj upravi i plaćama u autonomnim pokrajinama te o nacionalnoj akademiji za osposobljavanje; ističe da politički utjecaj na imenovanja viših upravnih dužnosnika i dalje predstavlja zabrinjavajući problem; poziva Srbiju da izmijeni zakon o državnim službenicima radi jamčenja neutralnosti javne uprave; napominje da je jačanje administrativnih kapaciteta na svim razinama važno za uspješnu provedbu ključnih reformi; pozdravlja osnivanje Ministarstva za europske integracije, koje se temelji na strukturi dosadašnjeg Ureda za europske integracije srbijanske vlade i koje nastavlja pružati političke smjernice za europske integracije;

Ljudska prava

16.  naglašava da je uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir za poštovanje ljudskih prava; ističe da je potrebna njegova dosljedna i učinkovita provedba diljem cijele zemlje; poziva Srbiju da donese novi zakon o zaštiti podataka i zajamči da je u cijelosti u skladu sa standardima i najboljim praksama EU-a; napominje da su potrebni kontinuirani dodatni napori za poboljšanje situacije osoba koje pripadaju ranjivim skupinama, uključujući djecu, osobe s invaliditetom, osobe s HIV-om/AIDS-om i pripadnike zajednice LGBTI; osuđuje to što se zločini iz mržnje usmjereni protiv Roma i pripadnika zajednice LGBTI i dalje nastavljaju; poziva Srbiju da aktivno provodi istrage te kazneno goni i donosi presude za zločine iz mržnje; poziva srbijanske vlasti da promiču ozračje tolerancije i osude sve oblike govora mržnje, javnog odobravanja i poricanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina;

17.  potiče Srbiju da ojača ulogu i kapacitete svojih nadležnih tijela koja djeluju u području zaštite ranjivih skupina, uključujući žene, djecu i osobe s invaliditetom, te da u tom pogledu zajamči bolju suradnju policije, javnog tužitelja i socijalne službe; pozdravlja činjenicu da je Srbija ratificirala Istanbulsku konvenciju, kao i najnovije razvoje u pogledu mjera za zaštitu djece od nasilja, uključujući obavijest vlade o uspostavljanju pučkog pravobranitelja za djecu, te poziva nadležna tijela da prate učinak zakonodavstva i ostalih mjera; naglašava da su i dalje prisutni nedostatci u području poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom te potiče vladu da donese nacionalnu strategiju za osobe s invaliditetom;

18.  svesrdno potiče srpske vlasti da pojačaju napore u poboljšanju stanja u vezi sa slobodom govora i medija; pozdravlja uspostavljanje nove radne skupine posvećene izradi nacrta strategije za medije; ističe da su prijetnje, nasilje i zastrašivanje novinara i medijskih kuća, uključujući uznemiravanje administrativnim putem i zastrašivanje sudskim postupcima, i dalje problem; poziva dužnosnike da budu dosljedni u javnom osuđivanju svih oblika zastrašivanja novinara te da se suzdrže od uplitanja u medijske i novinarske aktivnosti, uključujući u kontekstu izbora; u tom pogledu napominje da je nekoliko slučajeva riješeno i da su podignute neke kaznene prijave, ali da su presude i dalje rijetke; pozdravlja nastojanja stalne radne skupine koja je uspostavljena Sporazumom o suradnji i mjerama za podizanje razine sigurnosti novinara te poziva vlasti da pokažu svoju potpunu predanost tome da se istraže i kazneno gone svi slučajevi napada na novinare i medijske kuće; poziva na potpunu provedbu zakona o medijima i jačanje neovisnosti nacionalnog regulatornog tijela za elektroničke medije; pozdravlja dodatne napore koji se ulažu u donošenje strategije o medijima radi stvaranja pluralističkog medijskog prostora i u tom pogledu ističe važnost transparentnog i uključivog savjetovanja s dionicima; naglašava potrebu za potpunom transparentnošću vlasništva nad medijima i financiranja medija; poziva na donošenje politika kojima će se zaštititi mediji i programi na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Srbiji;

19.  poziva srbijanske vlasti na bolju suradnju s organizacijama civilnog društva, uključujući organizacije žena i grupe za zaštitu ljudskih prava, čija je uloga ključna za demokraciju koja dobro funkcionira; osuđuje negativnu kampanju protiv određenih organizacija civilnog društva i njihovo ograničavanje; poziva na donošenje nacionalne strategije i povezanog akcijskog plana kako bi se reguliralo okruženje u kojem djeluju organizacije civilnog društva; smatra da su potrebni dodatni napori kako bi se zajamčila sustavna suradnja vlade i civilnog društva i poziva na to da se pri izradi nacrta i provedbi zakona veća pozornost posvećuje područjima koja imaju utjecaj na civilno društvo;

20.  primjećuje određeni napredak u slučaju nezakonitog uništavanja privatnog vlasništva i oduzimanja slobode kretanja u beogradskoj četvrti Savamala u travnju 2016.; poziva na rješavanje tog slučaja i na potpunu suradnju s pravosudnim tijelima u istragama kako bi se počinitelji priveli pravdi;

Poštovanje i zaštita manjina

21.  pozdravlja donošenje akcijskog plana za ostvarenje prava nacionalnih manjina te donošenje odluke kojom se uspostavlja fond za nacionalne manjine; poziva srbijansku vladu da u potpunosti provede sve međunarodne ugovore koji se odnose na prava manjina; naglašava da napredak u području jamčenja prava nacionalnih manjina nije zadovoljavajući te poziva na cjelovitu provedbu akcijskog plana i na bolju koordinaciju i uključivanje dionika, uključujući susjedne zemlje za potrebe prijevoza i komunikacije; napominje da fond za nacionalne manjine funkcionira i da su njegova sredstva povećana; pozdravlja donošenje ključnih zakona koji se odnose na okvir za prava manjina; ponavlja svoj poziv Srbiji da zajamči principijelnu provedbu zakonodavstva o zaštiti manjina, uključujući zakonodavstvo u vezi s obrazovanjem i kulturom, uporabom jezika manjina, zastupljenošću u tijelima javne uprave i pravosuđu te trajnim pristupom medijima i vjerskim obredima na jezicima manjina; prima na znanje aktivno sudjelovanje nacionalnih manjina u izbornim ciklusima u Srbiji i poziva na donošenje politika kojima će se zajamčiti pravedna politička zastupljenost nacionalnih manjina u srbijanskoj Nacionalnoj skupštini; poziva na cjelovitu provedbu prava na pravovremeni upis u matičnu knjigu rođenih; naglašava da su promicanje i zaštita ljudskih prava, uključujući prava nacionalnih manjina, preduvjet za pristupanje EU-u;

22.  napominje da kulturna raznolikost Vojvodine doprinosi identitetu Srbije; ističe da bi se autonomija Vojvodine trebala očuvati te da bi se zakon o financijskim sredstvima Vojvodine trebao usvojiti bez daljnje odgode, kako je predviđeno i Ustavom;

23.  pozdravlja donošenje nove strategije za socijalnu uključenost Roma za razdoblje 2016. – 2025., zajedno s akcijskim planom koji obuhvaća obrazovanje, zdravstvo, stanovanje i zapošljavanje; pozdravlja činjenicu da je u strategiji prepoznato da su osobito Romkinje izložene diskriminaciji; potiče Srbiju da utvrdi jasne ciljeve i pokazatelje za nadzor provedbe nove strategije; izražava zabrinutost zbog visoke stope napuštanja školovanja romskih učenica; napominje da je većina Roma izložena socijalnoj isključenosti i sustavnom kršenju svojih prava; poziva na cjelovitu provedbu nove strategije za uključenost Roma i akcijskog plana; naglašava važnost oblikovanja politika za suzbijanje diskriminacije protiv Roma i netrpeljivosti prema Romima; poziva na omogućivanje smislenog javnog i političkog sudjelovanja Roma na svim razinama;

Regionalna suradnja i dobrosusjedski odnosi

24.  pozdravlja činjenicu da je Srbija i dalje predana konstruktivnim bilateralnim odnosima s drugim zemljama kandidatkinjama i susjednim državama članicama; pozdravlja činjenicu da Srbija nastavlja biti angažirana u brojnim inicijativama za regionalnu suradnju, kao što su Proces suradnje u jugoistočnoj Europi, Vijeće za regionalnu suradnju, Srednjoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA), Jadransko-jonska inicijativa, Makroregionalne strategije EU-a za regiju Podunavlja (EUSDR), Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), Proces Brdo-Brijuni, inicijativa „Zapadnobalkanska šestorka” i njezin program povezanosti te Berlinski proces; pozdravlja dosadašnje rezultate procesa u okviru inicijative Zapadnobalkanska šestorka te poziva na daljnji razvoj regionalnog gospodarskog prostora (REA); ponovno poziva Srbiju na provedbu reformskih mjera za povezivost koje prate Plan za povezivanje; pozdravlja napore Srbije u davanju prioriteta ulaganjima u infrastrukturu i naglašava važnost bolje povezanosti regije; napominje da je potrebno uložiti veće napore u gospodarski i socijalni razvoj graničnih regija kako bi se spriječio odlazak stanovništva; podržava prijedlog o smanjenju naknade za roaming na zapadnom Balkanu; ističe da otvoreni bilateralni sporovi ne bi trebali imati štetan učinak na postupak pristupanja; snažno podupire obvezu daljnjeg jačanja dobrosusjedskih odnosa, regionalne stabilnosti i uzajamne suradnje, koju su preuzeli partneri sa zapadnog Balkana; podsjeća na to da je EU odlučan u tome da ojača i produbi svoj angažman kako bi podržao preobrazbu regije;

25.  pozdravlja donošenje nacionalne strategije za istrage i kazneni progon ratnih zločina; prima na znanje usvajanje strategije tužiteljstva za istragu i procesuiranje ratnih zločina i poziva Srbiju na provođenje svih predviđenih aktivnosti; pozdravlja imenovanje novog tužitelja za ratne zločine u svibnju 2017.; ponovno poziva na provedbu ove strategije, posebno podizanjem optužnica, i na donošenje operativne strategije za tužiteljstvo; poziva Srbiju na učinkovitu istragu svih slučajeva ratnih zločina, posebice istaknutih, te da surađuje s regionalnim partnerima u tim slučajevima; u tom pogledu poziva Komisiju i države članice da ulože dodatne napore u rješavanje tih pitanja u pregovaračkom procesu EU-a i Srbije; poziva nadležna tijela da nastave rješavati problem osoba nestalih tijekom ratova 1990-ih; poziva Srbiju da ponovno u cijelosti surađuje s postojećim Mehanizmom za međunarodne kaznene sudove; potiče srbijanske vlasti da nastave rješavati problem nestalih osoba, uključujući otvaranjem državnih arhiva povezanih s ratnim razdobljem; potiče Srbiju da pripremi sustav odštete za žrtve i njihove obitelji; ponovno izražava svoju potporu inicijativi za uspostavu regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na državnom području bivše Jugoslavije; naglašava važnost rada Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO) i njegovih podružnica u promicanju pomirbe među mladima; poziva na dodatne izmjene zakona o vraćanju oduzete imovine i naglašava važnost nediskriminirajućeg postupanja prema tražiteljima povrata u usporedbi s drugim korisnicima, posebno u području registracije državne imovine;

26.  žali zbog toga što neka srbijanska tijela uporno negiraju genocid u Srebrenici; podsjeća ih da potpuna suradnja s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju i njegovim nasljednikom Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za kaznene sudove također podrazumijeva potpuno prihvaćanje i provedbu njihovih presuda i odluka; naglašava da je priznanje genocida u Srebrenici temeljni korak u pristupanju Srbije Europskoj uniji;

27.  pozdravlja stalan angažman Srbije u postupku normalizacije odnosa s Kosovom i njezinu predanost provedbi sporazuma postignutih u dijalogu uz posredovanje EU-a; pozdravlja činjenicu da je srbijanski predsjednik pokrenuo unutarnji dijalog o Kosovu; ponavlja svoj poziv da se, u dobroj vjeri i pravodobno, ostvari napredak u cjelovitoj provedbi svih sporazuma koji su već postignuti, uključujući one o energiji, te potiče obje strane da se odlučno nastavi s procesom normalizacije odnosa; naglašava važnost stvaranja udruženja/zajednice općina sa srpskom većinom; ističe da je potrebno ubrzati djelovanje na novoj fazi dijaloga koja će se, s ciljem sveobuhvatne normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, definirati u okviru pravno obvezujućeg sporazuma; ponovno poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da procijeni kako obje strane ispunjavaju svoje obveze; oštro osuđuje ubojstvo kosovskog političara srpske nacionalnosti Olivera Ivanovića i naglašava potrebu za istinskom suradnjom između kosovskih i srpskih istražitelja te za međunarodnom potporom kako bi se počinitelji priveli pravdi;

28.  primjećuje tekuću raspravu i javne izjave o mogućim prilagodbama granice između Srbije i Kosova, uključujući razmjenu teritorija; ističe multietničku prirodu Kosova i Srbije i da etnički homogene države ne ni trebale biti cilj u toj regiji; podupire dijalog u kojemu EU posreduje kao okvir za postizanje sveobuhvatnog sporazuma između Srbije i Kosova o normalizaciji; smatra da su svi sporazumi prihvatljivi samo ako se obje strane slože, ako se u njima uzima u obzir ukupna stabilnost u regiji te ako su u skladu s međunarodnim pravom;

29.  izražava zabrinutost zbog opetovanih izjava visokorangiranih političara koji dovode u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i osuđuje svaki oblik nacionalističke retorike koja je usmjerena na poticanje raspada Bosne i Hercegovine;

Energija i promet

30.  poziva Srbiju da u cijelosti provede mjere reforme povezanosti u energetskom sektoru; potiče Srbiju da razvije tržišno natjecanje na tržištu plina i da ispuni odgovarajuće obveze u pogledu izdvajanja, kako je predviđeno trećim energetskim paketom; poziva Srbiju da razvije energetsku politiku kako bi smanjila ovisnost o uvozu ruskog plina; pozdravlja napore koje zemlja ulaže u promicanje ulaganja u područja energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora; podsjeća na to da zakonodavstvo o učinkovitoj uporabi energije nije u potpunosti usklađeno s odgovarajućim direktivama EU-a; poziva Srbiju da svoje izvore energije proširi na druge obnovljive izvore energije;

31.  poziva srbijansku vladu da donese potrebne mjere kako bi se zaštitila zaštićena područja, posebno u vezi s razvojem hidroelektrana na ekološki osjetljivim područjima, kao što je područje parka prirode Stara Planina; u tom kontekstu traži da se poboljša kvaliteta procjena učinka na okoliš na temelju standarda EU-a koji su utvrđeni u Direktivi o pticama i Direktivi o staništima te u Okvirnoj direktivi o vodama; potiče srbijansku vladu da uključivanjem javnosti i savjetovanjem sa svim dionicima poveća transparentnost planiranih projekata;

32.  pozdravlja činjenicu da su Srbija i Bugarska zajednički preuzele obvezu izgraditi plinski spojni vod između tih dviju zemalja, što je potpisano 17. svibnja 2018. na sastanku na vrhu čelnika zemalja zapadnog Balkana u Sofiji i usvajanje paketa IPA za 2018. koji uključuje strateški važan infrastrukturni projekt „Niš – Merdare – Priština, autocesta mira”, koji će omogućiti bolje prometne veze između središnje Srbije i Kosova i ima simboličku važnost za odnose u toj regiji;

33.  izražava duboku zabrinutost zbog alarmantne razine onečišćenosti zraka u Srbiji, zbog čega je prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije u 2016. otprilike 6 500 osoba umrlo zbog respiratornih oboljenja; u tom pogledu poziva srbijanske vlasti da donesu potrebne kratkoročne mjere za rješavanje te situacije te da provedu učinkovitu reformu srednjoročnih i dugoročnih politika prijevoza i mobilnosti u velikim gradovima;

o
o   o

34.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te srbijanskoj vladi i parlamentu.

(1) SL L 80, 19.3.2008., str. 46.
(2) SL C 331, 18.9.2018., str. 71.

Posljednje ažuriranje: 6. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti