Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/2091(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0388/2018

Testi mressqa :

A8-0388/2018

Dibattiti :

PV 10/12/2018 - 20
CRE 10/12/2018 - 20

Votazzjonijiet :

PV 11/12/2018 - 5.18
CRE 11/12/2018 - 5.18
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0499

Testi adottati
PDF 171kWORD 61k
It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018 - Strasburgu
Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura
P8_TA(2018)0499A8-0388/2018

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (2018/2091(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra s-Summit Soċjali għall-Impjiegi Ġusti u t-Tkabbir li sar f'Gothenburg fis-17 ta' Novembru 2017, l-Aġenda tal-Mexxejja dwar l-edukazzjoni u l-kultura ta' Novembru 2017 u l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta' Diċembru 2017 dwar id-dimensjoni soċjali, l-edukazzjoni u l-kultura,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2011 dwar l-isfruttar tal-potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bħala sorsi ta' tkabbir ekonomiku u ta' impjiegi(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2016 dwar politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' April 2008 dwar l-industriji kulturali fl-Ewropa(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-istatus soċjali tal-artisti(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2011 dwar id-dimensjonijiet kulturali tal-azzjonijiet esterni tal-UE(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2015 intitolata "Lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali għall-Ewropa"(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar ir-rwol tad-djalogu interkulturali, id-diversità kulturali u l-edukazzjoni fil-promozzjoni tal-valuri fundamentali tal-UE(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar it-tagħlim tal-UE fl-iskejjel(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' April 2008 dwar aġenda Ewropea għall-kultura fl-era tal-globalizzazzjoni(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Ġunju 2018 dwar l-ostakli strutturali u finanzjarji fl-aċċess għall-kultura(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Marzu 2017 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) u li jirrevoka d-Deċiżjonijiet Nru 1718/2006/KE, Nru 1855/2006/KE u Nru 1041/2009/KE(12),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali, adottata mill-Organizzazzjoni tan-NU għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO) fl-20 ta' Ottubru 2005,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Valur tal-Wirt Kulturali għas-Soċjetà (il-Konvenzjoni ta' Faro) tas-27 ta' Ottubru 2005,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) u li jirrevoka d-Deċiżjonijiet Nru 1718/2006/KE, Nru 1855/2006/KE u Nru 1041/2009/KE(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2007 dwar Aġenda Ewropea għall-Kultura(14),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta' Diċembru 2014 dwar Pjan ta' Ħidma għall-Kultura (2015-2018)(15),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Ħidma tal-UE għall-Kultura għall-perjodu 2015-2018,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 ta' Mejju 2015 dwar kollegamenti kulturali u kreattivi sabiex jiġu stimulati l-innovazzjoni, is-sostenibbiltà ekonomika u l-inklużjoni soċjali(16),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) tat-8 ta' Ġunju 2016 intitolata "Lejn strateġija tal-UE għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali" (JOIN(2016)0029),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Aġenda Ewropea għall-Kultura (COM(2010)0390),

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tas-27 ta' April 2010 intitolata "L-esplojtazzjoni tal-potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi" (COM(2010)0183),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (2018) (COM(2016)0543),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Settembru 2012 intitolata "Il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi għat-tkabbir u l-impjiegi fl-UE" (COM(2012)0537),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2012 dwar il-kontenut fis-Suq Uniku Diġitali (COM(2012)0789),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-22 ta' Lulju 2014 intitolata "Lejn approċċ integrat għall-Ewropa lejn il-wirt kulturali" (COM(2014)0477),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2012 tal-Grupp ta' Ħidma tal-Esperti tal-Istati Membri tal-UE dwar l-Aċċess għall-Kultura,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Diċembru 2010 dwar it-tneħħija ta' ostakoli fiskali transkonfinali għaċ-ċittadini tal-UE (COM(2010)0769),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Novembru 2011 dwar taxxa doppja fis-suq uniku (COM(2011)0712),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2015 dwar "Modi kif jistgħu jiġu indirizzati l-ostakoli tat-taxxa transkonfinali li jiffaċċjaw l-individwi fi ħdan l-UE", maħruġ mill-grupp ta' esperti tal-Kummissjoni dwar it-tneħħija ta' problemi tat-taxxa li jiffaċċjaw individwi li huma attivi bejn il-fruntieri fi ħdan l-UE,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2017 dwar "Kif il-kultura u l-arti jistgħu jippromwovu djalogu interkulturali fil-kuntest tal-kriżi tal-migrazzjoni u r-rifuġjati", maħruġ mill-Grupp ta' Ħidma tal-Esperti tal-Istati Membri tal-UE dwar djalogu interkulturali skont il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni (MMK),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Ruma tal-25 ta' Marzu 2017, li fiha l-mexxejja ta' 27 Stat Membru tal-UE u tal-istituzzjonijiet tal-UE esprimew ix-xewqa tagħhom għal Unjoni ambizzjuża, "fejn iċ-ċittadini jkollhom opportunitajiet ġodda għall-iżvilupp kulturali u soċjali u għat-tkabbir ekonomiku", "Unjoni li tippreserva l-wirt kulturali u tippromwovi d-diversità kulturali",

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Davos tat-22 ta' Jannar 2018 dwar Baukultur ta' kwalità għolja għall-Ewropa, li fiha l-Ministri Ewropej tal-Kultura ssottolinjaw "il-ħtieġa urġenti […] li jiġu żviluppati approċċi ġodda biex jiġu protetti u avvanzati l-valuri kulturali tal-ambjent mibni Ewropew" u li jkun hemm "approċċ olistiku, iffokat fuq il-kultura, għall-ambjent mibni",

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0388/2018),

A.  billi l-prijoritajiet għall-Aġenda Ġdida u l-approċċ settorjali huma ta' min jilqagħhom; billi s-setturi kulturali u kreattivi kollha għandhom jingħataw appoġġ ugwali u mfassal apposta li jiffoka fuq sfidi settorjali u billi d-diversità kulturali u d-djalogu interkulturali għandhom jinżammu bħala prijoritajiet trasversali; billi l-kultura hija ġid pubbliku u l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura għandu jkollha l-għan li tippreserva, tespandi u xxerred xena kulturali vibranti u diversa, filwaqt li tiżġura aċċess għal kulħadd u trawwem il-parteċipazzjoni;

B.  billi l-Aġenda Ġdida għall-Kultura għandha tipprovdi qafas flessibbli għall-bidla tal-ekosistemi kulturali u għat-trawwim ta' sinerġiji bejn is-setturi;

C.  billi l-Ewropa ħierġa minn kriżi finanzjarja serja, li matulha l-baġits nazzjonali u reġjonali għall-kultura, sfortunatament, spiss kienu fost l-ewwel li sofrew tnaqqis;

D.  billi l-Ewropa qed tiffaċċja inugwaljanzi soċjali u qgħad fost iż-żgħażagħ li qed jikbru u żieda fil-populiżmu u r-radikalizzazzjoni u billi għandha wkoll popolazzjoni li qed issir dejjem aktar diversa; billi, għaldaqstant, il-kultura hija aktar importanti minn qatt qabel biex jinkisbu l-koeżjoni soċjali u d-djalogu interkulturali u biex jiġu ggarantiti l-libertà taċ-ċittadini u d-diversità tal-espressjoni, tal-komunikazzjoni u tal-ħolqien, kif ukoll biex jinbnew pontijiet bejn l-individwi;

E.  billi s-setturi kreattivi u kulturali tal-Ewropa huma l-aktar assi b'saħħithom tal-UE; billi jirrappreżentaw 4,2 % tal-PDG tal-UE, joħolqu 8,4 miljun impjieg, li jammontaw għal 3,7 % tal-impjiegi totali fl-UE, u huma ekonomikament reżiljenti, anke fi żminijiet ta' kriżi; billi dawn is-setturi jinkoraġġixxu l-kreattività – li tikkontribwixxi għas-setturi kollha tal-attività – filwaqt li jipprovdu perċentwal ogħla ta' impjiegi fost iż-żgħażagħ u n-nisa minn setturi oħra;

F.  billi s-settur Ewropew tal-mużika huwa dinamiku ħafna u jirrappreżenta miljun impjieg u fatturat ta' EUR 25 biljun; billi, madankollu, għadu soġġett għal nuqqas serju ta' finanzjament, b'mod partikolari meta jitqiesu mudelli ta' distribuzzjoni online ġodda; billi, minn baġit totali ta' EUR 1,46 biljun għall-programm Ewropa Kreattiva, minn Lulju 2018 'il quddiem EUR 51 miljun biss ġew allokati għall-proġetti relatati mal-mużika, u primarjament mal-mużika klassika; billi dan la jirrifletti d-diversità tas-settur tal-mużika Ewropew, u lanqas il-kontribut ekonomiku, soċjali u kulturali tiegħu;

G.  billi l-kultura taqdi rwol importanti fil-koeżjoni u fl-integrazzjoni soċjali, partikolarment bil-parteċipazzjoni tal-minoranzi, il-gruppi żvantaġġati, il-komunitajiet marġinalizzati, il-migranti u r-rifuġjati fil-ħajja kulturali u soċjali, u billi l-appell speċjali għall-integrazzjoni tal-migranti fil-programm Ewropa Kreattiva rriżulta effiċjenti iżda d-domanda sebqet l-aspettattivi u ma kinitx iffinanzjata biżżejjed;

H.  billi l-artisti u l-professjonisti kulturali spiss jiffaċċjaw sitwazzjonijiet prekarji u instabbli mingħajr ebda sigurtà soċjali jew b'sigurtà soċjali dgħajfa u b'introjtu mhux prevedibbli;

I.  billi l-fatt li wieħed ikun konxju mill-kultura u jesprimi ruħu fil-qasam kulturali ġie rikonoxxut fil-livell tal-UE fir-rakkomandazzjoni riveduta dwar il-Kompetenzi Ewlenin għat-Tagħlim tul il-Ħajja; billi l-arti u l-istudji umanistiċi għandhom ikunu inkorporati bis-sħiħ fis-sistemi edukattivi sabiex jikkontribwixxu għat-tiswir ta' Ewropa li tkun kollaborattiva, kreattiva u mobilizzata biex tippromwovi s-sostenibbiltà, l-integrazzjoni u l-koeżjoni ċivika;

J.  billi n-netwerks kulturali huma għodda b'saħħitha sabiex jinħolqu rabtiet interpersonali kif ukoll djalogu u relazzjonijiet paċifiċi dejjiema bejn il-fruntieri nazzjonali u, għalhekk, sabiex jitrawmu relazzjonijiet kulturali internazzjonali – li jinsabu fil-qalba tar-regolamentazzjoni mondjali – u l-ħolqien ta' spazju kulturali Ewropew;

Kummenti ġenerali

1.  Jilqa' l-Aġenda Ġdida għall-Kultura u jenfasizza li tirrappreżenta opportunità kbira sabiex tiġi adottata politika komprensiva u koerenti għall-kultura fil-livell Ewropew, rikonoxxuta miċ-ċittadini Ewropej, u barra mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea; jenfasizza, madankollu, li ma tistax tikseb suċċess jekk ma tkunx appoġġjata minn żieda baġitarja sinifikanti għall-programm Ewropa Kreattiva u mill-iżvilupp ta' sinerġiji u interazzjonijiet ma' programmi oħra ffinanzjati mill-UE sabiex jinħoloq approċċ olistiku u trasversali għall-kultura;

2.  Itenni r-rwol tal-kultura u tas-setturi kulturali u kreattivi bħala xpruni fl-insegwiment tal-objettivi tal-politika ta' koeżjoni u tal-inklużjoni soċjali fit-territorju tal-Unjoni u jappella biex dan jittieħed inkonsiderazzjoni fl-allokazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni;

3.  Jirrikonoxxi li s-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018 tirrappreżenta opportunità biex iċ-ċittadini jkunu aktar konxji mill-karattru uniku tal-qawwa u d-diversità tal-kultura u tal-wirt kulturali tal-UE u l-valur intrinsiku tagħhom, kif ukoll ir-rwol essenzjali li jiżvolġu fis-soċjetajiet u fl-ekonomiji tagħna biex joħolqu sens ta' appartenenza, jippromwovu ċittadinanza attiva u jiddefinixxu l-valuri fundamentali tal-libertà, id-diversità, l-ugwaljanza, is-solidarjetà u l-ġustizzja soċjali;

4.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta Pjan ta' Azzjoni għall-Wirt Kulturali u jisħaq fuq il-ħtieġa li ssir enfasi kemm fuq l-aspetti tanġibbli kif ukoll fuq dawk intanġibbli tal-wirt tal-Ewropa u fuq ir-rabtiet li dan għandu ma' proġetti u espressjonijiet artistiċi u kreattivi kontemporanji; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa li jinħoloq djalogu strutturat u permanenti mal-partijiet ikkonċernati biex jinġabar l-għarfien, tinbena l-kapaċità u tiġi kkoordinata l-promozzjoni tal-wirt kulturali fl-Ewropa, bħala mezz biex jiġi kkonsolidat il-patrimonju fit-tul tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali, kif ukoll il-ħtieġa li tingħata assistenza fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni; jissottolinja li dan id-djalogu strutturat għandu jinkludi s-setturi kulturali, kreattivi u patrimonjali kollha; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri jħejju Pjanijiet ta' Azzjoni komplementari fil-livell nazzjonali u jqis li l-Pjan ta' Azzjoni huwa opportunità biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet kollha mqajma fi ħdan l-għaxar inizjattivi Ewropej lil hinn mis-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018 u biex jitressqu r-rakkomandazzjonijiet maħruġa matul is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-ħtieġa li jiġu indirizzati ċirkostanzi mhux previsti mhijiex se xxekkel l-ilħuq tal-objettivi li diġà ġew miftiehma fil-qasam tal-kultura; ifakkar li inizjattivi ġodda għandhom jiġu ffinanzjati b'baġit ġdid alimentat bi flus ġodda u mhux permezz ta' riallokazzjoni ta' fondi eżistenti;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi portal tal-UE uniku ddedikat għall-wirt kulturali, li jiġbor informazzjoni mill-programmi tal-UE kollha li jiffinanzjaw il-wirt kulturali u li jkun strutturat fi tliet taqsimiet prinċipali: opportunitajiet ta' finanzjament għall-wirt kulturali, bażi ta' data b'eżempji tal-aħjar prattiki u l-eċċellenza mill-qasam tal-wirt kulturali u r-referenzi rilevanti, u aħbarijiet u links rigward l-iżviluppi tal-politika, l-azzjonijiet u l-avvenimenti li għandhom x'jaqsmu mal-wirt kulturali;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw approċċi ġodda għall-ġbir sistematiku tad-data għas-setturi kulturali u kreattivi kollha u jiżguraw li jintużaw kodiċijiet tal-istatistika effettivi u indikaturi aktar kwalitattivi, bil-għan li jeliminaw id-distakk bejn is-settur pubbliku li qed ikollu dejjem anqas data għad-dispożizzjoni tiegħu u l-operaturi diġitali li għandhom aċċess għal ħafna informazzjoni u li jużaw din l-informazzjoni sabiex jakkwistaw ishma fis-suq u jiddestabbilizzaw l-operaturi tas-settur;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi tabelli ta' valutazzjoni tal-UE biex tkejjel il-pluraliżmu kulturali u l-pluraliżmu tal-midja, tiżviluppa indikaturi u timmonitorja l-libertà tal-espressjoni artistika fil-livell Ewropew u d-diversità fil-ħolqien, fid-distribuzzjoni u fil-provvista ta' xogħlijiet kreattivi;

9.  Jilqa' t-tnedija tal-inizjattiva "Il-Mużika Ċċaqlaq l-Ewropa" bħala l-ewwel pass sinifikanti sabiex jiġu stimulati l-kreattività, id-diversità u l-innovazzjoni fis-settur tal-mużika Ewropew u l-azzjoni settorjali dwar il-mużika fil-programm Ewropa Kreattiva; jistieden lill-Kummissjoni tiffoka fuq il-mobbiltà tal-artisti u r-repertorju fi ħdan l-Ewropa u lil hinn minnha, id-distribuzzjoni, il-finanzjament għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), it-trasparenza u r-responsabbiltà ta' pjattaformi diġitali għall-artisti, id-diversità ta' servizzi ta' streaming, l-aċċessibbiltà ta' informazzjoni online u mmappjar tas-settur hija u tiżviluppa azzjoni ulterjuri tal-UE dwar il-mużika;

10.  Jilqa' l-ħolqien ta' direttorju online ta' films Ewropej u t-tnedija tal-ewwel Ġimgħa tal-Films tal-UE u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, f'kollaborazzjoni mal-artisti u l-industriji kreattivi, isaħħu l-viżibbiltà taċ-ċinema Ewropea fl-Ewropa u fuq skala mondjali, b'mod partikolari billi tittejjeb id-disponibbiltà tal-films Ewropej u billi jiġi promoss l-iżvilupp ta' pjattaformi Ewropej li jagħtu aċċess għall-films tal-UE liċenzjati, filwaqt li jagħtu remunerazzjoni ġusta lill-artisti u lid-detenturi tad-drittijiet u jirrispettaw il-prinċipju tat-territorjalità; jenfasizza, barra minn hekk, l-esperjenza pożittiva tal-Premju LUX fil-promozzjoni tal-films Ewropej u fl-iffaċilitar tad-distribuzzjoni tagħhom;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi l-importanza tal-Aġenda Urbana għall-UE u tħeġġeġ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-ibliet, fost partijiet ikkonċernati oħra, sabiex jistimolaw it-tkabbir u l-innovazzjoni u fl-istess ħin itejbu l-kwalità tal-ħajja fl-ibliet tal-Ewropa u jidentifikaw u jindirizzaw b'suċċess l-isfidi soċjali;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi azzjoni ddedikata għall-mobbiltà tax-xogħlijiet tal-arti, possibbilment fil-forma ta' għotja għall-ivvjaġġar, peress li dan kieku jestendi ċ-ċiklu tal-ħajja ta' ħafna proġetti li huma ffinanzjati permezz tal-programm Ewropa Kreattiva;

Dimensjoni kulturali u artistika

13.  Jirrikonoxxi l-valur intrinsiku tal-espressjoni kulturali, artistika u kreattiva ħielsa u tal-aktar aċċess wiesa' possibbli tan-nies għall-kultura, anke permezz ta' miżuri ddedikati;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-festivals Ewropej jirċievu appoġġ, peress li huma element essenzjali biex ilaqqgħu flimkien liċ-ċittadini minn madwar l-Ewropa u lil hinn minnha, filwaqt li jsaħħu r-rabtiet ta' bejniethom; jissottolinja li l-festivals huma forza ta' għaqda li għandhom impatt fuq is-soċjetà, iċ-ċittadinanza, l-ekonomija, il-wirt kulturali u l-iżvilupp estern;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis li taħtar Personalità Kulturali Ewropea tas-sena u li l-avveniment organizzat fit-tali okkażjoni jkun jinkludi sensiela ta' attivitajiet u proġetti madwar l-Ewropa li jonoraw il-ħajja u x-xogħol ta' din il-persuna u jkun jenfasizza l-impatt ta' din il-persuna fuq it-trawwim tal-valuri u l-identità Ewropej;

16.  Jappella biex il-professjonalità tal-artisti, tal-awturi u tal-operaturi kulturali, kreattivi u awdjoviżivi tintuża bħala appoġġ essenzjali għall-iżvilupp ta' dimensjoni kulturali Ewropea, għad-djalogu interkulturali, għall-innovazzjoni kulturali u artistika, għall-koeżjoni territorjali u għall-inklużjoni soċjali;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi l-kultura bħala strument ta' "setgħa ta' persważjoni" li jippermetti u jagħti s-setgħa liċ-ċittadini biex ikunu mexxejja responsabbli fis-soċjetà, b'integrità, entużjażmu u empatija;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti l-possibbiltà lill-Ewropa biex tkun post ta' ċittadini responsabbli li jibnu relazzjonijiet lil hinn mill-kulturi tagħhom stess, jisfidaw is-sistemi tal-ħsieb, iħeġġu l-innovazzjoni u jaħsbu għall-iżvilupp u l-involviment tal-oħrajn;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ id-diversità kulturali, l-integrazzjoni tal-migranti u l-kwalità taċ-ċittadinanza;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ kollaborazzjoni bejn professjonisti tal-kultura, edukaturi, ċittadini attivi u professjonisti tan-negozju biex jistimolaw interess pubbliku mġedded fil-kultura;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li n-netwerks kulturali jkunu appoġġjati bħala mezz ta' għarfien, esperjenza u memorja kollettivi, filwaqt li jipprovdu skambju informali ta' informazzjoni, jistimolaw id-diskussjoni u l-iżvilupp tal-kultura sabiex itejbu possibbiltajiet ulterjuri ta' mobbiltà u kooperazzjoni u jikkontribwixxu għal spazju kulturali tal-Ewropa integrat;

Dimensjoni soċjali

22.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tintroduċi azzjoni ddedikata dwar il-mobbiltà fi ħdan il-programm Ewropa Kreattiva, iżda jissottolinja li dan jirrikjedi baġit xieraq u proċeduri amministrattivi simplifikati sabiex jiġu evitati l-ostakoli, bħal dawk marbuta mal-viżi, b'mod partikolari minn pajjiżi terzi; jenfasizza li hemm bżonn azzjoni speċifika biex jiġu indirizzati x-xkiel u l-ostakoli li jirriżultaw f'tassazzjoni eċċessiva jew doppja tal-artisti;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi portal uniku li jkun fih informazzjoni dwar il-programmi ta' residenza u l-opportunitajiet ta' mobbiltà kollha disponibbli;

24.  Jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw ineħħu l-Artikolu 17 tal-Mudell ta' Konvenzjoni dwar it-Taxxa tal-OECD mit-trattati bilaterali dwar it-taxxa bejn l-Istati Membri tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni biex, bħala soluzzjoni intermedja, tistabbilixxi Kodiċi ta' Kondotta settorjali dwar it-Taxxi minn Ras il-Għajn li jagħti dettalji dwar l-għażliet biex jitnaqqsu l-ispejjeż u jiġu ssimplifikati l-proċeduri billi jiġu ppreżentati l-aħjar prattiki u l-eċċezzjonijiet disponibbli;

25.  Jappella biex jiġi ggarantit id-dritt tal-ħaddiema kreattivi u artistiċi għal remunerazzjoni ġusta u għal ftehimiet kuntrattwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti; jirrimarka l-impjiegi bbażati fuq proġetti, prekarji u atipiċi tal-ħaddiema kulturali fl-Ewropa; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri jadottaw miżuri komprensivi sabiex inaqqsu ż-żona griża permezz tal-armonizzazzjoni u jtejbu l-kundizzjonijiet kuntrattwali tal-artisti u tal-ħallieqa madwar l-UE u fuq skala Ewropea, f'dak li għandu x'jaqsam mar-rappreżentanza kollettiva, mas-sigurtà soċjali u mat-tassazzjoni diretta u indiretta; jappella biex is-sistemi ta' sigurtà madwar l-Unjoni jqisu bis-sħiħ l-ispeċifiċitajiet ta' forom ta' impjiegi mhux standard;

26.  Jissottolinja li l-wirt kulturali u l-ispazji kulturali jaqdu rwol importanti fir-riġenerazzjoni tal-ibliet u fil-promozzjoni tal-koeżjoni fost ir-residenti; iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni u liċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tagħha, li xogħolha hu li tagħti sens u direzzjoni lill-istorja tal-ibliet, biex ikomplu jiżviluppaw l-Osservatorju tal-Ibliet Kulturali u Kreattivi, u jistieden lill-ibliet u lill-muniċipalitajiet jagħmlu użu aħjar minnu;

27.  Jirrikonoxxi l-valur miżjud tal-attivitajiet kulturali bbażati fuq il-viċinat fl-għoti ta' benefiċċji soċjali, ekonomiċi u tas-saħħa lill-komunitajiet lokali, b'mod partikolari f'żoni b'introjtu baxx u marġinalizzati, bħal żoni fil-periferija u żoni rurali; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri, lill-ibliet u lill-muniċipalitajiet jappoġġjaw dawn l-attivitajiet permezz ta' miżuri konkreti, bħal regolamenti mfasslin apposta dwar it-tqassim f'żoni, inizjattivi ta' finanzjament u l-użu mill-ġdid ta' faċilitajiet abbandunati;

28.  Jissottolinja li l-kultura għandha impatt ippruvat fit-trawwim tal-koeżjoni soċjali u fit-tisħiħ tas-sodisfazzjon fil-ħajja u tal-benesseri u għalhekk tiżvolġi rwol kruċjali biex ittaffi l-pressjoni li l-Ewropa tħabbat wiċċha magħha meta tospita popolazzjoni li qed issir dejjem aktar kulturalment diversa; jenfasizza r-rwol li l-kultura u d-djalogu interkulturali jista' jkollhom fl-għoti tas-setgħa lill-migranti u fl-iffaċilitar tal-integrazzjoni tagħhom;

29.  Jiddispjaċih li, skont l-Ewrobarometru tal-2017, 36 % tal-Ewropej ma pparteċipaw fl-ebda attività kulturali matul is-sena ta' qabel; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu r-rabtiet bejn il-kultura, l-arti, il-ħolqien, l-edukazzjoni, l-innovazzjoni u r-riċerka artistika; jistedinhom, barra minn hekk, jinvestu fil-parteċipazzjoni tal-pubbliku, fl-involviment tal-komunitajiet u fil-kapaċità kulturali u jimplimentaw il-miżuri meħtieġa sabiex jiggarantixxu l-aċċess għall-ħajja kulturali u l-parteċipazzjoni fiha, speċjalment għall-gruppi l-aktar żvantaġġati;

30.  Iħeġġeġ sinerġiji aktar mill-qrib bejn is-settur kulturali u l-edukazzjoni, pereżempju billi jiġu mħeġġa attivitajiet extrakurrikulari jew l-involviment tal-artisti fl-iskejjel; ifakkar, f'dan ir-rigward, fil-ħtieġa li l-artisti, il-maniġers, l-għalliema, il-faċilitaturi, il-ħaddiema soċjali u professjonisti oħra attivi f'dawn il-kuntesti jingħataw biżżejjed appoġġ finanzjarju pubbliku;

31.  Jenfasizza l-importanza li jkun hemm miżuri effettivi biex jiġi promoss l-iżvilupp intellettwali u kulturali tat-tfal; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, fl-isferi ta' kompetenza rispettivi tagħhom, jipprovdu finanzjament adegwat bħala appoġġ għal proġetti ta' produzzjoni kulturali mmirati lejn it-tfal;

32.  Jenfasizza l-valur miżjud li l-arti, il-mużika u l-istudji umanistiċi jiġġeneraw fil-kurrikuli tal-iskejjel, peress li jikkontribwixxu għal żieda fil-kreattività, joħolqu interess fil-kultura u jippromwovu l-ħsieb kritiku; jissottolinja li l-ħiliet kulturali u kreattivi qed isiru dejjem aktar meħtieġa fix-xenarju diġitali u jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jegħlbu diviżjoni stretta bejn id-dixxiplini, iwettqu tranżizzjoni minn approċċ Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija u Matematika (STEM) għal approċċ STEAM kemm fl-edukazzjoni formali u kemm f'dik mhux formali u jadottaw approċċ ta' tagħlim tul il-ħajja lejn il-prattikanti kulturali, kreattivi u awdjoviżivi; jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-mużika u tal-arti fil-kurrikuli tal-iskejjel; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw l-iżvilupp ta' ktieb tal-iskola dwar l-istorja kulturali Ewropea;

33.  Jenfasizza li biex il-kultura tiffjorixxi huwa essenzjali li jiġi żgurat ambjent ta' tagħlim sikur u adegwat għall-istudenti u għall-persunal tat-tagħlim; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Istati Membri jagħmlu investiment sod fiż-żamma ta' faċilitajiet pubbliċi, speċjalment l-iskejjel, bil-għan li tittejjeb is-sikurezza sismika, u jiġu eliminati l-ostakoli arkitettoniċi;

34.  Jinnota li l-pass tat-tibdil teknoloġiku joħloq l-obbligu li jiġi adottat approċċ ta' tagħlim tul il-ħajja li jkun aċċessibbli għall-prattikanti kulturali u li jissaħħu s-sinerġiji bejn il-kultura u l-edukazzjoni fl-oqsma formali u mhux formali;

35.  Jirrikonoxxi l-potenzjal taċ-ċentri kreattivi bħala spazji ta' ħidma konġunta għall-professjonisti tas-setturi kulturali u kreattivi; jenfasizza, madankollu, li primarjament is-setturi jeħtieġu l-bini tal-kapaċitajiet f'termini ta' ħiliet diġitali u maniġerjali minflok ma jikkonċentraw sempliċement fuq innovazzjoni diġitali ġdida;

36.  Jinnota li l-prinċipji demokratiċi u l-valuri Ewropej, bħal-libertà tal-espressjoni, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, id-demokrazija u s-solidarjetà, qed jiffaċċjaw aktar sfidi minħabba l-polarizzazzjoni dejjem tikber kemm fi ħdan l-Ewropa kif ukoll fil-livell dinji; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw approċċ strateġiku għall-protezzjoni tad-drittijiet kulturali, il-libertà tal-espressjoni artistika u l-pluraliżmu tal-midja, kif ukoll id-dritt li wieħed jieħu sehem b'mod liberu fil-ħajja kulturali, inkluż billi jiġi appoġġjat l-iżvilupp ta' indikaturi u ta' sistemi ta' monitoraġġ fil-livell Ewropew;

37.  Jaqbel li l-parteċipazzjoni kulturali u l-kreattività ta' kuljum jikkontribwixxu bil-kbir għat-trawwim tad-djalogu interkulturali u għall-bini ta' soċjetajiet f'saħħithom; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li jiġi ggarantit li l-istrumenti ta' finanzjament tal-UE jkollhom kamp ta' applikazzjoni wiesa' biżżejjed biex ikopru l-valur intrinsiku u uniku tal-ħidma tal-artisti;

38.  Jirrimarka l-ħtieġa li jiġi promoss l-aċċess tan-nisa għall-professjonijiet artistiċi, kulturali u kreattivi kollha u jħeġġeġ lill-Istati Membri jeliminaw l-ostakoli li jżommu lin-nisa lura milli jiksbu aċċess għal rwoli maniġerjali fl-istituzzjonijiet u l-fondazzjonijiet kulturali, fl-akkademji u fl-universitajiet;

Dimensjoni ekonomika

39.  Jenfasizza li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' organizzazzjonijiet kulturali billi jipprovdu appoġġ finanzjarju stabbli, affidabbli u sostnut; jiddispjaċih li, minkejja l-valur miżjud tal-investiment kulturali għall-UE, il-programm Ewropa Kreattiva jirrappreżenta 0,15 % tal-baġit globali tal-UE, li minnu 31 % biss huwa allokat għall-kultura; jinnota li l-oqsma ta' politika tal-programm Ewropa Kreattiva se jitwessgħu; jieħu nota tal-proposta l-ġdida dwar il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) u jilqa' ż-żieda proposta fil-finanzjament bħala l-ewwel pass tajjeb, iżda jappella biex il-baġit allokat għall-programm Ewropa Kreattiva l-ġdid jiġi rduppjat u biex dan il-programm isir aktar aċċessibbli għal organizzazzjonijiet iżgħar;

40.  Jenfasizza li l-popolarità tal-programm Ewropa Kreattiva, flimkien man-nuqqas ta' finanzjament u l-kumplessità amministrattiva tiegħu, wasslet għal rata ta' suċċess ta' 16,2 % biss u għal żbilanċi reġjonali u ġeografiċi sinifikanti f'termini tal-proġetti appoġġjati; jirrimarka li dan, flimkien mal-kumplessità amministrattiva, jaġixxi bħala fattur dissważiv, jiġġenera frustrazzjoni dwar il-programm u l-azzjoni kulturali tal-UE u jimpedixxi lil bosta atturi tas-setturi kulturali u kreattivi milli japplikaw; jappella, għalhekk, biex il-proċess tal-għażla jerġa' jitqies abbażi tan-nuqqasijiet identifikati fir-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu;

41.  Jissottolinja l-importanza li l-aċċess għall-programm Ewropa Kreattiva jiġi ffaċilitat u ssimplifikat għall-operaturi kulturali ż-żgħar u għall-SMEs; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li tiġi introdotta fergħa ddedikata riżervata għall-operaturi kulturali żgħar u għan-negozji, b'mod partikolari dawk li jkunu ġejjin minn żoni affettwati minn diżastri naturali;

42.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li, fil-proposta tal-Kummissjoni dwar il-QFP, il-kultura u l-arti ma jissemmewx fil-maġġoranza tal-oqsma ta' politika li jikkontribwixxu għalihom u jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni biex, f'kollaborazzjoni mas-setturi kulturali u kreattivi, tfassal strateġiji olistiċi u kkoordinati biex il-kultura u l-arti jiġu integrati f'oqsma ta' politika oħra, b'enfasi partikolari fuq l-aċċessibbiltà tal-finanzjament għall-organizzazzjonijiet iżgħar;

43.  Jissottolinja l-impatt trasversali tal-kultura u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrapportaw dwar l-ammont ta' fondi allokat għall-kultura fil-programmi kollha ta' finanzjament u jiżguraw li mill-anqas jilħaq 1 % tal-QFP li jmiss; jistieden lir-reġjuni tal-UE biex jistabbilixxu l-kultura, il-wirt kulturali u s-setturi kulturali u kreattivi bħala prijorità fil-fondi strutturali u biex iħeġġu lill-Istati Membri jinkludu dimensjoni kulturali fl-objettivi strateġiċi tal-programmi operazzjonali tagħhom;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa portal ta' "punt uniku ta' kuntatt" li jelenka l-istrumenti kollha eżistenti ta' finanzjament tal-UE b'mod li jkun faċli għall-utenti, komprensiv, innovattiv u effiċjenti, u li joffri assistenza u linji gwida ċari rigward applikazzjonijiet;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu li jiġu allokati biżżejjed riżorsi fi ħdan l-istrumenti ta' finanzjament tal-UE abbażi tal-valur intrinsiku tal-proġetti artistiċi u kreattivi;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-oqsma kulturali li jinsabu f'periklu minħabba nuqqas ta' finanzjament jew ta' attenzjoni, bħalma huwa l-qasam tal-poeżija;

47.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw approċċ imfassal apposta għal kull settur; ifakkar li l-għotjiet huma essenzjali meta l-ekosistema kulturali titqies fl-intier tagħha, meta l-assi intanġibbli jiġu vvalutati b'mod korrett u meta jiġu appoġġjati l-prattiki artistiċi u kulturali innovattivi; jirrimarka wkoll li, għalkemm l-istrumenti finanzjarji bħall-garanziji, is-self u l-fondi proprji huma konvenjenti għall-proġetti li jiġġeneraw profitt, l-għotjiet għandhom jibqgħu l-ewwel sors ta' finanzjament, b'mod partikolari għal strutturi iżgħar;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-Faċilità ta' Garanzija Finanzjarja għas-Setturi Kulturali u Kreattivi; jiddispjaċih dwar il-kopertura ġeografika limitata tagħha u jissuġġerixxi li jingħata mikrofinanzjament fejn jidħlu atturi żgħar ħafna, peress li fil-maġġoranza kbira tagħhom is-setturi kulturali u kreattivi huma magħmulin minn SMEs, li 95 % minnhom huma mikrointrapriżi; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-banek jagħtu importanza akbar lid-drittijiet tal-awtur u lill-assi intanġibbli;

49.  Iħeġġeġ l-iżvilupp ulterjuri tal-inizjattiva tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura u tat-turiżmu kulturali sostenibbli, f'kollaborazzjoni mas-settur kulturali, mal-komunitajiet u maċ-ċittadini, kif ukoll mal-UNESCO, dwar l-għażla tas-siti ta' wirt kulturali, u mal-Kunsill tal-Ewropa, bl-iżvilupp ta' rotot kulturali; jappella biex ir-reġjuni tal-UE jiġu promossi bħala destinazzjonijiet Ewropej ta' eċċellenza (EDEN);

Digital4Culture

50.  Jinnota li r-rivoluzzjoni diġitali ttrasformat radikalment il-mod li bih l-arti u l-kultura jiġu prodotti, distribwiti u apprezzati, filwaqt li tippreżenta opportunitajiet iżda fl-istess ħin timponi sfidi kbar fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-artisti u tal-ħallieqa li diġà huma soġġetti għal pressjoni eċċessiva u thedded is-sopravivenza ekonomika tagħhom; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu remunerazzjoni ġusta, kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti u l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali għas-setturi kulturali u kreattivi, kif ukoll ir-rikonoxximent tal-istatus tal-artisti;

51.  Jirrikonoxxi l-kontribut pożittiv tat-teknoloġiji diġitali biex jiffaċilitaw u jżidu l-possibbiltà tal-konservazzjoni u l-aċċess f'dak li għandu x'jaqsam ma' kontenut u servizzi kulturali, artistiċi, kreattivi u awdjoviżivi, pereżempju permezz tar-realtà awmentata u virtwali u l-interfaċċji bniedem-magna, iżda anke l-produzzjoni ta' logħob tal-kompjuter edukattiv u narrattiv u l-ħolqien ta' Cloud tal-Wirt Kulturali; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu s-sinerġiji f'dan il-qasam, b'mod partikolari mal-programmi Ewropa Diġitali u Orizzont Ewropa;

52.  Iqis li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur tinsab fil-qalba tad-dħul tas-setturi kulturali u kreattivi u jilqa' l-proposta l-ġdida għal direttiva dwar id-drittijiet tal-awtur u l-miżuri tagħha biex jiġu protetti l-pubblikaturi tal-aħbarijiet, tiġi eliminata d-diskrepanza fil-valur bejn l-industriji kreattivi u l-pjattaformi diġitali, jiżdiedu t-trasparenza u l-bilanċ fir-relazzjonijiet kuntrattwali tal-awturi u tal-artisti tal-ispettaklu u tingħata protezzjoni mill-periklu tat-teħid tal-propjetà intellettwali; jenfasizza li huwa essenzjali li jinħoloq suq diġitali ġust li fih il-ħallieqa jiġu kkumpensati b'mod ġust;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-pjattaformi diġitali li jaqdu rwol attiv fid-distribuzzjoni, fil-promozzjoni u fl-immonetizzar tal-kontenut protett bid-drittijiet tal-awtur ikollhom obbligu ċar li jiksbu liċenzji mid-detenturi tad-drittijiet u li jħallsu lill-artisti, lill-awturi, lill-pubblikaturi tal-aħbarijiet, lill-produtturi, lill-ġurnalisti u lill-ħallieqa b'mod ġust għall-użu diġitali tax-xogħlijiet tagħhom;

54.  Jenfasizza l-importanza li tiġi ppreservata r-rabta bejn l-Aġenda Ewropea għall-Kultura u l-Aġenda Diġitali sabiex is-sinerġiji eżistenti jiġu intensifikati;

55.  Ifakkar fl-importanza li jitrawmu, speċjalment fost il-minorenni, il-protezzjoni tad-data u l-litteriżmu diġitali u tal-midja, billi din hija l-aktar soluzzjoni effettiva biex tindirizza, fost l-oħrajn, il-manipulazzjoni online u l-immirar fuq livell mikro;

56.  Jenfasizza li huwa kruċjali li l-ħaddiema kulturali jingħataw ħiliet u kompetenzi diġitali adegwati, sabiex irawmu l-promozzjoni u l-konkretizzazzjoni tal-wirt kulturali;

Dimensjoni esterna

57.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li s-salvagwardja u l-promozzjoni tal-kultura ma ġewx inklużi bħala għan fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli; jenfasizza li l-kultura hija magna għall-iżvilupp sostenibbli u għad-djalogu interkulturali u li jistgħu jintużaw sinerġiji meta wieħed iżomm quddiem għajnejh id-dimensjoni tal-viċinat u dik internazzjonali tal-programm Ewropa Kreattiva;

58.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta b'mod regolari lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali u żżid ir-riżorsi allokati għad-delegazzjonijiet tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam ma' inizjattivi u proġetti ta' promozzjoni kulturali, f'kollaborazzjoni wkoll mal-Istituti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea għall-Kultura (EUNIC);

59.  Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kunsill biex ifassal approċċ komprensiv għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali u jitlob il-ħolqien ta' punti fokali kulturali fid-delegazzjonijiet kollha tal-UE, it-taħriġ xieraq tal-uffiċjali u l-involviment ta' atturi lokali u li jaħdmu fuq il-post, tas-soċjetà ċivili u ta' netwerks kulturali internazzjonali, inkluż fl-azzjoni preparatorja dwar id-Djar Ewropej għall-kultura; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jirrappurtaw dwar l-istat tal-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali darba kull sentejn;

o
o   o

60.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 377 E, 7.12.2012, p. 142.
(2) ĠU C 93, 9.3.2016, p. 95.
(3) ĠU C 238, 6.7.2018, p. 28.
(4) ĠU C 247 E, 15.10.2009, p. 25.
(5) ĠU C 125 E, 22.5.2008, p. 223.
(6) ĠU C 377 E, 7.12.2012, p. 135.
(7) ĠU C 316, 22.9.2017, p. 88.
(8) ĠU C 11, 12.1.2018, p. 16.
(9) ĠU C 58, 15.2.2018, p. 57.
(10) ĠU C 247 E, 15.10.2009, p. 32.
(11) Testi adottati, P8_TA(2018)0262.
(12) ĠU C 263, 25.7.2018, p. 19.
(13) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 221.
(14) ĠU C 287, 29.11.2007, p. 1.
(15) ĠU C 463, 23.12.2014, p. 4.
(16) ĠU C 172, 27.5.2015, p. 13.

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza