Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2149(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0332/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0332/2018

Rasprave :

PV 28/11/2018 - 23
CRE 28/11/2018 - 23

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0479

Usvojeni tekstovi
PDF 145kWORD 59k
Četvrtak, 29. studenog 2018. - Bruxelles
Izvješće o Kosovu za 2018.
P8_TA(2018)0479A8-0332/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. studenoga 2018. o Izvješću Komisije o Kosovu za 2018. (2018/2149(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva sa sastanka Europskog vijeća u Solunu od 19. i 20. lipnja 2003. o perspektivi pristupanja zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir izjavu iz Sofije sa sastanka na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana od 17. svibnja 2018. te priloženi program prioriteta,

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova koji je na snazi od 1. travnja 2016.,

–  uzimajući u obzir program europskih reformi za Kosovo pokrenut 11. studenoga 2016. u Prištini,

–  uzimajući u obzir okvirni sporazum s Kosovom o sudjelovanju u programima Unije koji je na snazi od 1. kolovoza 2017.

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. veljače 2018. naslovljenu „Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom” (COM(2018)0065),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 17. travnja 2018. o politici proširenja EU-a (COM(2018)0450) i priloženi radni dokument službi, Izvješće o Kosovu za 2018. (SWD(2018)0156),

–  uzimajući u obzir prvi sporazum o načelima kojima se uređuje normalizacija odnosa između vlada Srbije i Kosova od 19. travnja 2013. i druge sporazume iz Bruxellesa sklopljene u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa uz posredovanje EU-a, među kojima su i protokol o integriranom upravljanju granicama, pravni okvir o Udruženju/Zajednici općina s većinskim srpskim stanovništvom te sporazumi o Mitrovačkom mostu i o energetskim pitanjima,

–  uzimajući u obzir integraciju srpskih sudaca, tužitelja i administrativnog osoblja s Kosova u kosovski pravosudni sustav u skladu sa Sporazumom o pravosuđu koji je postignut u veljači 2015.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2018/856 od 8. lipnja 2018. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX Kosovo)(1), kojom je također produljeno trajanje misije do 14. lipnja 2020.,

–  uzimajući u obzir Godišnje izvješće o misijama i operacijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) za 2017. te Izvješće o napretku misije EULEX za 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješća glavnog tajnika Ujedinjenih naroda o tekućim aktivnostima Privremene administrativne misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK), od kojih je posljednje objavljeno 1. svibnja 2018., te izvješće o operacijama snaga na Kosovu (KFOR) od 7. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir ocjenu Komisije od 17. travnja 2018. o programu gospodarske reforme Kosova za razdoblje 2018. – 2020. (SWD(2018)0133) i zajedničke zaključke Vijeća o ekonomskom i financijskom dijalogu između EU-a i zapadnog Balkana i Turske od 25. svibnja 2018.,

–  uzimajući u obzir konačna izvješća misije EU-a za promatranje izbora (EUEOM) od 11. lipnja 2017. o parlamentarnim izborima u Kosovu i od 22. listopada 2017. o izborima za gradonačelnika i općinsku skupštinu na Kosovu,

–  uzimajući u obzir četvrtu sjednicu Parlamentarnog odbora EU-a i Kosova za stabilizaciju i pridruživanje održanu u Strasbourgu 17. i 18. siječnja 2018.,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije od 4. svibnja 2016. za uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 s popisom trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica te zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) (COM(2016)0277) te Četvrto izvješće od 4. svibnja 2016. o napretku Kosova u ispunjavanju uvjeta iz plana za liberalizaciju viznog režima (COM(2016)0276),

–  uzimajući u obzir ratifikaciju sporazuma o utvrđivanju granica između Kosova i Crne Gore u njihovim nacionalnim parlamentima,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244 (1999), savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde od 22. srpnja 2010. o sukladnosti jednostranog proglašenja neovisnosti Kosova s međunarodnim pravom te Rezoluciju Opće Skupštine UN-a br. 64/298 od 9. rujna 2010. u kojoj je potvrđen sadržaj mišljenja Međunarodnog suda pravde i pozdravljena spremnost EU-a da omogući dijalog između Srbije i Kosova,

–  uzimajući u obzir rezultate istraživanja iz 2017. o marginaliziranim Romima na zapadnom Balkanu, koje su zajednički proveli Europska komisija, Svjetske banke i Program Ujedinjenih naroda za razvoj,

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument Komisije i Visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 21. rujna 2015. naslovljen „Rodna jednakost i jačanje položaja žena: preobrazba života djevojčica i žena vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 2016. – 2020.” (SWD(2015)0182),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kosovu,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0332/2018),

A.  budući da je, radi pripreme za izazove članstva u EU-u, potrebno ulagati trajne i znatne napore temeljene na konstruktivnom dijalogu između političkih snaga i sa susjednim zemljama;

B.  budući da se svaka država kandidatkinja pojedinačno ocjenjuje na temelju vlastitih zasluga i da plan pristupanja ovisi o brzini provedbe i kvaliteti reformi;

C.  budući da je 114 zemalja, uključujući 23 od 28 država članica EU-a, priznalo neovisnost Kosova;

D.  budući da je EU u više navrata pokazao spremnost da pomogne gospodarskom i političkom razvoju Kosova pružanjem jasne europske perspektive, te da je Kosovo pokazalo težnju prema putu k europskoj integraciji;

E.  budući da je Kosovo, zbog ukorijenjene polarizacije političkih stranaka, pokazalo ograničen napredak u pogledu reformi povezanih s EU-om, a one su ključne za daljnje napredovanje u procesu pristupanja EU-u;

F.  budući da zamah neformalnog gospodarstva u toj zemlji sprečava razvoj održivog kosovskog gospodarstva općenito;

G.  budući da su Posebni sud za ratne zločine na Kosovu i Ured posebnog tužitelja u Den Haagu od 5. srpnja 2017. potpuno operativni;

H.  budući da je Vijeće 8. lipnja 2018. odlučilo preusmjeriti i produžiti mandat misije EU-a za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX), čime je pravosudni izvršni dio mandata misije priveden kraju; budući da je za novi datum završetka mandata određen za 14. lipnja 2020.;

I.  budući da je Kosovo i dalje jedina zemlja zapadnog Balkana čiji građani trebaju vizu za putovanja u schengensko područje;

1.  pozdravlja važne zakonodavne akte donesene u okviru programa europskih reformi i poziva na njihovu potpunu provedbu; smatra da treba izgraditi međustranački konsenzus kako bi se usvojile ključne reforme povezane s EU-om; sa zanimanjem iščekuje donošenje novog programa europskih reformi u 2019.;

2.  ističe, međutim, da se temeljne reforme provode sporo zbog nepostojanja međustranačkog konsenzusa i kontinuirane političke polarizacije; napominje da je to negativno utjecalo na sposobnost Skupštine i Vlade da provedu dugoročnije i održive reforme; osuđuje opstruktivno ponašanje nekih zastupnika u parlamentu; poziva sve političke stranke da stupe u uključivi politički dijalog; naglašava potrebu poboljšanja učinkovitosti nadzorne uloge Skupštine nad izvršnom vlasti te nad transparentnosti i kvalitetom izrade zakonodavstva, među ostalim i aktivnim i konstruktivnim sudjelovanjem i ograničavanjem uporabe hitnih postupaka za donošenje zakona; potiče uspostavu konsenzusa o reformama povezanima s pristupanjem EU-u;

3.  pozdravlja činjenicu da je u području javne uprave ostvaren određeni napredak, no naglašava potrebu za daljnjom reformom; poziva na depolitizaciju i restrukturiranje javne uprave;

4.  pozdravlja dugo očekivanu ratifikaciju sporazuma iz kolovoza 2015. o utvrđivanju granica s Crnom Gorom u ožujku 2018., što je korak dalje u stvaranju dobrosusjedskih odnosa; naglašava važnost ovog koraka za liberalizaciju viznog režima;

5.  snažno poziva kosovske vlasti da pronađu sveobuhvatna rješenja za prethodno utvrđene nedostatke u izbornom postupku, uključujući manjak transparentnosti i odgovornosti u financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja te navode o široko rasprostranjenom zastrašivanju glasača, osobito u mnogim zajednicama kosovskih Srba, tako što će pravovremeno donijeti zakonodavne i administrativne mjere radi rješavanja preostalih neprovedenih preporuka EU-a, misija Europskog parlamenta za promatranje izbora i Venecijanske komisije dovoljno prije sljedećeg kruga izbora, kako bi bile potpuno u skladu s međunarodnim normama; pozdravlja iskorak napravljen u pogledu rodne jednakosti u okviru izbornih tijela i poziva Kosovo da poveća napore kako bi se povećalo sudjelovanje žena u politici i ojačao cjelokupni pravni okvir;

6.  izražava zabrinutost zbog nedovoljnog financiranja pravosuđa na Kosovu, raširene korupcije, elemenata koji upućuju na talački položaj države, neprimjerenog političkog utjecaja te problema nepoštovanja poštenih suđenja i pravičnog postupka, među ostalim i u slučajevima izručenja; naglašava važnost procesa reforme u vladavini prava, s posebnim naglaskom na neovisnosti, učinkovitosti i potrebi za daljnjim jačanjem zaštite svjedoka;

7.  naglašava da su reprezentativno pravosuđe i ujednačena provedba kosovskog zakonodavstva preduvjeti za rješavanje nedosljednog, sporog i neučinkovitog izvršavanja pravde; pozdravlja integraciju srpskih sudaca, tužitelja i administrativnog osoblja s Kosova u kosovski pravosudni sustav u skladu sa Sporazumom o pravosuđu između Srbije i Kosova od veljače 2015.; smatra da je pravosuđe i dalje izloženo neprimjerenom političkom utjecaju i da su potrebni daljnji napori za izgradnju kapaciteta i osiguranje disciplinske odgovornosti sudaca i tužitelja, znatnim funkcionalnim provjerom sudaca, tužitelja, visokih policijskih službenika i kriminalističkih istražitelja; pozdravlja to što je u studenom 2017. osnovana Državna komisija za priznavanje i potvrdu statusa žrtve seksualnog nasilja tijekom sukoba u Kosovu;

8.  napominje da korupcija i organizirani kriminal, uključujući trgovinu drogom i ljudima i kiberkriminal, i dalje predstavljaju problem u čije se rješavanje zajednički trebaju uložiti napori; pozdravlja početni napredak u poboljšanju rezultata istraga i kaznenog progona u slučajevima korupcije na visokoj razini i organiziranog kriminala; očekuje odlučno i daljnje ulaganje napora u okviru obveza u postupku pristupanja EU-u; pozdravlja kontinuirane napore pučkog pravobranitelja da ojača svoj kapacitet za reviziju predmeta;

9.  poziva na donošenje poboljšanog pravnog okvira kako bi se omogućio sveobuhvatan pristup istragama i kaznenom progonu, koji bi trebalo poduprijeti zamrzavanjem, oduzimanjem i povratom imovine te pravomoćnim presudama u slučajevima korupcije na visokoj razini, organiziranog i financijskog kriminala, pranja novca i financiranja terorizma; poziva na uvođenje zaštitnih mjera kojima se jamči neovisnost u izvršavanju zakonodavstva i kaznenom progonu te preventivnih mjera u borbi protiv korupcije u raznim sektorima; smatra da je potrebno poduzeti dodatne mjere kako bi se osigurala bolja suradnja i koordinacija između institucija za provedbu zakona te kako bi se postigla veća razina neovisnosti i odgovornosti pravosuđa; poziva Kosovo na poštovanje međunarodnih procedura i pravila o izručenju stranih državljana te na donošenje potrebnih mjera kako bi spriječili slučajevi poput onog deportacije šestero turskih državljana iz Kosova u Tursku krajem ožujka 2018.; u tom smislu pozdravlja odluku Skupštine Kosova da osnuje istražni odbor o tom slučaju;

10.  poziva na istinsku i konstruktivnu pravosudnu i policijsku suradnju kosovskih i srpskih vlasti; smatra da bi se članstvom Kosova u Interpolu i povećanom suradnjom s Europolom mogla dodatno poboljšati učinkovitost mjera za borbu protiv prekograničnog kriminala; u međuvremenu potiče daljnju suradnju u pogledu borbe protiv terorizma;

11.  drži da je ključno pravodobno i sveobuhvatno provesti preporuke kosovskog pučkog pravobranitelja, glavnog revizora, agencije za borbu protiv korupcije i povjerenstva za nadzor javne nabave; naglašava da je potrebno ukloniti nedostatke u sustavu javne nabave te poboljšati međuinstitucijsku suradnju i razmjenu informacija; snažno preporučuje jačanje kapaciteta za praćenje, evaluaciju i reviziju te donošenje i provedbu strategije za borbu protiv prijevara kako bi se zaštitili financijski interesi Kosova i EU-a;

12.  pozdravlja činjenicu da je Komisija 18. srpnja 2018. potvrdila da su ispunjena referentna mjerila za ostvarenje liberalizacije viznog režima; smatra da je ključno da se Kosovu bez nepotrebne odgode odobri liberalizacija viznog režima; smatra da će se liberalizacijom viznog režima poboljšati stabilnost i povezanost Kosova s EU-om, olakšavanjem putovanja i poslovanja, te pomoći u borbi protiv krijumčarenja ljudi i korupcije; poziva Vijeće da brzo usvoji mandat za pokret u pravcu usvajanja bezviznog režima;

13.  napominje da se bez obzira na napredak u liberalizaciji viznog režima moraju uložiti daljnji napori u borbi protiv organiziranog kriminala, trgovine drogom, krijumčarenja ljudi i korupcije, uz ulaganje jasnih napora u upravljanje nezakonitim migracijskim tokovima te u smanjenje broja neosnovanih zahtjeva za azil;

14.  sa zadovoljstvom prima na znanje naglo smanjenje broja zahtjeva za azil i ponovni prihvat kosovskih građana te zahtjeva za sporazume o ponovnom prihvatu; sa zadovoljstvom prima na znanje novu strategiju reintegracije i poziva na njezino provođenje;

15.  pohvaljuje napore Kosova u pogledu sprečavanja odlaska stranih boraca, koji su gotovo isključivo islamski džihadisti, i u pogledu suočavanja s terorističkim prijetnjama; poziva na aktivnu regionalnu suradnju u suzbijanju potencijalnih terorističkih aktivnosti i prekidanju financijskih tokova za financiranje terorizma; snažno poziva Kosovo na rješavanje problema radikalizacije na internetu i vanjskih ekstremističkih utjecaja; naglašava važnost sprečavanja terorizma te kaznenog progona osumnjičenih boraca, kao i važnost rehabilitacije, edukacije i ponovne društvene integracije njihovih obitelji; naglašava potrebu za sprečavanjem radikalizacije zatvorenika i, osobito, mladih ljudi i potrebu za aktivnim radom na njihovoj deradikalizaciji;

16.  oštro osuđuje ubojstvo kosovskog srpskog političara Olivera Ivanovića; smatra da je njegovim ubojstvom zadan snažan udarac konstruktivnim i umjerenim pripadnicima srpske zajednice na Kosovu; naglašava hitnu potrebu za istinskom suradnjom između kosovskih i srpskih istražitelja te za međunarodnom potporom kako bi se ubojice i naručitelji ubojstva brzo priveli pravdi bez daljnje odgode;

17.  žali zbog toga što ne postoji volja za rješavanje slučajeva ratnih zločina i naglašava važnost jasne političke spremnosti na kazneni progon tih slučajeva; poziva kosovske vlasti da pokažu snažnu i kontinuiranu predanost svojim međunarodnim obvezama kad je riječ o Posebnom sudu za ratne zločine na Kosovu i Uredu posebnog tužitelja u Den Haagu; izražava duboku zabrinutost zbog članova Skupštine Kosova koji su u prosincu 2017. pokušali staviti izvan snage zakon o uspostavi Posebnog suda za ratne zločine i Ureda posebnog tužitelja; duboko žali što su ti pokušaji rezultirali nedonošenjem zajedničkih preporuka, s obzirom na to da je četvrta sjednica Parlamentarnog odbora EU-a i Kosova za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) odgođena na 17. i 18. siječnja 2018.; poziva na konstruktivan pristup Parlamentarnom odboru EU-a i Kosova za stabilizaciju i pridruživanje te na jačanje parlamentarne suradnje;

18.  poziva vlasti da povećaju uzajamnu pravnu suradnju između kosovskog i srpskog ureda tužiteljstva i podrže osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenima u bivšoj Jugoslaviji između 1991. i 2001. (REKOM);

19.  prima na znanje važnu ulogu EULEX-a u jačanju neovisnog pravosuđa, policije i carinskih sustava; nadalje, prepoznaje preventivnu i pomirbenu ulogu EULEX-a u kaznenim progonima i suđenjima u slučajevima ratnih zločina, korupciji i organiziranom kriminalu, te prepoznaje ulaganje kontinuiranih napora EULEX-a u identifikaciji nestalih osoba i otkrivanju grobnica za potpuno rješavanje slučajeva ; preporuča procjenu jakih i slabih strana misije;

20.  ponovno poziva EULEX na povećanu učinkovitost te poštovanje najviših standarda transparentnosti i primjenu pristupa nulte tolerancije u pogledu korupcije, nepravilnosti, kršenja te političkog pritiska i utjecaja;

21.  naglašava da je potrebno bez odgode obavještavati Skupštinu Kosova o aktivnostima EULEX-a i o svim promjenama njegova pravnog statusa;

22.  prima na znanje novi mandat EULEX-a i datum njegova isteka; naglašava da je postizanje konkretnog napretka u zemlji važnije od utvrđenog rasporeda;

23.  poziva da se kao visoki prioritet postavi provedba okvira za ljudska prava, što treba poduprijeti odgovarajućom koordinacijom i financijskim sredstvima, posebno u području rodne ravnopravnosti, zaštite djece i radnika, socijalne isključenosti i diskriminacije osoba s invaliditetom te etničkih i jezičnih manjina i zajednica, a među njima i pripadnika zajednice LGBTI; naglašava potrebu za jačanjem Agencije za ravnopravnost spolova i Nacionalnog koordinatora za zaštitu od obiteljskog nasilja te za snažnijom prevencijom i provedbom pravde u povezanim kaznenim djelima; ponavlja da je potrebno brzo usvojiti nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti;

24.  izražava duboku zabrinutost zbog rodne neravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja; potiče Kosovo da osigura cjelovitu i pravodobnu provedbu zakonodavstva o rodnoj jednakosti i suzbijanju diskriminacije; izražava duboku zabrinutost zbog nedostatka napretka u provedbi strategije i akcijskog plana za sprječavanje obiteljskog nasilja i poziva vlasti na usvajanje strožih i učinkovitijih mjera za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja, uključujući jačanje Agencije za ravnopravnost spolova i Nacionalnog koordinatora za zaštitu od obiteljskog nasilja; izražava zabrinutost zbog slabe zastupljenosti žena na položajima na kojima se donose važne odluke; poziva kosovske vlasti da rodno osviještene politike postave kao prioritet, i u pogledu programa europskih reformi, organizacija civilnog društva i ženskih organizacija; poziva Kosovo da uloži dodatne napore u pogledu pravde i potpore za žene koje su bile žrtava seksualnog zlostavljanju tijekom rata; poziva Kosovo da provede odredbe Istanbulske konvencije;

25.  poziva Skupštinu Kosova da uzme u obzir dokument o stajalištu koji su, prilikom izrade zakona o zaštiti djece, potpisali EU, UNICEF, koalicija KOFM-a i organizacije Spasimo djecu;

26.  sa zabrinutošću primjećuje da je Kosovo ostvarilo ograničen napredak u području prava osoba s invaliditetom; poziva Kosovo da osobama s invaliditetom zajamči nediskriminaciju i jednake mogućnosti;

27.  poziva kosovske vlasti da rješavanje pitanja manjina proglase prioritetom, uključujući njihova kulturna i jezična prava te njihove mogućnosti; žali zbog toga što se manjine kao što su Romi, Aškali i Egipćani i dalje suočavaju s problemima pri dobivanju osobnih dokumenata, što utječe na njihovu mogućnosti dobivanja građanstva, pristupa obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i socijalnoj pomoći, te poziva kosovske vlasti da riješe te probleme; pozdravlja spremnost vlasti da prepoznaju prava osoba povijesne bugarske etničke skupine u regijama Gora i Župa; pozdravlja usvajanje nove strategije i akcijskog plana za integraciju pripadnika zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u kosovsko društvo za razdoblje 2017. – 2021. i poziva Kosovo da zauzme aktivnu ulogu u regionalnoj suradnji u okviru projekta integracije Roma do 2020. koji provodi Regionalno vijeće za suradnju;

28.  žali zbog kontinuirane diskriminacije LGBTI osoba i zbog povećanja govora mržnje na internetu usmjerenog protiv povorke ponosa u Prištini;

29.  naglašava potrebu donošenja novog nacrta zakona o slobodi udruživanja nevladinih organizacija; poziva na veću pozornost pri izradi nacrta i provedbi zakona u područjima koja imaju utjecaj na prostor djelovanja civilnog društva, kako bi se zajamčilo da se zakonima ne stavlja nerazmjerno opterećenje i ne stvara diskriminacijski učinak na organizacije civilnog društva, te da se ne umanjuje prostor djelovanja civilnog društva; naglašava potrebu za javnim financiranjem organizacija civilnog društva;

30.  ustraje u tome da je nužno osigurati uredničku slobodu, financijsku održivost i neovisnost javne radiotelevizije Kosova te zajamčiti transparentnost vlasništva nad privatnim medijima u skladu s preporukama godišnjeg izvješća Komisije; poziva na provedbu svih relevantnih zakona u tom pogledu; poziva na poboljšanje višejezičnosti radijskog i televizijskog programa i kvalitete informacija koje se pružaju svim kosovskim zajednicama; izražava zbrinutost zbog povećanja broja prijetnji i napada na novinare i poziva kosovske vlasti da što prije istraže te slučajeve i kazneno gone odgovorne; pozdravlja to što je kosovska Vlada odobrila nacrt zakona o zaštiti zviždača;

31.  poziva na jačanje napora radi sveobuhvatne normalizacije odnosa između Srbije i Kosova; smatra da potpuna normalizacija odnosa sa Srbijom, u okviru pravno obvezujućeg sporazuma i njegovih provedbenih odredbi, neće biti moguća bez sveobuhvatne i obostrane primjene postojećih sporazuma te da je ključan element puta obiju strana prema europskoj integraciji;

32.  prima na znanje trenutnu raspravu i javne izjave o mogućim prilagodbama granice između Srbije i Kosova, uključujući razmjenu teritorija; ističe multietničku prirodu Kosova i Srbije i naglašava da etnički čiste države ne smiju biti cilj u toj regiji; podržava dijalog kojem EU pruža potporu kao okvir za postizanje sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova; smatra da svi sporazumi mogu biti prihvaćeni samo ako se obje strane slože, uzimajući u obzir ukupnu stabilnost u regiji i međunarodno pravo;

33.  napominje da pet država članica još nije priznalo Kosovo i poziva ih da to učine; naglašava da bi se tim priznanjem doprinijelo normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije;

34.  smatra da se dijalog između Beograda i Prištine mora voditi na otvoren i transparentan način te da se odgovorne osobe trebaju redovito savjetovati sa Skupštinom Kosova o razvoju tog dijaloga;

35.  žali zbog toga što mnogi dosad potpisani sporazumi nisu provedeni ili su odgođeni, poput onih o energetskim pitanjima te o udruživanju općina s većinskim srpskim stanovništvom; potiče obje strane da potpuno i u dobroj vjeri provedu sve sporazume; ponavlja svoj poziv Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD) da ocijeni koliko učinkovito obje strane ispunjavaju svoje obveze radi uklanjanja svih izazova s kojima je suočena njihova provedba; poziva vlade Srbije i Kosova da se suzdrže od bilo kakvog djelovanja koje bi moglo narušiti povjerenje između strana i ugroziti konstruktivan nastavak dijaloga;

36.  izražava duboku zabrinutost zbog sve većeg broja međuetničkih incidenata; snažno osuđuje sve činove zastrašivanja i nasilja; očekuje od kosovskih vlasti da se odmah ograde od takvih činova i poziva na to da se počinitelji identificiraju i privedu pravdi; poziva nacionalne i lokalne vlasti da ulože dodatne napore u provedbu usvojenih zakona kako bi doprinijele daljnjem razvoju multietničkog društva; žali zbog jačanja nacionalističke i ekstremističke retorike u regiji i traži od Komisije da kulturnim projektima poveća potporu pomirenju;

37.  ponovno poziva na hitno i neometano otvaranje Mitrovačkog mosta, što predstavlja važan korak prema ponovnom ujedinjenju grada; poziva na potpunu provedbu sporazuma o slobodi kretanja; poziva srpske i kosovske vlasti na promicanje međuljudskih kontakata među lokalnim zajednicama da bi se poboljšao dijalog između dviju zemalja, uključujući i na nevladinoj razini; pozdravlja u tom pogledu program uzajamne suradnje koji su pokrenule općine Peć i Šabac te poziva Komisiju da pruži potporu sličnim inicijativama; pozdravlja razvoj infrastrukturnih projekata koji povećavaju kontakt dviju strana, poput autoceste Niš – Merdare – Priština;

38.  pozdravlja napore koje Kosovo ulaže radi održavanja konstruktivnih susjedskih odnosa u cijeloj regiji i proaktivnog usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a (ZVSP) te poziva na daljnji napredak u tom području; smatra da bi se članstvom u međunarodnim tijelima Kosovu dodijelila prava i obveze koji dovode do primjene međunarodnih normi i standarda; potiče pozitivan pristup u vezi sa sudjelovanjem Kosova u međunarodnim organizacijama;

39.  ističe da je potrebno hitno donijeti i provesti mjere kojima se osiguravaju transparentni i konkurentni postupci privatizacije te istražiti navodne nepravilnosti; zabrinut je zbog toga što doznake migranata predstavljaju važan pokretač domaće potražnje; izražava zabrinutost zbog diskriminacije žena na tržištu rada, osobito u postupcima zapošljavanja;

40.  izražava zabrinutost zbog otežanih postupaka medicinske registracije i kvalitete lijekova te korupcije u zdravstvenom sektoru općenito; poziva kosovsko Ministarstvo zdravlja da pojača svoje napore u pogledu istrage tih kaznenih djela i da što prije riješi probleme povezane s registracijom i kvalitetom; poziva na sveobuhvatne reforme u sektoru zdravstva, među ostalim i provedbu općeg zdravstvenog osiguranja radi osiguravanja univerzalnog pristupa zdravstvenoj skrbi; naglašava da je potrebno osigurati odgovarajuća sredstva za financiranje sustava javnog zdravstva;

41.  poziva Komisiju da razvije regionalnu strategiju za rješavanje problema trajne nezaposlenosti mladih i odljeva mozgova rješavanjem problema neusklađenosti znanja i vještina između obrazovnog sustava i tržišta rada, poboljšanjem kvalitete nastave i osiguravanjem odgovarajućih financijskih sredstava za aktivne mjere tržišta rada i programe strukovnog obrazovanja, uz odgovarajuće ustanove za čuvanje djece i predškolsko obrazovanje; žali što nije postignut napredak u poboljšanju kvalitete obrazovanja; poziva relevantne dionike da u izradu i provedbu mjera zapošljavanja uključe pripadnike manjinskih skupina;

42.  poziva Kosovo da u potpunosti iskoristi potencijal programa EU-a; pozdravlja potpisivanje sporazuma o sudjelovanju Kosova u programima Erasmus+ i Kreativna Europa; Poziva kosovske vlasti i Komisiju da i dalje podupiru MSP-ove u cilju razvoja održivog gospodarstva u zemlji; podržava prijedlog smanjenja naknade za roaming na zapadnom Balkanu;

43.  skreće pozornost na vrlo lošu kvalitetu zraka u Prištini i drugim izrazito onečišćenim gradovima; poziva na uspostavu učinkovitih sustava za praćenje kvalitete zraka i vode, poboljšanje infrastrukture za pročišćavanje otpadnih voda te za pružanje pouzdanih i lako dostupnih podataka o onečišćenju u stvarnom vremenu; izražava zabrinutost zbog lošeg gospodarenja otpadom, neodrživih metoda odlaganja i raširenog nezakonitog odlaganja; poziva vlasti da donesu ciljeve kad je riječ o odvajanju i recikliranju otpada, poboljšaju lokalne objekte za skupljanje, odlaganje i recikliranje, pozivajući onečišćivače na odgovornost; poziva UN da bez odgađanja pruži potrebnu pomoć žrtvama trovanja olovom u nekim izbjegličkim kampovima na Kosovu, među ostalim i sredstvima iz budućeg uzajamnog fonda;

44.  napominje da većina preporuka o energetskoj politici iz prošlogodišnjeg izvješća nije provedena; naglašava da je potrebno prestati upotrebljavati mrki ugljen za proizvodnju neodržive energije te ističe hitnost stavljanja elektrane Kosovo A izvan pogona i osiguravanja dodatnih kapaciteta za održivu proizvodnju i uvoz; prima na znanje djelomičan napredak u pogledu trećeg energetskog paketa i naglašava potrebu da se osigura neovisnost kosovskog tijela za regulaciju energije; poziva na jačanje napora u području energetske učinkovitosti i uštede energije, posebno u građevinskom sektoru; napominje da je energetska učinkovitost otežana zbog nedostatka provedbe sporazuma o energiji između Kosova i Srbije, iako je nacrt zakona o energetskoj učinkovitosti usvojen na prvom čitanju; poziva vlasti da uspostave fond za energetsku učinkovitost;

45.  naglašava da predviđene hidroelektrane trebaju ispunjavati standarde EU-a za zaštitu okoliša; u tom pogledu pozdravlja odluku ministra okoliša da razmotri i obustavi dozvole izdane za projekte izgradnje hidroelektrana;

46.  žali što nije postignut napredak u iskorištavanju potencijala obnovljivih izvora energije; poziva vlasti da donesu akcijski plan za energetsku strategiju za razdoblje 2017. – 2026. kako bi se ostvario obvezni cilj u pogledu energije iz obnovljivih izvora od 25 % do 2020.; poziva Komisiju na povećanje pomoći u tom pogledu;

47.  poziva kosovske vlasti na donošenje vjerodostojnih i održivih politika javnog prijevoza i mobilnosti kako bi se uklonili dugotrajni nedostaci u infrastrukturi;

48.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje te vladi i Skupštini Kosova.

(1) SL L 146, 11.6.2018., str. 5.

Posljednje ažuriranje: 6. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti