Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0256(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0275/2017

Předložené texty :

A8-0275/2017

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.10
CRE 11/12/2018 - 5.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0492

Přijaté texty
PDF 133kWORD 49k
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I
P8_TA(2018)0492A8-0275/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0531),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0342/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. března 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 9. listopadu 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0275/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 209, 30.6.2017, s. 49.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75
P8_TC1-COD(2016)0256

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/127.)

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí