Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел
 Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан (присъединяване на Хърватия) ***
 Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия) ***
 Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество AB-CHMINACA *
 Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество CUMYL-4CN-BINACA *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar
 Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
 Генетично модифицирано захарно цвекло H7–1 (KM-ØØØH71-4)
 Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г.
 Президентски избори във Венесуела
 Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“
 Закрилата на децата мигранти
 Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни
 Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС
 Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз
Текстове (634 kb)
Правна информация - Политика за поверителност