Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 3. mája 2018 - Brusel
 Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci EÚ a Uzbekistanu (pristúpenie Chorvátska) ***
 Rámcová dohoda medzi EÚ a Kóreou (pristúpenie Chorvátska) ***
 Podrobenie novej psychoaktívnej látky ADB-CHMINACA kontrolným opatreniam *
 Podrobenie novej psychoaktívnej látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolným opatreniam *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/010 BE/Caterpillar
 Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom
 Geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1 (KM-ØØØH71-4)
 Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016
 Prezidentské voľby vo Venezuele
 Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“
 Ochrana migrujúcich detí
 Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách
 Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ
 Pluralita a sloboda médií v Európskej únii
Texty (371 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia