Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2147(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0334/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0334/2018

Rasprave :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0481

Usvojeni tekstovi
PDF 147kWORD 60k
Četvrtak, 29. studenog 2018. - Bruxelles
Izvješće o Albaniji za 2018.
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. studenoga 2018. o Izvješću Komisije o Albaniji za 2018. (2018/2147(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Albanije,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 19. i 20. lipnja 2003. i Solunski program za zapadni Balkan,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog vijeća od 26. – 27. lipnja 2014. o tome da se Albaniji dodijeli status zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u,

–  uzimajući u obzir odluku Vijeća za opće poslove od 26. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog vijeća od 28. – 29. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir preporuke visokog povjerenika Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) za nacionalne manjine o nacrtu sekundarnog zakonodavstva za zaštitu nacionalnih manjina u Albaniji,

–  uzimajući u obzir izjavu sa sastanka na vrhu EU-a i zapadnog Balkana od 17. svibnja 2018. i priloženi program prioriteta iz Sofije,

–  uzimajući u obzir deveti sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Albanije i EU-a održan 15. studenoga 2017.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. veljače 2018. naslovljenu „Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom” (COM(2018)0065),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 17. travnja 2018. naslovljenu „Politika proširenja EU-a za 2018.” (COM(2018)0450) i priloženi radni dokument službi Komisije naslovljen „Izvješće o Albaniji za 2018.” (SWD(2018)0151),

–  uzimajući u obzir usvojene preporuke s 12. sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije održanog u Tirani 12. – 13. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir rezultat istraživanja o marginaliziranim Romima na zapadnom Balkanu iz 2017. kojemu je Komisija pružila podršku i koje su proveli Svjetska banka i Program Ujedinjenih naroda za razvoj,

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument službi naslovljen „Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena: vanjskim odnosima EU-a do preobrazbe života djevojčica i žena 2016. – 2020.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Albaniji,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0334/2018),

A.  budući da proces proširenja EU-a i dalje predstavlja strateško ulaganje u mir, demokraciju, prosperitet, sigurnost i stabilnost u Europi;

B.  budući da Albanija kontinuirano napreduje prema ispunjenju političkih kriterija te ostvarenju pet ključnih prioriteta za otvaranje pregovora o pristupanju, kao i konsolidaciji demokratskih institucija i praksi;

C.  budući da je Komisija, u svjetlu napretka postignutog u ostvarenju pet ključnih prioriteta, predložila otvaranje pregovora o pristupanju s Albanijom; budući da će pregovori o pristupanju EU-u omogućiti veći nadzor i poslužiti kao snažan katalizator za provedbu daljnjih reformi i konsolidaciju demokratskih institucija i praksi;

D.  budući da je 28. lipnja 2018. Europsko vijeće poduprlo zaključke Vijeća od 26. lipnja 2018. kojima je zacrtan put ka otvaranju pristupnih pregovora u lipnju 2019.;

E.  budući da izazovi i dalje postoje te da je potrebno njihovo brzo i učinkovito rješavanje u duhu dijaloga i suradnje;

F.  budući da je konstruktivan dijalog između vlade i oporbe o reformama u vezi s EU-om i dalje ključan za ostvarivanje napretka u provedbi programa reformi u korist građana te za približavanje te zemlje EU-u;

G.  budući da šira javnost u Albaniji podržava njezino pristupanje EU-u;

H.  budući da je vladavina prava temeljna vrijednost na kojoj se zasniva EU te je u središtu procesa proširenja i procesa stabilizacije i pridruživanja; budući da su za rješavanje važnih izazova koji su i dalje prisutni u ovom području potrebne reforme, prije svega jamčenje neovisnog, nepristranog, odgovornog i učinkovitog pravosuđa, kao i u područjima borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala te zaštite temeljnih prava;

I.  budući da su zaštita vjerskih sloboda, kulturne baštine i prava manjina među temeljnim vrijednostima Europske unije;

J.  budući da je Albanija ratificirala sve temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada, osobito uključujući Konvenciju o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje iz 1948. (br. 87) i Konvenciju o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje iz 1949. (br. 98);

K.  budući da se svaka država kandidatkinja za proširenje pojedinačno ocjenjuje na temelju vlastitih zasluga i da plan pristupanja ovisi o brzini provedbe i kvaliteti reformi;

L.  budući da su regionalna suradnja i dobrosusjedski odnosi ključni za napredak Albanije na putu prema pristupanju EU-u;

1.  pozdravlja sve veći trud koji Albanija ulaže u tom pogledu, zahvaljujući čemu dolazi do stalnog napretka po pitanju provedbe reformi povezanih s EU-om, posebno u području sveobuhvatne reforme pravosuđa; poziva Albaniju da konsolidira provedene reforme te da u svim poglavljima nastavi s pripremama za ispunjavanje obveza za članstvo u EU-u;

2.  u potpunosti podržava preporuku Komisije za otvaranje pregovora o pristupanju s obzirom na trud koji je Albanija uložila u provedbu reformi; prima na znanje odluku Vijeća o ponovnom ocjenjivanju stanja u lipnju 2019.; pozdravlja jasan put koji je utvrđen prema početku pregovora o pristupanju 2019. i naglašava činjenicu da je započeo pripremni proces pregleda; podsjeća da će odluka o pokretanju pristupnih pregovora ovisiti o daljnjem napretku ostvarenom u okviru procesa reformi, poziva Vijeće da nepristrano i pravedno ocijeni napredak koji je zemlja ostvarila i da sazove prvu Međuvladinu konferenciju do kraja te godine te u tu svrhu potiče Albaniju da zadrži zamah u provedbi reformi; smatra da bi otvaranje pregovora pozitivno doprinijelo jačanju demokracije i vladavine prava pružanjem daljnjeg poticaja za provedbu reformi i poboljšanjem nadzora nad njima;

3.  poziva Komisiju da primijeni pojačani pristup u pregovorima o poglavlju 23. (pravosuđe i temeljna prava) i poglavlju 24. (pravda, sloboda i sigurnost);

4.  podsjeća da je potrebno poboljšati nadzorni kapacitet parlamenta Albanije, među ostalim i u postupku pristupanja EU-u; poziva na učinkovitiju upotrebu različitih nadzornih mehanizama i institucija, uključujući istražne odbore; pozdravlja činjenicu da je parlament Albanije donio Kodeks ponašanja, koji će povećati integritet i transparentnost parlamentarnog postupka te povjerenje javnosti u tu instituciju; ističe potrebu za mehanizmom provedbe, uključujući sankcije, kojim bi se postigla učinkovitost Kodeksa; ističe središnju ulogu Odbora za integraciju u EU i odgovornost Nacionalnog vijeća za europske integracije kao savjetodavnog foruma za pripreme za pristupanje; poziva na daljnju suradnju s albanskim parlamentom u okviru Programa Europskog parlamenta za potporu parlamentima pretpristupnih zemalja kako bi se poboljšala njegova sposobnost da izrađuje kvalitetno zakonodavstvo usklađeno s europskom pravnom stečevinom i da provodi nadzor;

5.  naglašava važnost podizanja razine osviještenosti stanovništva o procesu pristupanja EU-u i ulozi uključenih institucija EU-a i Albanije;

6.  potiče na djelovanje te zakonodavne i administrativne mjere u pogledu preostalih preporuka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS/ODIHR); ističe da je potrebna uključiva i pravovremena izborna reforma u cilju povećanja povjerenja javnosti u izborni proces; podsjeća na potrebu posvećivanja dužne pozornosti navodima o nezakonitom i neprijavljenom financiranju političkih stranaka; pozdravlja rad ad hoc Odbora za izbornu reformu parlamenta Albanije povezan s nezavisnošću i depolitizacijom izborne administracije, transparentnošću u financiranju kampanja, registracijom glasača, kupovinom glasova, upotrebom novih glasačkih tehnologija i glasovanjem izvan zemlje te ga snažno poziva na postizanje konsenzusa oko potrebnih reformi i na njihovo pravovremeno donošenje prije lokalnih izbora 2019.;

7.  pozdravlja reviziju albanskog zakona o financiranju političkih stranaka; ponovno poziva političke stranke u zemlji da ispune svoju dužnost i pobrinu se da se na javne funkcije u svim granama i na svim razinama vlasti ne imenuju počinitelji kaznenih djela;

8.  ponavlja da su konstruktivan politički dijalog, spremnost na kompromis, održiva međustranačka suradnja i nepokolebljiva predanost provedbi i konsolidaciji reformi u svih pet ključnih prioritetnih područja nužni za napredak u postupku pristupanja EU-u i za pravilno funkcioniranje demokratskog režima; pozdravlja rastuću dvostranačku suradnju i široki međustranački konsenzus koji je postignut u rješavanju određenih ključnih reformi; potiče sve političke snage na poduzimanje daljnjih napora kako bi se uspostavio iskren politički dijalog i ostvarila konstruktivna suradnja među njima, čime se podupire proces reformi; ponavlja da snažno vjeruje da bi se politički dijalog trebao odvijati unutar demokratskih institucija; izražava veliku zabrinutost zbog toga što je oporba nakon ljetne stanke 2018. godine de facto bojkotirala parlamentarni postupak;

9.  ističe činjenicu da je reforma pravosuđa jedan od glavnih zahtjeva stanovnika Albanije i preduvjet za ponovnu izgradnju povjerenja u vladavinu prava, javne institucije i političke predstavnike; ponavlja da vjerodostojnost i učinkovitost cijelog procesa reformi, osobito borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i poštovanje prava vlasništva, ovise o uspjehu postupka provjere i kontinuiranoj i odlučnoj provedbi reforme pravosuđa;

10.  pozdravlja napredak ostvaren u reformi pravosuđa u smjeru povećanja neovisnosti, odgovornosti, profesionalnosti i učinkovitosti pravosudnih institucija zemlje te u poboljšanju povjerenja ljudi u sudska tijela; izražava žaljenje zbog toga što je pravosuđe i dalje sporo i neučinkovito; primjećuje da je postupak ponovne evaluacije za sve suce i tužitelje i donio prve opipljive rezultate; pozdravlja činjenicu da je većina prioritetnih predmeta već obrađena; međutim, poziva albanske vlasti da još više ubrzaju nepristrani postupak provjere, ali da ne dovode u pitanje kvalitetu ili pravednost; naglašava važnost provedbe postupka provjere u skladu s najvišim međunarodnim standardima i potiče Albaniju na nastavak suradnje s međunarodnim promatračkim operacijama; prima na znanje prva razrješenja i dobrovoljna odstupanja s dužnosti kandidata prije njihovih saslušanja; u tom pogledu smatra da je priprema sljedeće generacije sudaca i tužitelja još važnija, stoga izražava žaljenje što političke stranke u Albaniji još nisu postigle sporazum o potrebnim izmjenama zakona o statusu sudaca i tužitelja u pogledu većeg kapaciteta zapošljavanja i osposobljavanja; potiče na to da se institucijama za provjeru osiguraju adekvatni financijski i ljudski resursi;

11.  potiče albanske vlasti da što prije dovrše postupak osnivanja novih pravosudnih tijela i ponovno uspostave funkcionalan Ustavni sud i Visoki sud; ističe da učinkovito funkcioniranje tih institucija treba podržati adekvatnim ljudskim i financijskim resursima;

12.  pozdravlja kontinuirani napredak prema uspostavi javne uprave koja je prilagođenija građanima, transparentnija, profesionalnija i nije politizirana, uključujući i na lokalnoj razini; poziva na potpunu provedbu preporuka nadzornih institucija, kao i preporuka pučkog pravobranitelja; također napominje napredak ostvaren u teritorijalnoj reformi i u daljnjoj konsolidaciji, administrativnoj i financijskoj, novouspostavljenih općina, kao i u osnivanju savjetodavnog vijeća u cilju poboljšanja koordinacije između središnjih i lokalnih vlasti; pozdravlja osnivanje lokalnih ureda EU-a i imenovanje koordinatora EU-a;

13.  poziva na daljnje povećanje administrativnog kapaciteta institucija i tijela odgovornih za provedbu reformi povezanih s pristupanjem, prijenos zakonodavstva EU-a u nacionalno zakonodavstvo i pripreme pregovora o pristupanju EU-u;

14.  budući da je korupcija i dalje velik razlog za zabrinutost, pohvaljuje značajan napredak postignut u pravnom i institucijskom okviru u cilju sprečavanja i iskorjenjivanja korupcije u javnim institucijama; poziva na ulaganje dodatnog truda u smanjenje korupcije koja svakodnevno utječe na život stanovnika Albanije, poboljšanje ulagačke klime te jamčenje pravne sigurnosti ulaganja; ističe da visoki dužnosnici ne smiju ostvarivati korist od činjenice da uživaju povlašteni tretman u usporedbi s običnim građanima, u slučaju da su optuženi; poziva Albaniju da poveća napore u pogledu povećanja upotrebe financijskih istraga i uspostave evidencije zapljene i oduzimanja/povrata kriminalne imovine stečene s pomoću kaznenih djela povezanih s korupcijom i da pokaže opipljive rezultate u borbi protiv trgovine drogom i pranja novca;

15.  pozdravlja nedavne izmjene u nacionalnom zakonodavstvu o borbi protiv korupcije; ističe da je potrebno dovršiti postupak osnivanja nacionalnog istražnog ureda, posebnog tribunala i posebnog ureda za progon korupcije i organiziranog kriminala; poziva na dodatno poboljšanje međuinstitucijske suradnje i razmjene informacija između policije i tužiteljstva; pozdravlja ponovnu procjenu službenika nadležnih za kazneni progon u okviru zakona o policijskoj provjeri;

16.  poziva na to da se više pozornosti posveti političkoj i javno-privatnoj korupciji; poziva na jačanje rezultata proaktivnih istraga, kaznenih progona i pravomoćnih presuda u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući one na visokoj razini;

17.  pozdravlja napredak ostvaren u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, posebice nedavna uhićenja članova zločinačke skupine Bajri, i poziva da se provedbom akcijskih planova protiv uzgoja kanabisa i dalje ostvaruju opipljivi i održivi rezultati, uključujući u posebnom području suzbijanja uzgoja i trgovine drogama; pozdravlja činjenicu da je albanska policija sve aktivnija u borbi protiv organiziranog kriminala i smatra poticajnim intenzivniju međunarodnu policijsku suradnju Albanije, među ostalim u okviru zajedničkih radnih skupina s državama članicama; vjeruje da je potrebno dodatno konsolidirati suradnju između policije, tijela kaznenog progona i ostalih relevantnih agencija i tijela;

18.  poziva albanske vlasti da poduzmu odlučne mjere za razbijanje kriminalnih mreža koje se bave trgovinom ljudima, oružjem i drogom te da povećaju broj istraga i kaznenih postupaka, kao i pravomoćnih presuda, osobito protiv visoko rangiranih članova skupina organiziranog kriminala; ukazuje na potrebu za ulaganjem više napora u sprečavanje trgovine ljudima, usmjeravajući osobitu pozornost na djecu bez pratnje i djecu žrtve trgovine ljudima, posebice među djecom koja žive na ulici;

19.  ponovno poziva albanske vlasti da zajamče efektivno ostvarivanje i učinkovit i transparentan napredak u pogledu zaštite prava vlasništva te da u isto vrijeme vode računa o registraciji i vraćanju imovine te odštetama; poziva na postizanje potrebnog napretka u pogledu digitalizacije i mapiranja imovine; poziva albanske vlasti da na adekvatan način obavještavaju građane o pravima i opcijama koje imaju u pogledu provedbe njihovih zahtjeva; ističe važnost učinkovitog sustava prava vlasništva za jamčenje vladavine prava i pozitivnog ozračja za poslovanje;

20.  pozdravlja korake u cilju povećanja zaštite ljudskih prava i prava manjina te jačanja politika u području borbe protiv diskriminacije, uključujući jednako postupanje prema svim manjinama; pozdravlja donošenje okvirnog zakona o manjinama, kojim je ukinuta razlika između nacionalnih manjina i etničko-jezičnih zajednica i kojim je uvedeno načelo samoodređenja, zabrana diskriminacije i pravo na očuvanje kultura, tradicija i materinskog jezika; poziva na njegovu potpunu provedbu i potiče Albaniju da nastavi ulagati napore donošenjem potrebnog sekundarnog zakonodavstva za okvirni zakon, u skladu s europskim standardima, i uz sudjelovanje svih relevantnih dionika u izradi nacrta; ustraje u tome da se poduzmu mjere za dodatno poboljšanje stopa obrazovanja, zdravlja i zapošljavanja te životnih uvjeta Roma, Egipćana i ostalih etničkih manjina;

21.  primjećuje napetosti koje su uslijedile nakon incidenta u kojemu je život izgubio Konstantinos Katsifas, član grčke nacionalne manjine s dvojnim (albanskim i grčkim) državljanstvom, kojeg su ustrijelile albanske posebne policijske snage (RENEA) tijekom komemoracije koja se održala u Bularatu 28. listopada 2018. u sjećanje na pale grčke vojnike u Drugom svjetskom ratu; poziva sve strane na suzdržanost i očekuje od albanskih vlasti da provedu istragu i razjasne okolnosti koje su dovele do gubitka života;

22.  pozdravlja napredak postignut u povećanju sudjelovanja žena i njihove zastupljenosti u politici, osobito uvođenjem sustava rodnih kvota, te jednaku zastupljenost žena u novoj vladi; ponavlja svoju zabrinutost zbog diskriminacije i nedostatka odgovarajućih mjera za zaštitu žena i djevojčica koje pripadaju skupinama u nepovoljnom položaju i marginaliziranim skupinama, kao što su Romkinje(1) i žene s invaliditetom, rodno diskriminirajućih odredbi koje su i dalje prisutne u brojnim zakonima, otežanog pristupa žena pravosuđu, udjela žena na neformalnom tržištu rada i visokog broja slučajeva obiteljskog nasilja nad ženama i djecom, posebice onima koji pripadaju ranjivim skupinama; poziva na adekvatno odgovaranje na ta pitanja i pohvaljuje donošenje rezolucije o borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja i uspostavu parlamentarnog pododbora za rodnu ravnopravnost;

23.  sa zabrinutošću napominje da žene koje žive u ruralnim i udaljenim područjima te Romkinje i Egipćanke i dalje imaju ograničen pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti i uslugama za spolno i reproduktivno zdravlje te često nisu svjesne dostupnosti takvih usluga; stoga poziva albanske vlasti da osiguraju bolje informacije o takvim uslugama te da osiguraju njihovu dostupnost, pristupačnost i kvalitetu;

24.  pozdravlja jačanje zakonodavnog okvira o pravima djece putem donošenja Zakona o zaštiti prava djece, Zakona o kaznenom pravosuđu za djecu i „Programa za djecu do 2020.”; podsjeća da je još uvijek potrebno poboljšati institucionalne mehanizme za zaštitu prava djece; potiče nadležna tijela da provedu sekundarno zakonodavstvo o zaštiti prava djece i maloljetničkom pravosuđu i poziva na znatno povećanje dodijeljenih financijskih sredstava za sustav zaštite djece, osobito jedinica za zaštitu djece na lokalnoj i regionalnoj razini;

25.  pohvaljuje ozračje tolerancije i suradnje među vjerskim zajednicama u zemlji; poziva albanske vlasti da se na učinkovit način bore protiv govora mržnje te isključivanja i diskriminacije manjina, uključujući pripadnike skupine LGBTI; pozdravlja činjenicu da je pet albanskih općina nedavno donijelo akcijske planove za rodnu ravnopravnost, u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini;

26.  poziva albanske vlasti da poboljšaju suradnju s organizacijama civilnog društva te da se pobrinu za efektivno sudjelovanje javnosti i savjetovanje s javnosti tijekom procesa odlučivanja i procesa europskih integracija koji je u tijeku, uključujući na nacionalnoj i lokalnoj razini, čime se jača demokracija i transparentnost; skreće pozornost na potrebu za reformom pravnog i fiskalnog okvira za organizacije civilnog društva, kao i javnim sredstvima dostupnima organizacijama civilnog društva koje djeluju u području ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, uključujući nadzorne organizacije i organizacije koje se zalažu za određeni cilj te male lokalne organizacije, jer financijska održivost i dalje predstavlja znatan izazov za mnogo takvih organizacija zbog toga što je trenutačni postupak registracije obilježen dugotrajnim postupcima i visokim troškovima, a trenutačnim sustavom oporezivanja organizacijama civilnog društva nameće se znatan teret i otežava korporativne i pojedinačne donacije; podsjeća da je osnaženo civilno društvo ključna značajka vitalne demokracije i da je strateški važno za preobrazbu Albanije u državu članicu EU-a;

27.  pozdravlja potpisivanje sporazuma o suradnji između albanske vlade i Međunarodnog odbora za nestale osobe, kojim će se Odboru omogućiti pružanje pomoći u pronalasku i identifikaciji nestalih osoba iz komunističkog razdoblja;

28.  poziva albanske vlasti da pojačaju svoje politike prema ljudima s invaliditetom koji se i dalje suočavaju s poteškoćama prilikom pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenim i socijalnim uslugama te sudjelovanju u donošenju odluka;

29.  izražava žaljenje zbog odgoda do kojih je došlo u osnivanju Regionalnog ureda za suradnju mladih u Tirani; potiče vlasti da na fleksibilan način podrže aktivnosti Regionalnog ureda za suradnju mladih kako bi se maksimalnom broju mladih omogućilo da imaju korist od njegova rada;

30.  ponovno naglašava ključnu važnost profesionalnih i neovisnih privatnih i javnih medija; prima na znanje djelomičan napredak postignut u povećanju neovisnosti nacionalnog tijela za audiovizualne medije i javne radiotelevizijske kuće; poziva na provedbu mjera za poboljšanje financijske transparentnosti državnog medijskog oglašavanja; poziva, osim toga, na provedbu mjera u cilju povećanja zaštite radnih i socijalnih prava novinara;

31.  pozdravlja osnivanje albanskog vijeća za medije te ističe njegovu ulogu u utvrđivanju visokih etičkih i profesionalnih standarda za novinare i u medijima uz promicanje njihove neovisnosti i slobode; pozdravlja donošenje revidiranog novinarskog etičkog kodeksa, kao i etičkih načela za internetske medije, i poziva na jačanje njihovih načela radi održavanja povjerenja javnosti, istinitosti, pravednosti, integriteta, neovisnosti i odgovornosti;

32.  snažno poziva albanske vlasti da pojačaju provedbu reformi usmjerenih na povećanje konkurentnosti i suočavanje s neformalnim gospodarstvom; ističe da korupcija, manjkavosti u području vladavine prava i zamršeni regulatorni postupci i dalje negativno utječu na ulaganja i održivi razvoj Albanije; poziva na daljnje poboljšanje poslovnog i ulagačkog okruženja jamčenjem predvidljivog regulatornog i zakonodavnog okvira, pravnom sigurnošću, vladavinom prava, provedbom prava vlasništva i ojačavanjem izvršenja ugovora, ustrajnom provedbom fiskalne konsolidacije te jačanjem porezne administracije;

33.  ističe da je potrebno osigurati pozitivnu konvergenciju socijalnih standarda tijekom procesa pristupanja; pozdravlja usvajanje programa prioriteta iz Sofije, osobito njegovu usmjerenost na društveno-gospodarski razvoj i na mlade; poziva albanske vlasti da ponovno razmotre ulogu javno-privatnih partnerstava i njihov učinak na zajednička dobra i robu od javnog interesa, kao što su autoceste, zdravlje, priroda i kulturna baština u skladu s obvezama UNESCO-a; poziva Albaniju da objavi kriterije za dodjelu socijalne pomoći;

34.  pribojava se mogućih negativnih posljedica na zapošljavanje i socijalne politike nakon ukidanja Ministarstva socijalne skrbi Albanije uslijed restrukturiranja vlade; poziva albanske vlasti da potiču suradnju sa sindikatima i ojačaju socijalni dijalog; potiče na poduzimanje učinkovitih mjera za rješavanje problema visoke stope nezaposlenosti, osobito među mladima i ženama, i sprečavanje rada djece; poziva na dodatno poboljšanje kvalitete obrazovanja, pri čemu valja zajamčiti da obrazovanje ostane dostupno čitavom stanovništvu;

35.  pohvaljuje činjenicu da je, prema podacima Instituta za statistiku u Albaniji, stopa nezaposlenosti u Albaniji smanjena; ističe potrebu za povećanjem kvalitete obrazovnog sustava, uključujući povećanje kapaciteta kako bi mladi posjedovali više vještina i znanja u skladu s potrebama tržišta rada; naglašava potrebu za pružanje potpore dugoročnom rastu razvojem kapaciteta za tehnološku apsorpciju, istraživanje, razvoj i inovacije;

36.  snažno potiče vladu da modernizira obrazovni sustav kako bi se izgradilo uključivije društvo, smanjile nejednakosti i diskriminacija te kako bi mladi naraštaji posjedovali više vještina i znanja;

37.  pozdravlja predanost Albanije provedbi Programa povezanosti u okviru Berlinskog procesa i usvajanje paketa Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za 2018., koji obuhvaća strateški važan infrastrukturni projekt rekonstrukcije dračke luke, kojim se jačaju veze Albanije s Hrvatskom i Italijom, a albanskim susjedima bez izlaza na more, Kosovu i Makedoniji, pruža se pristup pomorskim prometnim putovima; potiče albanske vlasti da ubrzaju planiranje i izgradnju albanskih dijelova transeuropskih mreža i da nastave s usklađivanjem pravnog okvira s pravnom stečevinom EU-a; podržava prijedlog smanjenja naknade za roaming na zapadnom Balkanu u svrhu promicanja okruženja poticajnog za tržište i ulaganja prema digitalnom gospodarstvu; primjećuje da 40 % albanskog stanovništva živi u ruralnim područjima, no samo 1 % njih priključeno je na internet;

38.  ponavlja važnost poboljšanja javne infrastrukture u zemljama zapadnog Balkana i s državama članicama EU-a; preporučuje nadležnim tijelima da ubrzaju izgradnju ključnih infrastrukturnih projekata kao što su željeznička pruga i moderna autocesta između Tirane i Skoplja kao sastavni dio VIII. koridora;

39.  izražava duboku zabrinutost zbog određenih gospodarskih projekata koji su prouzročili tešku štetu za okoliš na zaštićenim područjima, kao što su velika turistička odmarališta i hidroelektrane na rijekama Vjosi i Valboni; preporučuje Albaniji da preispita svoju strategiju u pogledu obnovljive energije i da smanji ovisnost o hidroenergiji za stvaranje električne energije; stoga poziva nadležna tijela na istraživanje ulaganja u projekte obnovljive energije osim hidroenergije; snažno poziva vlasti da poboljšaju procjene utjecaja na okoliš i javna savjetovanja o takvim projektima, uzimajući u obzir mišljenja lokalnog stanovništva; potiče Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) i Europsku investicijsku banku (EIB) da preispitaju svoju potporu projektima izgradnje hidroelektrana bez pouzdanih ex ante strateških procjena o okolišu i procjena učinka na okoliš; naglašava da je potrebno zajamčiti usklađenost projekta transjadranskog plinovoda (TAP) s okolišnim i socijalnim aspektima pravne stečevine; ponovno poziva Albaniju na provođenje relevantnih mjerenja u vezi s upravljanjem otpadom i na usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a u području zaštite okoliša;

40.  izražava zabrinutost zbog činjenice da je Albanija zemlja zapadnog Balkana iz koje se u državama članicama bilježi najveći broj nezakonitih ulazaka i boravaka, kao i neutemeljenih zahtjeva za azil; poziva na povećanje mjera poduzetih tijekom posljednjih nekoliko mjeseci u svrhu djelotvornog rješavanja pojave neosnovanih zahtjeva za azil u EU-u, kao i dolazaka maloljetnika bez pratnje, uključujući temeljne uzroke; potiče poduzimanje konkretnih mjera za povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebice mladih, kao i obrazovanja, životnih uvjeta i zdravlja; poziva albanske vlasti da uspostave sustave za pružanje pomoći pri djelotvornoj reintegraciji obitelji i djece nakon povratka u zemlju;

41.  pozdravlja korake poduzete u svrhu postizanja sporazuma o operativnoj suradnji između Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i Albanije, koja je prva zemlja u regiji s kojom je takav sporazum sklopljen, i potiče daljnju suradnju na operativnoj razini;

42.  poziva albansku vladu da poštuje odredbe članka 3. Europske konvencije o izručenju, koju je izdalo Vijeće Europe, te članka 19. Povelje EU-a o temeljnim pravima i da ne dopušta izručenje zbog političkih kaznenih djela ili kada osoba može biti izložena mučenju ili neljudskom postupanju u zemlji koja zahtijeva izručenje;

43.  pohvaljuje uspjeh Albanije u ograničavanju broja stranih boraca; pozdravlja ostvarenu regionalnu suradnju u borbi protiv potencijalnih terorističkih prijetnji; ponovno naglašava potrebu za donošenjem daljnjih mjera za ometanje financijskih tokova usmjerenih na financiranje terorizma, na jačanje mehanizama sprečavanja i nadzora koji obuhvaćaju civilno društvo i vjerske zajednice i za učinkovitu borbu protiv radikalizacije preko interneta; ponavlja potrebu za daljnjim poboljšanjem programa za reintegraciju povratnika i njihovih obitelji i da spriječi radikalizaciju u zatvorima, među ostalim jačanjem sudjelovanja civilnog društva i vjerskih zajednica;

44.  poziva na veću suradnju Albanije i EU-a u području kibernetičkog kriminala i kibernetičke obrane;

45.  pozdravlja aktivno sudjelovanje Albanije u Berlinskom procesu, inicijativi Zapadnobalkanska šestorka i drugim regionalnim inicijativama te njezin doprinos povećanju vidljivosti Vijeća za regionalnu suradnju; pozdravlja potpisivanje Zajedničke deklaracije o regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima u okviru Berlinskog procesa; pozdravlja proaktivnu ulogu Albanije u promicanju regionalne suradnje i dobrosusjedskih odnosa s drugim zemljama kandidatkinjama i susjednim državama članicama i ističe da su dobri odnosi neophodan dio postupka proširenja; pozdravlja službeno pokretanje Fonda za zapadni Balkan, koji bi trebao poticati zajedničke vrijednosti i razvijati regionalnu suradnju među građanima, civilnim društvom i institucijama u regiji zapadnog Balkana; pozdravlja uspostavu zajedničke Gospodarske komore Albanije i Srbije u Tirani i potiče jačanje trgovinske i poslovne suradnje u regiji; pozdravlja kontinuirano ulaganje napora u poboljšavanje regionalne suradnje, osobito u području zaštite okoliša kako je istaknuto u jadranskoj trilateralnoj inicijativi; podsjeća da je potrebno izbjeći izjave i djelovanja koji bi mogli negativno utjecati na dobrosusjedske odnose;

46.  ponovno izražava svoju potporu inicijativi za uspostavu regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenima na državnom području bivše Jugoslavije (REKOM); potiče albansku vladu da u tom smislu preuzme inicijativu; naglašava važnost tog procesa i aktivne uključenosti svih regionalnih političkih vođa kako bi REKOM započeo s radom bez daljnje odgode; skreće pozornost na prijedlog akcijskog plana Koalicije za REKOM s jasnim datumima i referentnim vrijednostima;

47.  snažno pohvaljuje Albaniju na kontinuiranoj usklađenosti sa svim stajalištima i izjavama EU-a u kontekstu zajedničke vanjske i sigurnosne politike; poziva Albaniju da se uskladi sa zajedničkim stajalištem EU-a o integritetu Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda te da odustane od bilateralnog sporazuma o imunitetu sa Sjedinjenim Američkim Državama; pohvaljuje aktivno sudjelovanje Albanije u misijama upravljanja vojnim krizama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike, kao i njezin doprinos misijama NATO-a od strateške važnosti za EU;

48.  potiče albanske vlasti da što učinkovitije koriste sredstva EU-a u svim regijama zemlje; poziva Komisiju da zajamči strogu uvjetovanost sredstava u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć te da u okviru izvješća za pojedine zemlje ocijeni učinkovitost tog instrumenta u Albaniji, osobito imajući u vidu ključne prioritete i relevantne projekte;

49.  prima na znanje konstruktivno ozračje na 12. sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije, održanog u Albaniji 12. – 13. veljače 2018.; prima na znanje poboljšanu suradnju između predstavnika većine i oporbe u Parlamentarnom odboru; ističe koliko je važno da stranke surađuju na reformama u cilju pristupanja EU-u;

50.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladi i parlamentu Albanije.

(1) Riječ „Romi” upotrebljava se kao zajednički naziv koji obuhvaća različite povezane skupine, bez obzira na to jesu li sjedilačke ili ne, kao što su Romi, Aškali, Egipćani itd., čija se kultura i životni stil mogu razlikovati.

Posljednje ažuriranje: 6. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti