Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs - Brisele
 Protokols ES un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) ***
 ES un Korejas pamatnolīgums (Horvātijas pievienošanās) ***
 Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīdam (ADB-CHMINACA) *
 Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1Hindazol-3-karboksamīdam (CUMYL-4CN-BINACA) *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/010 BE/Caterpillar
 2016. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu
 Ģenētiski modificēta cukurbiete H7-1 (KM-ØØØH71-4)
 2016. gada ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli
 Venecuēlas prezidenta vēlēšanas
 Kohēzijas politika un tematiskais mērķis "veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā"
 Bērnu migrantu aizsardzība
 Vispārējs aizliegums izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus
 ES aitu un kazu nozares pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas
 Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība Eiropas Savienībā
Teksti (374 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika