Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2147(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0334/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0334/2018

Συζήτηση :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0481

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 169kWORD 68k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
Έκθεση του 2018 για την Αλβανία
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Αλβανία (2018/2147(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 και το έγγραφο με τίτλο «The Thessaloniki Agenda for the Western Balkans» (Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014 για την παραχώρηση στην Αλβανία καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 26ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης-29ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Ύπατου Αρμοστή για τις Εθνικές Μειονότητες, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), σχετικά με το σχέδιο παράγωγης νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων στην Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της 17ης Μαΐου 2018 και το «Θεματολόγιο προτεραιότητας της Σόφιας»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 9ης συνόδου του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Αλβανίας και ΕΕ, της 15ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2018» (COM(2018)0450), η οποία συνοδευόταν από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2018 Report» («Αλβανία - Έκθεση για το 2018») (SWD(2018)0151),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που εγκρίθηκαν από την 12η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΚΕΣΣ) EE-Αλβανίας, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα στις 12-13 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της έρευνας του 2017 σχετικά με τους περιθωριοποιημένους Ρομά στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία στηρίχθηκε από την Επιτροπή και διεξήχθη από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (2016-2020)»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0334/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία συνέχισε να σημειώνει σταθερή πρόοδο προς την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων και την υλοποίηση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καθώς και προς την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών και πρακτικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνέστησε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, δεδομένης της ικανοποιητικής προόδου που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων· εκτιμώντας ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα επιτρέψουν έναν στενότερο έλεγχο εκ μέρους της ΕΕ και αποτελούν ισχυρό καταλύτη για την υλοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων και την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και πρακτικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018, στα οποία εκτίθεται η πορεία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης τον Ιούνιο του 2019·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά, σε πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για σχετικές με την ΕΕ μεταρρυθμίσεις έχει καίρια σημασία για την επίτευξη προόδου στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών και θα φέρει την χώρα πιο κοντά στην ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη εκ μέρους των πολιτών για την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί θεμελιώδη αξία στην οποία εδράζεται η ΕΕ και η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της διαδικασίας διεύρυνσης όσο και της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που απομένουν τόσο στον τομέα αυτόν, ιδίως για τη διασφάλιση ανεξάρτητης, αμερόληπτης, υπεύθυνης και αποτελεσματικής δικαστικής εξουσίας, όσο και στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι μεταξύ των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία έχει κυρώσει όλες τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, μεταξύ των οποίων ιδίως τη Σύμβαση του 1948 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87) και τη Σύμβαση του 1949 για το δικαίωμα συλλογικής οργάνωσης και διαπραγμάτευσης (αριθ. 98)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας έχουν θεμελιώδη σημασία για την πρόοδο της Αλβανίας στην πορεία της προς την προσχώρηση στην ΕΕ·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την εντατικοποίηση των προσπαθειών της Αλβανίας εν προκειμένω, γεγονός που οδηγεί σε σταθερή πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά τη συνολική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης· καλεί την Αλβανία να παγιώσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει επιτύχει και να συνεχίσει την προετοιμασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες σχετίζονται με την προσχώρηση στην ΕΕ, σε όλα τα κεφάλαια·

2.  υποστηρίζει πλήρως τη σύσταση της Επιτροπής να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης, ως αναγνώριση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που έχει καταβάλει η Αλβανία· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Συμβουλίου να επανεξετάσει την κατάσταση τον Ιούνιο του 2019· επικροτεί τη σαφή πορεία που παρουσιάστηκε ως προς την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών το 2019 και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η προπαρασκευαστική διαδικασία ελέγχου έχει αρχίσει· υπενθυμίζει ότι η απόφαση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα σημειωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισης, καλεί το Συμβούλιο να αξιολογήσει αντικειμενικά και δίκαια την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη χώρα και να συγκαλέσει την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη μέχρι το τέλος εκείνου του έτους, και ενθαρρύνει την Αλβανία να διατηρήσει τη μεταρρυθμιστική δυναμική προς τον σκοπό αυτόν· θεωρεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς θα δώσει περαιτέρω κίνητρα για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και θα ενισχύσει τον έλεγχό της·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει την ενισχυμένη προσέγγιση για τη διαπραγμάτευση του κεφαλαίου 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και του κεφαλαίου 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια)·

4.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι ικανότητες εποπτείας του Κοινοβουλίου της Αλβανίας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· ζητεί βελτιωμένη αξιοποίηση των διαφόρων μηχανισμών και θεσμών εποπτείας, μεταξύ άλλων και των εξεταστικών επιτροπών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του νέου κώδικα δεοντολογίας του Κοινοβουλίου της Αλβανίας, ο οποίος θα ενισχύσει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, καθώς και την εμπιστοσύνη του κοινού προς το θεσμικό όργανο· υπογραμμίζει την ανάγκη μηχανισμού επιβολής, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικός ο κώδικας· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της επιτροπής για την προσχώρηση στην ΕΕ και την ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ως φόρουμ για διαβούλευση σχετικά με την προετοιμασία της προσχώρησης· ζητεί περαιτέρω συνεργασία με το Κοινοβούλιο της Αλβανίας στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη προς τα κοινοβούλια των χωρών της διεύρυνσης, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα του Κοινοβουλίου της Αλβανίας να παράγει ποιοτική νομοθεσία σύμφωνη με το κεκτημένο της ΕΕ και να ασκεί τον εποπτικό του ρόλο·

5.  τονίζει τη σημασία που έχει η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και τον ρόλο των εμπλεκομένων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της Αλβανίας·

6.  ζητεί την ανάληψη δράσης και τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών συστάσεων του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ODIHR)· υπογραμμίζει ότι απαιτείται έγκαιρη και χωρίς αποκλεισμούς εκλογική μεταρρύθμιση, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην εκλογική διαδικασία· υπενθυμίζει την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή στις καταγγελίες για παράνομη και αδήλωτη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· εκφράζει ικανοποίηση για το έργο της ειδικής επιτροπής του αλβανικού Κοινοβουλίου για την εκλογική μεταρρύθμιση, όσον αφορά την ανεξαρτησία και αποπολιτικοποίηση της εκλογικής διοίκησης, τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών, την εγγραφή των ψηφοφόρων, την εξαγορά ψήφων, τη χρήση νέων τεχνολογιών ψηφοφορίας και το ζήτημα της ψήφου από το εξωτερικό, και την προτρέπει να επιτύχει συναίνεση όσον αφορά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να τις εγκρίνει σε εύθετο χρόνο πριν από τις τοπικές εκλογές του 2019·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τον αναθεωρημένο νόμο σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς τα πολιτικά κόμματα της χώρας αναφορικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να διασφαλίζουν τον αποκλεισμό των δραστών εγκληματικών πράξεων από τα δημόσια αξιώματα όλων των κλάδων και των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης·

8.  επαναλαμβάνει ότι ο εποικοδομητικός πολιτικός διάλογος, η προθυμία για συμβιβασμό, μια συνεχής διακομματική συνεργασία και η διατήρηση της προσήλωσης στην εφαρμογή και την εδραίωση των μεταρρυθμίσεων στις πέντε βασικές προτεραιότητες είναι ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ αλλά και για την καλή λειτουργία ενός δημοκρατικού καθεστώτος· εκφράζει ικανοποίηση για την αυξανόμενη δικομματική συνεργασία και την ευρεία διακοινοβουλευτική συναίνεση που επιτεύχθηκε κατά την εξέταση ορισμένων βασικών μεταρρυθμίσεων· προτρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη γνήσιου πολιτικού διαλόγου και εποικοδομητικής συνεργασίας προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων· επαναλαμβάνει την ισχυρή του πεποίθηση ότι ο πολιτικός διάλογος θα πρέπει να διεξαχθεί στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών· ανησυχεί ιδιαίτερα για την de facto αποχή της αντιπολίτευσης από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες μετά τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου το 2018·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι βασικό αίτημα των πολιτών της Αλβανίας και προϋπόθεση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στο κράτος δικαίου, τους δημόσιους θεσμούς και τους πολιτικούς εκπροσώπους τους· επαναλαμβάνει ότι η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της όλης μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η εφαρμογή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εξαρτώνται από την επιτυχία της διαδικασίας ελέγχου και από τη συνεχή και αποφασιστική εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον δικαστικό τομέα·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας, του επαγγελματισμού και της αποδοτικότητας των δικαστικών θεσμών, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα δικαστικά όργανα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η απονομή δικαιοσύνης παραμένει αργή και ανεπαρκής· σημειώνει ότι η διαδικασία επαναξιολόγησης όλων των δικαστών και εισαγγελέων έχει αποδώσει τα πρώτα απτά αποτελέσματα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πλειονότητα των φακέλων προτεραιότητας έχουν ήδη διεκπεραιωθεί· καλεί ωστόσο τις αλβανικές αρχές να προωθήσουν περαιτέρω την αμερόληπτη διαδικασία ελέγχου, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ποιότητα ή η ισονομία· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής της διαδικασίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει τη στενή συνεργασία της με τη Διεθνή Επιχείρηση Παρακολούθησης· σημειώνει τις πρώτες απολύσεις και εθελοντικές παραιτήσεις υποψηφίων πριν από τις ακροάσεις τους· θεωρεί εν προκειμένω ότι η προετοιμασία της επόμενης γενιάς δικαστών και εισαγγελέων είναι ακόμη πιο σημαντική και εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του διότι τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του νόμου για το καθεστώς των δικαστών και των εισαγγελέων όσον αφορά την αύξηση της δυναμικότητας προσλήψεων και κατάρτισης· ζητεί να παρέχονται συνεχώς στα θεσμικά όργανα ελέγχου κατάλληλοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι.

11.  καλεί τις αλβανικές αρχές να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τη σύσταση των νέων δικαστικών οργάνων και να ξανακάνουν λειτουργικά το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο· υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης της αποτελεσματικής λειτουργίας των εν λόγω θεσμών με επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους·

12.  επιδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη πρόοδο προς τη δημιουργία μιας πιο φιλικής προς τους πολίτες, διαφανούς, επαγγελματικής και αποπολιτικοποιημένης δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων και στο τοπικό επίπεδο· ζητεί επιτακτικά την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων των εποπτικών ιδρυμάτων, καθώς και των συστάσεων του Διαμεσολαβητή· σημειώνει επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη χωροταξική μεταρρύθμιση και την περαιτέρω διοικητική και οικονομική εξυγίανση των νεοσυσταθέντων δήμων, καθώς και τη σύσταση του συμβουλευτικού οργάνου για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ κεντρικών και τοπικών αρχών· εκφράζει ικανοποίηση για την εγκατάσταση τοπικών θυρίδων και συντονιστών της ΕΕ·

13.  ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανισμών και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των σχετικών με την προσχώρηση μεταρρυθμίσεων, για τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και για την έναρξη της προετοιμασίας για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ·

14.  επιδοκιμάζει τις σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο με στόχο την πρόληψη και την εξάλειψη της διαφθοράς στους δημόσιους φορείς, καθώς η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα· ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για να μειωθεί η διαφθορά, που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Αλβανία, να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου στις επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που τους απαγγελθούν καταγγελίες, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δεν πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείριση από ό,τι οι απλοί πολίτες· καλεί την Αλβανία να αυξήσει την πραγματοποίηση οικονομικών ερευνών και να δημιουργήσει ένα ιστορικό κατασχέσεων και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης που προκύπτουν από αδικήματα σχετικά με τη διαφθορά και να επιδείξει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

15.  επικροτεί την πρόσφατη επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η συγκρότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών, του Ειδικού Δικαστηρίου και της Ειδικής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί περαιτέρω βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επαναξιολόγηση του προσωπικού επιβολής του νόμου, στο πλαίσιο του νόμου περί ελέγχου της αστυνομίας·

16.  ζητεί να δοθεί αυξημένη προσοχή στην πολιτική διαφθορά και τη διαφθορά στις σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· ζητεί να ενισχυθεί το ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά αυτεπάγγελτες έρευνες, διώξεις και καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων υψηλού επιπέδου·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως όσον αφορά τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της εγκληματικής συμμορίας Bajri, και ζητεί να επιτευχθούν περαιτέρω απτά και βιώσιμα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων και στον ειδικό τομέα της καταπολέμησης της καλλιέργειας και της διακίνησης ναρκωτικών, μέσω της εφαρμογής σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αλβανική αστυνομική δύναμη καθίσταται όλο και πιο ενεργή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ενθαρρύνεται από την εντατική διεθνή αστυνομική συνεργασία της Αλβανίας, που έχει οδηγήσει σε αποτελεσματικές επιχειρήσεις κατά των εγκληματικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ομάδων εργασίας με τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι πρέπει να εδραιωθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας, της εισαγγελικής αρχής και άλλων σχετικών φορέων και οργανισμών·

18.  προτρέπει τις αλβανικές αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη εμπορία ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, και να αυξήσουν τον αριθμό των ερευνών και των διώξεων, αλλά και των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων, ιδίως για τα ηγετικά μέλη ομάδων οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη προσοχή στα ασυνόδευτα παιδιά, και την πρόληψη της εμπορίας παιδιών, ιδίως όταν είναι άστεγα·

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αλβανικές αρχές να διασφαλίσουν ουσιαστικά την επιβολή και την πρόοδο προς την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την καταγραφή, επιστροφή και αποζημίωση ακίνητης περιουσίας· ζητεί να σημειωθεί η απαραίτητη πρόοδος όσον αφορά την ψηφιοποίηση και χαρτογράφηση των ιδιοκτησιών· προτρέπει τις αλβανικές αρχές να ενημερώνουν επαρκώς τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες επιβολής των απαιτήσεών τους· υπογραμμίζει τη σημασία ενός αποτελεσματικού καθεστώτος δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των μέτρων πολιτικής κατά των διακρίσεων, περιλαμβανομένης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων των μειονοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση νόμου πλαισίου για τις μειονότητες, ο οποίος κατάργησε τη διαφοροποίηση μεταξύ εθνικών μειονοτήτων και εθνογλωσσικών κοινοτήτων και θέσπισε την αρχή του αυτοπροσδιορισμού, την απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα διατήρησης των πολιτισμών, των παραδόσεων και των μητρικών γλωσσών· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του στην πράξη και ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει τις προσπάθειές της υιοθετώντας την απαραίτητη παράγωγη νομοθεσία για τον νόμο πλαίσιο, σε ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην εκπόνησή της· επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας, των ποσοστών απασχόλησης και των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, των Αιγυπτίων και άλλων εθνοτικών μειονοτήτων·

21.  σημειώνει την ένταση που υπήρξε μετά από επεισόδιο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, μέλος της ελληνικής εθνικής μειονότητας με διπλή ιθαγένεια (αλβανική και ελληνική), ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά των Ειδικών Δυνάμεων της Αλβανικής Αστυνομίας (RENEA) κατά τη διάρκεια επετειακού εορτασμού για τους πεσόντες έλληνες στρατιώτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στους Βουλιαράτες, στις 28 Οκτωβρίου 2018· ζητεί αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και αναμένει από τις αλβανικές αρχές να διερευνήσουν και να διευκρινίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αύξηση της συμμετοχής και της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική, ιδίως μέσω της εισαγωγής του συστήματος ποσοστώσεων για τα δύο φύλα, και της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών στη νέα κυβέρνηση· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με τη διάκριση και την έλλειψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που ανήκουν σε μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι γυναίκες Ρομά(1) και οι γυναίκες με αναπηρία, τις ακόμη υφιστάμενες διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις ως προς το φύλο σε ορισμένους νόμους, τη δύσκολη πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη, την αναλογία των γυναικών στην άτυπη αγορά εργασίας και τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών και παιδιών, ιδίως εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες· ζητεί να δοθεί η κατάλληλη απάντηση στα ζητήματα αυτά και επιδοκιμάζει την έγκριση του ψηφίσματος για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την ίδρυση κοινοβουλευτικής υποεπιτροπής για την ισότητα των φύλων·

23.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές και απόμακρες περιοχές και οι Αιγύπτιες και Ρομά γυναίκες εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες παροχής αναπαραγωγικής υγείας, και συχνά δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών· καλεί επομένως τις Αλβανικές αρχές να διασφαλίσουν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές και να διασφαλίσουν ότι είναι οικονομικά προσιτές και ποιοτικές·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσω της θέσπισης του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, του κώδικα ποινικής δικονομίας για τα παιδιά και του «Θεματολογίου του 2020 για τα παιδιά»· υπενθυμίζει ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών χρειάζονται ακόμη βελτίωση· προτρέπει τις αρχές να εφαρμόσουν το παράγωγο δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και το δίκαιο ανηλίκων και ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι χρηματοδοτικοί πόροι για το σύστημα προστασίας των παιδιών, ιδίως οι μονάδες παιδικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

25.  επικροτεί το κλίμα ανεκτικότητας και συνεργασίας μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας· καλεί τις αλβανικές αρχές να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη ρητορική μίσους και τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σχέδια δράσης υπέρ της ισότητας των φύλων που εγκρίθηκαν πρόσφατα από πέντε δήμους της Αλβανίας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στις Τοπικές Κοινωνίες·

26.  καλεί τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον δημόσιο βίο και στη διαβούλευση καθ’ όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προόδου στην πορεία προσχώρησης στην ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι τη δημοκρατία και τη διαφάνεια· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη μεταρρύθμισης του νομικού και φορολογικού πλαισίου για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και διαθεσιμότητας δημόσιας χρηματοδότησης για τις ΟΚΠ που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εποπτείας, δράσεων προβολής και των μικρών οργανώσεων βάσης, καθώς η οικονομική βιωσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για μεγάλο αριθμό των εν λόγω οργανώσεων, διότι η τρέχουσα διαδικασία καταχώρισης χαρακτηρίζεται από χρονοβόρες διαδικασίες και υψηλό κόστος και το ισχύον φορολογικό σύστημα επιβάλλει σημαντικό βάρος στις ΟΚΠ και παρεμποδίζει τόσο τις εταιρικές όσο και τις ατομικές δωρεές· υπενθυμίζει ότι μια ενδυναμωμένη κοινωνία των πολιτών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό μιας δυναμικής δημοκρατίας και είναι στρατηγικής σημασίας για τη μετατροπή της Αλβανίας σε κράτος μέλος της ΕΕ·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης και της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων, η οποία θα επιτρέψει στην τελευταία να συμβάλει στην ανεύρεση και την ταυτοποίηση των αγνοουμένων από την εποχή του κομμουνισμού·

28.  καλεί τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν τις πολιτικές τους για τους ανθρώπους με αναπηρία, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες και για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

29.  εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά τη σύσταση του Γραφείου Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων (RYCO), με έδρα τα Τίρανα· καλεί τις αρχές να στηρίξουν τις δραστηριότητες του RYCO με ευέλικτο τρόπο ώστε να μπορέσει ο μέγιστος δυνατός αριθμός νέων να επωφεληθεί από τις εργασίες του·

30.  επαναλαμβάνει την κρίσιμη σημασία που έχουν τα επαγγελματικά και ανεξάρτητα ιδιωτικά και δημόσια μέσα ενημέρωσης· σημειώνει τη μερική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της αρχής οπτικοακουστικών μέσων και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαφάνειας της κρατικής διαφήμισης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης· ζητεί επίσης να ληφθούν μέτρα για να ενισχυθεί η προστασία των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων·

31.  εκφράζει την ικανοποίηση για τη σύσταση του Αλβανικού Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης και υπογραμμίζει τον ρόλο του για τον καθορισμό υψηλών δεοντολογικών και επαγγελματικών προτύπων για τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, προωθώντας παράλληλα την ανεξαρτησία και την ελευθερία τους· εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του αναθεωρημένου κώδικα δεοντολογίας για τους δημοσιογράφους, καθώς και δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών για τα ΜΜΕ, και ζητεί την ενίσχυση των αρχών τους, προκειμένου να διατηρηθούν η εμπιστοσύνη του κοινού, η ειλικρίνεια, η δικαιοσύνη, η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η υποχρέωση λογοδοσίας·

32.  παροτρύνει τις αλβανικές αρχές να εντείνουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση της άτυπης οικονομίας· υπογραμμίζει ότι η διαφθορά, οι ελλείψεις του κράτους δικαίου και οι επαχθείς κανονιστικές διαδικασίες εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αλβανίας· ζητεί να βελτιωθεί περαιτέρω το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, με τη διασφάλιση ενός προβλέψιμου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, την ασφάλεια δικαίου, το κράτος δικαίου, την επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την ενίσχυση της επιβολής των συμβάσεων, την αυστηρή επιδίωξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης·

33.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η σύγκλιση των κοινωνικών προτύπων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του Θεματολογίου Προτεραιότητας της Σόφιας, και ιδίως την έμφασή του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και στους νέους· καλεί τις αλβανικές αρχές να επανεξετάσουν τον ρόλο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τις επιπτώσεις τους στους κοινούς πόρους και τα αγαθά δημοσίου συμφέροντος όπως οι εθνικές οδοί, η υγεία, η φύση και η πολιτιστική κληρονομιά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την UNESCO· καλεί την Αλβανία να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια χορήγησης κοινωνικής βοήθειας·

34.  εκφράζει τον φόβο ότι η κατάργηση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών της Αλβανίας, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής αναδιάρθρωσης, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική· καλεί τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο· τις προτρέπει να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών, και να εργαστούν για την πρόληψη της παιδικής εργασίας· ζητεί την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η εκπαίδευση θα εξακολουθήσει να είναι προσβάσιμη σε ολόκληρο τον πληθυσμό·

35.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής της Αλβανίας (INSTAT), το ποσοστό ανεργίας στην Αλβανία έχει μειωθεί· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ικανότητας, για τον καλύτερο εφοδιασμό των ατόμων με δεξιότητες και γνώσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με την αύξηση των ικανοτήτων τεχνολογικής απορρόφησης, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας·

36.  προτρέπει την κυβέρνηση να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων και τον καλύτερο εφοδιασμό των νέων με δεξιότητες και γνώσεις·

37.  επικροτεί τη δέσμευση της Αλβανίας να εφαρμόσει το θεματολόγιο συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου, και την έγκριση της δέσμης του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) 2018, που περιλαμβάνει ένα στρατηγικά σημαντικό έργο υποδομής: την ανακατασκευή του λιμένα του Δυρραχίου, έργο το οποίο ενισχύει τις συνδέσεις της Αλβανίας με την Κροατία και την Ιταλία και παρέχει στους περίκλειστους γείτονες της Αλβανίας, το Κοσσυφοπέδιο και τη Μακεδονία, πρόσβαση στις θαλάσσιες οδούς μεταφορών· προτρέπει τις αλβανικές αρχές να επισπεύσουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή των αλβανικών τμημάτων των διευρωπαϊκών δικτύων και να προχωρήσουν στην εναρμόνιση του νομικού πλαισίου με το κεκτημένο της ΕΕ· υποστηρίζει την πρόταση για τη μείωση των τελών περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου να προωθηθεί ένα περιβάλλον φιλικό για την αγορά και τις επενδύσεις στην πορεία προς την ψηφιακή οικονομία· σημειώνει ότι το 40% του πληθυσμού της Αλβανίας ζει σε αγροτικές περιοχές, αλλά μόνο το 1% αυτών των ανθρώπων είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο·

38.  επαναλαμβάνει τη σημασία της βελτίωσης των δημόσιων υποδομών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και των συνδέσεων με τα κράτη μέλη της ΕΕ· συνιστά στις αρχές να επισπεύσουν την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομών, όπως της σιδηροδρομικής σύνδεσης και του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου μεταξύ Τιράνων και Σκοπίων, στο πλαίσιο του διαδρόμου VIII·

39.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για ορισμένα οικονομικά σχέδια που προκάλεσαν σοβαρή περιβαλλοντική ζημία σε προστατευόμενες περιοχές, όπως τα μεγάλης κλίμακας τουριστικά θέρετρα και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί κατά μήκος του ποταμού Αώου και του ποταμού Valbona· συνιστά στην Αλβανία να επανεξετάσει τη στρατηγική της όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μειώσει την εξάρτησή της από την υδροηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί συνεπώς τις αρχές να διερευνήσουν την πιθανότητα επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πέραν της υδροηλεκτρικής· παροτρύνει τις αρχές να αναβαθμίσουν την ποιότητα των στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων, των αξιολογήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τα έργα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των τοπικών κοινοτήτων· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να επανεξετάσουν την υποστήριξή τους σε έργα υδροηλεκτρικών σταθμών, εάν αυτά δεν διαθέτουν κατάλληλες εκ των προτέρων στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το έργο του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP) είναι σύμφωνο με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές του κεκτημένου της ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αλβανία να εφαρμόσει τα μέτρα διαχείρισης αποβλήτων και να ευθυγραμμιστεί με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της ΕΕ·

40.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Αλβανία παραμένει η χώρα των Δυτικών Βαλκανίων από την οποία παρατηρούνται ο μεγαλύτερος αριθμός παράνομων εισόδων και παραμονών καθώς και αβάσιμων αιτήσεων ασύλου προς κράτη μέλη· ζητεί να αυξηθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί τους τελευταίους μήνες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου και των γενεσιουργών αιτιών των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ και της άφιξης ασυνόδευτων ανηλίκων· ενθαρρύνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αναβάθμιση της απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, της εκπαίδευσης, των συνθηκών διαβίωσης και της υγείας· καλεί τις αλβανικές αρχές να θεσπίσουν συστήματα που θα βοηθούν στην αποτελεσματική επανένταξη οικογενειών και παιδιών κατά την επιστροφή τους στη χώρα·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που οδήγησε στη συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Αλβανίας, της πρώτης χώρας στην περιοχή με την οποία έχει συναφθεί τέτοια συμφωνία, και ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο·

42.  καλεί την αλβανική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Έκδοση Φυγοδίκων, η οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, και με το άρθρο 19 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και να μην επιτρέπει οποιαδήποτε έκδοση για πολιτικά αδικήματα ή όταν το πρόσωπο ενδέχεται να υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση στη χώρα που ζητεί την έκδοση·

43.  συγχαίρει την Αλβανία για την επιτυχία της στην αναχαίτιση της εκροής ξένων μαχητών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την περιφερειακή συνεργασία που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση πιθανών τρομοκρατικών απειλών· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την αναχαίτιση των χρηματοοικονομικών ροών που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και παρακολούθησης όπου συμμετέχουν η κοινωνία των πολιτών και οι θρησκευτικές κοινότητες, και για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο Διαδίκτυο· επαναλαμβάνει την ανάγκη να βελτιωθούν περαιτέρω τα προγράμματα για την επανένταξη των επαναπατριζόμενων και των οικογενειών τους και να προληφθεί η ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές, ενισχύοντας επίσης τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών κοινοτήτων·

44.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Αλβανίας και της ΕΕ σε ζητήματα καταπολέμησης του εγκλήματος και άμυνας στον κυβερνοχώρο·

45.  επικροτεί την ενεργό συμμετοχή της Αλβανίας στη διαδικασία του Βερολίνου, την πρωτοβουλία εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια και άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες, καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση του προφίλ του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας· εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή κοινής δήλωσης για την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου· εκφράζει ικανοποίηση για τον ενεργό ρόλο της Αλβανίας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας με άλλες χώρες της διεύρυνσης και με γειτονικά κράτη μέλη και υπογραμμίζει ότι οι καλές σχέσεις αποτελούν ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας διεύρυνσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη δρομολόγηση του Ταμείου Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο καλείται να προαγάγει κοινές αξίες και να αναπτύξει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων· επικροτεί τη σύσταση του μικτού εμπορικού επιμελητηρίου Αλβανίας-Σερβίας στα Τίρανα και ενθαρρύνει την ενίσχυση της εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας στην περιοχή· εκφράζει ικανοποίηση για τις συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως περιγράφεται στην τριμερή πρωτοβουλία της Αδριατικής· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται δηλώσεις και ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας·

46.  εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία για τη σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής για την αποκάλυψη της αλήθειας σε σχέση με όλα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας (RECOM)· προτρέπει την κυβέρνηση της Αλβανίας να ηγηθεί της σύστασής της· υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας αυτής και της ενεργού συμμετοχής όλων των περιφερειακών πολιτικών ηγετών προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της RECOM χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· επισημαίνει την πρόταση σχεδίου δράσης που πρότεινε ο συνασπισμός υπέρ της RECOM, με σαφείς ημερομηνίες και σημεία αναφοράς·

47.  συγχαίρει ιδιαιτέρως την Αλβανία για την συνεχή πλήρη ευθυγράμμισή της με όλες τις θέσεις και δηλώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας· καλεί την Αλβανία να ευθυγραμμιστεί με την κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με την ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να αποσυρθεί από τη διμερή συμφωνία περί ασυλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες· συγχαίρει την ενεργό συμμετοχή της Αλβανίας σε στρατιωτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη συμβολή της στις αποστολές του ΝΑΤΟ που είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ·

48.  προτρέπει τις αλβανικές αρχές να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει αυστηρές προϋποθέσεις για τα κονδύλια του ΜΠΒ και να εκτιμήσει, στο πλαίσιο των ανά χώρα εκθέσεών της, την αποτελεσματικότητα της βοήθειας του ΜΠΒ για την Αλβανία, ιδίως επί των βασικών προτεραιοτήτων και των συναφών έργων·

49.  σημειώνει την εποικοδομητική ατμόσφαιρα στη 12η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΚΕΣΣ) EE-Αλβανίας, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα στις 12 και13 Φεβρουαρίου 2018· σημειώνει τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης στην ΚΕΣΣ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της διακομματικής συνεργασίας στη μεταρρυθμιστική πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ·

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αλβανίας.

(1) Ο όρος «Ρομά» χρησιμοποιείται ως γενικός όρος που περιλαμβάνει διάφορες σχετιζόμενες ομάδες, είτε με σταθερή εγκατάσταση είτε όχι, όπως οι Ρομά, οι Ασκάλι, οι Αιγύπτιοι, κ.λπ., οι οποίες μπορεί να διαφέρουν στον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής τους.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου