Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 29. maj 2018 - StrasbourgEndelig udgave
 Intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen ***I
 Statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) ***I
 Aftale mellem EU og Schweiz om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning ***
 Aftale mellem EU og Norge om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning ***
 Aftale mellem EU og Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet *
 Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor
 Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen
 Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I
 Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I
 Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav ***I
 Bæredygtig finansiering
 EU's resultattavle for retsområdet 2017
Tekster
Endelig udgave (213 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik