Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 3. května 2018 - Brusel
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem (přistoupení Chorvatska) ***
 Rámcová dohoda mezi EU a Koreou (přistoupení Chorvatska) ***
 Podrobení nové psychoaktivní látky ADB-CHMINACA kontrolním opatřením *
 Podrobení nové psychoaktivní látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolním opatřením *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/010 BE/Caterpillar
 Výroční zpráva za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům
 Geneticky modifikovaná cukrovka H7-1 (KM-ØØØH71-4)
 Výroční zpráva o kontrole finančních činností Evropské investiční banky za rok 2016
 Prezidentské volby ve Venezuele
 Politika soudržnosti a tematický cíl „podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“
 Ochrana dětí v rámci migrace
 Celosvětový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech
 Současná situace a výhledu do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii
 Pluralita a svoboda sdělovacích prostředků v Evropské unii
Texty (384 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí