Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0220(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0359/2018

Předložené texty :

A8-0359/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.11

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0493

Přijaté texty
PDF 133kWORD 45k
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk
Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
P8_TA(2018)0493A8-0359/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0397),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0250/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. listopadu 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0359/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 95.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2018)0220

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/26.)

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí